Yahoos tjenestebetingelser

1. november 2021 ble navnet på selskapet som tilbyr produktene og tjenestene du bruker endret fra Verizon Media EMEA Limited til Yahoo EMEA Limited. Foreløpig forblir måten vi behandler informasjonen din på den samme. I henhold til EU Digital Services Act er vi dessuten pålagt å gi brukere bosatt i EU visse tilleggsvilkår – se underseksjon 14.13. o. nedenfor.

I juni 2017 annonserte vi at Yahoo og AOL slo seg sammen til et samlet digitalt og mobilt medieselskap. Vi opererer nå under disse samlede "Yahoos tjenestebetingelser". Hvis du har en Yahoo- eller en AOL-konto, må du samtykke til disse tjenestebetingelsene. (Merk at hvis du ikke allerede har samtykket til disse tjenestebetingelsene, vil de historiske tjenestebetingelsene for Yahoo eller de historiske tjenestebetingelsene for Oath (for AOL) fremdeles gjelde for din konto.) For alle Yahoo produkter eller tjenester som er tilgjengelige uten innlogging til en brukerkonto, vil disse tjenestebetingelser gjelde med virkning fra 25. mai 2018. Dersom du lager en ny brukerkonto vil disse tjenestebetingelsene gjelde med virkning fra og med i dag.

 

Yahoos tjenestebetingelser
 1. Velkommen til Yahoo

  Yahoo Inc. og alle tilhørende merkevarer som er oppført i avsnitt 13 (inkludert Yahoo- og AOL-merker), og selskapsenhetene som er oppført i avsnitt 13 og avsnitt 14 (kollektivt omtalt som «Yahoo», «oss», «vi» eller «vår»), er en del av Yahoo-familien av selskaper. Merkene våre, nettstedene, appene, produktene, tjenestene og teknologiene («tjenestene») leveres av enhetene som er listet opp i avsnitt 13 nedenfor. Vennligst les avsnittene 1 til og med 13, 14.1 og 14.13, som er avsnitt som gjelder for deg. 

  Ved å bruke tjenestene godtar du disse betingelsene, og alle retningslinjer for nettsamfunn og tilleggsvilkår som er levert til deg for tjenestene du bruker (samlet kalt «betingelsene»). Disse betingelsene utgjør hele din avtale med oss, så det er viktig at du leser dem nøye. 

  DISSE BETINGELSENE INNEHOLDER BEGRENSNINGER AV VÅRT ANSVAR I DEL 9

  BRUKERE I USA: DISSE BETINGELSENE INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE OG KLAUSULER OM AVKALL PÅ RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL OG RETTSAK MED JURY I AVSNITT 14.2 NEDENFOR, SOM GJELDER FOR ALLE BRUKERE I USA.

 2. Bruk av tjenestene

  1. Tillatelse. Du samtykker til at du har tillatelse til å bruke tjenestene i henhold til gjeldende lover. Hvis du bruker tjenestene på vegne av et selskap, en bedrift eller en annen enhet, tilkjennegir du at du har juridisk fullmakt til å godta disse betingelsene på vegne av denne enheten, hvilket innebærer at denne enheten godtar disse betingelsene, og at «du» identifiseres med den aktuelle enheten. Hvis du bruker en konto på vegne av kontoens eier (f.eks. som administrator, konsulent, analytiker e.l.), gjelder betingelsene for aktivitetene dine på vegne av kontoens eier. 

  2. Skadesløsholdelse. Hvis du bruker tjenestene på vegne av et selskap, en bedrift eller en annen enhet, eller hvis du bruker tjenestene til kommersielle formål, skal du og enheten erstatte og holde Yahoo-selskapene (definert i avsnitt 8 nedenfor) skadesløs fra alle typer søksmål, krav eller handlinger som har sitt utspring i eller er relatert til bruken av tjenestene eller brudd på disse betingelsene, inkludert erstatningsansvar eller krav på dekning av utgifter som følge av tvister (herunder krav som følge av uaktsomhet), tap, skader, søksmål, domsavsigelser, saksomkostninger og advokatkostnader.

  3. Alder. Dersom du er under minstealder (slik dette defineres for deg i avsnitt 14), kan du ikke registrere deg for en konto. Med mindre du har en eksisterende konto i USA som er en Yahoo-familiekonto, må du minst ha nådd minstealder for å bruke tjenestene. Noen deler av tjenestene inneholder voksent og/eller modent innhold. Ikke gå til dette innholdet med mindre du er en voksen (med andre ord minst har nådd myndighetsalder i landet ditt), eller dersom du på annen måte bes om det.

  4. Medlemsoppførsel. Du samtykker i ikke å bruke tjenestene på noen måte som bryter disse betingelsene eller retningslinjene for fellesskapet, inkludert følgende:

   1. skaffe eller forsøke å skaffe uautorisert tilgang til tjenestene eller til våre servere, systemer, nettverk eller data;

   2. gjøre tilgjengelig innhold som er skadelig for barn, truende, fornærmende, trakasserende, rettsstridig, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, invaderer andres privatliv, er hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på andre måter støtende;

   3. bryte gjeldende lover eller forskrifter;

   4. etterligne personer eller enheter eller forfalske eller manipulere overskrifter eller identifiserende elementer for å skjule opprinnelsen til innhold overført via tjenestene;

   5. gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig eller som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til en hvilken som helst person eller enhet;

   6. publisere innhold som inneholder annonser eller andre kommersielle anmodninger uten skriftlig tillatelse på forhånd;

   7. gjøre tilgjengelig virus eller annen datamaskinkode, filer, programmer eller innhold som er laget for å forstyrre, ødelegge eller begrense funksjonaliteten til tjenestene eller påvirke andre brukere;

   8. forstyrre eller avbryte tjenestene eller serverne, systemene eller nettverkene som er knyttet til tjenestene, på noen som helst måte;

   9. få tilgang til eller samle inn data, eller forsøke å få tilgang til eller samle inn data, fra tjenestene våre ved bruk av automatiserte midler, enheter, programmer, algoritmer eller metoder, inkludert men ikke begrenset til roboter, edderkopper, skrapere, datautvinningsverktøy eller datainnsamlings- eller utvinningsverktøy, for ethvert formål uten vår uttrykkelige forhåndstillatelse;

   10. bruke materiale eller innhold fra, inkludert uten begrensning data, (a) for å lage en database, et arkiv, en mobilapplikasjon, datastrøm, widget eller annen aggregert datakilde som konkurrerer med eller utgjør en materiell erstatning for tjenestene, i sin helhet eller delvis, tilbys på noen av tjenestene våre eller tjenestene som tilbys av våre dataleverandører, eller (b) for å tilby en tjeneste som konkurrerer med eller utgjør en vesentlig erstatning for våre tjenester eller data som tilbys av Yahoo eller våre dataleverandører.

  5. Bruk av tjenestene. Du må følge alle retningslinjer eller policyer tilknyttet tjenestene. Du må ikke misbruke eller forstyrre tjenestene eller forsøke å skaffe tilgang til dem ved å bruke en metode som er annerledes enn det grensesnittet og de instruksjonene vi gir. Du kan bare bruke tjenestene i henhold til gjeldende lover. Med mindre annet er uttrykkelig angitt kan du ikke få tilgang til eller gjenbruke tjenestene eller deler av dem for noe kommersielt formål. 

  6. Eksportkontroll. Du samtykker i å overholde USAs lover og forskrifter for eksportkontroll og andre gjeldende lands handelskontroller, inkludert, uten begrensning, eksportadministrasjonsforskriftene fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsdepartementet og programmene for handelsblokader og handelssanksjoner som administreres av Office of Foreign Asset Control i det amerikanske finansdepartementet. Du bekrefter og garanterer at du (1) ikke er en forbudt aktør identifisert på noen liste fra myndighetene som gjelder eksklusjon fra eksport (se f.eks. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern), (2) ikke re-eksporterer eller bruker tjenestene til å overføre programvare, teknologi eller andre tekniske data til forbudte parter eller land, og (3) ikke bruker tjenestene for sluttformål som involverer militære, kjernefysiske, rakettbaserte, kjemiske eller biologiske våpen eller utfører aktiviteter som bryter eksport- og importlovene i USA eller andre gjeldende land. 

  7. Antikorrupsjonslover. Du samtykker i å overholde alle antikorrupsjonslover som kommer til anvendelse, inkludert lover som forbyr ulovlige betalinger til noen for et korrupt formål i relasjon til disse betingelsene. 

  8. Eierskap og gjenbruk. Bruk av tjenestene gir deg ikke eierskap til noen immaterielle rettigheter eller andre eiendomsrettigheter eller interesser i tjenestene eller innholdet du har tilgang til. Du kan ikke bruke merker eller logoer som brukes i tjenestene, med mindre vi har gitt deg en separat, eksplisitt, skriftlig tillatelse til det. Du kan ikke fjerne, skjule eller endre juridiske merknader som vises i eller sammen med tjenestene. Med mindre du har eksplisitt, skriftlig tillatelse til det, kan du ikke reprodusere, modifisere, leie ut, selge, handle, distribuere, oversende, kringkaste, offentlig fremføre, skape derivative arbeider basert på, eller utnytte for noe kommersielt formål, noen del eller bruk av, eller tilgang til, tjenestene (inkludert innhold, markedsføring, API-er og programvare). 

  9. Programvarelisens. Under betingelse av forsatt overholdelse av disse betingelsene gir vi deg en personlig, royaltyfri, ikke-overførbar, ikke-tildelbar, gjenkallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren og API-er som vi leverer til deg som del av tjenestene. Hensikten med denne lisensen er å gjøre det mulig for deg å bruke og ha glede av tjenestene vi leverer, på den måten som tillates av disse betingelsene og andre tilleggsbetingelser eller retningslinjer. Du kan ikke foreta omvendt utvikling eller forsøke å trekke ut kildekoden til programvaren vår, med mindre gjeldende lover forbyr disse restriksjonene eller du har eksplisitt skriftlig tillatelse. Vår programvare kan laste ned og installere sikkerhetsoppdateringer og andre oppdateringer automatisk uten å varsle deg om dette på forhånd.

  10. Kundestøtte. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir vi ikke noe løfte om å levere støtte for tjenestene. Dersom vi gir deg kundestøtte, er det basert på vår beslutning om å gjøre dette og betyr ikke at vi vil fortsette å gi deg kundestøtte i fremtiden. 

  11. Priser. Vi forbeholder oss retten til etter eget skjønn å kreve avgifter for bruk av eller tilgang til tjenestene (og all tilknyttet støtte), uansett om disse for øyeblikket eksisterer eller ikke. Hvis vi bestemmer oss for å kreve avgifter, er det våre betalingsvilkår som gjelder, og vi kommer til å varsle deg på forhånd. 

  12. Ulike versjoner av tjenestene. Forskjellige funksjoner kan være tilgjengelig i ulike versjoner av tjenestene, og det er mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelig i ditt land eller område. I tillegg er det mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelig hvis brukeren du kommuniserer med, bruker en annen versjon av tjenestene eller bruker tredjeparts programvare. 

  13. Retningslinjer mot misbruk. Vi forbyr sending av uønskede e-poster eller meldinger ved hjelp av våre tjenester. Du kan ikke i forbindelse med tjenestene ta del i kommersielle aktiviteter på ikke-kommersielle ressurser eller apper eller aktiviteter med høyt volum uten å ha fått skriftlig tillatelse fra oss på forhånd. Du kan ikke ta del i oppførsel eller aktivitet som er forstyrrende for tjenestene eller for opplevelsen til andre brukere. 

  14. Envrmnt 360-betingelser. Brukere i USA: Envrmnt 360-betingelsene gjelder for deg og er tilgjengelig her på engelsk og her på spansk. 

  15. RSS-strømmer. Hvis du bruker en RSS-strøm levert av oss (hver enkelt omtalt som en «Yahoo RSS-strøm»), har du bare tillatelse til å vise innholdet som leveres i strømmen uten modifisering, og du må opplyse om vårt nettsted som er kilden og ha med en lenke til hele artikkelen på Yahoo RSS-strøminnhold. Du kan ikke legge inn annonsering i noen Yahoo RSS-strøm. Vi forbeholder oss retten til å avslutte enhver Yahoo RSS-strøm når som helst og til å kreve av enhver at bruken av en Yahoo RSS-strøm avsluttes når som helst av en hvilken som helst grunn. Ethvert av våre produkter eller tjenester kan også ha mer spesifikke betingelser for bruk av de tilknyttede Yahoo RSS-strømmene.
 3. Din konto, varslinger

  1. Kontoinformasjon. Det kan hende du må ha en konto for å kunne bruke noen av tjenestene. Du må sørge for at kontoinformasjonen din (informasjonen du oppga da du registrerte deg for eller abonnerte på en tjeneste) alltid er oppdatert, komplett, korrekt og sannferdig. Med mindre det er oppgitt noe annet for ditt land i avsnitt 14, med unntak av AOL-kontoer, er alle Yahoo-kontoer ikke-overførbare, og alle rettigheter til dem opphører ved kontoeierens død.

  2. Tilgang til kontoen din. Du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted på eller gjennom kontoen din. For å beskytte kontoen må du holde passordet ditt hemmelig. Ikke gjenbruk kontopassordet ditt i andre tjenester. Uten at det påvirker de lovbestemte rettighetene dine, erkjenner og godtar du at hvis du glemmer passordet ditt og ellers ikke kan validere kontoen din overfor Yahoo, kan kontoen bli utilgjengelig for deg, og at data tilknyttet kontoen kanskje ikke er gjenopprettelig.

  3. Meldinger. Yahoo kan levere deg meldinger, blant annet tjenesteannonseringer og meldinger angående endringer i disse betingelsene, via, men ikke begrenset til, e-post, vanlig post, tekstmeldinger eller SMS, MMS, push-varsler eller meldinger i apper, meldinger i tjenestene, telefon eller andre rimelige midler som er kjent i dag eller som utvikles i fremtiden. Du samtykker i å motta disse meldingene via alle mediene nevnt ovenfor. Det kan hende at du ikke mottar varslinger hvis du bryter betingelsene ved å gå inn på tjenestene på en uautorisert måte. Du blir ansett for å ha mottatt alle merknader som ville ha blitt levert hvis du hadde gått inn på tjenestene på en autorisert måte.

 4. Personvern og beskyttelse av personopplysninger 

  Denne personvernerklæringen beskriver hvem vi er, hvilke opplysninger vi samler inn fra deg, hvordan vi behandler opplysningene, hvem vi deler dem med, og dine rettigheter i henhold til personvernlovgivning.

 5. Prosedyre for krav vedrørende brudd på opphavsrettigheter eller andre immaterielle rettigheter

  Vi respekterer andres åndsverk, og vi forventer at brukerne våre gjør det samme. Vi kan, under passende omstendigheter og etter eget skjønn, deaktivere, avslutte og/eller iverksette hensiktsmessige tiltak knyttet til kontoer til brukere som kan være overtredere. Hvis du mener at dine opphavsrettigheter eller immaterielle rettigheter er blitt krenket, må du følge instruksjonene her.

 6. Innhold i tjenestene og lisensoverdragelse til Yahoo

  1. Innhold. Tjenestene våre viser noe innhold som vi ikke har skapt og som ikke tilhører oss. Dette innholdet har den enheten eller personen som gjør det tilgjengelig, det hele og fulle ansvar for. Vi tar ikke noe ansvar for oppførselen til tredjeparter, inkludert enheter eller personer som du kommuniserer med mens du bruker tjenestene. Mange av tjenestene gjør det mulig for deg å legge inn innhold. Du – ikke Yahoo – er fullt ut ansvarlig for ethvert innhold som du laster opp, publiserer, sender i e-post, overfører eller på andre måter gjør tilgjengelig via tjenestene. Vi kan fjerne eller nekte å vise innhold som bryter betingelsene eller gjeldende lover eller forskrifter, men det betyr ikke at vi overvåker tjenestene eller vurderer eller siler innhold. Ved å bruke tjenestene forstår og samtykker du til at du kan bli eksponert for støtende, uanstendig eller upassende innhold. 

  2. Eierskap til immaterielle rettigheter og lisensbevilgning. Med unntak av det som ellers er angitt i betingelsene for det spesifikke produktet eller retningslinjene for en av våre tjenester, beholder du immaterielle rettigheter til innholdet som du laster opp, deler med eller sender til tjenestene, og du gir oss en verdensomfattende, vederlagsfri, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og viderelisensierbar lisens til å (a) bruke, være vert for, lagre, reprodusere, modifisere, lage deriverbare produkter (for eksempel oversettelser, tilpasninger, sammendrag eller andre endringer), kommunisere, publisere, fremføre offentlig, vise offentlig og distribuere dette innholdet på en hvilken som helst måte og via alle typer levering eller medier som er kjent i dag eller som blir utviklet i fremtiden, og (b) tillate andre brukere å få tilgang til, reprodusere, distribuere, vise offentlig, lage derivative arbeidet av og offentlig fremføre innholdet ditt via tjenestene, slik dette er tillatt i henhold til tjenestenes funksjonalitet (f. eks. at brukere kan gjenbruke innholdet ditt i blogger, republisere det eller laste det ned). For noen av tjenestene kan det være spesielle betingelser eller innstillinger som gir mulighet for et annet anvendelsesområde for innholdet som sendes i disse tjenestene. Du må ha de nødvendige rettighetene til å gi oss lisensen som er beskrevet i dette avsnitt 6(b) for alt innhold du laster opp til, deler med eller sender til tjenestene. 

 7. Endre og avslutte tjenestene – avslutte kontoer

  1. Vi fornyer, endrer og forbedrer tjenestene kontinuerlig. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi uten varsel legge til eller fjerne funksjoner, etablere nye rammer for tjenestene eller avbryte eller avslutte en tjeneste midlertidig eller permanent. 

  2. Du kan slutte å bruke tjenestene når som helst. Du kan avslutte eller slette AOL-kontoen din når som helst ved å klikke her, og du kan avslutte eller slette Yahoo-kontoen din ved å klikke her. Gå til det relevante hjelpesenteret hvis du vil ha mer informasjon. 

  3. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi når som helst avbryte eller avslutte kontoen din midlertidig eller permanent eller begrense tilgangen din til deler av eller alle tjenestene, uten varsel og av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse betingelsene, en rettsordre eller inaktivitet.

  4. Med forbehold om eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha, kan, dersom kontoen din blir avsluttet, tilgang til brukernavn, passord og all relatert informasjon, filer, og innhold assosiert med kontoen din bli avsluttet og brukernavnet ditt frigitt til bruk for andre. Hvis tjenesten er en betalt tjeneste, må du lese våre betalingsvilkår ved å klikke her.

 8. Våre garantier og ansvarsfraskrivelser

  1. I DEN HØYESTE GRAD DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, AVSTÅR VI, SAMMEN MED VÅRE EIERSELSKAPER, DATTERSELSSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAPER, STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, AGENTER, PARTNERE, LISENSGIVERE OG DISTRIBUTØRER (KOLLEKTIVT «YAHOO-ENHETER») FRA Å FREMSTILLE, LOVE ELLER GI GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, OM TJENESTENE. VI LEVERER TJENESTENE VÅRE «SOM DE ER», «MED ALLE FEIL» OG «SOM TILGJENGELIG». DIN BRUK AV TJENESTENE, HERUNDER INNHOLD I TJENESTENE, SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG VI REPRESENTERER IKKE, LOVER IKKE OG GARANTERER IKKE AT TJENESTENE IKKE VIL BLI AVBRUTT, ELLER AT DE VIL BLI LEVERT TIL RETT TID, VÆRE SIKRE ELLER FRIE FOR FEIL. DU FORSTÅR OG AKSEPTERER AT INGEN DATAOVERFØRING OVER INTERNETT ELLER LAGRINGSTEKNOLOGI KAN GARANTERES Å VÆRE SIKKER, OG VI UNNLATER EKSPLISITT Å GI GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, FOR DETTE. VI VIL IKKE FORPLIKTE OSS, GI LØFTER ELLER GARANTIER OM INNHOLDET INNE I TJENESTENE ELLER INNHOLD SOM DET ER LENKET TIL FRA TJENESTENE, OM STØTTEN VI GIR FOR TJENESTENE, OM DE SPESIFIKKE FUNKSJONENE I TJENESTENE, TJENESTENES SIKKERHET ELLER TJENESTENES FUNKSJONSSTABILITET, KVALITET, NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET ELLER EVNE TIL Å MØTE BEHOVENE DINE, LEVERE BESTEMTE RESULTATER ELLER OPPNÅ BESTEMTE RESULTATER. 

  2. NOEN JURISDIKSJONER FORUTSETTER BESTEMTE IMPLISITTE GARANTIER, SLIK SOM EN IMPLISITT GARANTI FOR SALGBARHET, TILPASNING TIL ET BESTEMT FORMÅL OG EN GARANTI MOT AT PRODUKTET ELLER TJENESTEN IKKE KRENKER ANDRES RETTIGHETER. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, FRASIER VI OSS ENHVER OG ALLE IMPLISITTE ELLER EKSPLISITTE LØFTER ELLER GARANTIER FOR TJENESTENE.

 9. Begrensinger av erstatningsansvaret 

  I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING, ER DU ENIG I OG FORSTÅR AT YAHOO-ENHETER IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR: ALLE INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, TREDOBLEDE SKADER ELLER FLERDOBLEDE SKADER, AVSKREKKENDE ELLER STRAFFENDE ERSTATNING, SOM INNTREFFER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSENE ELLER DIN BRUK AV TJENESTENE. YAHOO-ENHETER ER IKKE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTSTAP, TAPTE FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER, VERDIREDUKSJON, INKLUDERT PÅSTÅTT SKADE ELLER VERDIREDUKSJON I VERDIEN AV PERSONLIG INFORMASJON, ELLER ANDRE TAP (KOLLEKTIVT «TAP») SOM STAMMER FRA ELLER HAR FORBINDELSE MED DISSE TJENESTEBETINGELSENE ELLER DIN BRUK AV ELLER TILGANG TIL TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP SOM FØLGER AV ELLER I FORBINDELSE MED: SLETTINGEN AV, ENDRING AV, FEILLEVERING AV, ELLER FEIL I LAGRING AV DATA VEDLIKEHOLDT AV ELLER OVERFØRT AV TJENESTENE; BEGRENSNING, MIDLERTIDIG STENGING ELLER AVSLUTNING AV KONTOEN DIN; DIN NEDLASTING ELLER DELING AV INFORMASJON, INKLUDERT PERSONLIG INFORMASJON, VIA TJENESTENE; IKKE-AUTORISERT TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER DATA VEDLIKEHOLDT ELLER OVERFØRT VIA TJENESTENE; LENKER GITT AV TJENESTENE ELLER TREDJEPARTER TIL EKSTERNE NETTSTEDER ELLER RESSURSER; DINE FORRETNINGER MED ELLER DELTAKELSE I PROMOTERINGER AV ANNONSØRER FUNNET PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE; ELLER VARER ELLER TJENESTER SOLGT AV SLIKE ANNONSØRER. YAHOO-ENHETER ER IKKE ANSVARLIG FOR PROBLEMER FORÅRSAKET AV ANDRE, FEILAKTIGE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER FORETATT AV TREDJEPARTER, ELLER FORCE MAJEURE-HENDELSER. BEGRENSINGENE OG UTELUKKELSENE I DISSE BETINGELSENE ER GJELDENDE ENTEN VI HAR BLITT INFORMERT ELLER IKKE ELLER BURDE VÆRE KLAR OVER MULIGHETEN FOR AT TAP KAN INNTREFFE.

  I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOVGIVNING OG MED UNNTAK AV SLIK DET SOM FREMGÅR I AVSNITT 14, ER YAHOO-ENHETER IKKE ANSVARLIG I FORBINDELSE MED TVISTER SOM FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE ELLER TJENESTENE, FOR STØRRE BELØP ENN DET DU BETALTE OSS FOR TJENESTENE.

 10. Tilbakemeldinger

  Du er enig i at alle anbefalinger, ideer, fremlegg, forslag, tilbakemeldinger eller andre innspill («tilbakemeldinger») du sender til oss relatert til våre produkter, tjenester, nettsteder, apper eller teknologi, kan brukes av oss uten varsel, forpliktelse, begrensning, tilbakebetaling eller kompensasjon til deg, og at du fraskriver deg (eller samtykker i ikke å forfølge) alle rettigheter som eksisterer nå eller i fremtiden (inkludert moralske og tilsvarende rettigheter) i enhver tilbakemelding.

 11. Betalingsbaserte tjenester og fakturering. Med mindre annet er angitt i tilleggsbetingelsene som gjelder for tjenestene du bruker, gjelder betingelsene i avsnitt 11 for deg. 

  1. Vi tilbyr produkter og abonnementer mot betaling («betalingsbaserte tjenester»). Disse betalingsbaserte tjenestene reguleres av tilleggsbetingelser du aksepterer når du registrerer deg for den betalingsbaserte tjenesten og disse betingelsene. Hvis du registrer deg for en betalingsbasert tjeneste, må du oppgi en betalingsmåte og gi oss nøyaktig fakturerings- og betalingsinformasjon, og du er også forpliktet til å holde denne informasjonen oppdatert. Mange betalingsbaserte tjenester krever at du har, eller registrerer deg for, en Yahoo-, AOL eller en annen Yahoo-ID. Hvis du er AOL-kunde med oppringt tilkobling, kan du se tilleggsvilkår ved å klikke her.
  2. Følgende viktige bestemmelser gjelder for alle de betalingsbaserte tjenestene våre:

   1. Produkter fra tredjeparter. Hvis den betalingsbaserte tjenesten inkluderer et produkt fra en tredjepart, forstår og samtykker du til at kjøpet ditt og bruken av tjenesten også er underlagt tredjepartens betingelser for tjenesten og personvernerklæring. Du bør lese disse nøye før du samtykker.

   2. Betalinger. Du bekrefter at du minst har nådd minstealder for inngåelse av en juridisk avtale. Du samtykker til å betale oss for alle betalingsbaserte tjenester som du kjøper fra oss, samt alle andre kostnader som påløper under kontoen din, inkludert gjeldende skatter og avgifter. Du er ansvarlig for alle kostnader som påløper under kontoen din, inkludert kjøp som er gjort av deg eller personer som har fått tillatelse av deg til å bruke kontoen din eller andre underkontoer eller tilknyttede kontoer (inkludert alle personer med implisitt, faktisk eller tilsynelatende tillatelse), eller alle som har tilgang til kontoen din som følge av at du ikke har beskyttet påloggingsinformasjonen din. 

   3. Betalingsmåter. Du gir oss fullmakt og instruerer oss til å benytte den angitte betalingsmåten for disse kostnadene, eller, hvis dette mislykkes, å benytte en av de andre betalingsmåtene du har registrert hos oss, selv om vi mottok den i forbindelse med andre betalingsbaserte tjenester. Du er ansvarlig for alle kostnader selv om betalingsmåten din ikke fungerer eller avvises. Du gir oss fullmakt og instruerer oss til å ta vare på all informasjon om enhver betalingsmåte assosiert med kontoen din. Vi kan importere betalingsinformasjon du la inn under et tidligere kjøp og gi deg mulighet til å bruke den betalingsinformasjonen ved kjøp av et nytt produkt. Du tillater oss å skaffe oss og bruke oppdatert informasjon fra utstederen av betalingsmåten din i samsvar med retningslinjene og prosedyrene til relevante kortmerker. Vi kan i enkelte tilfeller etter eget skjønn fortsette å belaste en betalingsmåte etter utløpsdatoen, i den grad dette tillates av de som behandler betalingene eller banken som er utsteder. Ekstrabetaling kan påløpe om du bruker bestemte betalingsmåter, slik som betaling fra sjekk- eller sparekonto.

   4. Betalingsbetingelser. Vi kan kreve betalt for betalingsbaserte tjenester på forskudd og som et daglig, månedlig eller årlig oppgjør eller engangsoppgjør eller på annen måte, i samsvar med de angitte betingelsene og så lenge abonnementet ditt er aktivt, selv om du ikke har lastet ned eller brukt tjenesten eller brukt den nettbaserte kontoen din.

   5. Automatisk fornyelse. Vi bruker automatisk fornyelse for mange av de betalingsbaserte tjenestene våre. Ved utgangen av hver abonnementsperiode for slike betalingsbaserte tjenester, kommer vi automatisk til å fornye abonnementet ditt og belaste kredittkortet eller eventuell annen betalingsmåte du har gitt oss, med mindre du kansellerer abonnementet minst 48 timer før gjeldende periode utløper. Med mindre noe annet er angitt i avsnitt 14 fornyes abonnementet ditt automatisk til den prisen som gjelder på det tidspunktet, uten kampanje- eller rabattpriser. Vi kan, etter eget skjønn, legge inn belastninger i betalingsmåten som individuelle belastninger eller som samlede belastninger for noen eller alle de betalingsbaserte tjenestene fra oss.

   6. Beskyttelse mot svindel. Vi kan iverksette tiltak for å bekrefte gyldigheten av kredittkortinformasjonen du gir oss, blant annet ved å debitere et beløp på mindre enn USD 1,00 fra kredittkortet for så umiddelbart å kreditere beløpet tilbake. Du gir oss fullmakt til å gjøre dette for verifiserings- og antisvindelformål.

   7. Gratis prøve. Vi kan tilby deg gratis prøveperioder, slik at du kan prøve ut et abonnement på en betalingsbasert tjeneste uten betaling eller forpliktelser («gratis prøve»). Med mindre annet er oppgitt og med mindre du kansellerer abonnementet ditt forut for utløpet av den gratis prøveperioden, vil periodisk betaling for abonnementet bli krevet til den pris som gjelder på tidspunktet når prøveperioden utløper og vil fortsette å bli belastet inntil abonnementet kanselleres. Hvis du ikke er tilfreds med en bestemt betalingsbasert tjeneste, må du kansellere abonnementet før prøveperioden utløper for å unngå krav om betaling. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilbudet til én gratis prøve eller ett kampanjetilbud for en betalingsbasert tjeneste, og til å forby kombinering av gratis prøver og andre kampanjetilbud.

   8. Ingen refusjon. Alle betalinger er ikke-refunderbare, med mindre noe annet fremgår i de betingelsene du samtykker til når du registrerer deg for en betalingsbasert tjeneste, med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14 eller på andre måter angitt nedenfor.

   9. Avslutning. Vi kan etter eget skjønn endre, avbryte eller avslutte noen av eller alle aspektene i en betalingsbasert tjeneste uten varsel, inkludert tilgang til kundestøttetjenester, innhold og andre produkter eller tjenester som kommer i tillegg til den betalingsbaserte tjenesten, såfremt vi tilbyr en rimelig refundering for enhver andel av en spesifisert, men ikke lenger tilgjengelig, tidsperiode. Du kan når som helst kansellere en betalingsbasert tjeneste ved å logge på kontoen på nettet og avslutte abonnementet.

   10. Endringer i priser og faktureringsmåte. Vi kan endre priser og faktureringsmåter når som helst. Vi vil varsle deg om prisendringer minst 30 (tretti) dager på forhånd. I henhold til gjeldende lovgivning, (i) hvis du er uenig i en foreslått endring, er den eneste løsningen å kansellere den betalingsbaserte tjenesten før prisendringen trer i kraft, og (ii) den fortsatte bruken din av eller abonnementet på tjenesten etter at prisøkningen har trådt i kraft, innebærer at du godtar den nye prisen for tjenesten. 

   11. Gjeld som har forfalt. Etter 30 dager fra datoen for eventuelle ubetalte kostnader, blir den betalingsbaserte tjenesten ansett som forfalt, og vi kan da avslutte eller midlertidig sperre kontoen din og den betalingsbaserte tjenesten på grunn av manglende betaling. Du er ansvarlig for eventuelle gebyrer, inkludert advokat- og innkrevingskostnader, som påløper for oss mens vi forsøker å kreve inn utestående balanse fra deg.

   12. 90-dagers varslingperiode. Du må varsle oss om eventuelle faktureringsproblemer eller uoverensstemmelser innen 90 dager etter at de først vises i fakturautskriften. Hvis du ikke gjør oss oppmerksom på dette innen 90 dager, godtar du at du mister retten til å bestride slike problemer eller uoverensstemmelser.

 12. Om disse betingelsene

  1. Begunstigede tredjeparter og konflikter. Disse betingelsene styrer relasjonen mellom deg og oss. De utgjør ingen rettigheter for tredjeparter. Hvis det er en konflikt eller inkonsekvens mellom betingelsene i dette dokumentet og tilleggsbetingelsene som er tilknyttet en bestemt tjeneste, er det tilleggsbetingelsene som er enestyrende for den konflikten eller inkonsekvensen.

  2. Endringer i betingelsene. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi endre betingelsene fra tid til annen. Med mindre vi indikerer noe annet, vil endringer være gjeldende fra den dagen de publiseres på denne siden eller en side som erstatter denne. Du bør sjekke betingelsene regelmessig. Vi vil gi varsel på forhånd (i samsvar med avsnitt 3(c) ovenfor) om materielle endringer. 

  3. Fortsatt bruk av tjenestene. Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, men fortsatt bruk av eller abonnement på en tjeneste etter den effektive datoen for endringer av betingelsene betyr at du samtykker i de endrede betingelsene. 

  4. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Vår unnlatelse av å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i disse betingelsene utgjør ikke et frafall av disse rettighetene eller bestemmelsene. Hvis en bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i disse betingelsene blir funnet å være ugyldig, er du og vi likevel enige om å rette oss etter intensjonene slik de kommer til uttrykk i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse betingelsene fortsatt skal ha full kraft og virkning. 

  5. Vår overdragelse. Vi kan fritt overdra disse betingelsene og alle retningslinjene og andre dokumenter som det refereres til eller som er innlemmet i dem (inkludert alle rettigheter, lisenser og forpliktelser underlagt dem), i sin helhet eller delvis og uten varsel, av en hvilken som helst grunn, inkludert for formål om intern restrukturering (for eksempel sammenslåinger eller avviklinger).

 13. Leverandør av tjenester 

  1. Tjenestene leveres av selskapet som tilbyr tjenestene i ditt område, som angitt i avsnitt 14.13 (det «gjeldende Yahoo-selskapet»), med unntak av tjenestene som er angitt nedenfor i avsnitt 13(b). Det kan hende at enkelte tjenester eller funksjoner ikke er tilgjengelig i ditt land eller område. Ulike funksjoner kan være tilgjengelig i forskjellige versjoner av tjenestene. Din leverandør av tjenestene kan endres hvis du flytter til et annet land og fortsetter å benytte tjenestene.
  2. Følgende tjenester leveres til deg av det samme Yahoo-selskapet uansett hvor du befinner deg i verden:

   1. For tjenestene i dette avsnitt 13(b)(i) er det bestemmelsene i avsnitt 14.2 (USA) som gjelder. 

    1. Følgende tjenester leveres av Yahoo Inc.:

     1. Engadget (med mindre noe annet er spesifisert i avsnitt 14)

     2. TechCrunch (med mindre noe annet er spesifisert i avsnitt 14)

     3. Rivals

     4. Yahoo View

     5. Yahoo Developer Network

     6. Makers

    2. Følgende tjenester leveres av Yahoo Ad Tech LLC:

     1. AOL On. 

     2. Learning Center

    3. Følgende tjenester leveres av Yahoo Fantasy Sports LLC:

     1. U.S. Daily Fantasy

     2. U.S. Fantasy Cash Leagues

     3. U.S. Fantasy Pro Leagues

    4. Andre Fantasy Sports-tjenester leveres av Yahoo Inc. 

    5. Forbrukeropplevelser fra Yahoo RYOT Studios er levert av Yahoo Inc.

    6. Flurry leveres av Flurry LLC.

 14. Kontraktspart, lovvalg, sted for løsning av tvister og andre regionale bestemmelser

  1. Gå til avsnitt 13 ovenfor og finn leverandøren av tjenestene du bruker. Det er den leverandøren du inngår avtale med for tjenestene. Lovvalg, stedet for løsing av tvister, bestemte definerte begreper (inkludert det gjeldende Yahoo-selskapet) og andre viktige regionale bestemmelser finner du i dette avsnittet 14. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundestøtte ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor for det området som gjelder for deg.
  2. USA (us): 

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo selskap: Yahoo Inc., bortsett fra Yahoo Finance som leveres av Yahoo Finance LLC; AOL.com og AOL Mail som leveres av AOL Media LLC og AOL-abonnementstilbud som tilbys av AOL Member Services, LLC (Adresse for alle enheter: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
    2. Minstealder: 13 år

   2. BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE. AVTALE OM VOLDGIFT FOR BRUKERE I USA. DU OG VI ER BEGGE ENIGE OM Å AVGJØRE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV SOM PÅ NOEN MÅTE FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE, ELLER FRA TJENESTER DU MOTTAR FRA OSS (ELLER FRA REKLAME FOR SLIKE TJENESTER), INKLUDERT ALLE TVISTER MELLOM DEG OG VÅRE ANSATTE ELLER AGENTER («TVIST(ER)»), BARE VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I SMÅKRAVSDOMSTOLER. DU FORSTÅR AT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE MEDFØRER AT VOLDGIFT ELLER SMÅKRAVSSAK ER DEN ENESTE MÅTEN Å AVGJØRE EVENTUELLE TVISTER MELLOM OSS PÅ. DU FORSTÅR OGSÅ AT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE BETYR AT DU OG VI GIR OPP RETTEN TIL Å BRINGE ET KRAV INN FOR RETTEN ELLER FOR EN JURY (UNNTATT FOR SAKER SOM KAN FREMLEGGES I FOR EN SMÅKRAVSDOMSTOL), OG AT DU OG VI GIR OPP RETTEN TIL Å FREMSETTE ET GRUPPESØKSMÅL ELLER ANDRE KLASSESØKSMÅL. SELV OM VOLDGIFTSPROSEDYRER KAN VÆRE FORSKJELLIGE FRA PROSEDYRER I DE ALMINNELIGE DOMSTOLENE, VIL EN VOLDGIFTSDOMMER KUNNE GI DEG INDIVIDUELT DEN SAMME SKADEERSTATNINGEN OG OPPREISNINGEN SOM I EN ALMINNELIG DOMSTOL, OG BELØPET TILKJENT I VOLDGIFTSSAKEN KAN FORFØLGES I ALLE DOMSTOLER SOM HAR JURISDIKSJON. PARTENE FORSTÅR AT DE UTEN DENNE OBLIGATORISKE BESTEMMELSEN VILLE HATT RETT TIL Å FORFØLGE KRAVET I EN ALMINNELIG DOMSTOL OG HA EN RETTSAK MED JURY. DE FORSTÅR VIDERE AT KOSTNADENE KNYTTET TIL VOLDGIFT I ENKELTE TILFELLER VÆRE STØRRE ENN KOSTNADENE FORBUNDET MED ALMINNELIG DOMSTOLSBEHANDLING, OG AT RETTEN TIL Å KREVE FREMLEGGING AV DOKUMENTER KAN VÆRE MER BEGRENSET I VOLDGIFT ENN VED ALMINNELIG DOMSTOLSBEHANDLING. Vi er også begge enige i følgende:

    1. Varsel om tvister. Hvis enten du eller vi har til hensikt å gå til voldgiftssak i henhold til disse betingelsene, må den parten som ønsker dette, først varsle den andre parten i tvisten om dette minst 30 dager før igangsetting av en voldgiftssak. Varsel til oss skal sendes enten i post til Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller disputes@yahooinc.com. Varsel til deg vil bli sendt til e-postadressen(e) din(e) og postadressen(e), om noen, som vi har i våre fortegnelser på det tidspunktet varselet sendes. Varselet må beskrive kravets innhold og avlastningen som søkes. Om vi ikke er i stand til å løse tvisten innen 30 dager, kan begge partene gå videre med saken og sende inn krav om voldgift. 

    2. Voldgiftsprosedyre. Federal Arbitration Act gjelder for disse betingelsene. Med unntak av småkravssaker, blir samtlige tvister avgjort ved voldgift administrert av American Arbitration Association («AAA»). AAA anvender Commercial Arbitration Rules for voldgift i alle tvister i henhold til disse betingelsene, med mindre du er en privatperson og bruker tjenestene til personlig bruk eller husstandsbruk. Hvis dette er tilfelle, gjelder AAAs Consumer Arbitration Rules (unntatt regler eller prosedyrer som regulerer eller tillater gruppesøksmål). Du kan få prosedyrer (blant annet prosessen for påbegynning av en voldgiftsbehandling), regler og avgiftsinformasjon fra AAA (www.adr.org). I tilfelle konflikt mellom disse betingelsene og AAAs Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules, vil disse betingelsene ha forrang.

    3. Småkravssak som et alternativ. Som et alternativ til voldgift kan du opprette en individuell småkravssak i landet du bor i (eller, hvis det gjelder en bedrift, der hovedsetet for virksomheten ligger) eller i Santa Clara County i California, forutsatt at tvisten din tilfredsstiller kravene til småkravssak.

    4. Sted for voldgift. Med mindre du og vi er enige om noe annet, må voldgift finne sted, eller småkravssaken innleveres, i landet der du har ditt primære oppholdssted eller i Santa Clara County i California. 

    5. Voldgiftsgebyrer og kostnader. Vi refunderer alle saksanleggsgebyrer som AAA belaster deg for voldgift i tvisten. Hvis du gir oss et skriftlig, signert varsel om at du ikke kan betale saksanleggsavgiften, betaler vi avgiften direkte til AAA. Hvis voldgiften fortsetter, betaler vi også alle administrative avgifter og voldgiftsavgifter som kreves senere. 

    6. Tilbud om forlik. Vi kan, men er ikke forpliktet til å, komme med et skriftlig tilbud om forlik når som helst før eller under voldgiftsbehandlingen. Beløpet eller betingelsene for ethvert forlik kan ikke offentliggjøres til voldgiftsdommeren med mindre eller inntil voldgiftsdommeren fastsetter en pris for kravet. Dersom du ikke aksepterer tilbudet, og voldgiftsdommeren gir deg et beløp som er større enn tilbudet vårt, men mindre enn USD 5000, er vi enige i å: (a) betale deg USD 5000 i stedet for det lavere beløpet dommen lyder på, (b) dekke eventuelle rimelig utlegg til advokat som du har hatt, og (c) refundere alle saksanleggsgebyrer og utgifter til voldgiftsdommere som du har pådratt deg i forbindelse med voldgiftssaken din. Dersom voldgiftsdommeren gir deg mer enn USD 5000 og vi ikke påklager avgjørelsen, vil vi betale deg beløpet.

    7. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Dersom noen del av denne avtalen om voldgift blir funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil domstolen endre avtalen i den grad det er nødvendig for å avhjelpe delen(e) som ikke er gyldig(e), og partene vil gå til voldgift med tvisten(e) sin(e) uten referanse til eller uten å avhenge av de ugyldig(e) delen(e). Dersom oppgivelsen av gruppesøksmål fremsatt nedenfor i underartikkel 14.2.c ikke er gyldig i forhold til hele eller deler av tvisten, da vil avtalen om voldgift ikke komme til anvendelse for den tvisten eller delen av den dette gjelder. Tvister som omfattes av en ugyldig bestemmelse om frafall av retten til gruppesøksmål, kan bare forfølges i en domstol med kompetent jurisdiksjon, men resten av avtalen om voldgift er bindende og rettskraftig. For å unngå enhver tvil eller usikkerhet, har partene ikke inngått avtale om gruppesøksmål i voldgiftssak, eller om voldgift når det gjelder krav fremsatt av andre.

   3. AVKALL PÅ RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL FOR BRUKERE I USA. DISSE TJENESTEBETINGELSENE TILLATER IKKE GRUPPESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIV VOLDGIFT, SELV OM AAA-PROSEDYRER ELLER -REGLER VILLE TILLATE DETTE. UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN TILDELE PENGER ELLER OPPREISNING BARE TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART SOM SØKER OPPREISNING, OG BARE I DEN GRAD DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI DEN OPPREISNINGEN SOM ER BERETTIGET I DEN PARTENS KRAV. VOLDGIFTS- ELLER DOMSTOLSPROSESSER I HENHOLD TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE KAN IKKE FREMSETTES, VIDEREFØRES ELLER AVGJØRES PÅ VEGNE AV ELLER VED EN GRUPPE, SOM PRIVAT STATSADVOKAT ELLER I NOEN ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET. I TILLEGG KAN IKKE INDIVIDUELLE PROSESSER KOMBINERES UTEN SAMTYKKE FRA ALLE PARTER. ETHVERT SPØRSMÅL ANGÅENDE RETTSKRAFTEN TIL ELLER FORTOLKNINGEN AV DENNE PARAGRAFEN SKAL AVGJØRES AV EN DOMSTOL OG IKKE VOLDGIFTSDOMMEREN.

   4. AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSAK MED JURY FOR BRUKERE I USA. DERSOM EN TVIST BEHANDLES AV EN DOMSTOL I STEDET FOR GJENNOM VOLDGIFT, ER DU OG VI ENIGE OM AT DET IKKE VIL BLI EN RETTSAK MED JURY. DU OG VI OPPGIR UBETINGET ENHVER RETTIGHET TIL RETTSAK MED JURY I ENHVER SAK, PROSESS ELLER MOTKRAV SOM PÅ NOEN MÅTE STAMMER FRA ELLER ER RELATERT TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE. I TILFELLE RETTSTVIST, KAN DENNE PARAGRAFEN MELDES TIL RETTEN SOM GRUNNLAG FOR ET SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL DOMSTOLSBEHANDLINGEN.

   5. Lovvalg. Disse betingelsene og relasjonene mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om de angår kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, styres av lovene i staten New York uten hensyn til dens lovvalgsgregler. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre i noen annen jurisdiksjon. 

   6. Domstol. Hvis en tvist av noen grunn fortsetter i domstolene i stedet for gjennom voldgift, skal alle slike tvister (uansett teori) som stammer fra eller er relatert til disse betingelsene, eller relasjonen mellom deg og oss, fremmes utelukkende for domstolene i fylket New York i New York eller i den amerikanske distriktsdomstolen for Southern District of New York. I slike tilfeller er du og vi enige om å underordne oss den personlige jurisdiksjonen til domstolene i fylket New York, New York eller Southern District of New York, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot at disse domstolene har saklig og stedlig jurisdiksjon I saken.

   7. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 

    1. Kundestøtte for AOL-merkede produkter

    2. Kundestøtte for andre produkter (engelsk)

    3. Kundestøtte for andre produkter (spansk)

   8. Retningslinjer for nettsamfunn. Yahoos retningslinjer for nettsamfunn kan finnes nedenfor:

    1. Engelsk versjon

    2. Spansk versjon

   9. Tjenestene er «commercial computer software» og «commercial items» slik disse begrepene er brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet, og rettighetene til USA er begrenset til de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, og vil ikke overskride minimumsrettighetene fremsatt i FAR 52.227-19.

   10. Teksting for hørselshemmede. Yahoo overholder Federal Communications Commission-regler og -reguleringer som gjelder for teksting av videoinnhold for hørselshemmede. Gå til https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å registrere eventuelle bekymringer eller klager angående videoinnhold som er tilgjengelig via Yahoo-nettverket.

   11. I New Jersey gjelder alle begrensningene for ansvar som er angitt i avsnitt 9, bortsett fra at ingenting i disse betingelsene skal ekskludere eller begrense ansvar for skadeverk foretatt med forsett, viljestyrte handlinger, grov uaktsomhet eller brudd på lovfestede pålegg. 

   12. Du godtar at du ikke skal bruke tjenestene til å gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller forkle egenskapene til, plasseringen av, kilden for eller eierskapet til materiell støtte eller ressurser) til noen organisasjon(er) som er utpekt som terroristorganisasjoner av USAs regjering i henhold til avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.

   13. Kontoinformasjon. Med mindre annet er påkrevd ved lov og i henhold til Yahoos retningslinjer og prosedyrer, er kontoen din ikke-overførbar, og alle rettigheter til innholdet på kontoen din opphører ved din død.

  3. Argentina (ar), Chile (cl), Colombia (co), 

   Hongkong (hk), Mexico (mx), Peru (pe) og Venezuela (ve): 

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: Yahoo International LLC (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)

    2. Minstealder: 13 år

   2. BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE. AVTALE OM VOLDGIFT FOR BRUKERE I USA. DU OG YAHOO ER BEGGE ENIGE OM Å AVGJØRE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV SOM PÅ NOEN MÅTE FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE, ELLER FRA TJENESTER DU MOTTAR FRA OSS (ELLER FRA REKLAME FOR SLIKE TJENESTER), INKLUDERT ALLE TVISTER MELLOM DEG OG VÅRE ANSATTE ELLER AGENTER («TVIST(ER)»), BARE VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I SMÅKRAVSDOMSTOLER. DU FORSTÅR AT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE MEDFØRER AT VOLDGIFT ELLER SMÅKRAVSSAK ER DEN ENESTE MÅTEN Å AVGJØRE EVENTUELLE TVISTER MELLOM OSS PÅ. DU FORSTÅR OGSÅ AT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE BETYR AT DU OG YAHOO GIR OPP RETTEN TIL Å BRINGE ET KRAV INN FOR RETTEN ELLER FOR EN JURY (UNNTATT FOR SAKER SOM KAN FREMLEGGES I FOR EN SMÅKRAVSDOMSTOL), OG AT DU OG YAHOO GIR OPP RETTEN TIL Å FREMSETTE ET GRUPPESØKSMÅL ELLER ANDRE KLASSESØKSMÅL. SELV OM VOLDGIFTSPROSEDYRER KAN VÆRE FORSKJELLIGE FRA PROSEDYRER I DE ALMINNELIGE DOMSTOLENE, VIL EN VOLDGIFTSDOMMER KUNNE GI DEG INDIVIDUELT DEN SAMME SKADEERSTATNINGEN OG OPPREISNINGEN SOM I EN ALMINNELIG DOMSTOL, OG BELØPET TILKJENT I VOLDGIFTSSAKEN KAN FORFØLGES I ALLE DOMSTOLER SOM HAR JURISDIKSJON. PARTENE FORSTÅR AT DE UTEN DENNE OBLIGATORISKE BESTEMMELSEN VILLE HATT RETT TIL Å FORFØLGE KRAVET I EN ALMINNELIG DOMSTOL OG HA EN RETTSAK MED JURY. DE FORSTÅR VIDERE AT KOSTNADENE KNYTTET TIL VOLDGIFT I ENKELTE TILFELLER VÆRE STØRRE ENN KOSTNADENE FORBUNDET MED ALMINNELIG DOMSTOLSBEHANDLING, OG AT RETTEN TIL Å KREVE FREMLEGGING AV DOKUMENTER KAN VÆRE MER BEGRENSET I VOLDGIFT ENN VED ALMINNELIG DOMSTOLSBEHANDLING. Vi er også begge enige i følgende:

    1. Varsel om tvister. Hvis enten du eller vi har til hensikt å gå til voldgiftssak i henhold til disse betingelsene, må den parten som ønsker dette, først varsle den andre parten i tvisten om dette minst 30 dager før igangsetting av en voldgiftssak. Varsel til oss skal sendes enten i post til Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; eller disputes@yahooinc.com. Varsel til deg vil bli sendt til e-postadressen(e) din(e) og postadressen(e), om noen, som vi har i våre fortegnelser på det tidspunktet varselet sendes. Varselet må beskrive kravets innhold og avlastningen som søkes. Om vi ikke er i stand til å løse tvisten innen 30 dager, kan begge partene gå videre med saken og sende inn krav om voldgift. 

    2. Voldgiftsprosedyre. Federal Arbitration Act gjelder for disse betingelsene. Med unntak av småkravssaker, blir samtlige tvister avgjort ved voldgift administrert av American Arbitration Association («AAA»). AAA anvender Commercial Arbitration Rules for voldgift i alle tvister i henhold til disse betingelsene, med mindre du er en privatperson og bruker tjenestene til personlig bruk eller husstandsbruk. Hvis dette er tilfelle, gjelder AAAs Consumer Arbitration Rules (unntatt regler eller prosedyrer som regulerer eller tillater gruppesøksmål). Du kan få prosedyrer (blant annet prosessen for påbegynning av en voldgiftsbehandling), regler og avgiftsinformasjon fra AAA (www.adr.org). I tilfelle konflikt mellom disse betingelsene og AAAs Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules, vil disse betingelsene ha forrang.

    3. Småkravssak som et alternativ. Som et alternativ til voldgift kan du opprette en individuell småkravssak i landet du bor i (eller, hvis det gjelder en bedrift, der hovedsetet for virksomheten ligger) eller i Santa Clara County i California, forutsatt at tvisten din tilfredsstiller kravene til småkravssak.

    4. Sted for voldgift. Med mindre du og vi er enige om noe annet, må voldgift finne sted, eller småkravssaken innleveres, i landet der du har ditt primære oppholdssted eller i Santa Clara County i California. 

    5. Voldgiftsgebyrer og kostnader. Vi refunderer alle saksanleggsgebyrer som AAA belaster deg for voldgift i tvisten. Hvis du gir oss et skriftlig, signert varsel om at du ikke kan betale saksanleggsavgiften, betaler vi avgiften direkte til AAA. Hvis voldgiften fortsetter, betaler vi også alle administrative avgifter og voldgiftsavgifter som kreves senere. 

    6. Tilbud om forlik. Vi kan, men er ikke forpliktet til å, komme med et skriftlig tilbud om forlik når som helst før eller under voldgiftsbehandlingen. Beløpet eller betingelsene for ethvert forlik kan ikke offentliggjøres til voldgiftsdommeren med mindre eller inntil voldgiftsdommeren fastsetter en pris for kravet. Dersom du ikke aksepterer tilbudet, og voldgiftsdommeren gir deg et beløp som er større enn tilbudet vårt, men mindre enn USD 5000, er vi enige i å: (a) betale deg USD 5000 i stedet for det lavere beløpet dommen lyder på, (b) dekke eventuelle rimelig utlegg til advokat som du har hatt, og (c) refundere alle saksanleggsgebyrer og utgifter til voldgiftsdommere som du har pådratt deg i forbindelse med voldgiftssaken din. Dersom voldgiftsdommeren gir deg mer enn USD 5000 og vi ikke påklager avgjørelsen, vil vi betale deg beløpet.

    7. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Dersom noen del av denne avtalen om voldgift blir funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil domstolen endre avtalen i den grad det er nødvendig for å avhjelpe delen(e) som ikke er gyldig(e), og partene vil gå til voldgift med tvisten(e) sin(e) uten referanse til eller uten å avhenge av de ugyldig(e) delen(e). Dersom oppgivelsen av gruppesøksmål fremsatt nedenfor i underartikkel 14.3 ikke er gyldig i forhold til hele eller deler av tvisten, da vil avtalen om voldgift ikke komme til anvendelse for den tvisten eller delen av den dette gjelder. Tvister som omfattes av en ugyldig bestemmelse om frafall av retten til gruppesøksmål, kan bare forfølges i en domstol med kompetent jurisdiksjon, men resten av avtalen om voldgift er bindende og rettskraftig. For å unngå enhver tvil eller usikkerhet, har partene ikke inngått avtale om gruppesøksmål i voldgiftssak, eller om voldgift når det gjelder krav fremsatt av andre.

   3. AVKALL PÅ RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL. DISSE TJENESTEBETINGELSENE TILLATER IKKE GRUPPESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIV VOLDGIFT, SELV OM AAA-PROSEDYRER ELLER -REGLER VILLE TILLATE DETTE. UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN TILDELE PENGER ELLER OPPREISNING BARE TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART SOM SØKER OPPREISNING, OG BARE I DEN GRAD DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI DEN OPPREISNINGEN SOM ER BERETTIGET I DEN PARTENS KRAV. VOLDGIFTS- ELLER DOMSTOLSPROSESSER I HENHOLD TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE KAN IKKE FREMSETTES, VIDEREFØRES ELLER AVGJØRES PÅ VEGNE AV ELLER VED EN GRUPPE, SOM PRIVAT STATSADVOKAT ELLER I NOEN ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET. I TILLEGG KAN IKKE INDIVIDUELLE PROSESSER KOMBINERES UTEN SAMTYKKE FRA ALLE PARTER. ETHVERT SPØRSMÅL ANGÅENDE RETTSKRAFTEN TIL ELLER FORTOLKNINGEN AV DENNE PARAGRAFEN SKAL AVGJØRES AV EN DOMSTOL OG IKKE VOLDGIFTSDOMMEREN.

   4. AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSAK MED JURY. DERSOM EN TVIST BEHANDLES AV EN DOMSTOL I STEDET FOR GJENNOM VOLDGIFT, ER DU OG YAHOO ENIGE OM AT DET IKKE VIL BLI EN RETTSAK MED JURY. DU OG YAHOO OPPGIR UBETINGET ENHVER RETTIGHET TIL RETTSAK MED JURY I ENHVER SAK, PROSESS ELLER MOTKRAV SOM PÅ NOEN MÅTE STAMMER FRA ELLER ER RELATERT TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE. I TILFELLE RETTSTVIST, KAN DENNE PARAGRAFEN MELDES TIL RETTEN SOM GRUNNLAG FOR ET SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL DOMSTOLSBEHANDLINGEN.

   5. Lovvalg. Disse betingelsene og relasjonene mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om de angår kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, styres av lovene i staten New York uten hensyn til dens lovvalgsgregler. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre i noen annen jurisdiksjon. 

   6. Domstol. Hvis en tvist av noen grunn fortsetter i domstolene i stedet for gjennom voldgift, skal alle slike tvister (uansett teori) som stammer fra eller er relatert til disse betingelsene, eller relasjonen mellom deg og oss, fremmes utelukkende for domstolene i fylket New York i New York eller i den amerikanske distriktsdomstolen for Southern District of New York. I slike tilfeller er du og vi enige om å underordne oss den personlige jurisdiksjonen til domstolene i fylket New York, New York eller Southern District of New York, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot at disse domstolene har saklig og stedlig jurisdiksjon i saken.

   7. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 

    1. Argentina

    2. Chile

    3. Colombia

    4. Hongkong

    5. Mexico

    6. Peru

    7. Venezuela

   8. Retningslinjer for nettsamfunn. Våre retningslinjer for nettsamfunn finner du her

   9. Tjenestene er «commercial computer software» og «commercial items» slik disse begrepene er brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet, og rettighetene til USA er begrenset til de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, og vil ikke overskride minimumsrettighetene fremsatt i FAR 52.227-19.

   10. Teksting for hørselshemmede. Yahoo overholder Federal Communications Commission-regler og -reguleringer som gjelder for teksting av videoinnhold for hørselshemmede. Gå til https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å registrere eventuelle bekymringer eller klager angående videoinnhold som er tilgjengelig via Yahoo-nettverket

   11. I New Jersey gjelder alle begrensningene for ansvar som er angitt i avsnitt 9, bortsett fra at ingenting i disse betingelsene skal ekskludere eller begrense ansvar for skadeverk foretatt med forsett, viljestyrte handlinger, grov uaktsomhet eller brudd på lovfestede pålegg. 

   12. Du godtar at du ikke skal bruke tjenestene til å gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller forkle egenskapene til, plasseringen av, kilden for eller eierskapet til materiell støtte eller ressurser) til noen organisasjon(er) som er utpekt som terroristorganisasjoner av USAs regjering i henhold til avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.

  4. Brasil (br): 

   1. Definerte betingelser

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Adresse:  Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102 São Paulo/SP, 04543-011, Brasil)
    2. Minstealder: 13 år (Hvis du er mellom 13 og 18 år, må du imidlertid ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å kunne samtykke i betingelsene og bruke tjenestene).

   2. Tjenester tilbudt: Yahoo Mail, Yahoo Søk, Yahoo Finans og OneSearch. Hvis du benytter noen av disse tjenestene mens du er I Brasil, eller du inngår avtale med Yahoo do Brasil Internet Ltda., vil tjenestene bli levert av Yahoo do Brasil Internet Ltda. De regionsspesifikke vilkårene i avsnitt 14.4 skal gjelde for slik bruk og gå foran eventuell motstridene vilkår i avsnitt 1 og avsnitt 13(a) i disse vilkårene

   3. Andre tjenester. Tjenester som ikke er listet i avsnitt 14.4 (b) leveres ikke av Yahoo do Brasil Internet Ltda., som ikke har myndighet eller mulighet til å foreta seg noe i relasjon til tjenesten, inkludert å få tilgang til eller bringe videre brukerdata og/eller fjerne innhold generert av brukere.

   4. Lovvalg. Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo do Brasil Internet Ltda. når det gjelder tjenester levert i Brasil, skal reguleres av lovene i Forbundsrepublikken Brasil uten hensyn til dets lovvalgsregler.

   5. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

   6. Beskyttelse av systemene våre og brukernes opplysninger er avgjørende for å sikre at Yahoo-brukerne får en sikker brukeropplevelse og for å opprettholde brukernes tillit til oss. Hvis du vil vite mer om sikkerhet, blant annet hvilke tiltak vi har iverksatt og som du kan iverksette, kan du lese vår online artikkel om sikkerhet hos Yahoo ved å klikke her.

   7. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DIN BRUK OG LEVERANSEN AV TJENESTENE INNEBÆRER INNSAMLING, LAGRING, BEHANDLING, BRUK OG KUNNGJØRING AV INFORMASJON OG BRUKERDATA, BLANT ANNET OVERFØRING AV OPPLYSNINGENE OG DATAENE TIL ANDRE SELSKAPER OG OMRÅDER, SLIK DET ER OPPGITT I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN.

  5. Canada (ca og cf): 

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: Yahoo Canada Corp, unntatt Yahoo Finance som leveres av Yahoo Finance ULC (Adresse: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mail som leveres av AOL Media LLC og AOL-abonnementsprodukter som leveres av AOL Member Services LLC (Adresse: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003). 

    2. Minstealder: Minstealderen for å kunne inngå en bindende kontrakt i din provins eller ditt bostedsområde.

   2. Lovvalg. Disse betingelsene og relasjonen mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om kravet er begrunnet i kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, skal underlegges lovgivningen i provinsen Ontario uten hensyn til lovvalgsreglene der. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre i noen annen jurisdiksjon. 

   3. Domstol. Ethvert krav mot oss skal fremmes utelukkende for domstolene lokalisert innen provinsen Ontario i Canada. I slike tilfeller er du og vi enige om å underordne oss den personlige jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot at disse domstolene har saklig og stedlig jurisdiksjon i saken.

   4. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 

    1. Kundestøtte (engelsk)

    2. Kundestøtte (fransk)

   5. Oppdateringer. Vi kan automatisk laste ned og installere den nyeste versjonen av tjenestene på enheten din når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig.

   6. Noen provinser og territorier tillater ikke at garantier utelukkes (herunder provinsen Quebec). I disse provinsene og territoriene har du bare de garantiene som er eksplisitt pålagt i samsvar med gjeldende lovgivning.

   7. Noen provinser og territorier tillater ikke generelle ansvarsbegrensning for alle typer skader (herunder provinsen Quebec). I disse provinsene er vi kun ansvarlig overfor deg for skader som vi uttrykkelig er pålagt å være ansvarlig for i henhold til gjeldende lov.

  6. Australia (au):

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap:

     1. For OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV og Yahoo Weather er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Australia Pty Ltd (adresse: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) og de følgende vilkårene gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo Australia Pty Ltd skal underlegges lovgivningen i staten New South Wales uten hensyn til lovvalgsreglene der, og (b) du og Yahoo Australia Pty Ltd er enige om å underlegge dere jurisdiksjonen til domstolene i staten New South Wales.

     2. For andre tjenester er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).

    2. Minstealder: 13 år

   2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

  7. Reservert.

  8. India (in):

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: 

     1. For AOL Mail, OneSearch, Yahoo Mail og Yahoo Search er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India, og følgende vilkår gjelder: (a) «minstealder» betyr 13 år, og hvis du er mellom 13 og 18 år, må du ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å kunne bruke tjenestene eller registrere deg for en konto, (b) du må være minst 13 år for å kunne samtykke i betingelsene våre, og hvis du er mellom 13 og 18 år, må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte for å kunne gjøre dette, (c) betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo India Private Limited skal underlegges Indias lovgivning uten hensyn til lovvalgsregler der, og (d) du og Yahoo India Private Limited er enige om å underlegge dere jurisdiksjonen til domstolene lokalisert i Bangalore i India.

     2. For andre tjenester:

      1. Det gjeldende Yahoo-selskapet er det samme selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Yahoo-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Yahoo-selskapet er registrert, eller

      2. Hvis ingen Yahoo-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).

   2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

   3. Yahoo India Grievance Officer. Hvis du vil kontakte Yahoo India Grievance Officer, må du gå til denne siden.

   4. Klikk her for en viktig høyesterettsordre fra Hon'ble Supreme Court i India angående et forbud mot annonsering under PCPNDT Act, 1994.

   5. Klikk her for tilleggsvilkår.

  9. Japan (jp):

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: 

     1. For AOL Mail er den gjeldende Yahoo-enheten Boundless Inc. (Adresse: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japan).
     2. For Yahoo Japan-merkede produkter som er tilgjengelige i Japan: disse produktene leveres av en tredjepart. 
     3. For alle andre tjenester er Yahoo Inc. det gjeldende Yahoo-selskapet (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
    2. Minstealder: 18 år (men hvis du er mellom 18 og 19 år, må du imidlertid ha tillatelse fra en forelder eller foresatt for å kunne godta betingelsene og bruke tjenestene).

   2. Lovvalg. Betingelsene og relasjonen mellom deg og oss skal underlegges lovgivningen i Japan uten hensyn til lovvalgsreglene der.

   3. DomstolDu og vi er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til Tokyo District Court i Japan.

   4. Endre tjenestene; endre disse betingelsene

    1. Når vi endrer tjenestene i henhold til avsnitt 7(a), eller når vi endrer disse betingelsene i henhold til avsnitt 12(b), varsler vi deg i rimelig tid i forveien om eventuelle endringer som kan være av betydelig ulempe for deg eller som i stor grad begrenser tilgangen eller bruken din av tjenestene.

    2. Det er ikke sikkert at vi kan varsle deg på forhånd om endringer av disse betingelsene eller tjenestene som vi trenger å foreta av hensyn til sikkerhet, trygghet eller juridiske eller regulatoriske krav, men vi gir deg beskjed så snart som praktisk mulig etter at slike endringer er gjort.

   5. Begrensning av ansvar. Ingenting i disse betingelsene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du har som forbruker i henhold til japansk lovgivning, og som ikke kan endres eller fravikes kontraktsmessig. Hvis kontrakten angående bruken av tjenestene i henhold til disse betingelsene betraktes som en forbrukerkontrakt i henhold til Consumer Contract Act of Japan, blir derfor enkelte av utelukkelsene og begrensningene i avsnitt 9 i disse betingelsene ikke gjeldende for deg vedrørende vårt ansvar som følge av forsettlige forsømmelser eller grov uaktsomhet fra vår side.

   6. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden

  10. New Zealand (nz):

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap:

     1. For AOL Mail, OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search og Yahoo Sport er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo New Zealand Limited (Adresse: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, New Zealand), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo New Zealand Limited skal underlegges lovgivningen i New Zealand uten hensyn til lovvalgsreglene der, og (b) du og Yahoo New Zealand Limited er enige om å underlegge dere jurisdiksjonen til domstolene i New Zealand.

     2. For andre tjenester er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
    2. Minstealder: 13 år

   2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

  11. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Filippinene (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn): 

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: 

     1. For AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather og Aviate er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Adresse: 79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. skal underlegges lovgivningen i Singapore uten hensyn til lovvalgsreglene der, og (b) du og Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. er enige om å underlegge dere den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Singapore. 

     2. For andre tjenester:

      1. Det gjeldende Yahoo-selskapet er det Yahoo-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Yahoo-selskapet skal styres av lovgivningen på det stedet der det gjeldende Yahoo-selskapet er registrert, eller
      2. Hvis ingen Yahoo-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
    2. Minstealder: 13 år

   2. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 

    1. Singapore

    2. Indonesia

    3. Malaysia

    4. Filippinene

    5. Thailand

    6. Vietnam

  12. Taiwan (tw):

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap:

     1.  For AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather, og Aviate er den aktuelle Yahoo-enheten Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.  (Adresse: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) og følgende vilkår gjelder:  (a) vilkårene og forholdet mellom deg og Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. vil bli styrt av lovene i Republikken Kina (R.O.C.) lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. er enige om å underordne dere den enerådende jurisdiksjonen til Taipei District Court lokalisert i Taiwan, R.O.C.

     2. Yahoo Auctions, Yahoo Shopping og Yahoo Used Cars leveres av Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (adresse: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og forholdet mellom deg og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch skal styres av lovene i Republikken Kina (R.O.C.) uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch er enige om å underordne dere den enerådende jurisdiksjonen til Taipei District Court lokalisert i Taiwan, R.O.C.

     3. For andre tjenester:

      1. Det gjeldende Yahoo-selskapet er det Yahoo-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Yahoo-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Yahoo-selskapet er registrert, eller
      2. Hvis ingen Yahoo-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Yahoo-selskapet Yahoo Inc. (Adresse: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
    2. Minstealder: 13 år

   2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

  13. Europa, Midtøsten og Afrika

   1. Definerte betingelser 

    1. Gjeldende Yahoo-selskap: Yahoo EMEA Limited (Adresse: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland)

    2. Minstealder: For EU-medlemsstater er minstealderen for å kunne samtykke til behandling av personligopplysninger 16 år eller den laveste alderen en medlemsstat har gitt. For land utenfor EU er minstealderen 13 år.

   2. Valg av lov. Disse betingelsene og deres bruk, fortolkning eller avtaleinngåelse, og relasjonen mellom partene, inkludert alle krav eller tvister som kan oppstå mellom partene (inkludert ikke-kontraktsrelaterte krav eller tvister) skal underlegges lovgivningen i Irland uten hensyn til lovvalgsreglene der. 

   3. Domstol. Unntatt i den grad som er angitt i paragraf (d) nedenfor, er du og vi enige om å underlegge oss den eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i Irland når det gjelder alle krav eller tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse betingelsene eller deres bruk, fortolkning eller inngåelse (inkludert ikke-kontraktsrelaterte krav eller tvister). I slike tilfeller er du og vi enige om å underlegge oss den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Irland, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot at disse domstolene har saklig og stedlig jurisdiksjon i saken .

   4. Hvis du bor i et EU-land, er det ingenting i disse betingelsene, inkludert paragraf (b) og (c) over, som påvirker dine rettigheter etter gjeldende obligatorisk lovgivning eller valg av jurisdiksjon i landet, og som ikke kan settes til side gjennom en kontrakt. Europakommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for løsing av tvister, som du kan gå til på https://ec.europa.eu/consumers/odr/

   5. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. Se avsnitt o. nedenfor for kontaktpunkter i henhold til EUs lov om digitale tjenester.

    1. Irland

    2. Storbritannia

    3. Tyskland

    4. Frankrike

    5. Spania

    6. Italia

    7. Alle andre land

   6. Endre tjenestene; endre disse betingelsene

    1. Når vi endrer tjenestene i henhold til avsnitt 7(a), eller når vi endrer disse betingelsene i henhold til avsnitt 12(b), varsler vi deg i rimelig tid i forveien om eventuelle endringer som kan være av betydelig ulempe for brukerne våre eller som i stor grad begrenser tilgangen til eller bruken av tjenestene. Din fortsatte bruk av tjenestene etter den effektive datoen for slike endringer, innebærer at du godtar de endrede tjenestene eller betingelsene. 

    2. Det er ikke sikkert at vi kan varsle deg på forhånd om endringer av disse betingelsene eller tjenestene som vi trenger å foreta av hensyn til sikkerhet, trygghet eller juridiske eller regulatoriske krav, men vi gir deg beskjed så snart som praktisk mulig.

   7. Varsel om kansellering, avbrudd eller begrensning i tjenestene eller kontoen din

    1. Uavhengig av underavsnitt (f) ovenfor, og uten at det påvirker dine lovbestemte rettigheter, kan vi, uten varsel, midlertidig eller permanent, avbryte eller kansellere kontoen din eller innføre begrensninger for eller begrense tilgangen din til deler av eller hele kontoen din eller tjenestene:

     1. hvis du bryter, eller vi tror du er i ferd med å bryte, betingelsene, inkludert innlemmede avtaler, retningslinjer eller veiledninger

     2. som svar på forespørsler fra rettsinstanser eller andre offentlige myndigheter som del av en gyldig juridisk prosess

     3. på grunn av uforutsette tekniske eller sikkerhetsmessige problemstillinger eller problemer

     4. hvis kontoen din viser lange perioder med inaktivitet i henhold til retningslinjene våre for sletting av kontoer

   8. Dersom vi permanent suspenderer eller terminerer kontoen din, vil vi varsle deg på forhånd og gi deg rimelig tid til å få tilgang til og lagre informasjon, filer og innhold knyttet til kontoen din med mindre vi har grunn til å tro at ytterligere tilgang til kontoen din vil krenke gjeldende lovgivning, pålegg fra rettsinstanser eller andre offentlige myndigheter, eller forårsake skade for oss eller tredjeparter.

   9. Angrerettsperiode for forbrukere i EU. Følgende klausuler er et supplement til avsnitt 11 (Betalingsbaserte tjenester og fakturering).

    1. Hvis du er en forbruker bosatt i et EU-land, kan du angre den betalingsbaserte tjenesten din, uten å gi noe grunn for det, innen 14 dager fra dagen avtalen utløper. Du kan informere oss ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet, eller ved å sende oss dette skjemaet i vanlig post dersom du ikke har andre muligheter. Du må sende meldingen til oss før utløpet av angrerettsperioden på 14 dager. 

    2. Unntak. Dersom du kjøper digitalt innhold som ikke leveres som et konkret medium fra oss, aksepterer du at angrerettsperioden utløper umiddelbart i det øyeblikk du begynner å laste ned eller strømme det digitale innholdet.

    3. Refundering. Vi refunderer alle betalinger mottatt fra deg for den betalingsbaserte tjenesten senest 14 dager etter den dagen vi mottok angrerettsvarselet fra deg. Med mindre du eksplisitt er enig i noe annet, vil vi bruke den samme betalingsmåter som ble brukt for den første transaksjonen. Du er enig i at dersom du begynner å bruke en betalingsbasert tjeneste før avslutningen av angrerettsperioden, er du ansvarlig for alle utgifter som påløper frem til datoen for angrerettsperioden.

   10. Automatisk fornyelse. I tillegg til artikkel 11(b)(v), skal følgende gjelde: Hvis abonnementet ditt fornyes automatisk og prisen har økt, blir du varslet om den nye prisen, og du får anledning til å avslutte abonnementet ditt innen 14 dager etter at du har mottatt varselet. I dette tilfellet trer ikke den nye prisen i kraft, og abonnementet ditt avsluttes når abonnementsperioden utløper.

   11. Utelukkelser og begrensninger av ansvar. Ingenting i disse betingelsene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du har som forbruker i henhold til irsk lov eller EU-lov, og som ikke kan endres eller fravikes kontraktsmessig. Noen av utelukkelsene og begrensningene i avsnitt 8 og 9 i betingelsene kommer derfor ikke til å gjelde for deg hvis du er en forbruker som bor i et EU-land. 

   12. Vårt ansvar. Til tross for avsnitt 9 aksepterer vi ansvar for falske representasjoner fra vår side eller hvis du blir skadet eller dør som en direkte følge av vår uaktsomhet i forbindelse med tjenestene. 

   13. Tilleggsbetingelser for italienske brukere finner du her

   14. Tilleggsbetingelser for tyske brukere finner du her.

   15. EUs lov om digitale tjenester

    1. Begrensninger på bruk av våre tjenester. EUs Digital Services Act («DSA») krever at vi gir brukere i EU detaljer om eventuelle begrensninger vi kan legge på bruken av visse tjenester. Disse begrensningene lar oss iverksette tiltak hvis innhold på tjenestene våre er ulovlig og/eller bryter Fellesskapets retningslinjer.

     1. For Yahoo og AOL Søk:
      1. Bruk av algoritmeverktøy til å begrense synligheten av søkeresultater med vokseninnhold i visse tilfeller, inkludert der brukerne er identifisert som under 18 år.
      2. Bruk av algoritmeverktøy for å begrense synligheten av søkeresultater med ulovlig innhold.
      3. Fjerning av referanser i søkeresultater for å opprettholde en persons rettigheter i henhold til EUs personvernlover (kjent som «Right To Be Forgotten»).
      4. Bruk av algoritmeverktøy til å sette inne inn ekstra innhold i visse søkeresultater, inkludert varselsmeldinger og kontaktinformasjon til politiet for å fraråde en bruker å benytte seg av ulovlig og skadelig innhold.
      5. Bruk av menneskelig gjennomgang til å blokkere visningen av visse foreslåtte søkeord for å «autofullføre» en brukers inntastede spørring, der de foreslåtte søkeordene inneholder forbudte ord eller fraser som bryter med Retningslinjer for Yahoo-fellesskapet.
      6. Referere klager om ulovlig søkeinnhold til Microsoft Bing, søkemotoren som genereres Yahoos generelle algoritmebaserte og annonsesøkeresultater.
     2. For brukerkommentarer på tjenestene våre:
      1. Iverksette tiltak som svar på varsler fra enkeltpersoner eller enheter om brukerkommentarer på tjenestene våre som er ulovlige eller bryter med Fellesskapets retningslinjer, inkludert bruk av menneskelig gjennomgang for å begrense synligheten av eller fjerning av brukerkommentarer, og deaktivering av tilgang til brukerkommentarfunksjonen på tjenestene våre etter gjentatte brudd.
      2. Bruk av algoritmeverktøy til å oppdage, identifisere og adressere innhold i brukerkommentarer på tjenestene våre som er ulovlige eller bryter med Fellesskapets retningslinjer.
     3. For Mail:
      1. Iverksette tiltak som svar på varsler fra enkeltpersoner eller enheter om e-postinnhold på tjenestene som er ulovlig eller bryter med Fellesskapets retningslinjer, inkludert avslutning av en persons e-postkonto etter at kontoen er blitt brukt gjentatte ganger til overtredelser etter en menneskelig gjennomgang.
      2. Iverksette tilgang som svar på pålitelige rapporter om at en e-postkonto eller -kontoer blir brukt på en måte som kompromitterer sikkerheten til tjenestene våre (inkludert e-postkontoer som er knyttet til spam/søppelpost, falske annonser, ransomware og malware), inkludert avslutning av e-postkontoer etter en menneskelig gjennomgang.
     4. For alle tjenestene våre:
      1. Iverksette tilgang som svar på EU-medlemsstatenes ordre om å fjerne ulovlig innhold.
      2. Brukere i EU kan ta kontakt med oss for å stille spørsmål eller fremsette klager i henhold til DSA via delen «Kontaktpunkter» nedenfor. Klager gjennomgås av vårt juridiske team og vårt medlemsserviceteam.
    2. Kontaktmåter

     1. Hvis du er en representant for en medlemsstat i EU, EU-kommisjonen eller Det europeiske styret for digitale tjenester, kan du kommunisere med oss på følgende e-postadresse: dsa@yahooinc.com. Vårt foretrukne kommunikasjonsspråk er engelsk.

     2. Hvis du er en bruker bosatt i EU, kan du bruke kontaktskjemaet vårt.

Sist oppdatert: 8 Juli 2024