Zásady používania súborov cookie

Zásady používania súborov cookie

Toto je stará verzia "Zásady používania súborov cookie". Pozrite si najnovšiu verziu tu.

V týchto Zásadách používania súborov cookie sú vysvetlené rôzne typy súborov cookie a ďalších technológií, ktoré používame v našich a , dôvody na ich používanie a možnosti, ktoré máte k dispozícii na správu údajov zhromažďovaných prostredníctvom našich súborov cookie..

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako zhromažďujeme a používame vaše údaje, ako ich zdieľame, aké možnosti máte k dispozícii v súvislosti so spôsobmi zdieľania a používania vašich údajov a aké sú vaše práva na základe zákonov o ochrane osobných údajov, ktoré sa na vás vzťahujú, prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Pri nastavovaní súborov cookie a súvisiacich účelov, na ktoré súbory cookie používame, vás budeme žiadať o váš súhlas. Upozorňujeme, že niektoré z nami používaných súborov cookie sú „viacúčelové súbory cookie“, čiže súbory cookie, ktoré používame na viaceré účely. Pri takýchto súboroch môžete odvolať alebo neudeliť súhlas s niektorými účelmi, na ktoré viacúčelové súbory cookie používame, ale iné účely sú pre poskytovanie našich Produktov a Služieb nevyhnutne potrebné (napríklad na zabezpečenie a ochranu pred podvodmi). V takýchto prípadoch nepoužijeme tieto súbory cookie na účely, na ktoré ste odvolali alebo neudelili svoj súhlas. Viacúčelové súbory cookie však budeme používať aj tak a neponúkneme vám možnosť kontroly nad účelmi, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

Ďalšie informácie o tom, ako spravovať súbory cookie a na aké účely používame vaše údaje, nájdete nižšie v časti Ako môžete ovládať to, ako používame vaše údaje?.

V našich ; a používame súbory cookie, súpravy SDK (Software Development Kit), reklamné identifikátory, webový ukladací priestor, pixely a značky, a to prostredníctvom našej webovej lokality alebo našich aplikácií. To všetko spoločne označujeme ako „súbory cookie a ďalšie technológie“. V nasledujúcej časti sa dozviete, ktoré súbory cookie a ďalšie technológie Yahoo používa a ako fungujú.

Súbory cookie sú malé množstvá informácií, ktoré sa uložia vo vašom prehliadači, keď navštívite webovú lokalitu alebo mobilnú aplikáciu. Webová lokalita určuje názov súboru cookie, informácie, ktoré sa uložia v súbore cookie, a ako dlho sa súbor cookie ponechá v prehliadači.

Ako súbory cookie fungujú?

Pri vašej návšteve webovej lokality táto webová lokalita zvyčajne vytvorí jedinečný identifikátor a uloží ho v súbore cookie vo vašom prehliadači.

Po nastavení súboru cookie webovou lokalitou v prehliadači váš prehliadač automaticky prenesie informácie obsiahnuté v súbore cookie na túto webovú lokalitu alebo doménu pri každej vašej návšteve počas celého obdobia existencie tohto súboru cookie.

Existujú dva typy súborov cookie, ktoré môžu byť nastavené vo vašom prehliadači:

 • súbory cookie relácie: tieto súbory cookie sa uložia pri vašej návšteve webovej lokality alebo aplikácie a exspirujú pri zatvorení prehliadača alebo aplikácie.
 • perzistentné súbory cookie: tieto súbory cookie sa uložia pri vašej návšteve webovej lokality alebo aplikácie, ale po zatvorení webovej lokality alebo aplikácie neexspirujú.  Namiesto toho tieto súbory cookie exspirujú po uplynutí obdobia, ktoré určuje webová lokalita alebo aplikácia. Takto vás webová lokalita alebo aplikácia dokáže rozpoznať pri vašich budúcich návštevách webovej lokality alebo aplikácie.

Súpravy SDK sú softvérové knižnice, ktoré vývojári začleňujú do svojich aplikácií, aby poskytovali funkcie aplikácie pre používateľov a ďalšie služby vývojárovi aplikácie. Súpravy SDK sa zvyčajne používajú v mobilných a pripojených televíznych zariadeniach. 

Ako fungujú súpravy SDK?

Pri stiahnutí aplikácie do vášho zariadenia sa nainštaluje aj každá súprava SDK, ktorú do tejto aplikácie zahrnul vývojár aplikácie. 

Po nainštalovaní súprava SDK poskytuje funkcie aplikácie, ako je inzercia, a analytické služby vývojárom aplikácií, ako sú informácie o používaní vašej aplikácie a charakteristiky zariadenia. 

Reklamné identifikátory sú jedinečné identifikátory, ktoré spoločnosti používajú na identifikáciu vášho zariadenia. Zvyčajne sa používajú v operačných systémoch v mobilných zariadeniach a pripojených televízoroch.

Ako reklamné identifikátory fungujú?

Operačné systémy vytvoria vo vašom mobilnom zariadení, tablete alebo pripojenom televízore jedinečný reklamný identifikátor. Pri použití aplikácie v mobilnom zariadení alebo pripojenom televízore aplikácia rozpozná váš jedinečný identifikátor a použije ho na rôzne účely. Tieto účely zahŕňajú zobrazovanie personalizovaných reklám a porozumenie výkonu reklám, ktoré vám aplikácia zobrazuje.

Webový ukladací priestor je technológia, ktorá umožňuje vývojárom webových lokalít a aplikácií uchovávať informácie vo vašom prehliadači.  Webový ukladací priestor sa používa podobne ako súbory cookie. 

Ako webový ukladací priestor funguje?

Existujú dva typy webových ukladacích priestorov:

 • ukladací priestor relácie: webová lokalita ukladá informácie, pokým používate prehliadač, a keď ho zatvoríte, tieto informácie exspirujú.
 • Lokálny ukladací priestor: webová lokalita ukladá informácie, ktoré sa nevymažú, keď zatvoríte prehliadač. Lokálny ukladací priestor namiesto toho exspiruje tak, ako to určuje webová lokalita. Webová lokalita vás takto dokáže rozpoznať, keď ju znovu otvoríte počas inej relácie prehliadania.

Aj keď sa ovládacie prvky líšia v závislosti od typu prehliadača, webový ukladací priestor vo všeobecnosti závisí od nastavení ochrany osobných údajov prehliadača.

Pixely a značky sú neviditeľné obrázky alebo skripty zahrnuté do webových lokalít a aplikácií, ktoré používate.

Ako fungujú pixely a značky?

Pri interakcii s funkciami na webovej lokalite alebo v aplikácii uskutočňujú pixely a značky volania na webové servery, ktoré prenášajú informácie o vašom prehliadači, jedinečné identifikátory a informácie týkajúce sa vašich interakcií s webovou lokalitou alebo aplikáciou.

Pixely a značky sa často používajú v kombinácii so súbormi cookie a ďalšími technológiami.

Yahoo používa súbory cookie a ďalšie technológie na jedinečnú identifikáciu prehliadačov a zariadení, ktoré interagujú s našimi Produktmi a Službami. Keď dokážeme jedinečne identifikovať prehliadače alebo zariadenia, zhromažďujeme z nich informácie, ktoré potom používame na rôzne účely. Ďalšie informácie o týchto účeloch nájdete v tejto časti.

 • na autentifikáciu našich používateľov
 • na zaistenie zabezpečenia účtov našich používateľov
 • na zabránenie škodlivým aktivitám a ochranu našich Produktov a Služieb pred zneužitím

Napríklad používame súbor cookie OTH na indikovanie prítomnosti prihláseného používateľa pre naše systémy.

 • na identifikáciu zodpovedajúcej príslušnosti súdov
 • na uchovávanie povolení a námietok vo vzťahu k údajom

Napríklad súbory cookie GUC a CFC obsahujú informácie o ovládacích prvkoch ochrany osobných údajov a súhlase používateľa, napríklad či ste spoločnosti Yahoo poskytli súhlas na určité účely. Potom môžeme vaše voľby pre súhlas vyvolať, keď používate naše Produkty a Služby.

 • na zapamätanie používateľa, keď sa prihlási do našich Produktov
 • na rešpektovanie vašich nastavení a predvolieb pri každej návšteve

Napríklad súbor cookie lkl priraďuje poslednú známu polohu používateľa na základe zisťovania polohy prehliadača. Náš súbor cookie newsletter_toaster_ slúži na zapamätanie, či používateľ uzavrel výzvu na odoberanie bulletinu. Náš súbor cookie PH uchováva predvoľby používateľa pre jazyk.

 • na vytvorenie profilu záujmov prepojením informácií o vašom zariadení a online aktivite s jedinečným identifikátorom, ktorý je priradený k vášmu zariadeniu
 • na načítanie informácií priradených k vášmu jedinečnému identifikátoru 
 • na výber personalizovaného obsahu a reklám, ktoré podľa nás na základe vášho profilu záujmov zodpovedajú vašim záujmom
 • na zobrazovanie relevantného personalizovaného obsahu a reklám v našich Produktoch a Službách
 • na meranie vašej interakcie s obsahom a reklamami, ktoré vám zobrazujeme

Ak chcete získať ďalšie informácie o tom, ako používame vaše údaje na poskytovanie digitálnych reklám, prejdite na stránku Ako fungujú reklamy.

Napríklad naše súbory cookie A1, B a APID priraďujú jedinečné identifikátory jednotlivým prehliadačom v zariadeniach, ktoré používame na personalizáciu reklám. Ďalšie informácie nájdete v časti <„Krok 1: Priradenie jedinečného identifikátora k zariadeniu“ na stránke Ako fungujú digitálne reklamy.

 • na analyzovanie našich a , aby sme rozumeli, ako s nimi naši používatelia interagujú
 • na vytváranie agregovaných prehľadov a poskytovanie nástrojov na analýzu údajov o odvetvových trendoch, štatistikách publika a výkonnosti a efektivite reklám pre externé strany vrátane vydavateľov, inzerentov a verejnosti

Napríklad nastavujeme súbory cookie A1 a B na presné počítanie jedinečných prehliadačov, ktoré pristupujú k našim Produktom, a na zistenie, ako používatelia interagujú s našimi Produktmi. 

 • na zobrazovanie personalizovaných reklám
 • na zlepšovanie profilov personalizovaných reklám

Napríklad náš súbor cookie migrated2y zaznamenáva migráciu používateľa na webovú lokalitu yahoo.com.  Náš súbor cookie adaptv_unique_user_cookie slúži na hlásenie počtu jedinečných návštevníkov pre reklamnú kampaň, aby sme to mohli vykazovať našim reklamným klientom. Náš súbor cookie adsrcvw1 obmedzuje počet zobrazení určitej reklamy danému používateľovi.

Súbory cookie a ďalšie technológie, ktoré používame, a ich názvy sa môžu zmeniť. Názvy súborov cookie nižšie sa môžu uvádzať viackrát, pretože niektoré z našich súborov cookie sú viacúčelové súbory cookie. Viacúčelový súbor cookie je súbor cookie, ktorý sa používa na viacero účelov. Aj keď môžete odvolať alebo neudeliť súhlas s niektorými účelmi, na ktoré používame viacúčelové súbory cookie, iné účely sú pre poskytovanie našich Produktov a Služieb nevyhnutne potrebné (napríklad na zabezpečenie a ochranu pred podvodmi). V takýchto prípadoch nepoužijeme tieto súbory cookie na účely, na ktoré ste odvolali alebo neudelili svoj súhlas. Viacúčelové súbory cookie však budeme používať aj tak a neponúkneme vám možnosť kontroly nad účelmi, ktoré sú nevyhnutne potrebné.

Súbory cookie môžete zobraziť a spravovať vo svojom prehliadači (viac informácií nájdete tu). Môžete tiež zobraziť a spravovať účely, na ktoré používame informácie zhromažďované zo súborov cookie, v časti Ovládacie prvky ochrany osobných údajov

Nižšie nájdete ďalšie podrobnosti o jednotlivých súboroch cookie a ďalších technológiách, ktoré používame, vrátane exspirácie každého súboru cookie od vašej poslednej návštevy.

Áno. Naši partneri, ako sú napríklad naši a poskytovatelia obsahu, používajú s našimi svoje vlastné súbory cookie a ďalšie technológie. To znamená, že keď používate naše Produkty, informácie z vášho prehliadača a vašich zariadení zhromažďujú aj tretie strany.

Ako tretie strany používajú súbory cookie a ďalšie technológie v našich Produktoch?

Keď navštívite naše Produkty, tretie strany používajú súbory cookie a ďalšie technológie na zhromažďovanie súvisiacich informácií z vášho prehliadača alebo vašich zariadení na rôzne účely, ako sú napríklad:

 • zobrazovanie personalizovaného obsahu a reklám,
 • porozumenie spôsobu vašej interakcie s obsahom a reklamami, ktoré vám zobrazujú.

Ak chcete získať ďalšie informácie o tretích stranách, s ktorými spolupracujeme, a o tom, ako spracúvajú informácie z vášho prehliadača a vašich zariadení, ako spracúvajú vaše informácie, prejdite na stránku Naši partneri .

Poskytujeme vám prvky, pomocou ktorých môžete ovládať, ako my a naši partneri používame vaše údaje. V tejto časti sa dozviete, ako môžete spravovať svoje údaje.

V ovládacích prvkoch ochrany osobných údajov

Prejdite na stránku Vaše ovládacie prvky ochrany osobných údajov a pozrite si ovládacie prvky, ktoré máte k dispozícii, aby ste mohli spravovať, ako my a naši môžeme používať súbory cookie na rôzne účely. Poskytujeme vám napríklad tieto ovládacie prvky, ktoré určujú, ako my a naši partneri používame vaše údaje: 

Tento ovládací prvok vám umožňuje rozhodnúť, či chcete, aby sme vám zobrazovali personalizované reklamy.  Ak nechcete, aby sme vám zobrazovali personalizované reklamy,  budú sa vám zobrazovať všeobecné reklamy, ktoré však pre vás nemusia byť relevantné. Ak chcete rozhodovať  o tom, či vám naši partneri majú zobrazovať personalizované reklamy v našich , použite ovládací prvok Partneri.

 

Tento ovládací prvok vám umožňuje rozhodnúť, či chcete,aby sa vám zobrazovali  personalizované  reklamy na základe vašej histórie vyhľadávania. Ak nechcete, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamy na základe vašej histórie vyhľadávania, vašu   históriu vyhľadávania budeme naďalej uchovávať na nevyhnutnú podporu internej prevádzky, napríklad na účely zabezpečenia.

 

Tento ovládací prvok vám umožňuje rozhodnúť, či chcete, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamy na základe údajov o vašej . Ak tento ovládací prvok vypnete,   údaje o vašej presnej polohe budeme naďalej používať vtedy, keď budete používať funkcie aplikácie alebo webovej lokality, pre ktoré je poloha nevyhnutná na poskytnutie danej služby. Tento ovládací prvok neovplyvní predchádzajúce údaje o presnej polohe, ktoré sme skonvertovali na všeobecné informácie o polohe.

 

Tento ovládací prvok nám umožňuje používať  údaje o vašej aktivite a vašich záujmoch zhromaždené z iných zariadení, ktoré priradíme k vám alebo vašej domácnosti,   na personalizáciu reklám vo vašom aktuálnom zariadení. Ak tento ovládací prvok vypnete,   aktivita vo vašom aktuálnom zariadení nebude prepojená s ostatnými zariadeniami, ktoré priradíme k vám alebo vašej domácnosti, na účely personalizácie reklamy.  Určité prepojenie medzi zariadeniami je potrebné pre kľúčové funkcie, ako sú zabezpečenie a zisťovanie a prevencia podvodov.

 

Personalizovaná reklama v Reklamnej sieti spoločnosti Yahoo

Tento ovládací prvok vám umožňuje rozhodnúť, či sa vám majú zobrazovať personalizované  reklamy  na lokalitách a v aplikáciách partnerov v . Ak tento ovládací prvok vypnete, aj naďalej budeme zhromažďovať a používať informácie z lokalít a aplikácií partnerov na minimálne prevádzkové účely, ako sú fakturácia, meranie a vytváranie prehľadov reklám.

 

Po vypnutí tohto ovládacieho prvku už Yahoo nebude používať vaše osobné údaje ako e-mail alebo telefónne číslo na účely priraďovania publika. Priraďovanie publika je proces na identifikáciu prípadov, v ktorých s našimi partnermi zdieľame tých istých používateľov, aby sme týmto používateľom mohli poskytovať relevantnejšie reklamy.      

 

Tento ovládací prvok vám umožní rozhodnúť, či chcete, aby sa vám zobrazovali personalizované reklamy na základe obsahu a vašej komunikácie (napríklad vašich e-mailov). Ak tento ovládací prvok vypnete, aj naďalej budeme analyzovať vašu komunikáciu, aby sme vám poskytovali produktové a iné funkcie, ako sú filtrovanie spamu a zabezpečenie.

 

Môžete spravovať, ktorí partneri partneri pre reklamné technológie majú právo zhromažďovať a používať vaše údaje vrátane používania ich súborov cookie a ďalších technológií, keď používate naše Produkty.

Yahoo a mnohí z našich partnerov pre  sú tiež členmi samoregulačných organizácií, ktoré vám umožňujú vypnúť prijímanie personalizovaných reklám od nás. Ďalšie informácie nájdete na stránkach združení NAI, DAA a EDAA.

V mobilných zariadeniach a tabletoch

Ak používate mobilné zariadenie, môžete správou svojich volieb vo svojom operačnom systéme obmedziť používanie reklamných identifikátorov. Ak chcete spravovať svoje voľby, prejdite na nastavenia a ďalšie informácie, ktoré poskytuje operačný systém vášho mobilného zariadenia.

Vo vašom webovom prehliadači alebo počítači

Ak používate webový prehliadač v mobilnom alebo stolovom zariadení, môžete konfigurovať predvoľby svojho prehliadača a spravovať, ako prehliadač spracúva súbory cookie a ďalšie technológie. Upozorňujeme, že niektoré funkcie v našich Produktoch vrátane možnosti prihlásiť sa do vašej e-mailovej schránky nemusia fungovať, ak vypnete súbory cookie a ďalšie technológie vo svojom prehliadači.  Ďalšie informácie nájdete nižšie.

Nasledujúce tabuľky obsahujú niektoré zo súborov cookie, ktoré umiestňujeme do našich Produktov a Služieb.  Uvádzame zoznam našich perzistentných súborov cookie a technológií, ktoré nastavujeme v súvislosti s týmito účelmi. Súbory cookie relácie nie sú zahrnuté.

Autentifikácia, zabezpečenie a prevencia podvodov a zneužitia

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami

A1

13 mesiacov

A3

13 mesiacov

B

13 mesiacov

BX

13 mesiacov

cmp

13 mesiacov

GUC

13 mesiacov

GUCS

30 minút

OTH

13 mesiacov

T

1 rok

Y

1 rok

Súlad so zákonnými požiadavkami

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami
A1 13 mesiacov
A3 13 mesiacov
APID 13 mesiacov

CFC

13 mesiacov

cmp

13 mesiacov

EuConsent

24 hodín

GUC

13 mesiacov

GUCS

30 minút

Funkcie produktov a predvoľby používateľa

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami

RRC

1 minúta

dlExpire

menej ako 30 minút

dlTimestamp

menej ako 30 minút

dlIsOn

menej ako 30 minút

firstview

1 deň

lkl

13 mesiacov

newsletter_toaster_

30 dní

PH

1 rok

thamba

1 hodina

Personalizácia obsahu a reklám

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami

A1

13 mesiacov

A3

13 mesiacov

adaptv_unique_user_cookie

25 mesiacov

apeaf

1 rok

APID

13 mesiacov

APIDTS

24 hodín

B

13 mesiacov

BX

13 mesiacov

IDSYNC

13 mesiacov

T

1 rok

ymuid

13 mesiacov

Y

1 rok

yvapF

Analytické údaje

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami

A1

13 mesiacov

A3 13 mesiacov

B

13 mesiacov

OTH

13 mesiacov

Súbory cookie, ktoré nastavujeme na webových lokalitách a v aplikáciách tretích strán

Názov súboru cookie Maximálna doba exspirácie od nášho posledného kontaktu s vami

A3

13 mesiacov

adaptv_unique_user_cookie

25 mesiacov

adsrcvw1

 25 mesiacov

B

13 mesiacov

migrated

 25 mesiacov

migrated2y

 25 mesiacov

OTH

13 mesiacov

optout

 25 mesiacov

rtbData0

 25 mesiacov

rxx

 13 mesiacov

tearsheet

 25 mesiacov

unique_ad_source_impression

 25 mesiacov

userData

 25 mesiacov