Yahoo Hizmet Maddeleri

1 Kasım 2021'de kullandığınız ürün ve hizmetleri sağlayan şirketin adı Verizon Media EMEA Limited yerine Yahoo EMEA Limited olarak değiştirildi. Şimdilik, bilgilerinizi işleme şeklimiz aynı kalıyor. Ayrıca, AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamında, Avrupa Birliği'nde ikamet eden kullanıcılara belirli ek koşullar sağlamamız gerekmektedir; aşağıdaki 14.13.o alt bölümüne bakın.

2017 yılının Haziran ayında, Yahoo ve AOL’un bir araya gelerek dijital ve mobil bir medya şirketi oluşturduğunu duyurmuştuk. Şimdi bu konsolide Yahoo Hizmet Maddeleri altında faaliyette bulunmaktayız. Bir Yahoo veya AOL hesabınız var ise, bu maddeleri kabul etmeniz gerekmektedir. (Henüz bu Maddeleri kabul etmediyseniz, Eski Yahoo Hizmet Şartlarının veya eski Oath Hizmet Şartlarının (AOL için) halen hesabınıza uygulanmakta olduğuna dikkat ediniz.) Aşağıdaki Maddeler, giriş yapmanızı gerektirmeyen 25 Mayıs 2018 tarihinden itibaren geçerli olan tüm Yahoo hizmetleri ve ürünleri için uygulanacaktır. Yeni bir hesap oluşturuyorsanız, aşağıdaki Maddeler kaydolma tarihinizden itibaren geçerli olacaktır.

 

Yahoo Hizmet Maddeleri
 1. Yahoo’ya Hoş Geldiniz

  Bölüm 13'te listelenen Yahoo Inc. ve tüm markaları (Yahoo ve AOL markaları da dahil) ile Bölüm 13 ve Bölüm 14'te listelenen kuruluşlar (topluca "Yahoo", “bize”, "biz" veya "bizim",") Yahoo şirketler ailesinin parçasıdır. Markalarımız, web sitelerimiz, uygulamalarımız, ürünlerimiz, hizmetlerimiz ve teknolojilerimiz (“Hizmetler”), aşağıdaki Bölüm 13’te listelenen kuruluşlar tarafından sağlanır. Lütfen Bölüm 1 ila 13, 14.1, ve 14.13 içeriklerini dikkatle okuyun, bu bölümler sizinle ilgilidir. 

  Hizmetleri kullanarak bu koşulları ve kullandığınız Hizmetlere yönelik olarak size sağlanan tüm topluluk yönergelerini ve ilave koşulları (topluca “Maddeler”) kabul etmiş olursunuz. Sizinle aramızdaki tüm anlaşmayı oluşturduğundan lütfen Maddeleri dikkatle okuyun. 

  BU MADDELER BÖLÜM 9’DA YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZDEKİ KISITLAMALARI İÇERİR. 

  ABD KULLANICILARI: BU MADDELER, TÜMÜ ABD’DEKİ KULLANICILAR İÇİN GEÇERLİ OLAN AŞAĞIDAKİ BÖLÜM 14.2’DE BAĞLAYICI TAHKİM ANLAŞMASI VE GRUP DAVASI VE JÜRİ DURUŞMASINDAN FERAGAT KOŞULLARINI İÇERİR

 2. Hizmetleri Kullanma

  1. Yetki. Hizmetlerin geçerli yasalar çerçevesinde kullanmanıza izin verildiğini kabul edersiniz. Hizmetleri bir şirket, işletme veya başka bir tüzel kişilik adına kullanıyorsanız, söz konusu varlığın adına bu Maddeleri kabul etmek için yasal yetkiye sahip olduğunuzu kabul edersiniz, bu durumda söz konusu tüzel kişilik bu Şartları kabul etmiş olur ve "siz" bu tüzel kişilik anlamına gelirsiniz. Bir hesaba, hesabın sahibi adına erişiyorsanız (ör. yönetici, danışman, analist vb. olarak), Maddeler hesabın sahibi adına sizin etkinlikleriniz için geçerli olur. 

  2. Tazminat. Hizmetleri bir şirket, işletme veya başka bir tüzel kişilik adına kullanıyorsanız veya Hizmetleri ticari amaçlar için kullanıyorsanız, siz ve tüzel kişilik, Yahoo Kuruluşlarını (aşağıda Bölüm 8'de tanımlandığı şekilde) herhangi bir tazminat talebi (ihmal tazmini dahil), kayıp, zarar, dava, yargılama, dava masrafı ve avukatlık masraflarından doğan her türlü yükümlülük veya masraf dahil olmak üzere bu Hizmetlerin kullanımı veya bu Maddelerin ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir dava, tazminat talebi veya hukuk davasına karşı sorumlu tutmayacak ve tazmin edeceksiniz. 

  3. Yaş. Minimum Yaşın altındaysanız (Bölüm 14’te tanımlandığı şekilde), hesap için kaydolamazsınız. Yahoo Aile Hesabı olan ve Birleşik Devletler’de yer alan bir mevcut hesabın sahibi değilseniz, Hizmetleri kullanmak için en az Minimum Yaşta olmalısınız. Hizmetin belirli bölümleri yetişkinlere yönelik içerik içerir. Yetişkin değilseniz (ör. ülkenizdeki reşit yaşı), bu içeriklere erişmeyin.

  4. Üye kuralları. Hizmetleri, aşağıdakiler dahil olmak üzere bu Koşulları veya Topluluk Yönergeleri’ni ihlal edecek şekilde kullanmamayı kabul edersiniz:

   1. Hizmetlere veya sunucularımıza, sistemlerimize, ağımıza veya verilerimize yetkisiz erişmek veya erişmeye çalışmak;

   2. çocuklara zarar veren, tehditkar, istismar edici, taciz edici, hakaret içeren, kaba, müstehcen, başka bir kişinin gizliliğini teşhir eden, nefret içerikli veya ırkçı, etnik veya başka şekilde sakıncalı olan herhangi bir içeriği kullanılabilir hale getirmek;

   3. geçerli yasaları veya yönetmelikleri ihlal etmek;

   4. Hizmet yoluyla iletilen içeriğin kaynağını gizlemek için herhangi bir kişiyi veya tüzel varlığı taklit etmek veya üst bilgileri ya da tanımlayıcıları taklit etmek veya manipüle etmek; 

   5. herhangi bir kişi veya kuruluşun herhangi bir patent, ticari marka, ticari sır, telif hakkı veya diğer mülkiyet haklarını ihlal eden veya kullanılabilir hale getirme hakkınız olmayan herhangi bir içeriği kullanılabilir hale getirmek;

   6. önceden yazılı iznimiz olmaksızın reklam içeren içerikler yayınlamak veya diğer ticari ayartmalarda bulunmak;

   7. Hizmetlerin işlevselliğini kesintiye uğratmak, yok etmek veya sınırlandırmak veya diğer kullanıcıları etkilemek için tasarlanmış virüsleri veya diğer bilgisayar kodlarını, dosyaları, programları veya içeriği kullanılabilir hale getirmek;

   8. Hizmetler'e herhangi bir şekilde bağlı Hizmetleri veya sunucuları, sistemleri ya da ağları engellemek veya bozmak;

   9. açık ve önceden iznimiz olmadan herhangi bir amaçla robotlar, örümcekler, kazıyıcılar, veri madenciliği araçları veya veri toplama veya çıkarma araçları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir otomatik araç, aygıt, program, algoritma veya metodoloji kullanarak Hizmetlerimizden verilere erişmek veya veri toplamak ya da erişmeye veya toplamaya çalışmak;

   10. (a) Hizmetlerimizden herhangi birinde veya veri sağlayıcılarımız tarafından sunulan hizmetlerde tamamen veya kısmen sunulan Hizmetlerle rekabet eden veya bunların önemli bir alternatifini oluşturan herhangi bir veritabanı, arşiv, mobil uygulama, veri kaynağı, pencere öğesi veya başka bir toplu veri kaynağı oluşturmak için veya (b) Hizmetlerimizle veya Yahoo veya veri sağlayıcılarımız tarafından sunulan verilerle rekabet eden veya bunların önemli bir alternatifini oluşturan herhangi bir hizmet sağlamak için herhangi bir veri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir materyal veya içeriği kullanmak.  

  5. Hizmetlerin Kullanımı. Hizmetlerle ilişkili herhangi bir kılavuz veya politikayı izlemelisiniz. Hizmetleri kötüye kullanmamalı veya müdahale etmemelisiniz veya sağladığımız talimatlar ve arayüz dışında bir yöntem kullanarak Hizmetlere erişmeye çalışmamalısınız. Hizmetleri yalnızca yasaların izin verdiği şekilde kullanabilirsiniz. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Hizmetlere veya herhangi bir bölümüne herhangi bir ticari amaçla erişemez veya yeniden kullanamazsınız. 

  6. İhracat Kontrolü. ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu İhracat Yönetim Yönetmelikleri ve ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi tarafından yönetilen ambargo ve ticaret yaptırım programları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Birleşik Devletlerin ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine ve diğer ilgili ülkelerin ticaret kontrollerine uymayı kabul ediyorsunuz. Bu belgede: (1) herhangi bir devlet ihracat yasaklı listesinde tanımlanan yasaklanmış bir taraf olmadığınızı (bkz. ör. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) yazılımları, teknolojiyi veya diğer teknik verileri yasaklanmış taraflara veya ülkelere aktarmak için Hizmetleri yeniden ihraç etmeyeceğinizi veya kullanmayacağınızı; ve (3) Hizmetleri, askeri, nükleer, füze, kimyasal veya biyolojik silah son kullanımları için kullanmayacağınızı veya ABD'nin veya diğer ilgili ülkelerin ihracat ve ithalat kanunlarını ihlal eden ve Hizmetleri içeren diğer faaliyetlerde bulunmayacağınızı beyan ve garanti edersiniz. 

  7. Yolsuzlukla Mücadele Kanunları. Bu Maddeler ile ilgili olarak, yolsuzluk amacıyla herhangi bir kişiye yasa dışı olarak yapılan ödemeleri yasaklayan yasalar da dahil olmak üzere, geçerli tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayı kabul edersiniz. 

  8. Mülkiyet ve Yeniden Kullanım. Hizmetleri kullanmak size Hizmetlere veya eriştiğiniz içeriğe ait fikri mülkiyet haklarını veya diğer mülkiyet hak veya menfaatlerini vermez. Size ayrı bir açık yazılı izin vermediğimiz müddetçe, Hizmetlerde kullanılan herhangi bir markalandırmayı veya logoyu kullanamazsınız. Hizmetler'de görüntülenen veya birlikte verilen yasal bildirimleri kaldıramaz, gizleyemez veya değiştiremezsiniz. Açıkça yazılı izininiz olmadıkça, Hizmetlerin herhangi bir bölümünü veya kullanımını veya erişimini temel alarak (içerik, reklamlar, API'lar ve yazılımlar da dahil olmak üzere) çoğaltmamalı, değiştirmemeli, kiralamamalı, uzun süreli kiralamamalı, satmamalı, ticaretini yapmamalı, dağıtmamalı, iletmemeli, yayınlamamalı, kamuya açıklamamalı, türev eserler oluşturmamalı veya herhangi bir ticari amaçla kullanmamalısınız. 

  9. Yazılım Lisansı. Bu Maddelere sürekli olarak uyumlu olmanıza bağlı olarak, size Hizmetlerin bir parçası olarak sağlayabileceğimiz yazılımı ve API'leri kullanmak için kişisel, telif ücreti olmayan, temlik edilemez, iptal edilebilir ve münhasır olmayan bir lisans verebiliriz. Bu lisansın tek amacı, bu Maddeler ve ek şartlar ya da yönergeler tarafından izin verildiği şekilde, sağladığımız Hizmetleri kullanmanızı ve bunlardan yararlanmanızı sağlamaktır. Geçerli yasalar tarafından bu kısıtlamalar yasaklanmadıkça veya açık yazılı iznimiz olmadığı müddetçe, yazılımımızın kaynak kodunu çıkarmaya çalışamazsınız veya tersine mühendislik yapamazsınız. Yazılımımız, size önceden bildirimde bulunmaksızın güvenlik güncellemelerini veya diğer güncellemeleri otomatik olarak indirebilir ve yükleyebilir.

  10. Destek. Aksi açıkça belirtilmedikçe, Hizmetler için size herhangi bir destek sağlayacağımızı garanti etmemekteyiz. Size destek sağlamamız durumunda, bu tamamen bizim takdir yetkimize bağlı olup gelecekte size destek sağlamaya devam edeceğimiz anlamına gelmez. 

  11. Ücretler. Halen var olup olmamasına bakılmaksızın, Hizmetlerin (ve herhangi bir ilişkili desteğin) kullanımı veya erişimi için ücret talep etme hakkını yalnızca kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutarız. Ücret almaya karar verirsek, ödeme koşullarımız geçerli olacak olup ve sizi önceden bilgilendireceğiz.

  12. Hizmetlerin Farklı Sürümleri. Hizmetlerin farklı sürümlerinde farklı özellikler bulunabilir ve bulunduğunuz ülke ya da bölgede tüm özellikler kullanılabilir olmayabilir. Ayrıca, iletişim kurduğunuz kullanıcı Hizmetlerin farklı bir sürümünü kullanıyorsa veya üçüncü taraf yazılım kullanıyorsa, tüm özellikler kullanılabilir olmayabilir. 

  13. Kötüye Kullanımı Önleme İlkesi. Hizmetleri kullanılarak istenmeyen e-postaların veya mesajların gönderilmesini yasaklamaktayız. Hizmetlerle bağlantılı olarak, önceden yazılı iznimiz olmaksızın ticari olmayan özellikler ve uygulamalar üzerinde ticari faaliyette bulunamaz, ya da yüksek hacimli etkinlikler yapamazsınız. Hizmetlere veya diğer kullanıcıların deneyimine zarar veren davranış veya faaliyetlerde bulunamazsınız. 

  14. Envrmnt 360 Koşulları. ABD Kullanıcıları: Envrmnt 360 koşulları sizin için geçerlidir ve İngilizce versiyonu burada, İspanyolca versiyonu burada bulunabilir. 

  15. RSS Haber Kaynakları. Tarafımızca sağlanan bir RSS haber kaynağı (“her biri, “Yahoo Haber Kaynağı”) kullanıyorsanız, yalnızca haber kaynağında sağlanan içeriği değişiklik olmadan görüntülemenize izin verilir ve kaynak web sitemize atıfta bulunmanız ve Yahoo RSS Haber Kaynağı’nda yer alan tam makaleye bağlantı sağlamanız gerekir. Herhangi bir Yahoo RSS Haber Kaynağına reklam ekleyemezsiniz. Herhangi bir zamanda herhangi bir Yahoo RSS Haber Kaynağını durdurma ve herhangi bir sebepten ötürü herhangi bir zamanda herhangi birinin Yahoo RSS Haber Kaynağını kullanmayı bırakmasını isteme hakkımızı saklı tutarız. Her bir ürünümüz veya hizmetimiz, aynı zamanda ilgili Yahoo Haber Kaynakları için ek kullanım koşullarını içerebilir.

 3. Hesabınız; Bildirimler

  1. Hesap Bilgileri. Bazı Hizmetleri kullanabilmek için hesabınızın olması gerekebilir. Hesap bilgilerinizin (bir Hizmete kayıt veya abone olduğunuzda sağladığınız bilgiler) güncel, eksiksiz, doğru ve gerçeğe uygun olmasını sağlamalısınız. AOL hesapları hariç olmak üzere Bölüm 14’te ülkeniz için farklı bir şekilde belirtilmediği sürece, hiçbir Yahoo hesabı devredilemez ve hesap sahibinin ölümü üzerine tüm hakları sona erer.

  2. Hesabınıza Erişim. Hesabınızda veya hesabınız aracılığıyla gerçekleşen tüm etkinliklerden sorumlusunuz. Hesabınızı korumak için parolanızı gizli tutun. Hesabınızın parolasını başka hizmetlerde kullanmayın. Yasal haklarınıza halel gelmeksizin, parolanızı unutmanız veya Yahoo hesabınızı doğrulayamamanız durumunda, hesabınıza erişemeyebileceğinizi ve hesapla ilişkili tüm verilerin geri alınamayabileceğini beyan ve kabul edersiniz. 

  3. Bildirimler. Yahoo, e-posta, normal posta, kısa mesaj veya SMS, MMS, anlık bildirim veya uygulama içi mesaj, Hizmetler üzerindeki bildirimler, telefon ya da bilinen ya da bundan sonra geliştirilecek olan diğer makul yollar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, Hizmet duyuruları ve bu Maddelerdeki değişikliklerle ilgili bildirimler de dahil olmak üzere size bildirimde bulunabilir. Bu bildirimleri yukarıda belirtilen yöntemlerin herhangi biri ve tümü ile almayı kabul etmiş olursunuz. Hizmetlere yetkisiz erişerek Maddeleri ihlal ederseniz, bildirim almayabilirsiniz. Hizmetlere yetkili bir şekilde eriştiğinizde size gönderilen herhangi bir bildirimi almış olduğunuz varsayılacaktır.

 4. Gizlilik ve Veri Koruması 

  Gizlilik politikamız kim olduğumuzu, hangi bilgileri topladığımızı, bilgileri nasıl işlediğimizi, kiminle paylaştığımızı ve veri koruma yasaları kapsamındaki haklarınızı tanımlar.

 5. Telif Hakkı veya Diğer Fikri Mülkiyet Haklarının İhlali İle İlgili Prosedür

  Başkalarının fikri mülkiyet haklarına saygı duyar ve kullanıcılarımızın da bu şekilde davranmasını bekleriz. Uygun koşullarda ve kendi takdirimize bağlı olmak üzere, hak ihlalinde bulunma olasılığı olan kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakabilir, feshedebilir ve/veya ilgili diğer uygun adımları atabiliriz. Telif hakkınızın veya fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız lütfen burada verilen talimatları izleyin.

 6. Hizmetlerin İçeriği ve Yahoo’ya Verilen Lisans

  1. İçerik. Hizmetlerimizde bizim oluşturmadığımız ve bize ait olmayan bazı içerikler görüntülenmektedir. Bu içerikler tamamen bu içerikleri hazırlayan tüzel varlığın veya kişinin sorumluluğundadır. Hizmetleri kullanarak iletişim kurduğunuz kişi veya kuruluşlar da dahil olmak üzere üçüncü şahısların davranışları ile ilgili hiçbir sorumluluğu üstlenmemekteyiz. Hizmetlerin çoğu, içerik göndermenize olanak tanır. Yüklediğiniz, yayınladığınız, e-postayla gönderdiğiniz veya Hizmetlerle erişilebilir hale getirdiğiniz herhangi bir içeriğin sorumluluğu Yahoo’ya değil tamamen size aittir. Maddeleri veya yürürlükteki kanunları ya da yönetmelikleri ihlal eden içerikleri kaldırabilir veya görüntülemeyi reddedebiliriz, ancak bu, Hizmetleri izlediğimiz veya herhangi bir içeriği incelediğimiz anlamına gelmez. Hizmetleri kullanarak veya bunlara erişerek, saldırgan, ahlaksız veya itiraz edilebilir içeriklerle karşı karşıya kalabileceğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz. 

  2. IP Mülkiyeti ve Lisans Verme. Hizmetlerimizden birine yönelik belirli ürün maddeleri veya yönergelerinde aksi belirtilmediği sürece; Hizmetlere içerik yüklediğinizde, paylaştığınızda veya gönderdiğinizde, bu içeriğe sahip olduğunuz fikri mülkiyet haklarının mülkiyetini elinde bulundurursunuz ve bize (a) bu içeriği herhangi bir şekilde, herhangi bir teslim tarzında veya bilinmeyen ya da gelecekte geliştirilecek herhangi bir medya biçiminde kullanmak, barındırmak, depolamak, çoğaltmak, değiştirmek, (tercüme, uyarlamalar, özetler veya diğer değişiklikler gibi) türev çalışmalar hazırlamak, iletmek, yayınlamak, kamuya açıklamak, halka açık olarak sergilemek ve dağıtmak için; ve (b) diğer kullanıcıların, bu Hizmetlerin işlevselliği tarafından izin verilebilecek şekilde (örneğin, kullanıcıların içeriklerinizi yeniden bloglama, yeniden yayınlama veya indirmesi için), Hizmetleri kullanarak içeriklerinize erişme, çoğaltma, dağıtma, kamuya açık şekilde görüntüleme, türev çalışmalar hazırlama ve kamuya açık halde gerçekleştirmesine izin vermek için dünya çapında, telifsiz, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir, alt lisans edilemez bir lisans verirsiniz. Hizmetlerin bazılarında bu Hizmetlere iletilen içeriklerin farklı kullanım kapsamına olanak tanıyan belirli maddeler veya ayarlar olabilir. Hizmetlere yüklediğiniz, paylaştığınız veya gönderdiğiniz herhangi bir içerik için bu Bölüm 6(b)'de açıklanan lisansı bize vermek üzere gerekli haklara sahip olmalısınız. 

 7. Hizmetleri Değiştirme ve Feshetme; Hesapları Feshetme

  1. Hizmetleri sürekli olarak yeniliyoruz, değiştiriyoruz ve geliştiriyoruz. Bölüm 14'te bulunduğunuz bölge için farklı şekilde belirtilmediği sürece, önceden bildirim yapılmaksızın, Hizmetlere işlevsellikler veya özellikler ekleyebilir veya kaldırabilir, Hizmetler için yeni sınırlandırmalar oluşturabilir veya bir Hizmeti geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir ya da durdurabiliriz. 

  2. Dilediğiniz zaman Hizmetleri kullanmayı bırakabilirsiniz. AOL hesabınızı dilediğiniz zaman buradan iptal edip silebilir ve Yahoo hesabınızı dilediğiniz zaman buradan iptal edip silebilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen ilgili Yardım Merkezini ziyaret edin. 

  3. Bölüm 14'te bulunduğunuz bölge için farklı şekilde belirtilmediği sürece, herhangi bir zamanda, bildirimde bulunmaksızın ve bu Maddelerin ihlali, mahkeme kararı veya kullanmama dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir nedenden dolayı hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir ya da Hizmetlerin bir bölümüne veya tamamına erişiminizi sınırlandırabiliriz.

  4. Sahip olabileceğiniz yasal haklara tabi olarak, hesabınızın feshedilmesi durumunda, kullanıcı adınız, parolanız ve hesabınızla ilişkili tüm ilgili bilgiler, dosyalar ve içeriklere erişim sonlandırılabilir ve kullanıcı adınız başkaları tarafından kullanılmak üzere geri dönüştürülebilir. Hizmet ücretli bir hizmetse, lütfen buraya tıklayarak ödeme koşullarımıza başvurun.

 8. Garantilerimiz ve Feragatnamelerimiz

  1. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE; BİZ, ANA ŞİRKETLERİMİZ, BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ, İŞTİRAKLERİMİZ, GÖREVLİLERİMİZ YÖNETİCİLERİMİZ, ÇALIŞANLARIMIZ, YÜKLENİCİLERİMİZ, ARACILARIMIZ, ORTAKLARIMIZ, LİSANSÖRLERİMİZ VE DİSTRİBÜTÖRLERİMİZ (TOPLUCA "YAHOO KURULUŞLARI") HİZMETLER HAKKINDA AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ. HİZMETLERİMİZİ "OLDUĞU GİBİ", "TÜM HATALARIYLA" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SAĞLAMAKTAYIZ. HİZMETLERDEKİ İÇERİK DAHİL OLMAK ÜZERE, HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN TÜM RİSKLERİ SİZE AİTTİR VE HİZMETLERİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VEYA HATASIZ OLACAĞINI BEYAN VEYA GARANTİ ETMİYORUZ. İNTERNET VEYA BİLGİ SAKLAMA TEKNOLOJİSİ KULLANILARAK YAPILAN HİÇBİR VERİ İLETİMİNİN GÜVENLİ OLMASININ GARANTİ EDİLEMEYECEĞİNİ VE BİZİM BU ANLAMDA AÇIK ŞEKİLDE VEYA ZIMNİ HERHANGİ BİR GARANTİDE BULUNMADIĞINI ANLARSINIZ VE KABUL EDERSİNİZ. HİZMETLERDE YER ALAN VEYA BAĞLANTILI OLARAK ELDE EDİLEN İÇERİKLER, HİZMETLER İÇİN SAĞLADIĞIMIZ DESTEK, HİZMETLERİN BELİRLİ İŞLEVLERİ, HİZMETLERİN GÜVENLİĞİ VEYA HİZMETLERİN GÜVENİLİRLİĞİ, KALİTESİ, DOĞRULUĞU, MEVCUDİYETİ VEYA GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAMA, BELİRLİ SONUÇLARI SAĞLAMA VEYA BELİRLİ SONUÇLARI ELDE ETME BECERİSİ HAKKINDA HİÇBİR BEYANDA, GARANTİ VEYA TAAHHÜTTE BULUNMUYORUZ. 

  2. BAZI YARGI ALANLARI, TİCARETE ELVERİŞLİLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE İHLAL DURUMUNUN OLMAMASININ ZIMNİ GARANTİSİ GİBİ BELİRLİ ZIMNİ GARANTİLER SAĞLAMAKTADIR. İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, HİZMETLER HAKKINDA TÜM AÇIK VEYA ZIMNİ GARANTİLERDEN FERAGAT EDİYORUZ. 

 9. Yükümlülüklerin Sınırlandırılması 

  İLGİLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ EN GENİŞ ÖLÇÜDE, YAHOO KURULUŞLARI ŞUNLARDAN YÜKÜMLÜ OLMAYACAĞINI KABUL EDER VE ANLARSINIZ: BU MADDELERLE BAĞLANTILI OLARAK VEYA BU MADDELERDEN YA DA HİZMETLERİ KULLANMANIZDAN KAYNAKLANAN TÜM DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ, NİHAİ, ÜÇLÜ VEYA DİĞER ÇOKLU HASARLAR, EMSAL NİTELİĞİNDEKİ VEYA CEZAİ HASARLAR. YAHOO ŞUNLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BAĞLANTILI OLAN KAYIPLAR DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE, BU MADDELER VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZ VEYA HİZMETLERİ KULLANIMINIZDAN DOĞAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI OLAN HER TÜRLÜ KAR KAYBI, GELİR KAYBI, İŞ FIRSATI KAYBI, DEĞER AZALMASI, TÜM KİŞİSEL VERİ SÖZDE KAYBI VEYA DEĞER AZALMASI DAHİL DİĞER HİÇBİR KAYIPTAN (TOPLUCA “KAYIPLAR”) SORUMLU DEĞİLDİR: HİZMETLERDE TUTULAN VEYA HİZMETLERE AKTARILAN VERİLERİN SİLİNMESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ, YANLIŞ İLETİLMESİ VEYA DEPOLANMAMASI; HESABINIZIN SINIRLANDIRILMASI, ASKIYA ALINMASI VEYA FESHEDİLMESİ; HİZMETLERİ KULLANARAK KİŞİSEL BİLGİLER DAHİL BİLGİ İNDİRMENİZ VEYA PAYLAŞMANIZ; HİZMETLER TARAFINDAN TUTULAN VEYA AKTARILAN VERİLERE VEYA HESABINIZA YETKİSİZ ERİŞİM; HARİCİ SİTELERE VEYA KAYNAKLARA HİZMETLER YA DA ÜÇÜNCÜ TARAFLAR TARAFINDAN SAĞLANAN BAĞLANTILARI; HİZMETLER ÜZERİNDE BULUNAN VEYA HİZMETLER ARACILIĞIYLA REKLAMVERENLERLE İŞ YAPMANIZ VEYA TANITIMLARINA KATILMANIZ; VEYA BU REKLAMVERENLER TARAFINDAN SATILAN HER TÜRLÜ ÜRÜN VEYA HİZMET. YAHOO KURULUŞLARI BAŞKALARININ YOL AÇTIĞI SORUNLAR, ÜÇÜNCÜ TARAFLARIN YANLIŞ VEYA YASADIŞI EYLEMLERİ VEYA DOĞAL AFETLERDEN SORUMLU TUTULMAYACAKTIR. BU MADDELERDEKİ SINIRLAMALAR VE RETLER, MEYDANA GELEN HERHANGİ BİR ZARARIN OLASILIĞI İLE İLGİLİ OLARAK BİLGİLENDİRİLMEMİZ VEYA BİLGİLENDİRİLMEMEMİZEİNE VEYA FARKINDA FARKINDA OLMAMIZ GEREKİP GEREKMEDİĞİNE BAĞLI OLMAKSIZIN GEÇERLİ OLACAKTIR.

  YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE VE BÖLÜM 14'DE AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, YAHOO KURULUŞLARI, BU MADDELERDEN VEYA HİZMETLERDEN KAYNAKLANAN VEYA İLİŞKİLİ OLAN HİÇBİR ANLAŞMAZLIK VEYA HİZMET İÇİN BİZE HİZMETLER İÇİN ÖDEDİĞİNİZ MİKTARDAN DAHA BÜYÜK BİR MİKTARDANYÜKÜMLÜ DEĞİLDİR.

 10. Geribildirim

  Ürünlerimiz, hizmetlerimiz, web sitelerimiz, uygulamalarımız veya teknolojisine ilişkin olarak sunduğunuz herhangi bir öneri, fikir, görüş, tavsiye, geribildirim veya diğer girdilerin (“Geribildirim”) tarafımızcaherhangi bir bildirimde bulunulmaksızın, size karşı hiçbir yükümlülük, kısıtlama, tazminat veya karşılık olmadan kullanılabileceğini kabul edersiniz ve herhangi bir Geribildirim için şimdi veya gelecekte sahip olabileceğiniz (manevi ve eşdeğer haklar dahil olmak üzere) tüm haklardan feragat edersiniz (veya uygulamada bulunmayacağınızı kabul edersiniz).

 11. Ücretli Hizmetler ve Faturalandırma. Kullanmakta olduğunuz Hizmetler için geçerli olan ek koşullarda aksi belirtilmedikçe, Bölüm 11'deki koşullar sizin için geçerlidir. 

  1. Ürünleri ve abonelikleri ücretli olarak sunarız (“ücretli Hizmetler”). Bu ücretli Hizmetler, ücretli Hizmetlere ve bu Maddelere kaydolduğunuzda kabul ettiğiniz ek maddelere tabidir. Ücretli bir Hizmete kaydolursanız, bir ödeme yöntemi belirlemeniz ve bize doğru faturalandırma ve ödeme bilgilerini sağlamanız gerekir ve bilgileri güncel tutmakla yükümlü olursunuz. Çoğu ücretli Hizmet için bir Yahoo veya AOL Kimliğinizin olması veya bu kimlikler için kaydolmanız gerekir. AOL Dial-Up müşterisiyseniz, ek maddeleri buraya tıklayarak görebilirsiniz. 

  2. Aşağıdaki önemli hükümler tüm ücretli hizmetlerimiz için geçerlidir:

   1. Üçüncü taraf ürünler. Ücretli Hizmetin üçüncü taraf ürünü içermesi durumunda, Hizmet satın alımınızın ve kullanımınızın üçüncü tarafın hizmet şartlarına ve gizlilik politikasına tabi olduğunu ve bu koşulları kabul etmeden önce okumanız gerektiğini anlar ve kabul edersiniz.

   2. Ödemeler. Yasal bir sözleşmeyi kabul etmek için gereken minimum yaş gerekliliğini karşıladığınızı beyan edersiniz. Satın aldığınız tüm ücretli Hizmetlerin yanı sıra geçerli vergi ve harçlar da dahil olmak üzere hesabınız dahilinde yapılan tüm diğer ücretler için bize ödeme yapmayı kabul edersiniz. Hesabınız altında, sizin tarafınızdan veya hesabınızı ya da alt hesabınızı veya bağlantılı hesapları kullanmasına izin verdiğiniz biri (zımni, fiili veya görünür yetkisi olan herkes dahil) ya da kimlik doğrulama bilgilerinizi koruyamamanız sonucunda hesabınıza erişen herkes tarafından yapılan tüm satın alımlar dahil olmak üzere, tüm masraflardan sorumlusunuz. 

   3. Ödeme Yöntemleri. Bu ödemeler için belirlenmiş ödeme yönteminizden ödeme almamız ve ödeme alamazsak, başka bir ücretli hizmet ile bağlantılı olsa dahi, bilgilerinizdeki başka bir ödeme yönteminden ücreti almamız için bize yetki verirsiniz. Ödeme yönteminizden ödeme alınamazsa bile tüm ücretlerden sorumlusunuz. Hesabınızla ilişkili tüm ödeme yöntemleri ile ilgili tüm bilgileri saklamamız için bize yetki verirsiniz. Bir önceki satın alım işlemi sırasında girmiş olduğunuz ödeme bilgilerini içe aktarabilir ve yeni bir ürünü satın alırken bu ödeme bilgilerini kullanma seçeneği sunabiliriz. Geçerli kart markalarının ilkelerine ve prosedürlerine uygun olarak ödeme yönteminizi veren kurumdan güncel bilgileri edinmemize ve kullanmamıza izin verirsiniz. Bazı durumlarda, ödeme yönteminizin geçerlilik tarihi geçtikten sonra kendi takdirimize bağlı olarak ve ödemeyi işleme alan tarafların veya bankanın onayına tabi olmak üzere bir ödeme yönteminden ödeme almaya devam edebiliriz. Çek veya tasarruf hesabınızdan ödeme gibi bazı ödeme yöntemlerini kullandığınızda ek ücretler uygulanabilir.

   4. Ödeme Koşulları. Hizmeti indirmeseniz veya kullanmasanız ya da çevrimiçi hesabınıza erişmeseniz bile, aboneliğiniz aktif kaldığı sürece, belirtilen şartlara uygun olarak önceden ve günlük, aylık, yıllık, toplu olarak veya başka bir esasla ücret talep edebiliriz.

   5. Otomatik Yenileme. Ücretli Hizmetlerimizin çoğu için otomatik yenileme kullanırız. Bu tür Ücretli Hizmetler için her bir abonelik süresinin bitiminde, geçerli dönem bitmeden en az 48 saat önce aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece, aboneliğinizi otomatik olarak yenileriz ve bize sağladığınız kredi kartından veya diğer ödeme yönteminden ücret alırız. Bölüm 14 'te aksi belirtilmediği sürece, promosyon ve indirimli fiyatlandırmalar hariç, aboneliğiniz otomatik olarak o anda geçerli olan fiyatlardan yenilenir. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak, ödeme yönteminizden tek tek ücret alabilir veya ücretli Hizmetlerinizin bazıları veya tamamı için ücret alabiliriz.

   6. Dolandırıcılıktan Korunma. Bize sağladığınız kredi kartı bilgilerinin geçerliliğini doğrulamak için, kredi kartınızdan 1,00 ABD Dolarından daha düşük bir tutarda çekim yapmak ve ardından hemen geri ödemek için gerekli önlemleri alabiliriz. Doğrulama ve dolandırıcılıktan korunma amaçlı olarak bunu yapmamız için bizi yetkilendirirsiniz.

   7. Ücretsiz Denemeler. Ücretli bir Hizmet aboneliğini ücret veya yükümlülük olmaksızın denemeniz için (“Ücretsiz Deneme”) ücretsiz denemeler teklif edebiliriz. Aksi belirtilmediği ve Ücretsiz Deneme Süresinin sona ermeden önce aboneliğinizi iptal etmediğiniz sürece, Ücretsiz Deneme süresinin sona ermesiyle o anda geçerli olan ücretten periyodik abonelik ücretleri alınır ve abonelik iptal edilinceye kadar ücret alınmaya devam eder. Belli bir ücretli Hizmetten memnun değilseniz, ücret alınmasını önlemek için Ücretsiz Deneme süresinin bitiminden önce aboneliği iptal etmeniz gerekir. Sizi bir adet ücretli Hizmet ücretsiz denemesi veya promosyonu ile sınırlandırma ve ücretsiz denemelerin veya diğer promosyon tekliflerinin birleştirilmesini yasaklama hakkımız saklıdır.

   8. Geri Ödeme Yapılmaz. Ücretli Hizmete kaydolurken kabul ettiğiniz koşullarda aksi belirtilmediği sürece, Bölüm 14'te bölgeniz için farklı şekilde belirtilmediği veya aşağıda aksi belirtilmediği sürece, hiçbir ücret geri ödenmez.

   9. Fesih. Takdir yetkisi kendimize ait olmak üzere, belirlenmiş ancak artık kullanılmayan bir sürenin herhangi bir kısmı için uygun bir geri ödeme yapılmasına tabi olarak, hizmetlere, içeriklere ve diğer ürünlere ya da ücretli Hizmete ek olan hizmetlere erişimi desteklemek de dahil olmak üzere, ücretli Hizmetleri veya ücretli Hizmetin tüm kısımlarını bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, kesintiye uğratabilir veya feshedebiliriz. Çevrimiçi hesabınıza giriş yaparak ve aboneliği sonlandırarak istediğiniz zaman ücretli bir Hizmeti iptal edebilirsiniz.

   10. Ücretler ve Faturalandırma Yönteminde Değişiklik. Ücretlerimizi ve faturalandırma yöntemlerimizi herhangi bir zamanda değiştirebiliriz. Herhangi bir ücret artışını en az otuz (30) gün önceden size bildireceğiz. Geçerli yasalara tabi olmak üzere, (i) önerilen fiyat değişikliğini kabul etmiyorsanız tek çözüm yolunuz fiyat değişikliği geçerli olmadan önce ücretli Hizmetinizi iptal etmektir ve (ii) fiyat değişikliği geçerli olduktan sonra Hizmeti kullanmaya devam ederseniz veya Hizmet aboneliğiniz devam ederse, bu, Hizmetin yeni ücretini ödemeyi kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

   11. Borçların Ödenmemesi. Herhangi bir tamamlanmamış ödemeden itibaren 30 gün sonra ücretli Hizmetinizin borcu ödenmemiş sayılır ve ücretin ödenmemesi nedeniyle ücretli Hizmetinizi ve hesabınızı feshedebilir veya askıya alabiliriz. Kalan ödemeyi almaya yönelik çabalarımızda avukatlık ve ödeme alma masrafları da dahil olmak üzere yapılan her türlü masraftan siz sorumlusunuz.

   12. 90 Günlük Bildirim Süresi. Herhangi bir faturalandırma sorunu veya uyumsuzluğunu, faturalandırma yöntemi hesap özetinizde ilk kez görünmesinden sonraki 90 gün içinde bize bildirmeniz gerekir. 90 gün içinde bize bildirmemeniz durumunda, bu tür sorunlara veya uyumsuzluklara dair haklarınızdan feragat ettiğinizi kabul edersiniz.

 12. Bu Maddeler Hakkında

  1. Üçüncü Taraf Lehtarlar ve Uyuşmazlıklar. Bu Maddeler sizin ve bizim aramızdaki ilişkiyi denetler. Herhangi bir üçüncü taraf lehtar hakkı oluşturmaz. Bu belgedeki maddeler ile belirli bir Hizmet ile ilişkili ek maddeler arasında uyuşmazlık veya uyumsuzluk olması durumunda, ek maddeler yalnızca o uyuşmazlık veya uyumsuzluk için geçerli olacaktır.

  2. Maddelerin Değiştirilmesi. Bölüm 14'teki bölgeniz için farklı şekilde belirtilmediği sürece, Maddeleri zaman zaman değiştirebiliriz. Aksi belirtilmedikçe, değişiklikler bu sayfada veya bir sonraki sayfada yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Maddeleri düzenli olarak kontrol etmelisiniz. Önemli değişiklikler hakkında (yukarıda Bölüm 3(c) uyarınca) bildirimde bulunacağız. 

  3. Hizmetlerin Kullanımının Devam Etmesi. Hizmetleri dilediğiniz zaman kullanmayı bırakabilirsiniz, ancak Maddelerde yapılan değişiklikler geçerli olduktan sonra Hizmeti kullanmaya devam etmeniz veya aboneliğinizin devam etmesi, Maddeleri değiştirilmiş haliyle kabul ettiğiniz anlamına gelir. 

  4. Feragat ve Bölünebilirlik Maddeleri. Bu Maddelerin herhangi bir hak veya hükmünü uygulamamamız veya yürütmememiz, söz konusu haklardan veya hükümlerden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Maddelerin herhangi bir hükmünün (veya bir hükmün bölümünün) geçersiz olduğu tespit edilirse, biz ve siz yine de hükümleri, hükümde yansıtılan amacauygun şekilde uygulamayıkoymayı kabul edersiniz ve bu Maddelerin diğer hükümleri tamamen geçerliliğini korur. 

  5. Tarafımızca Devretme. Bu Maddeleri ve bunlara dahil edilen veya atıfta bulunulan diğer tüm ilkeleri ve belgeleri (burada bulunan tüm haklar, lisanslar ve yükümlülükler dahil olmak üzere), tamamen veya kısmen, şirket içi yeniden yapılandırma amacı (örneğin, birleşme veya tasfiye) dahil olmak üzere herhangi bir nedenle, bildirimde bulunmaksızın devredebiliriz.

 13. Hizmet Sağlayıcısı. 

  1. Hizmetler, aşağıda Bölüm 13(b)'de belirtilen Hizmetler hariç olmak üzere, Bölüm 14.13 'de (“İlgili Yahoo Kuruluşu”) belirtilen bölgenizdeki Hizmetleri sunan şirket tarafından sağlanmaktadır. Bulunduğunuz ülke ya da bölgede tüm Hizmetler kullanılabilir olmayabilir. Hizmetlerin farklı versiyonlarında farklı özellikler bulunabilir. Farklı bir ülkeye taşınır ve Hizmetlerimizi kullanmaya devam ederseniz Hizmet Sağlayıcınız değişebilir.

  2. Aşağıdaki hizmetler dünyanın neresinde bulunduğunuza bakılmaksızın aynı Yahoo Kuruluşu tarafından sağlanır:

   1. Bu 13(b)(i) Bölümündeki hizmetler için, Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) hükümleri geçerlidir. 

    1. Aşağıdaki hizmetler Yahoo Inc. tarafından sağlanır:

     1. Engadget (Bölüm 14’te aksi belirtilmediği sürece)

     2. TechCrunch (Bölüm 14’te aksi belirtilmediği sürece)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Geliştirici Ağı

     6. Makers

    2. Aşağıdaki hizmetler tarafından sağlanır Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Aşağıdaki hizmetler Yahoo Fantasy Sports LLC tarafından sağlanır:

     1. U.S Daily Fantasy

     2. U.S Fantasy Cash Leagues

     3. U.S Fantasy Pro Leagues

    4. Diğer Fantezi Sporlar hizmetleri Yahoo Inc. tarafından sağlanmaktadır.

    5. Yahoo RYOT Studios’a ilişkin müşteri deneyimleri Yahoo Inc. tarafından sağlanmaktadır. 

    6. Flurry, Flurry LLC tarafından sağlanır. 

 14. Sözleşmeyi Yapan Taraf, Hukukun Seçimi, Uyuşmazlıkların Çözüm Yeri ve Diğer Yerel Bölge Hükümleri

  1. Yukarıdaki Bölüm 13’te, kullandığınız Hizmetlerin sağlayıcısını bulun. Hizmetler için sözleşme imzaladığınız sağlayıcı, bu sağlayıcıdır. Hukukun seçimi, uyuşmazlıkların çözüm yeri, belirli tanımlanmış maddeler (İlgili Yahoo Kuruluşu dahil) ve bölgeye diğer önemli özgü hükümler bu Bölüm 14'te verilmektedir. Sorularınız varsa lütfen sizin için geçerli olan bölge iletişim numaralarını kullanarak müşteri ilişkileri ile iletişime geçin.

 1. Birleşik Devletler (ABD) 

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: Yahoo Finance LLC tarafından sağlanan Yahoo Finans hariç Yahoo Inc.; AOL Media LLC tarafından sağlanan AOL.com ve AOL Mail ve AOL Müşteri Hizmetleri, LLC tarafından sağlanan AOL abonelik teklifleri (Tüm kuruluşlar için adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, ABD). 

   2. Minimum Yaş: 13 yaş

  2. BAĞLAYICI TAHKİM ANLAŞMASI. ABD KULLANICILARI İÇİN TAHKİM ANLAŞMASI. SİZ VE BİZ, BU KOŞULLARDAN VEYA BİZDEN ALDIĞINIZ HİZMETLERDEN (VEYA BU HİZMETLERİN HERHANGİ BİR REKLAMINDAN) KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIĞI, ANLAŞMAZLIĞI VEYA İDDİAYI, SİZ İLE ÇALIŞANLARIMIZ VEYA ARACILARIMIZ ARASINDAKİ TÜM ANLAŞMAZLIKLAR (“ANLAŞMAZLIKLAR”) DAHİL OLMAK ÜZERE, YALNIZCA MÜNFERİT OLARAK TAHKİM YOLUYLA VEYA ASLİYE MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. BU MADDELERİ KABUL EDEREK, TAHKİM VEYA ASLİYE MAHKEMESİNİN ARAMIZDAKİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEK VE MÜNHASIR YOLU OLDUĞUNU ANLARSINIZ. AYRICA, BU MADDELERİ KABUL EDEREK, SİZ VE BİZ, MAHKEMEDE VEYA JÜRİ ÖNÜNDE DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ (ASLİYE MAHKEMELERİNE SUNULABİLECEK UFAK KONULAR HARİÇ) VE SİZİN VE BİZİM DİĞER TÜM TOPLU DAVA VEYA DİĞER TEMSİLCİ DAVALARINU YÜRÜTME HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ ANLARSINIZ. TAHKİM PROSEDÜRLERİ MAHKEME PROSEDÜRLERİNDEN FARKLI OLABİLİR VE BİR HAKEM BİREYSEL OLARAK SİZE MAHKEME İLE AYNI ZARARLARI VE ÇÖZÜMÜ SUNABİLİR VE HAKEM TARAFINDAN VERİLEN KARAR, YARGI YETKİSİ OLAN HERHANGİ BİR MAHKEMEDE YÜRÜRLÜĞE KONABİLİR VE UYGULANABİLİR. TARAFLAR, BU ZORUNLU HÜKMÜN OLMAMASI DURUMUNDA, MAHKEMEDE DAVA AÇMA VE JÜRİLİ DURUŞMAYA GİTME HAKKINA SAHİPTİR. AYRICA, BAZI DURUMLARDA, TAHKİM MASRAFLARI HUKUK DAVASI MASRAFLARINI AŞABİLİR VE RÜCU HAKKI MAHKEMEYE KIYASLA TAHKİM DURUMUNDA DAHA KISITLI OLABİLİR. Ayrıca şunları kabul ederiz:

   1. Anlaşmazlık Bildirimi. Siz veya biz, bu Maddeler uyarınca tahkim yoluna başvurmak istersek, tahkim talebinde bulunan taraf tahkim kurulunun başlangıcından en az 30 gün önce Uyuşmazlıklar için diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bize gönderilen bildirimler ya posta ile Disputes Dikkatine, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; veya disputes@yahooinc.com adresine gönderilmelidir. Size gönderilen bildirimler Yahoo’nun bildirim gönderilme tarihinde kayıtlarında bulunan e-posta adreslerinize ve varsa sokak adresinize gönderilecektir. Bildirim, iddia talebinin doğasını ve aranan çözümü açıklamalıdır. Anlaşmazlığı 30 gün içinde çözemezsek, her iki taraf da tahkim için başvurabilir. 

   2. Tahkim Prosedürü. Federal Tahkim Kanunu bu Maddeler için geçerlidir. Asliye mahkemeleri davaları dışında, tüm ve her türlü Anlaşmazlıklar Amerika Tahkim Derneği (“AAA”) tarafından yönetilen tahkim heyeti ile çözüme kavuşturulacaktır. Özel kişi değilseniz ve Hizmetleri kişisel ya da ev kullanımı için kullanmıyorsanız, bu Maddeler uyarınca herhangi bir anlaşmazlığın tahkimi için AAA Ticari Tahkim Kuralları’ni uygulayacaktır, ancak özel kişiyseniz ve Hizmetleri kişisel ya da ev kullanımı için kullanıyorsanız, AAA'nın Tüketici Tahkim Kuralları geçerli olacaktır (grup davaları yöneten veya bunlara olanak tanıyan kurallar veya prosedürler hariç). Prosedürleri (tahkim başlatma süreci dahil), kuralları ve bilgileri AAA’dan (www.adr.org) alabilirsiniz. Bu Maddeler, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile çeliştiği ölçüde sorumludur. 

   3. Asliye Mahkemeleri Seçeneği. Tahkime alternatif olarak, Anlaşmazlığınız asliye mahkemesi gerekliliklerini karşılıyorsa, ikamet ettiğiniz (veya iş ise ana iş yerinizde) bölgedeki asliye mahkemesinde veya Kaliforniya Santa Clara Bölgesinde bireysel dava açmanız mümkündür.

   4. Tahkim Konumu. Siz ve biz aksi şekilde karar vermediğimiz sürece, tahkim veya asliye mahkemesi davası, asıl ikamet ettiğiniz konumda veya Kaliforniya, Santa Clara County’de görülmelidir. 

   5. Tahkim Konumu Ücretleri ve Masrafları. Anlaşmazlığın tahkimi için AAA tarafından size çıkarılan herhangi bir dava açma ücretini ödeyeceğiz. Dava açma ücretini ödeyemediğinizi bize imzalı ve yazılı bir bildirim ile bildirdiğinizde, ücreti doğrudan AAA’ya öderiz. Tahkim yürütülürse, ayrıca daha sonra çıkarılan yönetim ve hakem ücretlerini de ödeyeceğiz. 

   6. Uzlaşma Teklifleri. Tahkim öncesinde veya tahkim sırasında herhangi bir zamanda yazılı bir uzlaşma önerisi sunabiliriz, ancak bununla yükümlü değiliz. Herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı veya miktarı, hakem iddia için karar verinceye kadar ve bu kararı vermedikçe hakeme ifşa edilmez. Teklifi kabul etmezseniz ve hakem size teklifimizden daha yüksek ancak 5.000 Amerikan Dolarından daha düşük bir para vermeye karar verirse, şunu kabul ederiz: (a) verilen düşük miktar yerine size 5.000 ABD Doları ödemek, (b) avukatınızın makul ücret ve masraflarını ödemek ve (c) Anlaşmazlığınızın tahkimiyle bağlantılı olarak tahkim davası ücretleri ve hakem ücret ile masraflarını karşılamak. Hakem size 5.000 Amerikan Dolarından yüksek bir para miktarı verilmesine karar verirse ve buna karşı çıkmazsak, para miktarını size öderiz.

   7. Bölünebilirlik. Bu tahkim anlaşmasının herhangi bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından yürütülemez bulunması halinde, mahkeme yürütülebilir olmayan kısımları iyileştirmek için sözleşmeyi gerekli olduğu ölçüde düzenleyecek ve taraflar Anlaşmazlıklarını, yürütülebilir olmayan kısımlara veya dayanmadan çözümleyeceklerdir. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle, aşağıda yer alan 14.2.c alt bölümünde belirtilen Grup Davası Feragati Anlaşmazlığın bir kısmına veya tamamına uygulanamazsa; tahkim anlaşması bu Anlaşmazlığa veya anlaşmazlığın kısımlarına uygulanmaz. Yürütülemez bulunan Grup Davası Feragati hükümlerinin kapsadığı tüm Anlaşmazlıklar, yalnızca yetkili bir mahkemede dava edilebilir, ancak tahkim anlaşmasının geri kalan kısım bağlayıcı ve uygulanabilir olacaktır. Taraflar herhangi bir şüpheyi veya belirsizliği gidermek için, grup tahkimini veya başkaları adına açılan herhangi bir davanın tahkimini kabul etmez.

  3. ABD KULLANICILARI İÇİN GRUP DAVASI FERAGATI. BU MADDELER, AAA YÖNETMELİKLERİNİN VEYA KURALLARININ İZİN VERDİĞİ DURUMLARDA DAHİ, TOPLU TAHKİMLERE VEYA GRUP TAHKİMLERİNE OLANAK TANIMAZ. BU MADDELERİN DİĞER TÜM HÜKÜMLERİ İLE BİRLİKTE, HAKEM YALNIZCA ÇÖZÜM ARAYAN MÜNFERİT TARAFIN LEHİNE VE YALNIZCA O TARAFIN MÜNFERİT TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜDE PARA VEYA İHTİYATİ ÇÖZÜME KARAR VEREBİLİR. BU MADDELER ALTINDA YÜRÜTÜLEN TAHKİM VEYA DAVA İŞLEMLERİ BİR GRUP, ÖZEL AVUKAT VEYA DİĞER BİR TEMSİLCİ ADINA VEYA TARAFINDAN BAŞLATILAMAZ, SÜRDÜRÜLEMEZ VEYA ÇÖZÜME KAVUŞTURULAMAZ. AYRICA, MÜNFERİT DAVALAR TÜM TARAFLARIN ONAYI OLMADAN BİRLEŞTİRİLEMEZ. BU PARAGRAFIN YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİ VEYA YORUMLANMASI İLE İLGİLİ TÜM ENDİŞELER BİR MAHKEME TARAFINDAN (HAKEM DEĞİL) KARARA BAĞLANACAKTIR.

  4. ABD KULLANICILARI İÇİN JÜRİLİ YARGILAMA FERAGATI. BİR ANLAŞMAZLIĞIN HERHANGİ BİR NEDENLE TAHKİM YERİNE MAHKEMEDE GÖRÜŞÜLMESİ DURUMUNDA, SİZ VE BİZ JÜRİLİ YARGILAMA OLMAYACAĞINI KABUL EDERİZ. SİZ VE BİZ, KOŞULSUZ OLARAK, BU MADDELERDEN KAYNAKLANAN VEYA BU MADDELERLE İLİŞKİLİ OLAN HER TÜRLÜ DAVA, MAHKEME VEYA KARŞI İDDİA DURUMUNDA JÜRİLİ YARGILAMA HAKKIMIZDAN FERAGAT EDERİZ. HUKUKİ İHTİLAF DURUMUNDA, BU PARAGRAF MAHKEME TARAFINDAN YARGILANMA İÇİN YAZILI ONAY OLARAK GÖSTERİLMEK ÜZERE SAKLANABİLİR.

  5. Hukukun Seçimi. Sözleşme, haksız fiil ya da başka bir şekilde, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir hak talebi ya da anlaşmazlık da dahil olmak üzere, bu Maddeler, bunların işletilmesi, yorumlanması veya oluşturulması ve taraflar arasındaki ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın New York Eyaleti kanunlarına tabidir. Hiçbir durumda taraflar bir başka mahkemenin kanunları uyarınca birbirlerine karşı iddiada bulunamaz. 

  6. Forum. Herhangi bir nedenle, bir Anlaşmazlık tahkim yoluyla değil de mahkemede görülürse, bu Maddelerden doğan ya da bu Maddelerle ilişkili ya da sizinle bizim aramızdaki ilişkiden kaynaklanan tüm Anlaşmazlıklar yalnızca New York bölgesi ya da New York eyaletinde bulunan mahkemelere ya da ABD Bölge Mahkemesi’ne (Güney New York Bölgesi) sunulacaktır. Bu gibi durumlarda, siz ve biz New York bölgesi ya da New York eyaletinde bulunan mahkemelerin ya da ABD Bölge Mahkemesi’nin (Güney New York Bölgesi) münferit yargılama yetkisini kabul edeceğimizi kabul eder ve bu mahkemeler tarafından taraflar üzerinde yargılama yetkisinin kullanılmasına herhangi bir itirazdan feragat etmeyi kabul ederiz.

  7. Müşteri Desteği. Müşteri desteği bağlantıları aşağıdadır. 

   1. AOL Markalı Ürünler için Müşteri Desteği

   2. Diğer Ürünler için Müşteri Desteği (İngilizce)

   3. Diğer Ürünler için Müşteri Desteği (İspanyolca)

  8. Topluluk Kuralları. Yahoo Topluluk Kılavuzları aşağıda bulunabilir:

   1. İngilizce versiyon

   2. İspanyolca versiyon

  9. Hizmetler, bu maddeler Federal Tedarik Yönergesi sisteminde kullanıldığından "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari ürünler" olup, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakları yalnızca burada bulunan şartlar ve koşullar uyarınca diğer tüm son kullanıcılara verilen haklardır ve FAR 52.227-19'da belirtilen asgari hakları aşmayacaktır.

  10. Altyazı Yerleştirme. Yahoo, video içeriklerine altyazı yerleştirme ile ilgili geçerli Federal İletişim Komisyonu kurallarına ve yönergelerine uyacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ya da Yahoo ağında erişilebilir olan video içerikleri hakkında endişelerinizi veya şikayetlerinizi iletmek için lütfen https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ adresini ziyaret edin.

  11. New Jersey'de, Bölüm 9'da belirtilen tüm yükümlülük sınırlamaları geçerli olacaktır ancak bu Maddelerdeki hiçbir hüküm kasıtlı haksız fiiller, kasıtlı davranışlar, ağır ihmal veya kanuni olarak uygulanan bir yükümlülüğün ihlal edilmesini hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır. 

  12. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından Mültecilik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. Bölümü uyarınca yabancı terörist örgütü olarak belirlenen herhangi bir kuruluşa maddi destek veya kaynak sağlamak (veya maddi destek veya kaynakların doğasını, yerini, kaynağını veya mülkiyetini gizlemek veya saklamak) için Hizmetleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

  13. Hesap Bilgisi. Yasalar ve Yahoo'nun politika ve prosedürleri aksini gerektirmedikçe Hesabınız devredilemez ve ölümünüzle birlikte Hesabınızdaki içeriğinize ilişkin tüm haklar sona erer.

 2. Arjantin (ar), Şili (cl), Kolombiya (co), Hong Kong (hk), Meksika (mx), Peru (pe) ve Venezuela (ve):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: Yahoo International LLC (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2. Minimum Yaş: 13 

  2. BAĞLAYICI TAHKİM ANLAŞMASI. TAHKİM ANLAŞMASI. SİZ VE YAHOO, BU KOŞULLARDAN VEYA BİZDEN ALDIĞINIZ HİZMETLERDEN (VEYA BU HİZMETLERİN HERHANGİ BİR REKLAMINDAN) KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLİŞKİLİ OLAN HER TÜRLÜ UYUŞMAZLIĞI, ANLAŞMAZLIĞI VEYA İDDİAYI, SİZ İLE ÇALIŞANLARIMIZ VEYA ARACILARIMIZ ARASINDAKİ TÜM ANLAŞMAZLIKLAR (“ANLAŞMAZLIKLAR”) DAHİL OLMAK ÜZERE, YALNIZCA MÜNFERİT OLARAK TAHKİM YOLUYLA VEYA ASLİYE MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜME KAVUŞTURACAĞINIZI KABUL EDERSİNİZ. BU MADDELERİ KABUL EDEREK, TAHKİM VEYA ASLİYE MAHKEMESİNİN ARAMIZDAKİ HER TÜRLÜ ANLAŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ İÇİN TEK VE MÜNHASIR YOLU OLDUĞUNU ANLARSINIZ. AYRICA, BU MADDELERİ KABUL EDEREK, SİZ VE YAHOO, MAHKEMEDE VEYA JÜRİ ÖNÜNDE DAVA AÇMA HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ (ASLİYE MAHKEMELERİNE SUNULABİLECEK UFAK KONULAR HARİÇ) VE SİZİN YAHOO’NUN DİĞER TÜM TOPLU DAVA VEYA DİĞER TEMSİLCİ DAVALARINU YÜRÜTME HAKKINIZDAN FERAGAT ETTİĞİNİZİ ANLARSINIZ. TAHKİM PROSEDÜRLERİ MAHKEME PROSEDÜRLERİNDEN FARKLI OLABİLİR VE BİR HAKEM BİREYSEL OLARAK SİZE MAHKEME İLE AYNI ZARARLARI VE ÇÖZÜMÜ SUNABİLİR VE HAKEM TARAFINDAN VERİLEN KARAR, YARGI YETKİSİ OLAN HERHANGİ BİR MAHKEMEDE YÜRÜRLÜĞE KONABİLİR VE UYGULANABİLİR. TARAFLAR, BU ZORUNLU HÜKMÜN OLMAMASI DURUMUNDA, MAHKEMEDE DAVA AÇMA VE JÜRİLİ DURUŞMAYA GİTME HAKKINA SAHİPTİR. AYRICA, BAZI DURUMLARDA, TAHKİM MASRAFLARI HUKUK DAVASI MASRAFLARINI AŞABİLİR VE RÜCU HAKKI MAHKEMEYE KIYASLA TAHKİM DURUMUNDA DAHA KISITLI OLABİLİR. Ayrıca şunları kabul ederiz:

   1. Anlaşmazlık Bildirimi. Siz veya biz, bu Maddeler uyarınca tahkim yoluna başvurmak istersek, tahkim talebinde bulunan taraf tahkim kurulunun başlangıcından en az 30 gün önce Uyuşmazlıklar için diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmalıdır. Bize gönderilen bildirimler bize posta ile Dikkat: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA ; veya disputes@yahooinc.com adresine gönderilmelidir. Size gönderilen bildirimler Yahoo'nun bildirim gönderilme tarihinde kayıtlarında bulunan e-posta adreslerinize ve varsa sokak adresinize gönderilecektir. Bildirim, iddia talebinin doğasını ve aranan çözümü açıklamalıdır. Anlaşmazlığı 30 gün içinde çözemezsek, her iki taraf da tahkim için dava açabilir. 

   2. Tahkim Prosedürü. Federal Tahkim Kanunu bu Maddeler için geçerlidir. Asliye mahkemeleri davaları dışında, tüm ve her türlü Anlaşmazlıklar Amerika Tahkim Derneği (“AAA”) tarafından yönetilen tahkim heyeti ile çözüme kavuşturulacaktır. Özel kişi değilseniz ve Hizmetleri kişisel ya da ev kullanımı için kullanmıyorsanız, bu Maddeler uyarınca herhangi bir anlaşmazlığın tahkimi için AAA Ticari Tahkim Kuralları’ni uygulayacaktır, ancak özel kişiyseniz ve Hizmetleri kişisel ya da ev kullanımı için kullanıyorsanız, AAA'nın Tüketici Tahkim Kuralları geçerli olacaktır (grup davaları yöneten veya bunlara olanak tanıyan kurallar veya prosedürler hariç). Prosedürleri (tahkim başlatma süreci dahil), kuralları ve bilgileri AAA’dan (www.adr.org) alabilirsiniz. Bu Maddeler, AAA'nın Ticari Tahkim Kuralları veya Tüketici Tahkim Kuralları ile çeliştiği ölçüde sorumludur. 

   3. Asliye Mahkemeleri Seçeneği. Tahkime alternatif olarak, Anlaşmazlığınız asliye mahkemesi gerekliliklerini karşılıyorsa, ikamet ettiğiniz (veya iş ise ana iş yerinizde) bölgedeki asliye mahkemesinde veya Kaliforniya Santa Clara Bölgesinde bireysel dava açmanız mümkündür.

   4. Tahkim Konumu. Siz ve biz aksi şekilde karar vermediğiniz sürece, tahkim veya asliye mahkemesi davası, asıl ikamet ettiğiniz konumda veya Kaliforniya, Santa Clara County’de görülmelidir. 

   5. Tahkim Konumu Ücretleri ve Masrafları. Anlaşmazlığın tahkimi için AAA tarafından size çıkarılan herhangi bir dava açma ücretini ödeyeceğiz. Dava açma ücretini ödeyemediğinizi bize imzalı ve yazılı bir bildirim ile bildirdiğinizde, ücreti doğrudan AAA’ya öderiz. Tahkim yürütülürse, ayrıca daha sonra çıkarılan yönetim ve hakem ücretlerini de ödeyeceğiz. 

   6. Uzlaşma Teklifleri. Tahkim öncesinde veya tahkim sırasında herhangi bir zamanda yazılı bir uzlaşma önerisi sunabiliriz, ancak bununla yükümlü değiliz. Herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı veya miktarı, hakem iddia için karar verinceye kadar ve bu kararı vermedikçe hakeme ifşa edilmez. Teklifi kabul etmezseniz ve hakem size teklifimizden daha yüksek ancak 5.000 Amerikan Dolarından daha düşük bir para vermeye karar verirse, şunu kabul ederiz: (a) verilen düşük miktar yerine size 5.000 ABD Doları ödemek, (b) avukatınızın makul ücret ve masraflarını ödemek ve (c) Anlaşmazlığınızın tahkimiyle bağlantılı olarak tahkim davası ücretleri ve hakem ücret ile masraflarını karşılamak. Hakem size 5.000 Amerikan Dolarından yüksek bir para miktarı verilmesine karar verirse ve buna karşı çıkmazsak, para miktarını size öderiz.

   7. Bölünebilirlik. Bu tahkim anlaşmasının herhangi bir kısmının yetkili bir mahkeme tarafından yürütülemez bulunması halinde, mahkeme yürütülebilir olmayan kısımları iyileştirmek için sözleşmeyi gerekli olduğu ölçüde düzenleyecek ve taraflar Anlaşmazlıklarını, yürütülebilir olmayan kısımlara atıf yapmadan veya dayanmadan çözümleyeceklerdir. Bununla birlikte, herhangi bir nedenle, aşağıda yer alan 14.1.f alt bölümünde belirtilen Grup Davası Feragati Anlaşmazlığın bir kısmına veya tamamına uygulanamazsa; tahkim anlaşması bu Anlaşmazlığa veya anlaşmazlığın kısımlarına uygulanmaz. Yürütülemez bulunan Grup Davası Feragati hükümlerinin kapsadığı tüm Anlaşmazlıklar, yalnızca yetkili bir mahkemede dava edilebilir, ancak tahkim anlaşmasının geri kalan kısım bağlayıcı ve uygulanabilir olacaktır. Taraflar herhangi bir şüpheyi veya belirsizliği gidermek için, grup tahkimini veya başkaları adına açılan herhangi bir davanın tahkimini kabul etmez.

  3. GRUP DAVASI FERAGATI. BU KOŞULLAR, AAA YÖNETMELİKLERİNİN VEYA KURALLARININ İZİN VERDİĞİ DURUMLARDA DAHİ, TOPLU TAHKİMLERE VEYA GRUP TAHKİMLERİNE OLANAK TANIMAZ. BU MADDELERİN DİĞER TÜM HÜKÜMLERİ İLE BİRLİKTE, HAKEM YALNIZCA ÇÖZÜM ARAYAN MÜNFERİT TARAFIN LEHİNE VE YALNIZCA O TARAFIN MÜNFERİT TALEBİNİ KARŞILAMAK İÇİN GEREKLİ ÖLÇÜDE PARA VEYA İHTİYATİ ÇÖZÜME KARAR VEREBİLİR. BU MADDELER ALTINDA YÜRÜTÜLEN TAHKİM VEYA DAVA İŞLEMLERİ BİR GRUP, ÖZEL AVUKAT VEYA DİĞER BİR TEMSİLCİ ADINA VEYA TARAFINDAN BAŞLATILAMAZ, SÜRDÜRÜLEMEZ VEYA ÇÖZÜME KAVUŞTURULAMAZ. AYRICA, MÜNFERİT DAVALAR TÜM TARAFLARIN ONAYI OLMADAN BİRLEŞTİRİLEMEZ. BU PARAGRAFIN YÜRÜTÜLEBİLİRLİĞİ VEYA YORUMLANMASI İLE İLGİLİ TÜM ENDİŞELER BİR MAHKEME TARAFINDAN (HAKEM DEĞİL) KARARA BAĞLANACAKTIR.

  4. JÜRİLİ YARGILAMA FERAGATİ. BİR ANLAŞMAZLIĞIN HERHANGİ BİR NEDENLE TAHKİM YERİNE MAHKEMEDE GÖRÜŞÜLMESİ DURUMUNDA, SİZ VE YAHOO, JÜRİLİ YARGILAMA OLMAYACAĞINI KABUL EDERSİNİZ. SİZ VE YAHOO, KOŞULSUZ OLARAK, BU MADDELERDEN KAYNAKLANAN VEYA BU MADDELERLE İLİŞKİLİ OLAN HER TÜRLÜ DAVA, MAHKEME VEYA KARŞI İDDİA DURUMUNDA JÜRİLİ YARGILAMA HAKKINIZDAN FERAGAT EDERSİNİZ. HUKUKİ İHTİLAF DURUMUNDA, BU PARAGRAF MAHKEME TARAFINDAN YARGILANMA İÇİN YAZILI ONAY OLARAK GÖSTERİLMEK ÜZERE SAKLANABİLİR.

  5. Hukukun Seçimi. Sözleşme, haksız fiil ya da başka bir şekilde, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir hak talebi ya da anlaşmazlık da dahil olmak üzere, bu Maddeler, bunların işletilmesi, yorumlanması veya oluşturulması ve taraflar arasındaki ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın New York Eyaleti kanunlarına tabidir. Hiçbir durumda taraflar bir başka mahkemenin kanunları uyarınca birbirlerine karşı iddiada bulunamaz. 

  6. Forum. Herhangi bir nedenle, bir Anlaşmazlık tahkim yoluyla değil de mahkemede görülürse, bu Maddelerden doğan ya da bu Maddelerle ilişkili ya da sizinle bizim arasındaki ilişkiden kaynaklanan tüm Anlaşmazlıklar yalnızca New York bölgesi ya da New York eyaletinde bulunan mahkemelere ya da ABD Bölge Mahkemesi’ne (Güney New York Bölgesi) sunulacaktır. Bu gibi durumlarda, siz ve biz, New York bölgesi ya da New York eyaletinde bulunan mahkemelerin ya da ABD Bölge Mahkemesi’nin (Güney New York Bölgesi) münferit yargılama yetkisini kabul edeceğimizi kabul eder ve bu mahkemeler tarafından taraflar üzerinde yargılama yetkisinin kullanılmasına herhangi bir itirazdan feragat etmeyi kabul ederiz.

  7. Müşteri Desteği. Müşteri desteği bağlantıları aşağıdadır. 

   1. Arjantin

   2. Şili

   3. Kolombiya

   4. Hong Kong

   5. Meksika

   6. Peru

   7. Venezuela

  8. Topluluk Kuralları. Topluluk Kurallarımız burada bulunabilir. 

  9. Hizmetler, bu maddeler Federal Tedarik Yönergesi sisteminde kullanıldığından "ticari bilgisayar yazılımı" ve "ticari ürünler" olup, Amerika Birleşik Devletleri'nin hakları yalnızca burada bulunan şartlar ve koşullar uyarınca diğer tüm son kullanıcılara verilen haklardır ve FAR 52.227-19'da belirtilen asgari hakları aşmayacaktır.

  10. Altyazı Yerleştirme. Yahoo, video içeriklerine altyazı yerleştirme ile ilgili geçerli Federal İletişim Komisyonu kurallarına ve yönergelerine uyacaktır. Daha fazla bilgi edinmek ya da Yahoo ağında erişilebilir olan video içerikleri hakkında endişelerinizi veya şikayetlerinizi iletmek için lütfen https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ adresini ziyaret edin.

  11. New Jersey'de, Bölüm 9'da belirtilen tüm yükümlülük sınırlamaları geçerli olacaktır ancak bu Maddelerdeki hiçbir hüküm kasıtlı haksız fiiller, kasıtlı davranışlar, ağır ihmal veya kanuni olarak uygulanan bir yükümlülüğün ihlal edilmesini hariç tutmayacak veya sınırlandırmayacaktır. 

  12. Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından Mültecilik ve Vatandaşlık Yasası'nın 219. Bölümü uyarınca yabancı terörist örgütü olarak belirlenen herhangi bir kuruluşa maddi destek veya kaynak sağlamak (veya maddi destek veya kaynakların doğasını, yerini, kaynağını veya mülkiyetini gizlemek veya saklamak) için Hizmetleri kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

 3. Brezilya (br): 

  1. Tanımlanan Maddeler

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Adres: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brezilya)

   2. Minimum Yaş: 13 yaş (ancak 13 ile 18 yaş arasındaysanız, Koşullarımızı kabul etmek ve Hizmeti kullanmak için ebeveyninizin veya yasal vasinizin izni olmalıdır).

  2. Sağlanan Hizmetler: Yahoo Mail, Yahoo Arama, Yahoo Finans ve OneSearch. Brezilya’da bulunduğunuz sürede bu hizmetlerden birini kullanırsanız veya Yahoo do Brasil Internet Ltda. ile farklı şekilde sözleşme akdederseniz, hizmetler Yahoo do Brasil tarafından sunulacaktır. Bölüm 14.4’teki bölgeye özel hükümler söz konusu kullanıma uygulanacak ve Maddelerin Bölüm 1 ve Bölüm 13(a) kısmında aksine bulunan herşeyin yerine geçecektir.

  3. Diğer Hizmetler: Bölüm 14.4 (b)’de listelenmeyen Hizmetler Yahoo do Brasil Internet Ltda. tarafından sağlanmamaktadır ve Yahoo do Brasil Internet Ltda.’nın kullanıcı verilerine erişme veya bunları ifşa etme ve/veya kullanıcı tarafından üretilen içerikleri kaldırma da dâhil olmak üzere Hizmet ile ilgili herhangi bir önlem alma yetkisi yoktur.

  4. Hukukun Seçimi: Maddeler, Siz ve Yahoo do Brasil Internet Ltda arasındaki ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Brezilya Federal Cumhuriyeti yasalarına tabidir.

  5. Müşteri Desteği: Müşteri desteği için bu sayfaya bakın.

  6. Sistemlerimizi ve kullanıcılarımızın bilgilerini korumak, Yahoo kullanıcılarının güvenli bir kullanıcı deneyimi yaşamaları ve kullanıcılarımızın güvenini sağlamak için büyük öneme sahiptir. Bizim attığımız güvenlik adımları ve sizin uygulayabileceğiniz adımlar da dahil olmak üzere güvenlik hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayarak çevrimiçi makalemizi okuyun.

  7. HİZMETLERİ KULLANIMINIZIN VE HİZMETLERİN SAĞLANMASININ, BİLGİLERİN VE KULLANICI VERİLERİNİN GİZLİLİK İLKESİNDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ DİĞER ŞİRKETLERE VE BÖLGELERE AKTARILMASI DAHİL OLMAK ÜZERE BU BİLGİLERİN TOPLANMASINI, SAKLANMASINI, İŞLENMESİNİ, KULLANILMASINI VE İFŞA EDİLMESİNİ İÇERDİĞİNİ ANLAR VE KABUL EDERSİNİZ.

 4. Kanada (ca ve cf): 

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: Yahoo Finance ULC tarafından sağlanan Yahoo Finans hariç olmak üzere Yahoo Canada Corp (Adres: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Media LLC tarafından sağlanan AOL Mail ve AOL Member Services LLC tarafından sağlanan AOL abonelik ürünleri (Adres: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).

   2. Minimum Yaş: Bulunduğunuz eyalet veya bölgede bağlayıcı bir sözleşme yapmak için Yasal Yaş.

  2. Hukukun Seçimi. Sözleşme, haksız fiil ya da başka bir şekilde, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir hak talebi ya da anlaşmazlık da dahil olmak üzere, bu Maddeler, bunların işletilmesi, yorumlanması veya oluşturulması ve taraflar arasındaki ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Ontario eyaletinin kanunlarına tabidir. Hiçbir durumda taraflar bir başka mahkemenin kanunları uyarınca birbirlerine karşı iddiada bulunamaz. 

  3. Forum. Bize karşı getirilen herhangi bir iddia, münhasıran Kanada, Ontario eyaletinde bulunan mahkemelere sunulacaktır. Bu gibi durumlarda, Siz ve Yahoo, Ontario eyaletinde bulunan mahkemelerin münferit yargılama yetkisini kabul edeceğinizi kabul eder ve bu mahkemeler tarafından taraflar üzerinde yargılama yetkisinin kullanılmasına herhangi bir itirazdan feragat etmeyi kabul edersiniz.

  4. Müşteri Desteği. Müşteri desteği bağlantıları aşağıdadır. 

   1. Müşteri Desteği (İngilizce)

   2. Müşteri Desteği (Fransızca)

  5. Güncellemeler. Biz, yeni bir sürüm veya özellik mevcut olduğunda Hizmetlerin son sürümünü cihazınıza otomatik olarak indirip kurabilir.

  6. Bazı eyalet ve bölgeler, garantilerin hariç tutulmasına izin vermez (Quebec eyaleti dahil). Bu eyalet ve bölgelerde, yalnızca yürürlükteki yasalara uygun olarak açıkça verilmesi gereken garantilere sahip olursunuz.

  7. Bazı eyalet ve bölgeler (Quebec dahil), her türlü hasarın sorumluluğunun sınırlandırılmasını kabul etmez. Bu eyaletlerde, biz, yalnızca yürürlükteki yasalar uyarınca size yükümlü olması açıkça istenen zararlardan sorumlu olacağız.

 5. Avustralya (au):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu :

    1. OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finans, Yahoo Mail, Yahoo Haberler, Yahoo Arama, Yahoo Spor, Yahoo TV ve Yahoo Hava, Durumu için ilgili Yahoo Kuruluşu Yahoo Australia Pty Ltd (Adres: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Avustralya) olup aşağıdaki koşullar geçerlidir: (a) Sizinle Yahoo Australia Pty Ltd arasındaki maddeler ve ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın New South Wales yasalarına tabi olacaktır ve (b) siz ve Yahoo Australia Pty Ltd, New South Wales eyaleti mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine dahil olmayı kabul eder.

    2. Diğer hizmetler için ilgili Yahoo Kuruluşu Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) olup, bu Hizmetler için Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) kuralları geçerlidir.

   2. Minimum Yaş: 13 

  2. Müşteri Desteği. Müşteri desteği için bu sayfaya bakın.

 6. Ayrıldı.

 7. Hindistan (in):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: 

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail ve Yahoo Arama için Geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India olup aşağıdaki şartlar geçerlidir: (a) "Minimum Yaş", 13 yaş anlamına gelir ancak 13 ile 18 yaş arasındaysanız, Hizmetleri kullanmak veya bir hesap için kaydolmak için ebeveyninizin veya yasal vasinizin izni olması gerekir, (b) 13 ile 18 yaş arasında iseniz, ebeveyn veya yasal vasinizin izin vermesi şartıyla, Şartlarımızı kabul etmek için en az 13 yaşında olmanız gerekir, (c) sizinle Yahoo India Private Limited arasındaki maddeler ve ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Hindistan yasalarına tabi olacaktır ve (d) siz ve Yahoo India Private Limited, Bangalore, Hindistan mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine dahil olmayı kabul eder.

    2. Diğer Hizmetler için:

     1. İlgili Yahoo Kuruluşu, belirli bir Hizmete ilişkin sağlayıcı olarak belirtilen Yahoo Kuruluşudur ve Şartlar ile Sizinle ilgili Yahoo Kuruluşu arasındaki ilişki, ilgili Yahoo Kuruluşunun kuruluş yerinin kanunlarına tabidir; veya

     2. Belli bir Hizmetin sağlayıcısı olarak tanımlanmış bir Yahoo Kuruluşu yoksa, geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) olup, bu Hizmetler için Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) kuralları geçerlidir. 

  2. Müşteri Desteği. Müşteri desteği için bu sayfaya bakın.

  3. Yahoo India Şikayet Görevlisi. Yahoo India Şikayet Görevlisi için lütfen bu sayfaya bakın.

  4. 1994 tarihli PCPNDT Yasası uyarınca reklam yasağı ile ilgili olarak Hindistan Yüksek Mahkemesinde verilen önemli bir Yüksek Mahkeme Kararı için buraya tıklayın.

  5. Ek maddeler için buraya tıklayın.

 8. Japonya (jp):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: 

    1. AOL Mail için Geçerli Yahoo Kuruluşu, Boundless Inc.’tir. (Adres: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japonya).

    2. Japonya’da erişilebilen Yahoo Japonya markalı ürünler için: bu ürünler üçüncü bir taraf ile sağlanır. 

    3. Diğer tüm hizmetler için Geçerli Yahoo Kuruluşu: Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimum Yaş: 18 yaş (ancak 18 veya 19 yaşındaysanız, Koşullarımızı kabul etmek ve Hizmetleri kullanmak için ebeveyninizin veya yasal vasinizin izni olmalıdır)

  2. Hukukun Seçimi. Siz ile bizim aramızdaki Maddeler ve ilişki, kanunlar ihtilafı kurallarına bakılmaksızın Japonya yasalarına tabidir.

  3. ForumSiz ve Biz, Tokyo Bölge Mahkemesi, Japonya’nın münhasır yargılama yetkisini kabul ederiz.

  4. Hizmetleri Değiştirme; Bu Maddeleri Değiştirme

   1. Hizmetleri Bölüm 7(a)'da belirtildiği şekilde değiştirdiğimizde veya Bölüm 12(b) uyarınca bu Maddeleri değiştirdiğimizde, sizin için önemli bir dezavantaj yaratacak veya Hizmetlere erişiminizi ya da Hizmetlerin kullanımını maddi olarak sınırlandıracak değişiklikleri makul bir süre önce bildiririz.

   2. Güvenlik, yasal veya yönetmelik gerekliliklerini karşılamak için bu Maddeler veya Hizmetler'de yapmamız gereken değişiklikler için sizi önceden bilgilendiremeyebiliriz ancak bu değişiklikler yapıldıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz.

  5. Yükümlülüklerin Sınırlandırılması. Bu Maddelerdeki hiçbir şey, Japon kanunlarına göre bir tüketici olarak yasal olarak değiştirilemeyen veya feragat edilemeyen, size ait herhangi bir yasal hakkınızı etkilemez. Buna göre, bu Maddeler uyarınca Hizmetlerin kullanımı ile ilgili sözleşme, Japonya Tüketici Sözleşmesi Yasası uyarınca bir tüketici sözleşmesi olarak kabul edilirse, bu Maddelerde Bölüm 9’daki bazı istisnalar ve sınırlamalar, kastından veya ağır ihmalinden kaynaklanan yükümlülüklerde sizin için geçerli olmayacaktır.

  6. Müşteri Desteği. Müşteri hizmetleri için bu sayfaya bakın. 

 9. Yeni Zelanda (nz):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu:

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Eğlence, Yahoo Yaşam Tarzı, Yahoo Mail, Yahoo Haberler, Yahoo Arama ve Yahoo Spor için Geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo New Zealand Limited (Adres: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Yeni Zelanda) olup aşağıdaki koşullar geçerlidir: (a) Sizinle Yahoo New Zealand Limited arasındaki Maddeler ve ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Yeni Zelanda yasalarına tabi olacaktır ve (b) siz ve Yahoo New Zealand Limited, Yeni Zelanda mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine dahil olmayı kabul eder.

    2. Diğer hizmetler için ilgili Yahoo Kuruluşu Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) olup, bu Hizmetler için Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) kuralları geçerlidir.

   2. Minimum Yaş: 13 

  2. Müşteri Desteği. Müşteri desteği için bu sayfaya bakın.

 10. Singapur (sg), Endonezya (id), Malezya (my), Filipinler (ph), Tayland (th) veya Vietnam (vn): 

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: 

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Takvim, Yahoo Magazin, Yahoo Finans, Yahoo Mail, Yahoo Haberler, Yahoo Arama, Yahoo Stil, Yahoo Seyahat, Yahoo TV, Yahoo Hava Durumu ve Aviate için ilgili Yahoo Şirketi Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Adres: 79 Robinson Road, #07-01, Singapur 068897) olup aşağıdaki koşullar geçerlidir: (a) Siz ile Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. arasındaki Maddeler ve ilişki yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Singapur yasalarına tabidir ve (b) siz ve Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. Singapur mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olduğunuzu kabul edersiniz. 

    2. Diğer Hizmetler için:

     1. İlgili Yahoo Kuruluşu, belirli bir Hizmete ilişkin sağlayıcı olarak belirtilen Yahoo Kuruluşudur ve Şartlar ile Sizinle ilgili Yahoo Şirketi arasındaki ilişki, Geçerli Yahoo Şirketinin kuruluş yerinin kanunlarına tabidir; veya

     2. Belli bir Hizmetin sağlayıcısı olarak tanımlanmış bir Yahoo Kuruluşu yoksa, geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) olup, bu Hizmetler için Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) kuralları geçerlidir.

   2. Minimum Yaş: 13 

  2. Müşteri Desteği. Müşteri desteği bağlantıları aşağıdadır. 

   1. Singapur

   2. Endonezya

   3. Malezya

   4. Filipinler

   5. Tayland

   6. Vietnam

 11. Tayvan (tw):

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: 

    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Otomobil, Yahoo Bağış, Yahoo Sözlük, Yahoo E-spor, Yahoo Finans, Yahoo Oyunlar, Yahoo Ev, Yahoo Mail, Yahoo Para, Yahoo Filmler, Yahoo Haberler, Yahoo Arama, Yahoo Spor, Yahoo Hisse Senedi, Yahoo Stil, Yahoo Seyahat, Yahoo TV, Yahoo Hava Durumu ve Aviate için Geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo Digital Marketing Co., Ltd. (Adres: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tayvan) şirketidir ve aşağıdaki koşullar geçerlidir: (a) Sizinle Yahoo Digital Marketing Co., Ltd. arasındaki koşullar ve ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın Çin Halk Cumhuriyeti (R.O.C.) yasalarına tabi olacaktır ve (b) siz ve Yahoo Digital Marketing Co., Ltd., Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Taipei Bölge Mahkemesi’nin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul edersiniz.

    2. Yahoo Açık Artırma, Yahoo Alışveriş ve Yahoo Kullanılmış Arabalar Yahoo Taiwan Holdings Limited, Tayvan Şubesi (Adres: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Tayvan) tarafından sağlanır ve aşağıdaki koşullar geçerlidir: (a) Sizinle Yahoo Taiwan Holdings Limited, Tayvan Şubesi arasındaki Koşullara ve ilişki, yasa hükümlerinin uyuşmazlığına bakılmaksızın, Çin Cumhuriyeti yasalarına tabi olacak ve (b) siz ile Yahoo Taiwan Holdings Limited, Tayvan Şubesi, Tayvan, Çin Cumhuriyeti’nde bulunan Taipei Bölge Mahkemesinin münhasır yetkisine tabi olmayı kabul eder.

    3. Diğer Hizmetler için:

     1. İlgili Yahoo Kuruluşu, belirli bir Hizmete ilişkin sağlayıcı olarak belirtilen Yahoo Kuruluşudur ve Şartlar ile Sizinle ilgili Yahoo Kuruluşu arasındaki ilişki, Geçerli Yahoo Şirketinin kuruluş yerinin kanunlarına tabidir; veya

     2. Belli bir Hizmetin sağlayıcısı olarak tanımlanmış bir Yahoo Kuruluşu yoksa, geçerli Yahoo Kuruluşu Yahoo Inc. (Adres: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA) olup, bu Hizmetler için Bölüm 14.2 (Birleşik Devletler) kuralları geçerlidir.

   2. Minimum Yaş: 13 

  2. Müşteri Desteği. Müşteri desteği için bu sayfaya bakın.

 12. Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

  1. Tanımlanan Maddeler 

   1. İlgili Yahoo Kuruluşu: Yahoo EMEA Limited (Adres: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, İrlanda)

   2. Minimum Yaş: AB Üyesi Devletler için, Yaş Sınırı 16’dır veya Üye Devletin kişisel verilerinizin işlenmesine onay vermeniz için size sağladığı daha düşük yaştır. AB dışındaki ülkeler için Yaş Sınırı 13’tür.

  2. Hukukun Seçimi. Sözleşme, haksız fiil ya da başka bir şekilde, taraflar arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir hak talebi ya da anlaşmazlık da dahil olmak üzere, bu Maddeler, bunların işletilmesi, yorumlanması veya oluşturulması ve taraflar arasındaki ilişki, kanunlar çatışması kurallarına bakılmaksızın İrlanda kanunlarına tabidir. 

  3. Forum. Aşağıdaki paragraf (d)’de belirtilen kapsam hariç olmak üzere, Siz ve Biz, bu Maddelerden veya bu Maddelerin yürütülmesinden, yorumlanmasından veya oluşturulmasından doğan veya ilişkili olan her türlü uyuşmazlık veya iddia talebi ile ilgili olarak İrlanda mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine tabi olmayı kabul ederiz. Bu gibi durumlarda, siz ve biz, İrlanda'da bulunan mahkemelerin bireysel yargılama yetkisini kabul eder ve bu tür mahkemeler tarafından taraflar üzerinde yargı yetkisinin kullanılmasına ve bu mahkemelerin yapıldığı yerlere itirazda bulunma haklarından feragat etmeyi kabul ederiz.

  4. Avrupa Birliği ülkesinde ikamet ediyorsanız, yukarıdaki (b) ve (c) paragrafları da dahil olmak üzere bu Şartlar'da yer alan hiçbir bir şey, sözleşmeyle değiştirilemeyen geçerli bir zorunlu yerel yasaya veya yargı hükmünün koşullarına bağlı olma hakkınızı etkilemez. Avrupa Komisyonu https://ec.europa.eu/consumers/odr/ adresinden erişebileceğiniz çevrimiçi uyuşmazlık çözümü platformu sağlar. 

  5. Müşteri Desteği. Aşağıda Müşteri Destek bağlantıları verilmiştir. AB Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki iletişim noktaları için lütfen aşağıdaki paragraf o’ya bakınız.

   1. İrlanda

   2. Birleşik Krallık

   3. Almanya

   4. Fransa

   5. İspanya

   6. İtalya

   7. Diğer tüm ülkeler

  6. Hizmetleri Değiştirme; Bu Maddeleri Değiştirme

   1. Hizmetleri Bölüm 7(a)'da belirtildiği şekilde değiştirdiğimizde veya Bölüm 12(b) uyarınca bu Maddeleri değiştirdiğimizde, kullanıcılarımız için önemli bir dezavantaj yaratacak veya Hizmetlere erişimi ya da Hizmetlerin kullanımını maddi olarak sınırlandıracak değişiklikleri makul bir süre önce bildiririz. Söz konusu değişikliklerin geçerli olduğu tarihten sonra Hizmetler'i kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Hizmetleri veya Şartları kabul etmiş olduğunuz anlamına gelir. 

   2. Güvenlik, yasal veya yönetmelik gerekliliklerini karşılamak için bu Maddeler veya Hizmetler'de yapmamız gereken değişiklikler için sizi önceden bilgilendiremeyebiliriz ancak mümkün olan en kısa sürede sizi bilgilendireceğiz.

  7. Hizmetlerin veya hesabınızın iptali, askıya alınması veya sınırlandırılması için bilgilendirme

   1. Yukarıdaki (f) maddesine rağmen ve yasal haklarınıza halel gelmeksizin, hesabınızın veya Hizmetlerin bir bölümüne veya tümüne erişiminizi sınırlayabilir veya hesabınızı geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir veya iptal edebiliriz:

    1. Herhangi bir dahil anlaşma, politika veya yönergeler de dahil olmak üzere Maddeleri ihlal etmeniz veya ihlal etmek üzere olduğunuzu düşünmemiz durumunda;

    2. emniyet teşkilatı veya diğer devlet kurumlarının geçerli hukuki süreçlerindeki taleplerine yanıt olarak;

    3. beklenmeyen teknik veya güvenlik sorunları nedeniyle; veya

    4. hesap silme politikamız uyarınca hesabınızın uzun süre kullanılmaması durumunda.

  8. Hesabınızı kalıcı olarak askıya alırsak veya feshedersek, önceden size bildireceğiz ve hesabınıza devam eden erişimin yürürlükteki yasal hükümleri, kolluk kuvvetleri veya diğer devlet kurumları tarafından yapılan talepleri ihlal edeceğini veya bize veya üçüncü kişilere zarar vereceğine inanmamız için mantıklı bir nedenimiz yoksa, hesapla ilişkili bilgi, dosya ve içeriğe erişmeniz ve kaydetmeniz için makul bir süre tanıyacağız.

  9. AB tüketicileri için bekleme süresi. Aşağıdaki hükümler Bölüm 11'i (Ücretli Hizmetler ve Faturalandırma) tamamlar.

   1. AB'de yaşayan bir tüketiciyseniz, sözleşme akdedilmesinden itibaren 14 gün içinde herhangi bir sebep göstermeden ücretli Hizmetinizi iptal edebilirsiniz. Bu formu doldurup göndererek veya başka bir seçeneğiniz yoksa bu formu posta ile göndererek bizi bilgilendirebilirsiniz.14 günlük iptal süresi sona ermeden önce bildiriminizi bize göndermelisiniz.

   2. İstisnalar. Maddi olmayan bir ortamda verilen dijital içerikleri satın alırsanız, dijital içerikleri indirmeye veya akışı başlatmaya başladığınızda, iptal süresinin derhal sona ereceğini kabul edersiniz.

   3. Tazminat. Sizden iptal bildiriminizi aldığımız günden itibaren en geç 14 gün içinde ücretli Hizmet için sizden gelen tüm ödemeleri tazmin edeceğiz. Siz aksini açıkça belirtmedikçe, ilk işlemde kullanılan ödeme araçlarını kullanacağız. Ücretli Hizmeti iptal süresi bitmeden önce kullanmaya başlarsanız, iptal tarihine kadar olan tüm masraflardan sorumlu olursunuz.

  10. Otomatik Yenileme. Bölüm 11 (b)(v) bölümüne ek olarak aşağıdaki maddeler geçerli olacaktır: Aboneliğiniz otomatik olarak yenilenir ve fiyat artarsa, geçerli yeni fiyat size bildirilir ve bildirimin alındığı tarihten itibaren 14 gün içinde aboneliğinizi iptal etmeniz için size süre tanınır. Böyle bir durumda yeni fiyat geçerli olmayacak ve aboneliğiniz dönem sonunda sona erecektir.

  11. Yükümlülüklerin Reddi ve Sınırlandırılması. Bu Maddelerdeki hiçbir şey, İrlanda ve AB kanunlarına göre bir tüketici olarak yasal olarak değiştirilemeyen veya feragat edilemeyen, size ait herhangi bir yasal hakkınızı etkilemez. Buna göre, Maddelerin 8. ve 9. Bölümlerinde yer alan ret ve sınırlandırmaların bazıları, Avrupa Birliği ülkesinde yaşayan bir tüketici olduğunuz takdirde geçerli olmayacaktır. 

  12. Yükümlülüklerimiz. Bölüm 9'a rağmen, tarafımızca yapılan yalan beyanların sorumluluğunu veya Hizmetlerle ilgili olarak ihmalkarlığımızın doğrudan bir sonucu olarak yaralanır veya ölürseniz bunun sorumluluğunu kabul ederiz. 

  13. İtalyan kullanıcılar için ek maddeler burada bulunabilir. 

  14. Alman kullanıcılar için ek maddeler burada bulunabilir. 

  15. AB Dijital Hizmetler Yasası

   1. Yahoo Hizmetlerinin kullanımıyla ilgili kısıtlamalar. AB Dijital Hizmetler Yasası, Avrupa Birliği’ndeki kullanıcıları, kullanıcı yorumlarını denetlemek de dahil olmak üzere Yahoo sitelerinde barındırılan kullanıcı tarafından sağlanan içerik üzerinde belirli kısıtlamalar uyguladığımız konusunda bilgilendirmemizi zorunlu kılmaktadır. Ayrıca, kullanıcıların yasa dışı içeriği bildirmelerini ve kaldırılmasını talep etmelerini sağlarız. Yasa dışı içeriği tespit etmek için uygun durumlarda insan incelemesi de dahil olmak üzere Yahoo’nun dahili politika ve prosedürlerini izleriz. Gereken durumlarda topluluk yönergelerimiz uyarınca bu içeriği kaldırmak için harekete geçeriz.

   2. İletişim Noktaları

    1. Avrupa Birliği Üye Devletlerinden birinin, Avrupa Komisyonu’nun veya Avrupa Dijital Hizmetler Kurulu’nun temsilcisiyseniz şu e-posta adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz: dsa@yahooinc.com. Tercih ettiğimiz iletişim dili İngilizcedir.
    2. Avrupa Birliği’nde ikamet eden bir kullanıcıysanız sözleşme formumuzu kullanabilirsiniz.

Son güncelleme: 30 Nisan 2024