Pogoji storitve družbe Yahoo

Razburljiva novica! Našo matično družbo so prevzeli skladi, upravljani s strani povezanih družb Apollo Global Management, Inc. in njenih odvisnih družb. Več o tem si lahko preberete v našem sporočilu za javnost.

1. novembra 2021 je bilo ime podjetja, ki je ponudnik izdelkov in storitev, ki jih uporabljate, spremenjeno iz Verizon Media EMEA Limited v Yahoo EMEA Limited. Za zdaj bomo vaše podatke še naprej obdelovali na enak način.

Junija 2017 smo objavili, da sta se Yahoo in AOL združila v enotno podjetje za digitalne in mobilne medije. Za nas zdaj veljajo ti enotni Pogoji storitve družbe Yahoo. Če imate račun za Yahoo ali AOL, se morate strinjati s temi pogoji, (upoštevajte, da če se še niste strinjali s temi pogoji, za vaš račun še vedno veljajo stari Pogoji storitev Yahoo ali stari Pogoji storitev družbe Oath (za AOL). Spodnji pogoji začnejo veljati 25. maja 2018 za vse storitve in izdelke družbe Yahoo za uporabo katerih se vam ni treba vpisati v račun. Če ste ustvarili nov račun, od danes veljajo spodnji pogoji.

Pogoji storitve podjetja Yahoo
 1. Dobrodošli pri družbi Yahoo 

  Yahoo Inc. in vse njegove blagovne znamke, navedene v razdelku 13 (vključno z blagovnimi znamkami Yahoo in AOL), ter gospodarske družbe, navedene v razdelkih 13 in 14 (s skupnim imenom »Yahoo«, »nas«, »mi« ali »naš«), so del skupine podjetij Yahoo. Naše blagovne znamke, spletna mesta, aplikacije, izdelke, storitve in tehnologije (»storitve«) zagotavljajo podjetja, navedena v spodnjem razdelku 13. Temeljito preberite razdelke od 1 do 13, 14.1 in 14.13, saj določbe v teh razdelkih veljajo za vas. 

  Če uporabljate storitve, se strinjate s temi pogoji, pravilniki v našem središču za zasebnost ter vsemi smernicami skupnosti in dodatnimi pogoji, ki veljajo za storitve, ki jih uporabljate (s skupnim imenom »pogoji«). Temeljito preberite pogoje, saj predstavljajo vašo celotno pogodbo z nami. 

  TI POGOJI VSEBUJEJO OMEJITVE NAŠE ODGOVORNOSTI V RAZDELKU 9

  UPORABNIKI V ZDA: TI POGOJI V SPODNJEM RAZDELKU 14.2 VSEBUJEJO ZAVEZUJOČI ARBITRAŽNI SPORAZUM TER KLAVZULE O ODPOVEDI KOLEKTIVNI TOŽBI IN OBRAVNAVI PRED POROTNIM SODIŠČEM, KI VELJAJO ZA VSE UPORABNIKE V ZDA.

 2. Uporaba storitev

  1. Pooblastilo Soglašate, da lahko uporabljate storitve v skladu z veljavno zakonodaje. Če storitve uporabljate v imenu gospodarske družbe, podjetja ali druge pravne osebe, zagotavljate, da imate zakonsko pooblastilo za sprejem teh pogojev v imenu te pravne osebe. V takem primeru te pogoje sprejema ta pravna oseba, izraz »vi« pa se nanaša na to pravno osebo. Če do računa dostopate v imenu lastnika računa (npr. kot skrbnik, svetovalec, analitik itd.), pogoji veljajo za vaše dejavnosti, ki jih izvajate v imenu lastnika računa. 

  2. Odškodnina Če storitve uporabljate v imenu gospodarske družbe, podjetja ali druge pravne osebe oziroma jih uporabljate za komercialne namene, boste vi in pravna oseba odvezali pravne osebe Yahoo (določene v spodnjem razdelku 8) vseh tožb, odškodninskih zahtevkov ali tožb, ki izhajajo iz uporabe storitev ali kršitve teh pogojev oziroma so povezane z njima, ter prevzeli odgovornost zanje, vključno s kakršno koli odgovornostjo ali stroški, ki izhajajo iz odškodninskih zahtevkov (vključno z zahtevki zaradi malomarnosti), izgubami, škodo, tožbami, sodbami, sodnimi stroški ali odvetniškimi stroški. 

  3. Starost Če ste mlajši od najnižje starostne meje (kot je določeno v razdelku 14), se ne smete prijaviti za račun. Za uporabo storitev morate biti starejši od najnižje starostne meje, razen če ste lastnik obstoječega računa v Združenih državah Amerike, ki je družinski račun Yahoo. Nekateri deli storitev vsebujejo vsebino za odrasle in/ali vsebino, ki ni primerna za otroke. To vsebino lahko uporabljate le, če ste odrasla oseba (tj. ste vsaj polnoletna oseba v državi stalnega prebivališča).

  4. Ravnanje članov. Strinjate se, da naših storitev ne boste uporabljali na kakršen koli način, ki krši te pogoje ali naše smernice skupnosti, vključno z naslednjim:

   1. pridobitev ali poskus pridobitve nepooblaščenega dostopa do naših storitev oziroma strežnikov, sistemov, omrežja ali podatkov podjetja;

   2. zagotavljanje dostopa do kakršne koli vsebine, ki je škodljiva za otroke, vsebuje grožnje, zlorabe, nadlegovanje ali žaljivke, je nezakonita, obrekljiva, prostaška, nespodobna ali sovražna, predstavlja vdor v zasebnost druge osebe oziroma je rasno, etnično ali kako drugače sporna;

   3. kršitev katere koli veljavne zakonodaje ali predpisov;

   4. lažno predstavitev katere koli fizične ali pravne osebe oziroma ponarejanje ali spreminjanje glav ali identifikatorjev, s katerimi bi prikrili izvor kakršne koli vsebine, prenesene prek storitev; 

   5. omogočanje uporabe kakršne koli vsebine, za katero nimate pravice za omogočanje uporabe oziroma ki krši katere koli patentne pravice, pravice blagovne znamke, poslovno skrivnost, avtorske pravice ali druge lastninske pravice katere koli pravne ali fizične osebe;

   6. objavo vsebine, ki vsebuje oglase ali druga komercialna sporočila, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja;

   7. zagotavljanje dostopa do virusov ali katere koli druge računalniške kode, datotek, programov ali vsebine, ki je zasnovana za prekinitev, uničenje ali omejitev delovanja storitev oziroma za vplivanje na druge uporabnike, ali

   8. oviranje ali prekinitev delovanja storitev ali strežnikov, sistemov ali omrežij, ki so na kakršen koli način povezani s storitvami.

  5. Uporaba storitev Upoštevati morate vse smernice ali pravilnike, povezane s storitvami. Storitev ne smete uporabljati za napačen namen ali ovirati njihove uporabe. Storitve lahko uporabljate samo prek vmesnika in v skladu z navodili, ki jih zagotovimo, in na noben drug način. Storitve lahko uporabljate samo tako, kot dovoljuje zakonodaja. Če ni izrecno navedeno drugače, storitev ali katerega koli njihovega dela ne smete uporabljati oziroma omogočiti njihove nadaljnje uporabe za kakršen koli komercialni namen. 

  6. Nadzor izvoza Soglašate, da boste ravnali skladno z izvoznimi zakoni in predpisi Združenih držav Amerike ter predpisi o nadzoru trgovine drugih držav, vključno z izvoznimi upravnimi predpisi Urada za industrijo in varnost pri Ministrstvu za trgovino ZDA ter programi embarga in trgovinskih sankcij, ki jih upravlja Urad za nadzor tujega premoženja pri Ministrstvu za finance ZDA, vendar ne omejeno nanje. Zagotavljate in jamčite, da: (1) niste navedeni kot prepovedana stranka na nobenem vladnem seznamu strank, za katere je izvoz prepovedan (glejte npr. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm); (2) storitev ne boste ponovno izvozili ali jih uporabljali za prenos programske opreme, tehnologije ali drugih tehničnih podatkov prepovedanim strankam ali državam in (3) storitev ne boste uporabljali za končno uporabo, ki vključuje vojaško, jedrsko, kemično ali biološko orožje ali projektile oziroma da storitev ne boste uporabljali za izvajanje nobenih dejavnosti, ki kršijo izvozne in uvozne zakone ZDA ali drugih upoštevnih držav. 

  7. Protikorupcijska zakonodaja Soglašate, da boste ravnali skladno z vso veljavno protikorupcijsko zakonodajo, vključno z zakonodajo, ki prepoveduje nezakonita plačila kateri koli osebi za koruptivni namen v povezavi s temi pogoji. 

  8. Lastništvo in ponovna uporaba Z uporabo storitev ne pridobite lastništva nad nobenimi pravicami intelektualne lastnine ali drugimi lastninskimi pravicami ali interesi v storitvah ali vsebini, ki jo uporabljate. Katere koli blagovne znamke ali logotipe, uporabljene v storitvah, lahko uporabljate le, če smo vam podelili ločeno izključno pisno dovoljenje. Odstraniti, prikriti ali spremeniti ne smete nobenih pravnih obvestil, ki so prikazana v storitvah ali skupaj z njimi. Če nimate izrecnega pisnega dovoljenja, ne smete razmnoževati, spremeniti, dati v najem ali zakup, prodati, tržiti, distribuirati, prenesti, oddajati, javno prikazovati, ustvarjati izpeljanih del ali izkoristiti za kakršen koli komercialni namen nobenega dela storitev, njihove uporabe ali dostopa do njih (vključno z vsebino, oglasi, vmesniki API in programsko opremo). 

  9. Licenca za programsko opremo Pod pogojem, da boste vedno ravnali skladno s temi pogoji, vam podeljujemo osebno, neprenosljivo, nedodeljivo in neizključno licenco, za katero ni treba plačati licenčnin in ki jo je mogoče preklicati, za uporabo programske opreme in vmesnikov API, ki vam jih lahko zagotavljamo v okviru storitev. Izključni namen licence je, da vam omogoča uporabo in koriščenje ugodnosti storitev, kot vam jih zagotavljamo, in sicer na način, ki ga dovoljujejo ti pogoji in morebitni dodatni pogoji ali smernice. Na naši programski opremi ne smete izvajati obratnega inženirstva ali poskusiti izvleči njene izvorne kode, razen če veljavna zakonodaja prepoveduje te omejitve ali imate naše izrecno pisno dovoljenje. Naša programska oprema lahko samodejno prenese in namesti varnostne ali druge posodobitve brez predhodnega obvestila.

  10. Podpora Če ni izrecno navedeno drugače, vam ne jamčimo, da bomo zagotavljali kakršno koli podporo za storitve. Če pa vam zagotovimo podporo, naredimo to po lastni presoji, vendar pa to ne pomeni, da vam bomo podporo zagotavljal tudi v prihodnje. 

  11. Nadomestila Pridržujemo si pravico, da vam po lastni presoji zaračunamo nadomestila za uporabo storitev ali dostop do njih (in morebitne podpore, povezane z njimi), ne glede na to, ali trenutno obstajajo. Če vam zaračunamo nadomestila, veljajo naši plačilni pogoji, poslali pa vam bomo predhodno obvestilo. 

  12. Drugačne različice storitev V različnih različicah storitev so lahko na voljo različne funkcije, nekatere funkcije pa morda niso na voljo v vaši državi ali regiji. Nekatere funkcije morda ne bodo na voljo, če uporabnik, s katerim komunicirate, uporablja drugačno različico storitve ali uporablja programsko opremo drugega izdelovalca. 

  13. Pravilnik o preprečevanju zlorab Prepovedujemo pošiljanje neželenih e-poštnih sporočil in sporočil z uporabo naših storitev. V povezavi s storitvami ne smete sodelovati pri nobeni komercialni dejavnosti v neindustrijskih objektih ali aplikacijah oziroma pri množični dejavnosti brez našega predhodnega pisnega soglasja. Ne smete sodelovati pri ravnanju ali dejavnosti, ki ovira delovanje storitev ali izkušnje drugih uporabnikov. 

  14. Pogoji za Envrmnt 360 Uporabniki v ZDA: Za vas veljajo pogoji za Envrmnt 360, ki jih v angleščini najdete na tem spletnem mestu, v španščini pa na tem spletnem mestu

  15. Viri RSS. Če uporabljate vir RSS, ki ga zagotavljamo (»vsak posamezno, vir RSS družbe Yahoo«), lahko prikažete samo vsebino, ki jo vsebuje vir, brez sprememb, poleg tega pa morate navesti, da vir pripada našemu izvornemu spletnemu mestu, in povezavo do celotnega članka vsebine vira RSS družbe Yahoo. Oglasov ne smete vključiti v noben vir RSS družbe Yahoo. Pridržujemo si pravico, da kadar koli ukinemo kateri koli vir RSS družbe Yahoo in da iz kakršnega koli razloga kadar koli od katere koli osebe zahtevamo, naj preneha uporabljati vir RSS družbe Yahoo. Za vsak naš izdelek ali storitev lahko veljajo tudi dodatni pogoji uporabe virov RSS družbe Yahoo.

 3. Vač račun in obvestila

  1. Podatki o računu Za uporabo nekaterih storitev boste morda potrebovali račun. Zagotoviti morate, da so podatki o računu (to so podatki, ki ste jih navedli, ko ste se prijavili ali naročili na storitev) vedno posodobljeni, popolni, točni in resnični. Z izjemo računov AOL so vsi računi Yahoo neprenosljivi, vse pravice v njih pa so odpovedane s smrtjo lastnika računa.

  2. Dostop do vašega računa Odgovorni ste za vse dejavnosti, izvedene v vašem računu ali prek njega. Gesla zaradi zaščite ne posredujte nikomur. Gesla za račun ne uporabljajte znova z drugimi storitvami. Če pozabite geslo in ne morete na drugačen način preveriti veljavnosti svojega računa pri družbi Yahoo, potrjujete in soglašate, da morda ne boste mogli dostopati do računa in da morda ne boste mogli pridobiti vseh podatkov, povezanih z računom, vendar pa to nima vpliva na vaše zakonske pravice. 

  3. Obvestila. Yahoo vam lahko pošilja obvestila, vključno z objavami in obvestili storitve glede sprememb teh pogojev, med drugim vključno s temi načini: e-pošta, navadna pošta, besedilno sporočilo ali sporočilo SMS, sporočilo MMS, potisno obvestilo ali sporočilo v aplikaciji, objave v storitvah, telefon ali kateri koli drug razumen način, ki je trenutno znan oziroma bo razvit v prihodnje. Soglašate, da boste ta obvestila prejeli na katerega koli in na vse zgoraj navedene načine. Obvestil morda ne boste prejeli, če kršite pogoje z dostopom do storitev na nedovoljen način. Šteje se, da ste prejeli katera koli in kakršna koli obvestila, ki bi bila dostavljena, če bi do storitve dostopali na dovoljen način.

 4. Varovanje zasebnosti in podatkov 

  V našem središču za zasebnost je opisano, kako obravnavamo vaše osebne podatke. Z uporabo storitev se strinjate z našimi pravilniki o zasebnosti in s tem, da lahko vaše podatke uporabljamo v skladu z našimi pravilniki o zasebnosti. Z uporabo in koriščenjem storitev družbe Yahoo potrjujete, da je prilagajanje bistveni sestavni del številnih naših storitev. Številne te storitve lahko zagotavljamo le z uporabo vaših osebnih podatkov, da vam zagotovimo prilagojeno vsebino in oglase. Več informacij o prilagajanju najdete v našem središču za zasebnost.

 5. Postopek za vložitev zahtevkov za odškodnino zaradi kršitve avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine

  Spoštujemo intelektualno lastnino drugih, kar pričakuje tudi od svojih uporabnikov. V ustreznih okoliščinah in po svoji lastni presoji lahko onemogočimo ali odpovemo račune uporabnikov, ki so morda kršilci, in/ali ustrezno drugače ukrepamo v zvezi z njimi. Če menite, da so bile kršene vaše avtorske pravice ali pravice intelektualne lastnine, upoštevajte navodila na tem spletnem mestu.

 6. Vsebina v storitvah in podelitev licence družbe Yahoo

  1. Vsebina V naših storitvah je prikazano nekaj vsebine, ki jo nismo ustvarili sami in ki ni v naši lasti. Za to vsebino je izključno odgovorna pravna ali fizična oseba, ki jo zagotavlja. Ne prevzemamo nobene odgovornosti za ravnanje tretjih oseb, vključno s pravnimi in fizičnimi osebami, s katerimi komunicirate prek storitev. Številne storitve vam omogočajo pošiljanje vsebine. Za vso vsebino, ki jo naložite, objavite, pošljete po e-pošti, prenesete ali kako drugače omogočite njeno uporabo prek storitev, ste v celoti odgovorni vi in ne Yahoo. Vsebino, ki krši pogoje ali veljavno zakonodajo ali predpise, lahko odstranimo ali zavrnemo njen prikaz, vendar pa to ne pomeni, da spremljamo storitve oziroma pregledujemo ali nadzorujemo katero koli vsebino. Z uporabo storitev ali dostopom do njih potrjujete in soglašate, da ste lahko izpostavljeni žaljivi, nespodobni ali sporni vsebini. 

  2. Lastništvo nad naslovom IP in podelitev licence Če ni navedeno drugače v posebnih pogojih izdelka ali smernicah za kakšno od naših storitev, za naloženo, objavljeno ali poslano vsebino v storitvah ohranite lastništvo nad vsemi pravicami intelektualne lastnine, ki jih imate za to vsebino, nam pa podeljujete neizključno, trajno, nepreklicno in prenosljivo licenco, ki velja po vsem svetu in zanjo ni treba plačati licenčnin ter jo je mogoče podlicencirati, za (a) uporabo, gostovanje, shranjevanje, razmnoževanje, spreminjanje, pripravo izpeljanih del (kot so prevodi, prilagoditve, povzetki ali druge spremembe), prenašanje, objavljanje, javno izvajanje, javno prikazovanje in distribucijo te vsebine na kakršen koli način, s katerim koli načinom dostave ali v katerih kolih medijih, ki so trenutno znani ali bodo razviti v prihodnosti, in (b) licenco, ki drugim uporabnikom omogoča dostop do, razmnoževanje, distribucijo, javno prikazovanje, pripravo izpeljanih del in javno izvajanje vaše vsebine prek storitev, kot to morda dovoljujejo funkcije teh storitev (da uporabniki npr. znova objavijo vašo vsebino v spletnem dnevniku, jo znova objavijo ali prenesejo). Za nekatere storitve morda veljajo posebni pogoji in nastavitve, ki dovoljujejo drugačen obseg uporabe vsebine, poslane v te storitve. Za katero koli vsebino, ki jo naložite ali pošljete v storitve oziroma jo objavite v njih, morate imeti potrebne pravice, da nam lahko podelite licenco, opisano v tem razdelku 6(b).

 7. Spreminjanje in ukinitev storitev; ukinitev računov

  1. Za storitve stalno razvijamo inovacije, spremembe in izboljšave. Če ni navedeno drugače za vašo regijo v razdelku 14, lahko brez predhodnega obvestila dodamo ali odstranimo značilnosti ali funkcije, ustvarimo nove omejitve za storitve oziroma začasno ali trajno onemogočimo ali ukinemo storitev. 

  2. Storitve lahko prenehate uporabljati kadar koli. Svoj račun za AOL lahko kadar koli prekličete in izbrišete s klikom na to spletno mesto, račun za Yahoo pa s klikom na to spletno mesto. Za več informacij obiščite ustrezno središče za pomoč. 

  3. Če ni navedeno drugače za vašo regijo v razdelku 14, lahko kadar koli začasno ali trajno onemogočimo ali ukinemo vaš račun oziroma določimo omejitve za dele storitev ali za vse storitve ali omejimo dostop do njih, in sicer brez predhodnega obvestila in iz kakršnega koli razloga, med drugim vključno s kršitvijo teh pogojev, odločbo sodišča ali nedejavnostjo.

  4. Ob upoštevanju morebitnih zakonskih pravic, ki jih morda imate, bo ob ukinitvi vašega računa dostop do uporabniškega imena, gesla in vseh povezanih informacij, datotek in vsebine, povezane z vašim računom, morda onemogočen, vaše uporabniško ime pa bodo morda lahko uporabili drugi uporabniki. Če je storitev plačljiva storitev, si oglejte naše plačilne pogoje, ki jih najdete s klikom na to spletno mesto.

 8. Naša jamstva in zavrnitve odgovornosti

  1. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, MI, SKUPAJ Z NAŠIMI MATIČNIMI DRUŽBAMI, PODRUŽNICAMI, LASTNIŠKO POVEZANIMI PODJETJI, URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENIMI, IZVAJALCI, ZASTOPNIKI, PARTNERJI, DAJALCI LICENC IN DISTRIBUTERJI (S SKUPNIM IMENOM »PRAVNE OSEBE YAHOO«) NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI NAZNAČENIH ZAGOTOVIL, OBLJUB ALI JAMSTEV ZA STORITVE. NAŠE STORITVE SO NA VOLJO V TAKI OBLIKI, »KOT SO«, »Z VSEMI NAPAKAMI« IN »KOT SO NA VOLJO«. STORITVE, VKLJUČNO Z VSEBINO V STORITVAH, UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST, POLEG TEGA PA NE DAJEMO NOBENIH ZAGOTOVIL, OBLJUB ALI JAMSTEV, DA BO UPORABA STORITEV NEMOTENA, PRAVOČASNO ZAGOTOVLJENA, VARNA ALI BREZ NAPAK. POTRJUJETE IN SOGLAŠATE, DA ZA NOBEN PRENOS PODATKOV PREK INTERNETA ALI TEHNOLOGIJE ZA SHRANJEVANJE INFORMACIJ NI MOGOČE JAMČITI, DA BO VAREN, SAMI PA IZRECNO ZAVRAČAMO VSE IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA V ZVEZI S TEM. NE DAJEMO NOBENIH OBVEZ, OBLJUB ALI JAMSTEV ZA VSEBINO V STORITVAH ALI VSEBINO, DO KATERE JE V STORITVAH PRIKAZANA POVEZAVA, PODPORO, KI JO ZAGOTAVLJAMO ZA STORITVE, DOLOČENE FUNKCIJE STORITEV, VARNOST STORITEV OZIROMA ZANESLJIVOST, KAKOVOST, TOČNOST ALI RAZPOLOŽLJIVOST STORITEV ALI ZMOŽNOST, DA BOSTE S STORITVAMI LAHKO IZPOLNILI SVOJE ZAHTEVE, PRIDOBILI DOLOČENE PODATKE ALI DOSEGLI DOLOČENE REZULTATE. 

  2. NEKATERE PRISTOJNOSTI ZAGOTAVLJAJO NEKATERA NAZNAČENA JAMSTVA, KOT JE NAZNAČENO JAMSTVO GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV PRAVIC INTELEKTUALNE LASTNINE. DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, ZAVRAČAMO KATERE KOLI IN KAKRŠNE KOLI NAZNAČENE ALI IZRECNE OBLJUBE ALI JAMSTVA ZA STORITVE. 

 9. Omejitev odgovornosti 

  DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA, SOGLAŠATE IN POTRJUJETE, DA PRAVNE OSEBE YAHOO NISO ODGOVORNE ZA: KAKRŠNO KOLI POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, TROJNO ALI DRUGO VEČKRATNO ŠKODO OZIROMA EKSEMPLARIČNO ALI KAZENSKO ODŠKODNINO, KI IZHAJA IZ TEH POGOJEV ALI VAŠE UPORABE STORITEV OZIROMA JE POVEZANA Z NJIMI. PRAVNE OSEBE YAHOO NISO ODGOVORNE ZA NOBENO IZGUBO DOBIČKA, PRIHODKOV ALI POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, ZMANJŠANJE VREDNOSTI, VKLJUČNO S KAKRŠNO KOLI DOMNEVNO IZGUBO ALI ZMANJŠANJEM VREDNOSTI OSEBNIH PODATKOV, ALI KATERE KOLI DRUGE IZGUBE (S SKUPNIM IMENOM »IZGUBE«), KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI VAŠE UPORABE STORITEV ALI DOSTOPA DO NJIH OZIROMA SO Z NJIMI POVEZANE, MED DRUGIM VKLJUČNO Z IZGUBAMI, KI SO POSLEDICA ALI SO POVEZANE Z: IZBRISOM, SPREMINJANJEM, NAPAČNO DOSTAVO ALI NEZMOŽNOSTJO SHRANJEVANJA PODATKOV, KI SO SHRANJENI V STORITVAH ALI JIH STORITVE PRENESEJO; OMEJITVIJO UPORABE, ONEMOGOČANJEM ALI UKINITVIJO VAŠEGA RAČUNA; VAŠIM PRENOSOM ALI OBJAVO INFORMACIJ, VKLJUČNO Z OSEBNIMI PODATKI, PREK STORITEV; NEPOOBLAŠČENIM DOSTOPOM DO VAŠEGA RAČUNA ALI KATERIH KOLI PODATKOV, KI SO SHRANJENI V STORITVAH ALI JIH STORITVE PRENESEJO; POVEZAVAMI, KI JIH ZAGOTAVLJAJO STORITVE ALI TRETJE OSEBE, DO ZUNANJIH SPLETNIH MEST ALI VIROV; VAŠO UDELEŽBO ALI SODELOVANJEM PRI PROMOCIJAH OGLAŠEVALCEV, NAJDENIH V STORITVAH ALI PREK NJIH; ALI KAKRŠNIM BLAGOM ALI STORITVAMI, KI JIH PRODAJAJO TI OGLAŠEVALCI. PRAVNE OSEBE YAHOO NISO ODGOVORNE ZA TEŽAVE, KI JIH POVZROČIJO DRUGI, NEDOPUSTNA ALI NEZAKONITA DEJANJA TRETJIH OSEB OZIROMA VIŠJO SILO. OMEJITVE IN IZKLJUČITVE V TEH POGOJIH VELJAJO NE GLEDE NA TO, ALI SMO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI KAKRŠNIH KOLI NASTALIH IZGUB OZIROMA BI MORAL BITI SEZNANJEN Z NJIMI.

  DO NAJVEČJE MERE, KI JO DOVOLJUJE ZAKONODAJA, IN ČE NI DRUGAČE NAVEDENO V RAZDELKU 14, PRAVNE OSEBE YAHOO NISO ODGOVORNE V ZVEZI S KAKRŠNIMI KOLI SPORI, KI IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI STORITEV OZIROMA SO POVEZANI Z NJIMI, ZA NOBEN ZNESEK, VIŠJI OD ZNESKA, KI STE NAM GA PLAČALI ZA STORITVE.

 10. Povratne informacije

  Soglašate, da lahko vsa priporočila, zamisli, ponudbe, predloge, povratne informacije ali druge pripombe (»povratne informacije«), ki nam jih pošljete v povezavi z našimi izdelki, storitvami, spletnimi mesti, aplikacijami ali tehnologijo, uporabljamo brez kakršnega koli obvestila, obveznosti, omejitve, povračila ali nadomestila za povratne informacije, poleg tega pa se odpovedujete katerim koli in kakršnim koli pravicam, ki morda trenutno obstajajo ali bodo obstajale v prihodnosti (vključno z moralnimi ali enakovrednimi pravicami) v katerih koli povratnih informacijah (ali soglašate, da jih ne boste uveljavljali).

 11. Plačljive storitve in zaračunavanje Če ni drugače navedeno v dodatnih pogojih, ki veljajo za storitve, ki jih uporabljate, pogoji v tem razdelku 11 veljajo za vas. 

  1. Izdelke in naročnine ponujamo za plačilo (»plačljive storitve«). Te plačljive storitve urejajo dodatni pogoji, ki jih morate sprejeti, ko se prijavite za plačljivo storitev, in ti pogoji. Če se prijavite za plačljivo storitev, morate izbrati plačilno sredstvo ter nam posredovati točne podatke za zaračunavanje in plačilo, ki jih morate obvezno stalno posodabljati. Za številne plačljive storitve morate imeti ID za Yahoo ali AOL oziroma se morate prijaviti zanj. Če ste uporabnik klicne storitve AOL, najdete dodatne pogoje s klikom na to spletno mesto

  2. Za vse naše plačljive storitve veljajo spodnje pomembne določbe:

   1. Izdelki drugih ponudnikov Če plačljiva storitev vključuje izdelek drugega ponudnika, potrjujete in soglašate, da za vaš nakup in uporabo storitve veljajo tudi pogoji storitve in pravilnika o zasebnosti drugega ponudnika, ki jih morate temeljito prebrati, preden se strinjate z njimi.

   2. Plačila Zagotavljate, da ste stari najmanj toliko, kot je potrebno za sklenitev pravne pogodbe. Strinjate se, da nam boste plačali vse plačljive storitve, ki jih kupite, in vse druge stroške, povezane z vašim računom, vključno z ustreznimi davki in pristojbinami. Odgovorni ste za vse stroške, povezane z vašim računom, vključno z nakupi, ki jih opravite sami ali katera koli oseba, ki ji dovolite uporabo svojega računa oziroma katerega koli pomožnega ali povezanega računa (vključno z vsemi osebami z implicitnim, dejanskim ali navideznim pooblastilom), oziroma katera koli oseba, ki pridobi dostop do vašega računa, ker niste zaščitili svojih poverilnic za preverjanje pristnosti. 

   3. Plačilna sredstva Pooblaščate nas in nam dovoljujete, da vaše izbrano plačilno sredstvo bremenimo za te stroške. Če plačilnega sredstva ni mogoče bremeniti, lahko bremenimo katero koli drugo plačilno sredstvo, ki ga imamo v svoji evidenci, tudi če smo ga prejeli v povezavi z drugimi plačljivimi storitvami. Odgovorni ste za vse stroške, tudi če vašega plačilnega sredstva ni mogoče bremeniti ali je zavrnjeno. Pooblaščate nas in nam dovoljujete, da hranimo vse podatke o vseh plačilnih sredstvih, povezanih z vašim računom. Podatke o plačilu, ki ste jih navedli pri prejšnjem nakupu, lahko uvozimo in vam ponudimo možnost, da te podatke o plačilu uporabite pri nakupu novega izdelka. Dovolite nam, da pridobimo in uporabimo posodobljene podatke izdajatelja plačilnega sredstva v skladu s pravilniki in postopki vseh ustreznih blagovnih znamk kartic. V nekaterih primerih lahko po lastni presoji in v skladu z odobritvijo obdelovalca plačil ali banke izdajateljice plačilno sredstvo bremenimo tudi po njegovem datumu poteka. Če uporabljate nekatera plačilna sredstva, kot je plačilo s čekovnega ali varčevalnega računa, boste morda morali plačati dodatne stroške.

   4. Plačilni pogoji Plačljive storitve vam lahko v skladu z navedenimi pogoji in pod pogojem, da vaša naročnina ostane aktivna, zaračunamo vnaprej in na dnevni, mesečni, letni ali drugi podlagi oziroma vam zaračunamo pavšalni znesek, tudi če niste prenesli ali uporabili storitve oziroma dostopili do svojega spletnega računa.

   5. Samodejno podaljšanje Za številne naše storitve uporabljamo samodejno podaljšanje. Pred potekom obdobja veljavnosti naročnine za take plačljive storitve bomo samodejno podaljšali vašo naročnino in bremenili kreditno kartico ali drugo plačilno sredstvo, ki ste ga navedli, razen če najmanj 48 ur pred potekom trenutnega obdobja prekličete svojo naročnino. Če ni drugače navedeno v razdelku 14, bo vaša naročnina samodejno podaljšana po takrat veljavni ceni brez promocijskih in znižanih cen. Po svoji lastni presoji lahko vaše plačilno sredstvo bremenimo za posamezne stroške ali skupne stroške za nekatere ali vse vaše plačljive storitve.

   6. Zaščita pred prevarami Veljavnost podatkov kreditne kartice, ki jih navedete, preverimo z ustreznimi ukrepi, vključno z bremenitvijo vaše kreditne kartice z zneski, manjšimi od 1,00 USD, ki jih nato takoj znova pripišemo v dobropis. Pooblaščate nas, da to naredimo zaradi preverjanja in preprečevanja zlorab.

   7. Brezplačne preskusne različice Ponudimo vam lahko brezplačne preskusne različice, ki vam omogočajo, da preskusite brezplačno naročnino na storitev brez plačila ali obveznosti (»brezplačna preskusna različica«). Če ni navedeno drugače in če ne prekličete svoje naročnine pred potekom brezplačne preskusne različice, vam bomo ob poteku obdobja veljavnosti brezplačne preskusne različice občasno zaračunali naročnino po takrat veljavni stopnji, ki jo bomo zaračunavali do preklica naročnine. Če niste zadovoljni z določeno plačljivo storitvijo, morate naročnino preklicati pred potekom brezplačne preskusne različice, da se izognete stroškom. Pridržujemo si pravico do omejitve uporabe ene brezplačne preskusne različice ali promocije plačljive storitve in do prepovedi združevanja brezplačnih preskusnih različic ali drugih promocijskih ponudb.

   8. Brez vračil Vsa plačila so nevračljiva, razen če je drugače navedeno v pogojih, ki jih sprejmete, ko se prijavite za plačljivo storitev, če je drugače navedeno za vašo regijo v razdelku 14 ali če je drugače navedeno spodaj.

   9. Odpoved. Po svoji lastni presoji in brez predhodnega obvestila lahko spremenimo, ukinemo ali odpovemo katere koli ali vse značilnosti plačljive storitve, vključno z dostopom do storitev podpore, vsebine in drugih izdelkov ali storitev, ki so na voljo kot dodatek plačljivi storitvi, vendar pod pogojem, da zagotovimo ustrezno vračilo za katere koli dele določenega obdobja veljavnosti, ki pa niso več na voljo. Plačljivo storitev lahko kadar koli prekličete tako, da se prijavite v svoj spletni račun in odpoveste naročnino.

   10. Spreminjanje nadomestil in načina zaračunavanja Nadomestila in načine zaračunavanja lahko kadar koli spremenimo. O morebitnem povišanju cene vas bomo obvestili najmanj trideset (30) dni vnaprej. Če se v skladu z veljavno zakonodajo (i) ne strinjate s katero koli predlagano spremembo, je vaše edino pravno sredstvo preklic plačljive naročnine pred začetkom veljavnosti spremenjene cene, (ii) vaša nadaljnja uporaba storitve ali naročnine nanjo po začetku veljavnosti spremenjene cene pa predstavlja vaše soglasje, da boste plačali novo ceno storitve. 

   11. Zapoznela plačila Po 30 dneh od datuma morebitnih neplačanih stroškov bo plačilo za vašo plačljivo storitev obravnavano kot zapoznelo, vaš račun ali plačljivo storitev pa lahko odpovemo ali onemogočimo zaradi neplačila. Odgovorni ste za vse stroške, vključno z odvetniškimi stroški in stroški izterjave, ki nastanejo pri naših prizadevanjih izterjave vaših morebitnih preostalih zneskov.

   12. 90-dnevni rok za pošiljanje obvestil O morebitnih težavah ali odstopanjih pri zaračunavanju nas morate obvestiti v 90 dneh od njihove prve pojavitve na vašem izpisku plačilnega sredstva. Če nas o njih ne obvestite v 90 dneh, soglašate, da se odpovedujete svojim pravicam do spodbijanja teh težav ali odstopanj.

 12. O teh pogojih

  1. Pravice v korist tretjega in spori Ti pogoji urejajo odnos med nami in vami. Pogoji ne ustvarjajo nobenih pravic v korist tretjega. V primeru spora ali neskladja med pogoji v tem dokumentu in dodatnimi pogoji, povezanimi s posamezno storitvijo, za ta spor ali neskladje veljajo izključno dodatni pogoji.

  2. Spreminjanje pogojev Če ni navedeno drugače za vašo regijo v razdelku 14, lahko pogoje občasno posodobimo. Če ne določimo drugače, spremembe začnejo veljati na datum objave na tej strani ali kateri koli nadomestni strani. Pogoje morate redno pregledovati. V primeru bistvenih sprememb vam bomo poslali obvestilo (v skladu z zgornjim razdelkom 3(c)). 

  3. Nadaljnja uporaba storitev Storitve lahko prenehate uporabljati kadar koli, vendar pa vaša nadaljnja uporaba naročnine na storitve po datumu začetka veljavnosti katere koli spremembe pogojev pomeni, da soglašate s pogoji, kakor so bili spremenjeni. 

  4. Odpoved in ločljivost pogojev Če ne moremo uveljaviti ali izvajati kakršne koli pravice ali določila teh pogojev, to ne pomeni, da se odpovedujemo tej pravici ali določilu. Če je ugotovljeno, da je katero koli določilo (ali del določila) teh pogojev neveljavno, mi in vi kljub temu soglašatmo z izvajanjem namenov, kot so izraženi v določilu, druga določila teh pogojev pa ostanejo v polni veljavi in izvršljiva. 

  5. Prenos z naše strani Po lastni presoji lahko, brez predhodnega obvestila in iz kakršnega koli razloga, vključno z namenom notranjega prestrukturiranja (na primer v okviru združitev ali likvidacij), delno ali v celoti prenesemo te pogoje ter vse pravilnike in druge dokumente, ki so vključeni vanje ali omenjeni v njih (vključno z vsemi pravicami, licencami in obveznostmi v njem ali njih).

 13. Ponudnik storitev 

  1. Storitve zagotavlja podjetje, ki ponuja storitve v vaši regiji, kot je opredeljeno v razdelku 14 (»ustrezna pravna oseba Yahoo«), razen storitev, navedenih v spodnjem razdelku 13(b). V vaši državi ali regiji morda niso na voljo vse storitve ali funkcije. V drugačnih različicah storitev so morda na voljo drugačne funkcije. Ponudnik, ki vam zagotavlja storitve, se lahko spremeni, če se preselite v drugo državo in nadaljujete z uporabo naših storitev

  2. Spodaj navedene storitve zagotavlja ista pravna oseba Yahoo, ne glede na to, kje na svetu ste.

   1. Za storitve v tem razdelku 13(b)(i) veljajo določbe razdelka 14.2 (Združene države Amerike). 

    1. Podjetje Yahoo Inc. zagotavlja te storitve:

     1. Engadget (razen če je drugače navedeno v razdelku 14)

     2. TechCrunch (razen če je drugače navedeno v razdelku 14)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Networ

     6. Makers

    2. Te storitve zagotavlja Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Te storitve zagotavlja Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. ZDA – Daily Fantasy

     2. ZDA – Fantasy Cash Leagues

     3. ZDA – Fantasy Pro Leagues

    4. Druge storitve Fantasy Sports zagotavlja Yahoo Inc. 

    5. Potrošniške izkušnje studiev Yahoo RYOT Studios zagotavlja Yahoo Inc. 

    6. Flurry zagotavlja Flurry LLC 

 14. Pogodbena stranka, pristojna zakonodaja, lokacija za reševanje sporov in druga lokalna regionalna določila

  1. V zgornjem razdelku 13 poiščite ponudnika storitev, ki ga uporabljate. To je ponudnik, s katerim sklepate pogodbo za storitve. Ta razdelek 14 vsebuje informacije o pristojni zakonodaji in lokaciji za reševanje sporov, nekatere opredeljene izraze (vključno z ustrezno pravno osebo Yahoo) in druga pomembna določila, značilna za regijo. Če imate kakršna koli vprašanja, uporabite spodnje podatke za stik s službo za stranke v svoji regiji.

 1. Združene države Amerike (us): 

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: Yahoo Inc. (Naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. ZAVEZUJOČI ARBITRAŽNI SPORAZUM SPORAZUM O ARBITRAŽI ZA UPORABNIKE V ZDA VI IN MI SOGLAŠAMO, DA BOSTE KATERE KOLI IN KAKRŠNE KOLI SPORE, NESOGLASJA ALI ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI KATERIH KOLI STORITEV, KI VAM JIH ZAGOTOVIMO (ALI IZ KATERIH KOLI OGLASOV ZA KATERE KOLI TAKE STORITVE), OZIROMA SO POVEZANI Z NJIMI, VKLJUČNO S SPORI MED VAMI IN NAŠIMI ZAPOSLENIMI ALI ZASTOPNIKI (»SPOR(-I)«), REŠEVALA SAMO Z ARBITRAŽO NA POSAMIČNI PODLAGI ALI NA SODIŠČU ZA SPORE MAJHNE VREDNOSTI. ČE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI, POTRJUJETE, DA JE ARBITRAŽA ALI TOŽBENI ZAHTEVEK MAJHNE VREDNOSTI EDINO IN IZKLJUČNO SREDSTVO ZA REŠEVANJE KAKRŠNEGA KOLI SPORA MED NAMI. ČE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI, POTRJUJETE TUDI, DA SE VI IN MI ODPOVEDUJEMO PRAVICI DO VLOŽITVE TOŽBE PRED SODIŠČEM ALI POROTO (RAZEN ZA ZADEVE, KI JIH JE MOGOČE VLOŽITI NA SODIŠČU ZA SPORE MAJHNE VREDNOSTI) TER DA SE VI IN MI ODPOVEDUJEMO PRAVICI DO VLOŽITVE KATERE KOLI KOLEKTIVNE TOŽBE ALI DRUGE REPREZENTATIVNE TOŽBE. ARBITRAŽNI POSTOPKI SE LAHKO RAZLIKUJEJO OD SODNIH POSTOPKOV, ZATO VAM LAHKO ARBITER INDIVIDUALNO DODELI ENAKO NADOMESTILO IN ODŠKODNINO KOT SODIŠČE, SODBA O ODŠKODNINI, KI JO JE DODELIL ARBITER, PA JE LAHKO IZVRŠLJIVA IN UVELJAVLJIVA NA KATEREM KOLI SODIŠČU Z USTREZNO PRISTOJNOSTJO. POGODBENI STRANKI SOGLAŠATA, DA BI OD ODSOTNOSTI TEGA OBVEZNEGA DOLOČILA IMELI PRAVICO DO TOŽBE PRED SODIŠČEM IN OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM. POTRJUJETA TUDI, DA SO LAHKO STROŠKI ARBITRAŽE V NEKATERIH PRIMERIH VEČJI OD PRAVDNIH STROŠKOV IN DA JE LAHKO PRI ARBITRAŽI PRAVICA DO ZBIRANJA DOKAZOV BOLJ OMEJENA KOT NA SODIŠČU. Obe pogodbeni stranki soglašata tudi z naslednjim:

   1. Obvestilo o sporu Če želite vi ali mi začeti arbitražni postopek v skladu s temi pogoji, mora stranka, ki zahteva arbitražo, najprej pisno obvestiti drugo stranko o sporu, in sicer 30 dni pred začetkom arbitražnega postopka. Obvestilo nam je treba poslati bodisi po navadni pošti na naslov Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; ali po e-pošti na naslov disputes@yahooinc.com. Obvestilo vam bo poslano na e-poštni(-e) naslov(-e) in morebitne naslov(-e), ki ga (jih) imamo v svoji evidenci v času pošiljanja obvestila. V obvestilu mora biti opisana vrsta zahtevka in zahtevana odškodnina. Če spora ni mogoče razrešiti v 30 dneh, lahko katera koli stranka vloži zahtevek za arbitražo. 

   2. Arbitražni postopek Za te pogoje velja zvezni zakon o arbitraži. Kateri koli in kakršni koli spori, razen obravnav na sodišču za spore majhne vrednosti, bodo razrešeni z arbitražo, ki jo upravlja ameriško arbitražno združenje (»AAA«). Združenje AAA bo za arbitražo katerega koli spora na podlagi teh pogojev uporabilo pravila trgovinske arbitraže. Če pa ste fizična oseba in uporabljate storitve za osebno ali gospodinjsko uporabo, veljajo pravila arbitraže za potrošniške spore združenja AAA (z izključitvijo vseh pravil ali postopkov, ki urejajo ali dovoljujejo kolektivne tožbe). Za informacije o postopkih (vključno s postopkom začetka arbitraže), pravilih in stroških se obrnite na združenje AAA (www.adr.org). Ti pogoji veljajo do mere, ko so v neskladju s pravili trgovinske arbitraže ali pravili arbitraže za potrošniške spore združenja AAA. 

   3. Možnost obravnave na sodišču za spore majhne vrednosti Namesto arbitraže lahko vložite posamezno tožbo na sodišču za spore majhne vrednosti v okrožju stalnega prebivališča (če ste podjetje, v glavnem kraju poslovanja) ali okrožju Santa Clara v Kaliforniji, vendar pod pogojem, da vaš spor izpolnjuje zahteve sodišča za spore majhne vrednosti.

   4. Lokacija arbitraže Če se z nami ne dogovorite drugače, mora arbitraža potekati oziroma mora biti tožbeni zahtevek majhne vrednosti vložen v okrožju vašega glavnega prebivališča ali v okrožju Santa Clara v Kaliforniji. 

   5. Pristojbine in stroški arbitraže Povrnili bomo vse pristojbine za vložitev, ki vam jih združenje AAA zaračuna za arbitražo spora. Če nam pošljete podpisano pisno obvestilo, da ne morete plačati pristojbine za vložitev, bomo pristojbino plačali neposredno združenju AAA. V primeru nadaljevanja arbitraže bomo plačali tudi vse upravne pristojbine in stroške arbitra, zaračunane v nadaljevanju arbitraže. 

   6. Ponudbe za sklenitev poravnave Kadar koli pred arbitražo ali med njo lahko pripravimo pisno ponudbo za sklenitev poravnave, vendar pa k temu nismo zavezani. Zneska ali pogojev katere koli ponudbe za sklenitev poravnave ne smete razkriti arbitru, razen če in dokler arbiter ne dodeli odškodnine v povezavi z odškodninskim zahtevkom. Če ne sprejmete ponudbe in če vam arbiter dodeli denarni znesek, ki je večji od naše ponudbe, vendar manjši od 5000 USD, soglašamo, da: (a) vam bomo namesto nižjega dodeljenega zneska plačali 5000 USD, (b) bomo plačali vaše razumne stroške in nadomestila za odvetnika ter (c) bomo povrnili vse pristojbine za vložitev arbitražnega zahteva in stroške arbitra ter stroške, nastale v povezavi z arbitražo vašega spora. Če vam arbiter dodeli več kot 5000 USD odškodnine in če te odškodnine ne bomo izpodbijali, vam bomo izplačali znesek odškodnine.

   7. Ločljivost Če pristojno sodišče razsodi, da je kateri koli del tega sporazuma o arbitraži neuveljavljiv, bo sodišče preoblikovalo sporazum do mere, potrebne za odpravo neuveljavljivih delov, stranki pa se pri arbitraži za reševanje svojih sporov ne bosta sklicevali ali zanašali na neuveljavljive dele. Če pa iz kakršnega koli razloga določila o odpovedi kolektivni tožbi, ki je opredeljeno v spodnjem podrazdelku 14.2.c, ni mogoče uveljavljati za del spora ali celoten spor, sporazum o arbitraži ne velja za ta spor ali njegov del. Vse spore, ki zajemajo določilo o odpovedi kolektivni tožbi, ki se šteje za neuveljavljivega, lahko reši le pristojno sodišče, vendar pa preostanek sporazuma o arbitraži ostane zavezujoč in uveljavljiv. Stranki zaradi preprečevanja morebitnih dvomov ali nejasnosti ne soglašata s skupinsko arbitražo ali z arbitražo katerih koli odškodninskih zahtevkov, ki so bili vloženi v imenu drugih oseb.

  3. ODPOVED KOLEKTIVNI TOŽBI ZA UPORABNIKE V ZDA TI POGOJI NE DOVOLJUJEJO SKUPINSKIH ALI KOLEKTIVNIH ARBITRAŽ, TUDI ČE JIH POSTOPKI ALI PRAVILA ZDRUŽENJA AAA DOVOLJUJEJO. NE GLEDE NA KATERO KOLI DRUGO DOLOČILO TEH POGOJEV LAHKO ARBITER DENARNO ODŠKODNINO ALI SODNO PREPOVED DOLOČI SAMO V KORIST POSAMEZNE STRANKE, KI ZAHTEVA PREPOVED, IN SAMO DO MERE, POTREBNE ZA ZAGOTAVLJANJE PREPOVEDI, ZAJAMČENE S POSAMEZNIM ODŠKODNINSKIM ZAHTEVKOM TE STRANKE. ARBITRAŽNIH ALI SODNIH POSTOPKOV NA PODLAGI TEH POGOJEV NI MOGOČE VLOŽITI, VODITI ALI RAZREŠITI V IMENU ALI S STRANI SKUPINE, KOT ZASEBNI GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ALI V KATERI KOLI DRUGI PRISTOJNOSTI ZASTOPNIKA. POLEG TEGA POSAMEZNIH POSTOPKOV NI MOGOČE ZDRUŽITI BREZ SOGLASJA VSEH STRANK. VSA VPRAŠANJA GLEDE UVELJAVLJIVOSTI ALI RAZLAGE TEGA ODSTAVKA RAZREŠI SODIŠČE IN NE ARBITER.

  4. ODPOVED OBRAVNAVI PRED POROTNIM SODIŠČEM ZA UPORABNIKE V ZDA ČE SE SPOR IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA NE NADALJUJE Z ARBITRAŽO, AMPAK NA SODIŠČU, Z NAMI SOGLAŠATE, DA NE BO OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM. Z NAMI SE BREZPOGOJNO ODPOVEDUJETE KAKRŠNI KOLI PRAVICI DO OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM ZA VSE TOŽBE, POSTOPKE ALI NASPROTNE TOŽBE, KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI SO POVEZANI Z NJIMI. V PRIMERU PRAVDNEGA SPORA BO TA ODSTAVEK MORDA DOPOLNJEN TAKO, DA BO PRIKAZOVAL PISNO SOGLASJE ZA OBRAVNAVO PRED POROTNIM SODIŠČEM.

  5. Izbira prava Za te pogoje in odnos med strankama, vključno z morebitnim zahtevkom ali sporom, ki lahko nastane med strankama, ne glede na to, ali temelji na odškodninski, objektivni ali kateri koli drugi odgovornosti, se uporablja pravo zvezne države New York brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava. Stranki v nobenem primeru ne bosta vložili zahtevkov proti drugi v okviru prava druge pristojnosti. 

  6. Pristojno sodišče Če se spor iz katerega koli razloga ne nadaljuje z arbitražo, ampak na sodišču, je treba vse take spore (ne glede na pravno teorijo), ki izhajajo iz teh pogojev ali odnosa med vami in nami oziroma so povezani z njimi, izključno začeti pred sodišči v okrožju New York, New Yorku ali okrožnim sodiščem za južno okrožje New Yorka v Združenih državah Amerike. V takih primerih z nami soglašate z osebno pristojnostjo sodišč v okrožju New York, New Yorku ali južnem okrožju New Yorka ter soglašata, da se odpovedujeta katerim koli in kakršnim koli ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad strankami na teh sodiščih in ugovorom glede pristojnosti teh sodišč.

  7. Podpora za uporabnike Spodaj so navedene povezave do podpore za uporabnike. 

   1. Podpora za uporabnike za izdelke blagovne znamke AOL

   2. Podpora za uporabnike za druge izdelke (v angleščini)

   3. Podpora za uporabnike za druge izdelke (v španščini)

  8. Smernice skupnosti Smernice skupnosti podjetja Yahoo najdete na spodnjih spletnih mestih:

   1. Angleška različica

   2. Španska različica

  9. Storitve so »komercialna računalniška programska oprema« in »trgovski izdelki«, kot se ta dva izraza uporabljata v sistemu zvezne uredbe o nabavah, pravice Združenih držav Amerike pa so samo tiste pravice, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom v skladu s pogoji in določili ter ne presegajo najmanjših pravic, opredeljenih v zakonu FAR 52.227-19.

  10. Zaprto podnaslavljanje Yahoo ravna skladno z veljavnimi pravili in predpisi Zvezne komisije za komunikacije glede zaprtega podnaslavljanja videovsebine. Obiščite spletno mesto  https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/, kjer najdete več informacij ali nam posredujete morebitna vprašanja ali pritožbe glede videovsebine, dostopne v Yahoojevem omrežju izdelkov.

  11. V New Jerseyju veljajo vse omejitve glede odgovornosti, opredeljene v razdelku 9, vendar pa nobeno določilo teh pogojev ne izključuje ali omejuje odgovornosti za namerna škodna dejanja, naklepna dejanja, hudo malomarnost ali kršitev zakonsko uvedene dolžnosti. 

  12. Soglašate, da storitev ne boste uporabljali za zagotavljanje materialne podpore ali sredstev (in da ne boste skrili ali prikrili vrste, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore ali sredstev) nobenim organizacijam, ki jih je vlada Združenih držav Amerike v skladu z razdelkom 219 zakona o priseljevanju in državljanstvu opredelila kot tujo teroristično organizacijo.

 2. Argentina (ar), Čile (cl), Kolumbija (co), Hongkong (hk), Mehika (mx), Peru (pe) in Venezuela (ve): 

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: Yahoo International Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. ZAVEZUJOČI ARBITRAŽNI SPORAZUM SPORAZUM O ARBITRAŽI VI IN YAHOO SOGLAŠATA, DA BOSTE KATERE KOLI IN KAKRŠNE KOLI SPORE, NESOGLASJA ALI ODŠKODNINSKE ZAHTEVKE, KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI KATERIH KOLI STORITEV, KI VAM JIH ZAGOTOVIMO (ALI IZ KATERIH KOLI OGLASOV ZA KATERE KOLI TAKE STORITVE), OZIROMA SO POVEZANI Z NJIMI, VKLJUČNO S SPORI MED VAMI IN NAŠIMI ZAPOSLENIMI ALI ZASTOPNIKI (»SPOR(-I)«), REŠEVALA SAMO Z ARBITRAŽO NA POSAMIČNI PODLAGI ALI NA SODIŠČU ZA SPORE MAJHNE VREDNOSTI. ČE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI, POTRJUJETE, DA JE ARBITRAŽA ALI TOŽBENI ZAHTEVEK MAJHNE VREDNOSTI EDINO IN IZKLJUČNO SREDSTVO ZA REŠEVANJE KAKRŠNEGA KOLI SPORA MED NAMI. ČE SOGLAŠATE S TEMI POGOJI, POTRJUJETE TUDI, DA SE VI IN YAHOO ODPOVEDUJETA PRAVICI DO VLOŽITVE TOŽBE PRED SODIŠČEM ALI POROTO (RAZEN ZA ZADEVE, KI JIH JE MOGOČE VLOŽITI NA SODIŠČU ZA SPORE MAJHNE VREDNOSTI) TER DA SE VI IN YAHOO ODPOVEDUJETA PRAVICI DO VLOŽITVE KATERE KOLI KOLEKTIVNE TOŽBE ALI DRUGE REPREZENTATIVNE TOŽBE. ARBITRAŽNI POSTOPKI SE LAHKO RAZLIKUJEJO OD SODNIH POSTOPKOV, ZATO VAM LAHKO ARBITER INDIVIDUALNO DODELI ENAKO NADOMESTILO IN ODŠKODNINO KOT SODIŠČE, SODBA O ODŠKODNINI, KI JO JE DODELIL ARBITER, PA JE LAHKO IZVRŠLJIVA IN UVELJAVLJIVA NA KATEREM KOLI SODIŠČU Z USTREZNO PRISTOJNOSTJO. POGODBENI STRANKI SOGLAŠATA, DA BI OD ODSOTNOSTI TEGA OBVEZNEGA DOLOČILA IMELI PRAVICO DO TOŽBE PRED SODIŠČEM IN OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM. POTRJUJETA TUDI, DA SO LAHKO STROŠKI ARBITRAŽE V NEKATERIH PRIMERIH VEČJI OD PRAVDNIH STROŠKOV IN DA JE LAHKO PRI ARBITRAŽI PRAVICA DO ZBIRANJA DOKAZOV BOLJ OMEJENA KOT NA SODIŠČU. Obe pogodbeni stranki soglašata tudi z naslednjim:

   1. Obvestilo o sporu Če želite vi ali mi začeti arbitražni postopek v skladu s temi pogoji, mora stranka, ki zahteva arbitražo, najprej pisno obvestiti drugo stranko o sporu, in sicer 30 dni pred začetkom arbitražnega postopka. Obvestilo nam je treba poslati bodisi po navadni pošti na naslov Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; ali po e-pošti na naslov disputes@yahooinc.com. Obvestilo vam bo poslano na e-poštni(-e) naslov(-e) in morebitne naslov(-e), ki ga (jih) imamo v svoji evidenci v času pošiljanja obvestila. V obvestilu mora biti opisana vrsta zahtevka in zahtevana odškodnina. Če spora ni mogoče razrešiti v 30 dneh, lahko katera koli stranka vloži zahtevek za arbitražo. 

   2. Arbitražni postopek Za te pogoje velja zvezni zakon o arbitraži. Kateri koli in kakršni koli spori, razen obravnav na sodišču za spore majhne vrednosti, bodo razrešeni z arbitražo, ki jo upravlja ameriško arbitražno združenje (»AAA«). Združenje AAA bo za arbitražo katerega koli spora na podlagi teh pogojev uporabilo pravila trgovinske arbitraže. Če pa ste fizična oseba in uporabljate storitve za osebno ali gospodinjsko uporabo, veljajo pravila arbitraže za potrošniške spore združenja AAA (z izključitvijo vseh pravil ali postopkov, ki urejajo ali dovoljujejo kolektivne tožbe). Za informacije o postopkih (vključno s postopkom začetka arbitraže), pravilih in stroških se obrnite na združenje AAA (www.adr.org). Ti pogoji veljajo do mere, ko so v neskladju s pravili trgovinske arbitraže ali pravili arbitraže za potrošniške spore združenja AAA. 

   3. Možnost obravnave na sodišču za spore majhne vrednosti Namesto arbitraže lahko vložite posamezno tožbo na sodišču za spore majhne vrednosti v okrožju stalnega prebivališča (če ste podjetje, v glavnem kraju poslovanja) ali okrožju Santa Clara v Kaliforniji, vendar pod pogojem, da vaš spor izpolnjuje zahteve sodišča za spore majhne vrednosti.

   4. Lokacija arbitraže Če se z nami ne dogovorite drugače, mora arbitraža potekati oziroma mora biti tožbeni zahtevek majhne vrednosti vložen v okrožju vašega glavnega prebivališča ali v okrožju Santa Clara v Kaliforniji. 

   5. Pristojbine in stroški arbitraže Povrnili bomo vse pristojbine za vložitev, ki vam jih združenje AAA zaračuna za arbitražo spora. Če nam pošljete podpisano pisno obvestilo, da ne morete plačati pristojbine za vložitev, bomo pristojbino plačali neposredno združenju AAA. V primeru nadaljevanja arbitraže bomo plačali tudi vse upravne pristojbine in stroške arbitra, zaračunane v nadaljevanju arbitraže. 

   6. Ponudbe za sklenitev poravnave Kadar koli pred arbitražo ali med njo lahko pripravimo pisno ponudbo za sklenitev poravnave, vendar pa k temu nismo zavezani. Zneska ali pogojev katere koli ponudbe za sklenitev poravnave ne smete razkriti arbitru, razen če in dokler arbiter ne dodeli odškodnine v povezavi z odškodninskim zahtevkom. Če ne sprejmete ponudbe in če vam arbiter dodeli denarni znesek, ki je večji od naše ponudbe, vendar manjši od 5000 USD, soglašamo, da: (a) vam bomo namesto nižjega dodeljenega zneska plačali 5000 USD, (b) bomo plačali vaše razumne stroške in nadomestila za odvetnika ter (c) bomo povrnili vse pristojbine za vložitev arbitražnega zahteva in stroške arbitra ter stroške, nastale v povezavi z arbitražo vašega spora. Če vam arbiter dodeli več kot 5000 USD odškodnine in če te odškodnine ne bomo izpodbijali, vam bomo izplačali znesek odškodnine.

   7. Ločljivost Če pristojno sodišče razsodi, da je kateri koli del tega sporazuma o arbitraži neuveljavljiv, bo sodišče preoblikovalo sporazum do mere, potrebne za odpravo neuveljavljivih delov, stranki pa se pri arbitraži za reševanje svojih sporov ne bosta sklicevali ali zanašali na neuveljavljive dele. Če pa iz kakršnega koli razloga določila o odpovedi kolektivni tožbi, ki je opredeljeno v spodnjem podrazdelku 14.1.f, ni mogoče uveljavljati za del spora ali celoten spor, sporazum o arbitraži ne velja za ta spor ali njegov del. Vse spore, ki zajemajo določilo o odpovedi kolektivni tožbi, ki se šteje za neuveljavljivega, lahko reši le pristojno sodišče, vendar pa preostanek sporazuma o arbitraži ostane zavezujoč in uveljavljiv. Stranki zaradi preprečevanja morebitnih dvomov ali nejasnosti ne soglašata s skupinsko arbitražo ali z arbitražo katerih koli odškodninskih zahtevkov, ki so bili vloženi v imenu drugih oseb.

  3. ODPOVED KOLEKTIVNI TOŽBI TI POGOJI NE DOVOLJUJEJO SKUPINSKIH ALI KOLEKTIVNIH ARBITRAŽ, TUDI ČE JIH POSTOPKI ALI PRAVILA ZDRUŽENJA AAA DOVOLJUJEJO. NE GLEDE NA KATERO KOLI DRUGO DOLOČILO TEH POGOJEV LAHKO ARBITER DENARNO ODŠKODNINO ALI SODNO PREPOVED DOLOČI SAMO V KORIST POSAMEZNE STRANKE, KI ZAHTEVA PREPOVED, IN SAMO DO MERE, POTREBNE ZA ZAGOTAVLJANJE PREPOVEDI, ZAJAMČENE S POSAMEZNIM ODŠKODNINSKIM ZAHTEVKOM TE STRANKE. ARBITRAŽNIH ALI SODNIH POSTOPKOV NA PODLAGI TEH POGOJEV NI MOGOČE VLOŽITI, VODITI ALI RAZREŠITI V IMENU ALI S STRANI SKUPINE, KOT ZASEBNI GENERALNI DRŽAVNI TOŽILEC ALI V KATERI KOLI DRUGI PRISTOJNOSTI ZASTOPNIKA. POLEG TEGA POSAMEZNIH POSTOPKOV NI MOGOČE ZDRUŽITI BREZ SOGLASJA VSEH STRANK. VSA VPRAŠANJA GLEDE UVELJAVLJIVOSTI ALI RAZLAGE TEGA ODSTAVKA RAZREŠI SODIŠČE IN NE ARBITER.

  4. ODPOVED OBRAVNAVI PRED POROTNIM SODIŠČEM ČE SE SPOR IZ KAKRŠNEGA KOLI RAZLOGA NE NADALJUJE Z ARBITRAŽO, AMPAK NA SODIŠČU, VI IN YAHOO SOGLAŠATA, DA NE BO OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM. VI IN YAHOO SE BREZPOGOJNO ODPOVEDUJETA KAKRŠNI KOLI PRAVICI DO OBRAVNAVE PRED POROTNIM SODIŠČEM ZA VSE TOŽBE, POSTOPKE ALI NASPROTNE TOŽBE, KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJAJO IZ TEH POGOJEV ALI SO POVEZANI Z NJIMI. V PRIMERU PRAVDNEGA SPORA BO TA ODSTAVEK MORDA DOPOLNJEN TAKO, DA BO PRIKAZOVAL PISNO SOGLASJE ZA OBRAVNAVO PRED POROTNIM SODIŠČEM.

  5. Izbira prava Za te pogoje in odnos med strankama, vključno z morebitnim zahtevkom ali sporom, ki lahko nastane med strankama, ne glede na to, ali temelji na odškodninski, objektivni ali kateri koli drugi odgovornosti, se uporablja pravo zvezne države New York brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava. Stranki v nobenem primeru ne bosta vložili zahtevkov proti drugi v okviru prava druge pristojnosti. 

  6. Pristojno sodišče Če se spor iz katerega koli razloga ne nadaljuje z arbitražo, ampak na sodišču, je treba vse take spore (ne glede na pravno teorijo), ki izhajajo iz teh pogojev ali odnosa med vami in nami oziroma so povezani z njimi, izključno začeti pred sodišči v okrožju New York, New Yorku ali okrožnim sodiščem za južno okrožje New Yorka v Združenih državah Amerike. V takih primerih z nami soglašate z osebno pristojnostjo sodišč v okrožju New York, New Yorku ali južnem okrožju New Yorka ter soglašata, da se odpovedujeta katerim koli in kakršnim koli ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad strankami na teh sodiščih in ugovorom glede pristojnosti teh sodišč.

  7. Podpora za uporabnike Spodaj so navedene povezave do podpore za uporabnike. 

   1. Argentina

   2. Čile

   3. Kolumbija

   4. Hongkong

   5. Mehika

   6. Peru

   7. Venezuela

  8. Smernice skupnosti Naše Smernice skupnosti najdete na tem spletnem mestu

  9. Storitve so »komercialna računalniška programska oprema« in »trgovski izdelki«, kot se ta dva izraza uporabljata v sistemu zvezne uredbe o nabavah, pravice Združenih držav Amerike pa so samo tiste pravice, ki so podeljene vsem drugim končnim uporabnikom v skladu s pogoji in določili ter ne presegajo najmanjših pravic, opredeljenih v zakonu FAR 52.227-19.

  10. Zaprto podnaslavljanje Yahoo ravna skladno z veljavnimi pravili in predpisi Zvezne komisije za komunikacije glede zaprtega podnaslavljanja videovsebine. Obiščite spletno mesto https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/, kjer najdete več informacij ali nam posredujete morebitna vprašanja ali pritožbe glede videovsebine, dostopne v Yahoojevem omrežju izdelkov.

  11. V New Jerseyju veljajo vse omejitve glede odgovornosti, opredeljene v razdelku 9, vendar pa nobeno določilo teh pogojev ne izključuje ali omejuje odgovornosti za namerna škodna dejanja, naklepna dejanja, hudo malomarnost ali kršitev zakonsko uvedene dolžnosti. 

  12. Soglašate, da storitev ne boste uporabljali za zagotavljanje materialne podpore ali sredstev (in da ne boste skrili ali prikrili vrste, lokacije, vira ali lastništva materialne podpore ali sredstev) nobenim organizacijam, ki jih je vlada Združenih držav Amerike v skladu z razdelkom 219 zakona o priseljevanju in državljanstvu opredelila kot tujo teroristično organizacijo.

 3. Brazilija (br): 

  1. Opredeljeni izrazi

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (naslov: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasil)

   2. Minimalna starost: 13 let (če ste stari med 13 in18 let, morate imeti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika, da lahko soglašate z našimi pogoji in uporabljate storitev).

  2. Zagotovljene storitve: OneSearch, Yahoo Mail, Yahoo Iskalnik, Yahoo Novice, Yahoo Finance, Yahoo Športi in Yahoo LifeStyle. Če katere od teh storitev uporabljate, ko ste v Braziliji, ali kako drugače sklenete pogodbo z Yahoo do Brasil Internet Ltda., vam storitve zagotavlja Yahoo do Brasil Internet Ltda. Za takšno uporabo se uporabljajo posebne določbe za regijo iz razdelka 14.4, ki nadomeščajo karkoli iz razdelka 1 ali razdelka 13(a) teh Pogojev, ki je v nasprotju s temi določbami.

  3. Druge storitve: Storitev, ki niso naštete v razdelku 14.4(b), ne zagotavlja Yahoo do Brasil Internet Ltda., ki nima nobenih pooblastil ali možnosti za izvajanje kakršnih koli ukrepov v zvezi s storitvami, vključno z dostopom do podatkov uporabnika ali razkritjem teh podatkov ter odstranjevanjem vsebine, ki jo je ustvaril uporabnik.

  4. Izbira prava Za pogoje in odnos med vami in Yahoo do Brasil Internet Ltda. v zvezi s storitvami, ki so na voljo v Braziliji, se uporablja pravo Federativne republike Brazilija brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava.

  5. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran.

  6. Zaščita naših sistemov in podatkov uporabnikov je ključna, saj lahko le tako uporabnikom storitev podjetja Yahoo zagotovimo varno uporabniško izkušnjo in obdržimo njihovo zaupanje. Za več informacij o varnosti, vključno z ukrepi, ki smo jih izvedli, in ukrepi, ki jih lahko izvedete sami, preberite članek s klikom na to spletno mesto.

  7. POTRJUJETE IN SOGLAŠATE, DA BODO MED VAŠO UPORABO IN OMOGOČANJEM UPORABE STORITEV ZBRANE, SHRANJENE, OBDELANE, UPORABLJENE IN RAZKRITE INFORMACIJE TER PODATKI UPORABNIKA, VKLJUČNO S PRENOSOM INFORMACIJ IN PODATKOV DRUGIM PODJETJEM IN NA DRUGA OZEMLJA, KOT JE NAVEDENO V PRAVILNIKU O ZASEBNOSTI.

 4. Kanada (ca in cf): 

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: Yahoo Canada Corp. (naslov: 99 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3P8). 

   2. Minimalna starost: zakonsko določena starost za sklenitev zavezujoče pogodbe v vaši provinci ali na ozemlju stalnega prebivališča.

  2. Izbira prava Za te pogoje in odnos med strankama, vključno z morebitnim zahtevkom ali sporom, ki lahko nastane med strankama, ne glede na to, ali temelji na odškodninski, objektivni ali kateri koli drugi odgovornosti, se uporablja pravo province Ontario brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava. Stranki v nobenem primeru ne bosta vložili zahtevkov proti drugi v okviru prava druge pristojnosti. 

  3. Nekatere province in ozemlja ne zagotavljajo izključitve omejitve odgovornosti za vse vrste škode (vključno s provinco Quebec). V teh provincah prevzemamo odgovornost samo za škodo, za katero moramo v skladu z veljavno zakonodajo izrecno prevzeti odgovornost.

  4. Posodobitve Samodejno lahko prenesemo najnovejšo različico storitev in jo namestimo v vašo napravo, ko je na voljo nova različica ali funkcija.

  5. Nekatere province in ozemlja ne dovoljujejo izključitve jamstev (vključno s provinco Quebec). V teh provincah in na ozemljih ste upravičeni samo do jamstev, ki jih je v skladu z veljavno zakonodajo treba izrecno zagotoviti.

  6. Podpora za uporabnike Spodaj so navedene povezave do podpore za uporabnike. 

   1. Podpora za uporabnike (angleščina)

   2. Podpora za uporabnike (francoščina)

  7. Pristojno sodišče Vse odškodninske zahtevke proti nam je treba izključno vložiti na sodiščih v provinci Ontario v Kanadi. V takih primerih z nami soglašate z osebno pristojnostjo sodišč v provinci Ontario ter z nami soglašate, da se odpovedujete katerim koli in kakršnim koli ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad strankami na teh sodiščih in ugovorom glede pristojnosti teh sodišč.

 5. Avstralija (au):

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo:

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za OneSearch, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo Novice, Yahoo Iskalnik, Yahoo Športi, Yahoo TV in Yahoo Vreme je Yahoo Australia Pty Ltd (naslov: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia), veljajo pa ti pogoji: (a) za pogoje in odnos med vami in družbo Yahoo Australia Pty Ltd se uporablja pravo zvezne države Novi južni Wales brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava ter (b) vi in Yahoo Australia Pty Ltd soglašata z izključno pristojnostjo sodišč v zvezni državi Novi južni Wales.

    2. Ustrezna pravna oseba Yahoo za druge storitve je Yahoo Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), za te storitve pa veljajo pogoji razdelka 14.2 (Združene države Amerike).

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran.

 6. Rezervirano.

 7. Indija (in):

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: 

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za OneSearch, Yahoo Mail in Yahoo Iskalnik,  je Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698) Regd. Office: 03-106, 3rd Floor, WeWork Oberoi Commerz II, 1 Mohan Gokhale Rd, Colony No 2, Aarey Colony, Mumbai – 400 063, Maharashtra, India), veljajo pa ti pogoji: (a) »minimalna starost« je 13 let, vendar pod temi pogoji: če ste stari med 13 in 18 let, morate imeti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika za uporabo storitev ali prijavo za račun, (b) stari morate biti 13 let ali več, da lahko soglašate z našimi pogoji, vendar pod temi pogoji: če ste stari med 13 in 18 let, morate imeti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika, (c) za pogoje in odnos med vami in družbo Yahoo India Private Limited se uporablja pravo Indije brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava ter (d) vi in Yahoo India Private Limited soglašata z izključno pristojnostjo sodišč v Mumbaju v Indiji;

    2. Za druge storitve:

     1. ustrezna pravna oseba Yahoo je pravna oseba, ki je navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, za pogoje in odnos med vami ter ustrezno pravno osebo Yahoo pa se uporablja pravo kraja ustanovitve ustrezne pravne osebe Yahoo; ali

     2. če nobena pravna oseba Yahoo ni navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, je ustrezna pravna oseba Yahoo Yahoo Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), za te storitve pa veljajo pogoji razdelka 14.2 (Združene države Amerike). 

  2. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran.

  3. Yahoo India Grievance Officer. Če želite vzpostaviti stik z odgovornim za pritožbe za Yahoo India, glejte to stran.

  4. Kliknite tukaj, če si želite ogledati pomembno odločbo vrhovnega sodišča, ki jo je sprejelo sodišče Hon'ble Supreme Court of India v zvezi s prepovedjo oglaševanja v okviru zakona PCPNDT iz leta 1994.

 8. Japonska (jp):

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: 

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za AOL Mail je Boundless Inc. (adresa: 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6218, Japan).

    2. Za izdelke blagovne znamke Yahoo Japan, ki so na voljo na Japonskem: te izdelke zagotavlja tretja oseba. 

    3. Ustrezna pravna oseba Yahoo za vse druge storitve je Yahoo Inc. (adresa: 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo, 100-6218, Japan).

   2. Minimalna starost: 18 let (če ste stari 18 ali 19 let, morate imeti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika, da lahko soglašate z našimi pogoji in uporabljate storitve)

  2. Izbira prava Za pogoje in odnos med vami ter nami se uporablja pravo Japonske brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava.

  3. Pristojno sodišče. Z nami soglašate z izključno pristojnostjo okrožnega sodišča v Tokiu na Japonskem.

  4. Spreminjanje storitev in teh pogojev

   1. Če spremenimo storitve, kot je opisano v razdelku 7(a), ali spremenimo te pogoje v skladu z razdelkom 12(b), vas v razumnem času vnaprej obvestimo o morebitnih spremembah, ki povzročijo bistveno manj ugoden položaj za vas ali bistveno omejujejo vaš dostop do storitev ali njihovo uporabo.

   2. O spremembah pogojev ali storitev, ki so nujne zaradi zagotavljanja zaščite, varnosti ter pravnih ali regulativnih zahtev, vas morda ne bomo mogli obvestiti vnaprej, vendar vas bomo po uvedbi takih sprememb o njih obvestili takoj, ko bo to mogoče.

  5. Omejitev odgovornosti Nobeno določilo v teh pogojih ne vpliva na nobene zakonske pravice, do katerih ste upravičeni kot potrošnik v okviru zakonodaje Japonske, in jih ni mogoče spremeniti s pogodbo ali jih odpovedati. Če se skladno s tem pogodba glede uporabe storitev v skladu s temi pogoji šteje kot potrošniška pogodba v okviru japonskega zakona o potrošniških pogodbah, nekatere izključitve in omejitve v razdelku 9 teh pogojev, ki se nanašajo na odgovornost zaradi namernega nepravilnega ravnanja ali hude malomarnosti podjetja Yahoo, za vas ne veljajo.

  6. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran

 9. Nova Zelandija (nz):

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo:

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Življenje v slogu, Yahoo Mail, Yahoo Novice, Yahoo Iskalnik in Yahoo Sport je Yahoo New Zealand Limited (naslov: Level 1, 22-28 Customs Street East, Auckland 1010 New Zealand), veljajo pa ti pogoji: (a) za pogoje in odnos med vami in družbo Yahoo New Zealand Limited se uporablja pravo Nove Zelandije brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava ter (b) vi in Yahoo New Zealand Limited soglašata z izključno pristojnostjo sodišč na Novi Zelandiji.

    2. Ustrezna pravna oseba Yahoo za druge storitve je Yahoo Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), za te storitve pa veljajo pogoji razdelka 14.2 (Združene države Amerike).

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran.

 10. Singapur (sg), Indonezija (id), Malezija (my), Filipini (ph), Tajska (th) ali Vietnam (vn): 

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: 

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za OneSearch, Yahoo Koledar, Yahoo Svet znanih, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo Novice, Yahoo Iskalnik, Yahoo Stil, Yahoo Together, Yahoo Potovanja, Yahoo TV, Yahoo Vreme in Aviate je Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (naslov: 79 Robinson Road, #07-01, Singapur 068897), veljajo pa ti pogoji: (a) za pogoje in odnos med vami in družbo Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. se uporablja pravo Singapurja brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava ter (b) vi in Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. soglašata z izključno pristojnostjo sodišč v Singapurju. 

    2. Za druge storitve:

     1. ustrezna pravna oseba Yahoo je pravna oseba, ki je navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, za pogoje in odnos med vami ter ustrezno pravno osebo Yahoo pa se uporablja pravo kraja ustanovitve ustrezne pravne osebe Yahoo; ali

     2. če nobena pravna oseba Yahoo ni navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, je ustrezna pravna oseba Yahoo Yahoo Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), za te storitve pa veljajo pogoji razdelka 14.2 (Združene države Amerike).

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. Podpora za uporabnike Spodaj so navedene povezave do podpore za uporabnike. 

   1. Singapur

   2. Indonezija

   3. Malezija

   4. Filipini

   5. Tajska

   6. Vietnam

 11. Tajvan (tw):

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: 

    1. Ustrezna pravna oseba Yahoo za OneSearch, Yahoo Auctions, Yahoo Avtomobili, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Igre, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Filmi, Yahoo Novice, Yahoo Iskalnik, Yahoo Nakupovanje, Yahoo Športi, Yahoo Stock, Yahoo Store Marketplace, Yahoo Stil, Yahoo Together, Yahoo Potovanja, Yahoo TV, Yahoo Vreme in Aviate je Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (naslov: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan), veljajo pa ti pogoji: (a) za pogoje in odnos med vami in družbo Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch se uporablja pravo Republike Kitajske brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava ter (b) vi in Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch soglašata z izključno pristojnostjo okrožnega sodišča v Tajpeju v Tajvanu, Republika Kitajska. 

    2. Za druge storitve:

     1. ustrezna pravna oseba Yahoo je pravna oseba, ki je navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, za pogoje in odnos med vami ter ustrezno pravno osebo Yahoo pa se uporablja pravo kraja ustanovitve ustrezne pravne osebe Yahoo; ali

     2. če nobena pravna oseba Yahoo ni navedena kot ponudnik v zvezi s posamezno storitvijo, je ustrezna pravna oseba Yahoo Yahoo Inc. (naslov: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), za te storitve pa veljajo pogoji razdelka 14.2 (Združene države Amerike).

   2. Minimalna starost: 13 let 

  2. Podpora za uporabnike Za podporo za uporabnike obiščite to stran.

 12. Evropa, Bližnji vzhod in Afrika

  1. Opredeljeni izrazi 

   1. Ustrezna pravna oseba Yahoo: Yahoo EMEA Limited (naslov: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)

   2. Minimalna starost: Za države članice EU je minimalna starost 16 let oz. nižja starost, ki jo je določila država članica, da lahko soglašate z obdelavo osebnih podatkov. Za države zunaj EU je minimalna starost 13 let.

  2. Izbira prava Za te pogoje in njihovo izvajanje, razlago ali oblikovanje ter odnos med strankama, vključno z morebitnim zahtevkom ali sporom, ki lahko nastane med strankama (vključno z nepogodbenimi zahtevki ali spori), se uporablja pravo Irske brez pravice do sklicevanja na določila o določanju prava. 

  3. Pristojno sodišče Razen do mere, določene v spodnjem odstavku (d), z nami soglašate z izključno pristojnostjo sodišč na Irskem v zvezi s kakršnimi koli spori ali zahtevki, ki izhajajo iz teh pogojev ali izvajanja, razlage ali oblikovanja teh pogojev oziroma so z njimi povezani (vključno z nepogodbenimi zahtevki ali spori). V takih primerih vi in mi soglašate z osebno pristojnostjo sodišč na Irskem ter soglašata, da se odpovedujeta katerim koli in kakršnim koli ugovorom glede izvajanja pristojnosti nad strankami na teh sodiščih in ugovorom glede pristojnosti teh sodišč.

  4. Če imate stalno prebivališče v državi članici Evropske Unije, nobeno določilo teh pogojev, vključno z zgornjima odstavkoma (b) in (c), ne vpliva na vašo pravico do sklicevanja na kakršno koli veljavno obvezno lokalno zakonodajo ali na določilo o določanju pristojnosti, ki ga ni mogoče spremeniti s pogodbo. Evropska komisija je vzpostavila platformo za reševanje sporov v spletu, ki je na voljo na spletnem mestu https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  5. Podpora za uporabnike Spodaj so navedene povezave do podpore za uporabnike. 

   1. Irska

   2. Združeno kraljestvo

   3. Nemčija

   4. Francija

   5. Španija

   6. Italija

   7. Vse druge države

  6. Spreminjanje storitev in teh pogojev

   1. Če spremenimo storitve, kot je opisano v razdelku 7(a), ali spremenimo te pogoje v skladu z razdelkom 12(b), vas v razumnem času vnaprej obvestimo o morebitnih spremembah, ki povzročijo bistveno manj ugoden položaj za naše uporabnike ali bistveno omejujejo dostop do storitev ali njihovo uporabo. Vaša nadaljnja uporaba storitev po datumu začetka veljavnosti katerih koli takšnih sprememb pomeni, da soglašate s spremenjenimi storitvami ali pogoji. 

   2. O spremembah pogojev ali storitev, ki so nujne zaradi zagotavljanja zaščite, varnosti ter pravnih ali regulativnih zahtev, vas morda ne bomo mogli obvestiti vnaprej, vendar vas bomo o njih obvestili takoj, ko bo to mogoče.

  7. Obvestilo o preklicu, ukinitvi ali omejitvi storitev ali vašega računa.

  8. Kljub zgornjemu podrazdelku (f) in brez poseganja v vaše zakonske pravice lahko brez predhodnega obvestila začasno ali trajno onemogočimo ali prekličemo vaš račun oziroma določimo omejitve za vaš dostop do delov računa ali storitev oziroma do celotnega računa ali storitev:

   1. če kršite ali če menimo, da boste kršili pogoje, vključno z vsemi vključenimi sporazumi, pravilniki ali smernicami;

   2. kot odziv na zahteve organov pregona ali drugih vladnih uradov v skladu z veljavnim pravnim postopkom;

   3. zaradi nepričakovanih tehničnih ali varnostnih napak ali težav ali

   4. če v vašem računu zaznamo daljša obdobja nedejavnosti v skladu z našim pravilnikom o izbrisu računov.

  9. h. Če trajno onemogočimo ali ukinemo vaš račun, vas bomo o tem vnaprej obvestili in vam omogočili dovolj časa za dostop do informacij, datotek in vsebine, povezanih z računom, ter njihovo shranjevanje, razen če utemeljeno domnevamo, da z nadaljnjim dostopom do računa kršite veljavne predpise, zahteve organov pregona ali drugih vladnih organov oziroma povzročate škodo nam ali tretjim osebam.

  10. Obdobje mirovanja za potrošnike v EU Te določbe dopolnjujejo razdelek 11 (Plačljive storitve in zaračunavanje).

   1. Če ste potrošnik s stalnim prebivališčem v EU, lahko plačljivo storitev prekličete brez razloga v 14 dneh od dneva sklenitve pogodbe.Obvestilo nam lahko pošljete tako, da izpolnite in pošljete ta obrazec oziroma pošljete ta obrazec po navadni pošti, če ni na voljo nobena druga možnost.Obvestilo nam morate poslati pred potekom 14-dnevnega obdobja preklica.

   2. Izjeme Če kupite digitalno vsebino, ki je ne dobavimo na snovnem nosilcu podatkov, soglašate, da obdobje preklica poteče takoj, ko začnete prenašati ali pretakati digitalno vsebino.

   3. Povračilo Povrnili vam bomo vsa vaša plačila, ki smo jih prejeli za plačljivo storitev, in sicer najkasneje 14 dni od dneva prejema obvestila o preklicu. Če izrecno ne soglašate drugače, bomo uporabili enaka plačilna sredstva, ki so bila uporabljena za prvotno transakcijo. Če začnete uporabljati plačljivo storitev pred koncem obdobja preklica, soglašate, da ste odgovorni za vse stroške, nastale do datuma preklica.

  11. Samodejno podaljšanje. Poleg razdelka 11(b)(v) veljajo tudi ta določila: Če je vaša naročnina samodejno podaljšana in se je cena povečala, boste obveščeni o novi veljavni ceni, imeli pa boste pravico do prekinitve naročnine v 14 dneh od prejema obvestila. V tem primeru nova cena ne začne veljati, vaša naročnina pa bo prekinjena ob koncu obdobja veljavnosti.

  12. Izključitve in omejitve odgovornosti Nobeno določilo v teh pogojih ne vpliva na nobene zakonske pravice, do katerih ste upravičeni kot potrošnik v okviru zakonodaje Irske in EU ter jih ni mogoče spremeniti s pogodbo ali jih odpovedati. Nekatere izključitve in omejitve v razdelkih 8 in 9 teh pogojev zato za vas ne veljajo, če ste potrošnik s stalnim prebivališčem v državi članici Evropske unije. 

  13. Naša odgovornost Navkljub določilom v razdelku 9 sprejemamo odgovornost za lažne predstavitve z naše strani oziroma za vašo telesno poškodbo ali smrt, ki je neposrednaposledica naše malomarnosti v povezavi s storitvami. 

  14. Dodatne pogoje za uporabnike v Italiji najdete na tem spletnem mestu

  15. Dodatne pogoje za uporabnike v Nemčiji najdete na tem spletnem mestu.

Nazadnje posodobljeno: 23 maj 2022