Auteursrechtbeleid

Nederlands

Yahoo Information Centre

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Respect voor intellectuele eigendomsrechten

Yahoo respecteert de intellectuele eigendom van anderen en vraagt haar gebruikers dit ook te doen. Yahoo kan, in overeenstemming met haar Servicevoorwaarden en in passende omstandigheden, naar haar keuze de accounts van gebruikers die mogelijk inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van anderen, zonder kennisgeving uitschakelen en/of beëindigen.

Inbreuk op intellectuele eigensdomsrechten

Indien u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die auteursrechtinbreuk oplevert, of dat anderszins inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u het online formulier in te vullen (live online formulier hier) door alle verzochte informatie te verstrekken. Het formulier kan aan Yahoo Copyright/IP agent worden verzonden per e-mail, fax of post.

Per email: Copyright and Intellectual Property Infringement Complaint Form
Per fax: +353 1 866 3101
Per post: Legal Department, Copyright/IP agent, Yahoo EMEA Limited (voorheen bekend als Verizon Media EMEA Limited), 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland

Verzoeken om toestemming

Indien u om toestemming wilt verzoeken om merken, logo's, screenshots, auteursrechtelijk beschermde ontwerpen, of andere merkeigenschappen van Yahoo Nederland te gebruiken van de websites van Yahoo Nederland (http://nl.yahoo.com), verzoeken wij u de volgende informatie te verstrekken om uw verzoek te kunnen beoordelen:

  1. naam als geregistreerde onderneming van de organisatie en/of persoon die om toestemming verzoekt;
  2. kantooradres van geregistreerde onderneming en andere contactgegevens (e-mail, telefoon, fax);
  3. land waar de onderneming gevestigd is;
  4. registratienummer onderneming;
  5. naam van het boek, de website of andere media waarop Yahoo materiaal zal verschijnen;
  6. exacte Yahoo logo's of ander Yahoo materiaal dat zal worden gebruikt;
  7. model van het boek of de website waarop het Yahoo materiaal zal verschijnen.

Wij verzoeken u om ons deze informatie per e-mail toe te zenden: permissions-requests@yahoo-inc.com

Indien uw verzoek wrodt goedgekeurd, zal die goedkeuring gebonden zijn aan de bepalingen van de Product Plaatsings Overeenkomst die u zult moeten ondertekenen voordat u het Yahoo materiaal mag gebruiken.

Wij kunnen uitsluitend toestemming geven voor gebruik van materiaal dat specifiek is voor Yahoo Nederland, zoals Yahoo Nederland logo's of de Yahoo Nederland voorpagina (http://nl.yahoo.com) en andere websites specifiek voor Yahoo Nederland. Oath Holdings Inc. in de VS bezit de rechten op Yahoo VS materiaal (http://www.yahoo.com) en daarom dient toestemming om Yahoo VS materiaal te gebruiken rechtstreeks te worden aangevraagd bij Yahoo VS Informatie over toestemming van Yahoo US is te vinden op https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/ip/permissions/index.html

Veel websites van Yahoo websites bevatten content van derden. Yahoo kan u geen toestemming geven om content van derden te gebruiken. Bekende voorbeelden zijn artikelen en foto's van Reuters of Associated Press die verschijnen op Yahoo News of Yahoo Sports. Wij verzoeken u contact op te nemen met de betreffende derde voor toestemming om hun content te gebruiken.

Laatst bijgewerkt: juli 2018