Richtlijnen voor de Yahoo-community

Yahoo bestaat uit een gevarieerde mix van digitale en mobiele merken met een wereldwijd bereik, waaronder Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, AOL, TechCrunch en nog meer. In Yahoo-community’s vind je mensen met een grote verscheidenheid aan ervaringen, achtergronden en instellingen en we bieden een breed scala aan producten, diensten en online ervaringen. Deze richtlijnen zijn van toepassing op jouw gebruik van de producten en diensten van Yahoo en helpen je en de rest van de Yahoo-gemeenschap om van een prettige ervaring te genieten. Let ook op aanvullende regels die van toepassing kunnen zijn op specifieke producten of diensten en neem deze in acht.

Als Yahoo-gebruiker levert u een belangrijke bijdrage om onze communities levendig en veilig te houden voor al onze gebruikers. We stellen uw hulp zeer op prijs bij het garanderen dat onze producten en services de positieve, diverse en vriendelijke communities blijven die we zo koesteren.

In het kort

  • Wees een goede burger. Communiceer, heb contact en behandel anderen met respect. Doe niet mee aan uitschelden, beledigen of onnodige aanvallen op anderen. Plaats geen inhoud die mensen op een beledigende, negatieve of grove manier stereotypeert.
  • Houd u bij het onderwerp. Zorg ervoor dat uw inhoud relevant en gematigd is.
  • Ken de regels. Jouw activiteit op Yahoo-sites moet aan deze communityrichtlijnen en de servicevoorwaarden van Yahoo voldoen, en ook aan alle productspecifieke regels.
    • Als u inhoud ziet die in schending is met deze Communityrichtlijnen, kunt u dit melden via het hulpprogramma misbruik melden dat in elk van onze producten te vinden is. 
    • Als je je niet aan deze regels houdt, kunnen we actie ondernemen met betrekking tot je account, zoals de verwijdering van inhoud, opschorting van je recht om opmerkingen te plaatsen, waarschuwingen, schorsing en/of beëindiging van je account. We doen ons best om eerlijke resultaten te garanderen, maar in alle gevallen behouden we ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving accounts op te schorten of inhoud te verwijderen, om welke reden dan ook, maar met name om onze diensten, infrastructuur, gebruikers en community te beschermen. Hoewel deze Richtlijnen voor ons geen contractuele verplichting vormen om op een bepaalde manier te handelen, zullen we ons best doen dat deze Richtlijnen in overeenstemming met onze principes en waarden worden nageleefd.
    • Bezoek ons Helpcentrum voor meer informatie over hoe we deze richtlijnen handhaven en over productspecifieke mogelijkheden om in beroep te gaan tegen een beslissing om je inhoud te verwijderen.

Onze producten veilig houden

Dreigingen met geweld. Dreigingen met geweld gericht tegen personen of groepen, waaronder publieke figuren, zijn verboden en zullen, indien het gegrond is, bij rechtshandhavingsinstanties worden gemeld. Inhoud die aanzet tot gewelddadig of ander crimineel gedrag of dit ondersteunt, is eveneens verboden (bijvoorbeeld anderen aanmoedigen om gewelddadigheden te plegen tegen een persoon of groep, of steun te betuigen aan criminele activiteiten van iemand die een gewelddaad heeft gepleegd).

Terrorisme. Inhoud die internationaal terrorisme of binnenlands gewelddadig extremisme bevordert, aanmoedigt of daartoe aanzet, is verboden. Dit verbod omvat inhoud die terroristische of extremistische organisaties, hun leiders of gerelateerde gewelddadige activiteiten ondersteunt of vereert en inhoud die bedoeld is om personen te werven om lid te worden van terroristische of extremistische organisaties.

Kinderuitbuiting. Post, verstuur of vraag niet om inhoud die minderjarigen seksualiseert of seksuele uitbuiting van kinderen bevordert of vergemakkelijkt. Dit omvat ook digitaal gemanipuleerde inhoud en animaties. Het bezitten, distribueren en vragen om materiaal op het gebied van seksuele uitbuiting van kinderen is een ernstig misdrijf dat door ons wordt gemeld bij rechtshandhavingsinstanties over de hele wereld via het National Center for Missing and Exploited Children. 

Haatzaaien in woord of gedrag. We verbieden elke soort inhoud die aanzet tot haat of geweld verheerlijkt tegen een persoon of groep op basis van hun werkelijke of vermeende ras, kleur, etniciteit, nationale afkomst, religie, gender, genderidentiteit, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid, invaliditeit, gezondheidstoestand, ziekte of politieke standpunten of overtuiging. We verbieden bovendien het gebruik van onze diensten door groepen en organisaties die geweld en haat tegen anderen op basis van de hierboven beschreven eigenschappen aanwakkeren of daaraan deelnemen (bijvoorbeeld het gebruik van onze diensten om een evenement of bijeenkomst van een haatgroep te promoten). Lees deze tips voor het ondernemen van actie tegen haatzaaien van de Amerikaanse Anti-Defamation League.

Zelfmoord en zelfbeschadiging. Post geen inhoud die zelfmoord of zelfbeschadiging bevordert of verheerlijkt. Dit omvat inhoud die anderen aanmoedigt om zichzelf schade toe te brengen (bijvoorbeeld het posten van inhoud die de ontwikkeling van een eetstoornis bevordert).

Grof geweld en verminking. Inhoud die ernstige lichamelijke verwonding, marteling of verminking van mensen of dieren uitbeeldt of bevordert, is verboden.

Inhoud voor volwassenen. Post geen inhoud met naaktheid, waaronder mannelijke of vrouwelijke genitaliën of een ontblote vrouwelijke borst met tepel. We onderkennen uitzonderingen op deze regel voor berichten van artistieke, educatieve, politieke of wetenschappelijke waarde en andere gevallen waarin de inhoud niet is bedoeld voor het opwekken van seksuele opwinding (bijvoorbeeld borstvoeding, geboorte en naakt protest). Inhoud die seksuele handelingen uitbeeldt, of lichaamsvloeistoffen of -functies bedoeld voor seksuele opwinding, is niet toegestaan.

Intimidatie en pesterij. Persoonlijke aanvallen op anderen, in het bijzonder andere Yahoo-gebruikers, zijn verboden op onze platforms. Dit verbod omvat inhoud die is bedoeld om te intimideren, aan de schandpaal te nagelen, te vernederen, seksueel te intimideren of anderszins schade toe te brengen, evenals inhoud als gevolg waarvan discussies worden onderdrukt of gebruikers van onze platforms worden weggejaagd (bijvoorbeeld het gebruik van taal om mensen met wie u het niet eens bent, te intimideren door middel van herhaaldelijke of off-topic berichten). We erkennen dat met name pesterijen gericht op minderjarigen zeer schadelijk kunnen zijn en voeren extra controle uit op vernederende inhoud gericht op gebruikers jonger dan 18 jaar.

Mensenhandel en prostitutie. Het gebruik van de services van Yahoo voor het vergemakkelijken van sekshandel, andere vormen van mensenhandel of commerciële seksuele activiteit is verboden. Als u gevallen van mensenhandel waarneemt in de services van Yahoo, dient u dit te melden en slachtoffers aan te moedigen om contact op te nemen met rechtshandhavingsinstanties.

Illegale drugs. Weergaven van het gebruik van illegale drugs en beschrijvingen van het vervaardigen of verkrijgen van illegale drugs zijn verboden. De aankoop en verkoop van enige soort drugs op onze platforms is eveneens verboden.

Illegale activiteiten. Inhoud die illegale activiteiten stimuleert of vergemakkelijkt, is verboden. Dit omvat de verspreiding, aankoop en verkoop van illegale voorwerpen.

Privacy van gebruikers beschermen

Persoonsgegevens en doxing. Post geen openbare berichten met vertrouwelijke persoonlijke informatie met betrekking tot uzelf of anderen. Dit verbod omvat wachtwoorden, id-nummers, bankrekeninggegevens, geboortedatums, woon- of werkadressen en andere algemeen erkende persoonsgegevens. Ga naar onze Help-pagina voor meer informatie over het beschermen van uw account. 

Schendingen van privacy. Post geen inhoud die de schending van het gewettigd vertrouwen van privacy van een andere persoon bevordert, vergemakkelijkt of documenteert. Dit verbod omvat media in voyeuristische stijl, intieme beelden en video's die zonder toestemming zijn gepost, en dreigingen om beelden openbaar toegankelijk te posten met als doeleinde om iemand in verlegenheid te brengen of te intimideren. Ga naar onze Help-pagina voor aanvullende informatie over het verwijderen van zoekresultaten.

De integriteit van ons platform handhaven

Niet-gevalideerd gedrag (onjuiste informatie, desinformatie en imitatie). Inhoud die is bedoeld om te misleiden, te bedriegen of anderszins schade te berokkenen aan onze gebruikers, of die dergelijke gevolgen kan hebben, is verboden. Dit omvat pogingen om kiezers van rechten te beroven of anderszins kwaadwillend in te grijpen in verkiezingen. U mag niet proberen verwarring te zaaien tussen u en een andere persoon, organisatie of bedrijf, of gebruikers misleiden over de oorsprong van de inhoud die u post of uw relatie tot andere personen, organisaties of bedrijven. Bepaalde uitzonderingen zoals parodie en satire zijn echter toegestaan, mits duidelijk geïdentificeerd.

Spam/misbruik van bronnen/malware. U mag onze producten niet gebruiken om ongevraagde berichten in bulk te verzenden of inhoud te posten die herhaaldelijk of off-topic is of die is bedoeld om commerciële activiteiten te richten op een website die niet van Yahoo is. U mag niet meerdere accounts maken of gebruiken met als doeleinde het promoten of onderdrukken van inhoud die door u of anderen is gepost, of om beveiligingsfuncties en functies voor inhoudsmoderatie te belemmeren die door Yahoo worden gebruikt. Gebruik onze producten niet voor phishingdoeleinden of om virussen, malware of andere zaken van destructieve aard te verzenden. Verricht geen handelingen die de werking van netwerken, servers of andere infrastructuur van Yahoo of anderen hinderen.

Gestaakte accounts. Als u gedurende langer dan één jaar geen toegang tot uw account hebt gehad, wordt uw account mogelijk gedeactiveerd en wordt alle inhoud in uw account, waaronder opgeslagen e-mail, mogelijk verwijderd. Ga naar onze Help-pagina voor meer informatie over het sluiten of deactiveren van uw account en hoe u uw gegevens kunt downloaden. 

Intellectueel eigendom respecteren

Copyright en intellectueel eigendom. Post geen inhoud die in strijd is met een copyright, handelsmerk of ander intellectueel eigendomsrecht van iemand anders. We verwijderen dergelijke inhoud wanneer we deze ontdekken, of op verzoek van de rechthebbende. Voor meer informatie raadpleegt u ons Beleid inzake copyrights en intellectuele eigendommen.

Laatst bijgewerkt: september 2021​