Kennisgeving voor mensen die geen gebruik maken van Yahoo diensten

Kennisgeving voor mensen die geen gebruik maken van Yahoo diensten

Versie 1.0, laatst bijgewerkt: juli 2023.

1. Wie wij zijn

Wij, Yahoo EMEA Limited, zijn een geregistreerde technologie- en mediaonderneming naar Iers recht met het hoofdkantoor op Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ierland.

We bieden diensten voor consumenten en digitale advertentiediensten (onze diensten) in Europa (inclusief het Verenigd Koninkrijk), het Midden-Oosten en Afrika. We verzamelen gegevens van mensen die onze diensten gebruiken en gebruiken die gegevens zoals we beschrijven in het privacybeleid van Yahoo.

Zelfs als je onze diensten niet gebruikt, kunnen we bepaalde gegevens over je verwerken.

Deze kennisgeving is van toepassing als:

 • iemand die onze diensten voor consumenten gebruikt, zoals Yahoo Mail, ons je gegevens geeft;
 • je gegevens worden opgenomen in een zoekopdracht via onze zoekdiensten;
 • je gegevens worden weergegeven in de resultaten van een zoekopdracht via onze zoekdiensten; of
 • je gegevens worden weergegeven in opmerkingen van gebruikers.

In deze kennisgeving wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en delen en hoe je kunt bepalen wat we ermee doen.

Klik op + aan de rechterkant voor meer informatie over wanneer wij jouw gegevens verzamelen.

Wanneer onze gebruikers je gegevens met ons delen

Wij bieden e-maildiensten aan via Yahoo- en AOL Mail. We bieden ook diensten waarmee gebruikers zoekopdrachten op internet kunnen uitvoeren en opmerkingen kunnen geven op artikelen of video's die we op onze sites en apps weergeven. Je gegevens kunnen worden opgenomen in e-mails van onze gebruikers (als afzenders of ontvangers), zoekresultaten of opmerkingen. E-mails, zoekopdrachten of opmerkingen kunnen bijvoorbeeld je contactgegevens bevatten (zoals je naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres), documenten of afbeeldingen van of over jou.

In alle gevallen hebben we geen controle over de inhoud van de e-mails, zoekopdrachten of opmerkingen van onze gebruikers.

Wij gebruiken je gegevens op verschillende manieren, zoals hieronder beschreven.

Gegevens uit e-mailberichten en contactpersonen

Wat we verzamelen of ontvangen en hoe we het gebruiken

Waarom we de gegevens verwerken en onze rechtsgrondslag (geldige juridische reden) voor het gebruik ervan

We verzamelen en bewaren de inhoud van e-mails die worden verzonden en ontvangen via onze Yahoo- en AOL-maildiensten. We verzamelen ook ondersteunende gegevens over de e-mails (anders dan hun inhoud).

Als een Yahoo Mail-gebruiker je bijvoorbeeld een e-mail stuurt of je een e-mail naar een Yahoo-e-mailadres stuurt, verwerken we je e-mailadres om het verzenden van de e-mail mogelijk te maken.

De gegevens die we verzamelen omvat je contactgegevens, persoonsgegevens in de e-mail, de onderwerpregel van de e-mail, het tijdstip waarop e-mails worden verzonden en ontvangen en de e-mailadressen.

Wij en de mensen die gebruik maken van onze diensten hebben een legitiem belang bij het goed functioneren van onze e-maildiensten.

We gebruiken de gegevens om de diensten en functies te leveren die Yahoo- en AOL Mail-gebruikers vragen, en voor veiligheids- en beveiligingsdoeleinden (zoals het scannen van e-mailbijlagen op beveiligingsbedreigingen, om onze diensten veilig, beveiligd en efficiënt te houden).

We verzamelen en bewaren soms de e-mailadresboeken van Yahoo- en AOL Mail-gebruikers, waaronder eventueel je naam en bijnaam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres, werkgegevens en verjaardag.

Wij en de mensen die van onze diensten gebruik maken, hebben een legitiem belang bij het efficiënt verbinden van Yahoo- en AOL-gebruikers met hun contacten.

Gegevens in zoekopdrachten

Wat we verzamelen of ontvangen en hoe we het gebruiken

Waarom we de gegevens verwerken en onze rechtsgrondslag (geldige juridische reden) voor het gebruik ervan

We verzamelen en verwerken zoekopdrachten op onze sites en apps en op sites en apps van partners die onze zoekproducten gebruiken. Deze zoekopdrachten kunnen persoonsgegevens over jou bevatten. We verwerken zoekopdrachten om onze gebruikers zoekresultaten te bieden.

Wij en de mensen die gebruik maken van onze diensten hebben een legitiem belang bij het goed functioneren van onze zoekdiensten, inclusief hoe gemakkelijk het is om de diensten te gebruiken en hoe nuttig en effectief ze zijn.

Gegevens in zoekresultaten

Wat we verzamelen of ontvangen en hoe we het gebruiken

Waarom we de gegevens verwerken en onze rechtsgrondslag (geldige juridische reden) voor het gebruik ervan

We verwerken gegevens in zoekopdrachten om zoekresultaten te leveren. Deze zoekresultaten kunnen gegevens over jou bevatten.

Je kunt vragen dat specifieke URL's niet meer worden weergegeven in de resultaten die worden geretourneerd na een zoekopdracht op je naam via onze zoekdiensten. (Je kunt dit verzoek indienen door onze pagina 'recht om vergeten te worden' te bezoeken.)

We hebben een legitiem belang bij het verstrekken van zoekresultaten aan onze gebruikers.

Gegevens in opmerkingen van gebruikers

Wat we verzamelen of ontvangen en hoe we het gebruiken

Waarom we de gegevens verwerken en onze rechtsgrondslag (geldige juridische reden) voor het gebruik ervan

We tonen opmerkingen die gebruikers op onze sites en apps plaatsen. Opmerkingen kunnen gegevens over jou bevatten (zoals je naam), en we verwerken de informatie om ervoor te zorgen dat opmerkingen in overeenstemming zijn met onze communityrichtlijnen.

We hebben een legitiem belang bij het aanbieden van functies om onze gebruikers te betrekken en om ervoor te zorgen dat opmerkingen in overeenstemming zijn met onze communityrichtlijnen.

Hieronder hebben we de categorieënontvangers opgesomd waarmee we je gegevens delen en waarom we die delen.

Klik op + aan de rechterkant voor meer informatie over deze ontvangers en waarom we je gegevens met hen delen.

Categorie ontvanger

Waarom we jouw informatie delen

Yahoo-bedrijven

Wij delen je gegevens met andere Yahoo-bedrijven voor verschillende doeleinden, waaronder om:

 • gebruikers voorzien van onze diensten voor consumenten en digitale advertentiediensten
 • onze diensten voor consumenten en systemen te beschermen door onbevoegd gebruik of toegang te voorkomen en te detecteren
 • begrijp hoe onze diensten voor consumenten en digitale advertentiediensten werken, en
 • bestaande diensten en functies te verbeteren en om nieuwe te ontwikkelen.

Verwerkers die namens ons handelen

Wij delen jouw informatie met verwerkers die namens ons werken en jouw informatie verwerken volgens onze instructies. Verwerkers zijn onder andere:

 • aanbieders van cloud-opslag
 • aanbieders van onze zoekdiensten; en
 • beveiligingspartners en dienstverleners.

Overheidsinstellingen of andere derden

Wij delen informatie met derden en wetshandhavingsinstanties om:

 • een gerechtelijk bevel of een soortgelijke juridische procedure na te leven, of om fraude of andere illegale activiteiten te voorkomen
 • de rechten, eigendommen en veiligheid van ons en onze gebruikers beschermen. We kunnen bijvoorbeeld informatie (zoals je IP-adres) verstrekken aan wetshandhavers in een noodgeval waarin iemands veiligheid in gevaar is
 • bijvoorbeeld fraude, illegale activiteiten, beveiligingskwestie en technische problemen opsporen, onderzoeken of aanpakken. Dit omvat het delen van informatie met andere technologiebedrijven ter bescherming tegen beveiligingsbedreigingen
 • te voldoen aan wettelijke of reglementaire vereisten, en
 • onze wettelijke rechten uitoefenen, waaronder het onderzoeken van gevallen van overtreding van onze Servicevoorwaarden.

Nieuwe eigenaren

Indien de eigendom van of zeggenschap over Yahoo (of een of meer van onze diensten) geheel of gedeeltelijk verandert of voorgesteld wordt te veranderen als gevolg van een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen wij je gegevens overdragen aan de nieuwe (of toekomstige) eigenaar of beheerder.

4. Hoelang we je gegevens bewaren

We bewaren je gegevens over het algemeen zo lang als nodig is voor de volgende doeleinden.

 • De doeleinden beschreven in Sectie 2 van deze verklaring (hoe en wanneer we je gegevens verwerken).
 • Om onze diensten voor consumenten aan onze gebruikers te leveren. We bewaren bijvoorbeeld de inhoud van de e-mailaccounts van gebruikers zolang hun accounts actief zijn. (Gebruikers moeten ten minste eenmaal per 12 maanden inloggen op hun e-mailaccount om hun accounts actief te houden.)
 • Andere legitieme doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en onderzoeken of onze servicevoorwaarden zijn geschonden.
 • Beveiligingsdoeleinden (zoals het scannen van e-mailbijlagen op beveiligingsbedreigingen, om onze services veilig, beveiligd en efficiënt te houden).

In sommige gevallen bewaren we je gegevens langer (bijvoorbeeld wanneer we ons aan wettelijke eisen moeten houden).

Hoelang we je gegevens bewaren hangt af van factoren zoals:

 • het soort informatie
 • waarom het is verzameld en wordt verwerkt
 • zakelijke behoeften (bijvoorbeeld het maken van back-ups zodat we onze diensten voor onze gebruikers na een ramp kunnen herstellen), en
 • eventuele wettelijke vereisten waaraan we moeten voldoen.

We bewaren bijvoorbeeld de e-mailadresboeken van gebruikers zolang hun Yahoo- of AOL-e-mailaccount actief is.

5. Overdracht van je gegevens

Wij werken samen met Yahoo-bedrijven (aan ons gelieerde ondernemingen) en andere bedrijven in verschillende landen. Deze landen kunnen wetten inzake privacy en gegevensbescherming hebben die verschillen van die in jouw land. Wanneer we gegevens beschreven in Sectie 2 hierboven overdragen (Hoe en wanneer wij je gegevens verwerken) aan onze gelieerde ondernemingen of bedrijven in andere landen, zorgen we ervoor dat er waarborgen zijn om de informatie te beschermen. De waarborgen waarop we vertrouwen zijn adequaatheidsbesluiten (een formele beslissing van de Europese Commissie of het Verenigd Koninkrijk over de vraag of een ander land een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming biedt) en standaardcontractbepalingen die zijn aangenomen door de Europese Commissie of het Verenigd Koninkrijk.

De landen waaraan wij persoonsgegevens doorgeven zijn Australië, het Verenigd Koninkrijk, India, de Verenigde Staten, Canada, Singapore, Taiwan en Israël.

We kunnen ons beroepen op andere voorwaarden om je gegevens over te dragen, bijvoorbeeld wanneer de overdracht noodzakelijk is:

 • om een contract na te komen dat, in jouw belang, is gesloten tussen de voor de verwerking verantwoordelijke en een andere partij
 • om rechtsvorderingen vast te stellen, in te stellen of te verdedigen
 • om belangrijke redenen van openbaar belang, of
 • om de vitale belangen van een persoon te beschermen.

Als je vragen hebt over de standaard contractbepalingen of er een exemplaar van wilt hebben, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier of de contactgegevens in het onderstaande gedeelte.

6. Jouw privacyrechten uitoefenen

a. Jouw rechten

Je hebt rechten op je gegevens, waaronder het recht om je gegevens in te zien (toegang), te corrigeren en te verwijderen (wissen), en om de verwerking van je gegevens te beperken of bezwaar te maken.

Of je deze rechten kunt uitoefenen, kan worden beperkt als:

 • we niet genoeg gegevens hebben om je te identificeren
 • we aan specifieke wettelijke verplichtingen moeten voldoen
 • je verzoek de rechten en vrijheden van een andere persoon zou aantasten, of
 • de gegevens nodig om een rechtsvordering in te dienen of te verdedigen.

Als jouw rechten wilt uitoefenen, vul dan ons privacyformulier in.

b. Een bezorgdheid uiten

Als je vragen of zorgen hebt over de manier waarop je gegevens worden verwerkt, kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpo-contact@yahooinc.com of door ons te schrijven op het adres in het onderstaande gedeelte over hoe je contact met ons kunt opnemen. Als je niet tevreden bent met ons antwoord, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder voor gegevensbescherming in het land waar je woont of werkt. Je kunt jouw lokale toezichthouder voor gegevensbescherming vinden op de website van het Europees Comité voor gegevensbescherming.

Als je in Zwitserland woont, kun je contact opnemen met de Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

7. Contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over deze kennisgeving, een probleem bij ons wilt aankaarten of als je jouw privacyrechten wilt uitoefenen, is de snelste en gemakkelijkste manier om dat te doen met ons contact op te nemen via ons online privacyformulier.

Je kunt ons ook een briefschrijven:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ierland

Als je contact wilt opnemen met onze functionaris gegevensbescherming, kun je mailen naar dpo-contact@yahooinc.com of een brief schrijven:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Ierland