Retningslinjer for Yahoo-fellesskapet

Yahoo består av diverse miks av digitale og mobile merker med en global bredde, inkludert Yahoo Nyheter, Yahoo Finans, Yahoo Sport, AOL, TechCrunch med mer. Yahoo-fellesskapet Består av mennesker fra et bredt spekter av erfaringer, bakgrunner og tankesett, og vi tilbyr et stort utvalg produkter, tjenester og nettopplevelser. Disse retningslinjene gjelder din bruk av Yahoos produkter og tjenester, og vil hjelpe deg og resten av Yahoo Media-fellesskapet med å få en hyggelig opplevelse.

Som Yahoo-bruker spiller du en viktig rolle i å holde fellesskapene våre levende og trygge for alle brukerne våre. Vi setter stor pris på din hjelp med å sikre at produktene og tjenestene våre forblir de positive, mangfoldige og imøtekommende fellesskapene vi jobber så hardt for å fremme.

Kort oppsummert

  • Vær en god støttespiller. Samhandle med, få kontakt med og behandle andre med respekt. Ikke bruk ukvemsord, fornærm noen eller unødige angrep på andre. Unngå å poste innhold som gir stereotype bilder av mennesker på en fornærmende eller forulempende måte.
  • Hold deg til tema. Hold innholdet relevant og moderer det riktig.
  • Kjenn til reglene. Din aktivitet hos Yahoo produkter er underlagt disse retningslinjene for fellesskapet og Yahoo tjenestevilkår, samt eventuelle produktspesifikke regler.
    • Hvis du ser innhold som bryter disse retningslinjene for fellesskapet, kan du rapportere det ved hjelp av verktøyet for rapportering av misbruk som følger med alle våre produkter. 
    • Hvis du ikke følger disse reglene, kan vi iverksette tiltak på kontoen din, som kan omfatte fjerning av innhold, suspendering av kommentarrettigheter, advarsler, suspendering og/eller kontoavslutning. Vi gjør vårt beste for å sikre rettferdige utfall, men vi forbeholder oss i alle tilfeller retten til å suspendere kontoer, eller fjerne innhold uten varsel, uansett grunn, men spesielt for å beskytte våre tjenester, vår infrastruktur, våre brukere og fellesskapet. Selv om disse retningslinjene ikke oppretter en avtaleforpliktelse om at vi skal opptre på noen spesiell måte, vil vi gjøre vårt beste for å håndheve disse retningslinjene i samsvar med våre prinsipper og verdier.
    • Vennligst besøk vårt hjelpesenter for å lære mer om hvordan vi håndhever disse retningslinjene og om produktspesifikke muligheter for å klage på en beslutning om å fjerne innholdet ditt.

Holder våre produkter trygge

Trusler om vold. Trusler om vold rettet mot enkeltpersoner eller grupper, inkludert offentlige personer, er forbudt og vil, når det er berettiget, bli rapportert til rettsvesenet. Innhold som fremmer, oppmuntrer til eller støtter voldelig eller på annen måte kriminell atferd, er også forbudt (for eksempel det å oppfordre andre til å begå en voldshandling mot en person eller gruppe, eller uttrykke støtte for kriminelle handlinger til noen som har begått en voldshandling).

Terrorisme. Innhold som fremmer, oppmuntrer til eller oppfordrer til terrorhandlinger internasjonalt eller nasjonalt, er forbudt. Dette forbudet omfatter innhold som støtter eller berømmer terror- eller ekstreme organisasjoner, lederne deres eller tilknyttede voldelige aktiviteter, samt innhold utformet for å rekruttere enkeltpersoner til å bli medlemmer av terror- eller ekstreme organisasjoner.

Utnyttelse av barn. Ikke legg ut, send eller be om innhold som seksualiserer mindreårige eller som muliggjør eller fremmer seksuelt misbruk av barn. Dette inkluderer digitalt manipulert og tegnet innhold. Besittelse, distribusjon og oppfordring til materiale som inneholder seksuelt misbruk av barn er en alvorlig forbrytelse som vi rapporterer til rettshåndhevende myndigheter over hele verden via National Center for Missing and Exploited Children. 

Hatefulle ytringer og aktiviteter. Vi forbyr innhold av alle typer som oppfordrer til hat eller forfekter vold mot en person eller gruppe basert på faktisk eller oppfattet rase, hudfarge, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, kjønn, kjønnsidentitet, alder, veteranstatus, seksuell legning, funksjonshemming, helsetilstand, sykdom eller politiske synspunkter eller tilknytning. Vi forbyr også bruk av tjenestene våre for grupper og organisasjoner som fremmer eller utøver vold og hat mot andre basert på karakteristikkene beskrevet ovenfor (f.eks. bruk av tjenestene våre for å promotere et arrangement eller en samling for en hatgruppe). Les disse tipsene til hvordan du kan konfrontere hatefulle ytringer, fra Anti-Defamation League.

Selvmord og selvskading. Ikke legg ut innhold som fremmer eller glorifiserer selvmord eller selvskading. Dette inkluderer innhold som oppfordrer andre til å skade seg selv (f.eks. å legge ut innhold som fremmer en spiseforstyrrelse).

Blodsutgytelse og lemlestelse. Innhold som skildrer eller fremmer alvorlig kroppslig skade, tortur eller lemlestelse av mennesker eller dyr er forbudt.

Vokseninnhold. Ikke legg ut innhold som inneholder nakenhet, inkludert kjønnsorganer på menn eller kvinner, eller blottet kvinnebryst inkludert brystvorten. Vi anerkjenner unntak fra denne regelen for innlegg med kunstnerisk, pedagogisk, politisk eller vitenskapelig verdi, og i andre tilfeller der innholdet ikke var ment å utløse seksuell opphisselse (f.eks. amming, fødsel og protestnakenhet). Innhold som skildrer seksuelle handlinger, kroppsvæsker eller funksjoner for seksuell opphisselse, er ikke tillatt.

Trakassering og mobbing. Personangrep på andre, spesielt andre brukere av Yahoo, er forbudt på våre plattformer. Dette forbudet inkluderer innhold utformet for å skremme, påføre skam, fornedre, seksuelt trakassere eller på annen måte skade, så vel som innhold som har som virkning å undertrykke diskusjon eller lede brukere bort fra plattformene våre (for eksempel å bruke språk som mobber personer du er uenig med gjennom repeterende innlegg eller innlegg som ikke har med tema å gjøre). Vi anerkjenner at mobbing rettet mot mindreårige kan være spesielt skadelig og anvender økte kontrolltiltak for nedslående innhold rettet mot personer under 18 år.

Menneskehandel og prostitusjon. Bruk av Yahoo tjenester for å muliggjøre menneskehandel, andre former for menneskehandel eller kommersiell seksuell aktivitet er forbudt. Hvis du ser menneskehandel på Yahoo tjenester, må du rapportere det og oppfordre ofre til å kontakte rettsvesenet.

Ulovlige stoffer. Det er forbudt med avbildninger av ulovlig stoffbruk og beskrivelser av hvordan man produserer eller anskaffer ulovlige stoffer. Det er også forbudt med kjøp og salg av medisiner uansett type på våre plattformer.

Ulovlig aktivitet. Innhold som fremmer eller muliggjør ulovlig aktivitet, er forbudt. Dette inkluderer distribusjon, kjøp og salg av ulovlige varer.

Beskyttelse av personvern

PII (personlig identifiserbar informasjon) og doxing. Ikke legg ut i offentligheten sensitive personopplysninger som angår deg selv eller andre. Dette forbudet inkluderer passord, identifikasjonsnummer, bankkontoinformasjon, fødselsdato, hjemme- eller arbeidsadresse og annen ofte anerkjent personlig identifiserbar informasjon (PII). Vennligst besøk vår hjelpeside for mer informasjon om hvordan du sikrer kontoen din. 

Invadering av privatliv. Ikke legg ut innhold som fremmer, muliggjør eller dokumenterer invaderingen av en annen persons legitime forventning om personvern. Dette forbudet inkluderer i voyeur-aktige medier, intime bilder og video som er lagt ut uten samtykke, og trusler om å legge ut bilder offentlig med det formål å plage eller gjøre en annen person flau. Vennligst besøk vår hjelpeside for mer informasjon om hvordan du fjerner søkeresultater.

Opprettholde integriteten til vår plattform

Ikke-genuin atferd (feilinformasjon, desinformasjon og etterligning). Innhold utformet for å, eller som kan villede, bedra eller på annen måte skade brukerne våre, er forbudt. Dette inkluderer forsøk på å frata velgere muligheten til å stemme eller på annen måte ondsinnet blande seg i valg. Du skal ikke forsøke å forårsake forvirring mellom deg og noen annen person, organisasjon eller selskap, eller villede brukere om opphavet til innholdet du legger ut eller tilknytningen din til noen annen person, organisasjon eller selskap. Imidlertid kan visse unntak som parodi og satire være tillatt hvis det er tydelig identifisert.

Spam/ressursmisbruk/skadelig programvare. Du skal ikke bruke produktene våre til å sende uønskede meldinger eller legge ut innhold uansett type som er repeterende, utenfor tema eller utformet for å sende kommersiell aktivitet til et ikke-Yahoo-nettsted. Du skal ikke opprette eller bruke flere kontoer med det formål å fremme eller undertrykke innhold som er lagt ut av deg eller andre, eller for å overvinne sikkerhets- og innholdsmoderasjonsverktøyene som brukes av Yahoo. Ikke bruk produktene våre til phishing eller til å overføre virus, skadelig programvare eller andre ødeleggende ting. Ikke fatt tiltak som kan forstyrre driften av nettverk, servere eller annen infrastruktur som tilhører Yahoo eller andre.

Forlatte kontoer. Hvis du ikke har fått tilgang til kontoen din på mer enn ett år, kan kontoen din bli deaktivert og alt innholdet i kontoen din - inkludert lagret e-postadresse - kan bli slettet. Vennligst besøk vår hjelpeside for mer informasjon om hvordan du avslutter eller deaktiverer kontoen din, og hvordan du laster ned dataene dine. 

Respektere åndsverk

Opphavsrett og åndsverk. Ikke legg ut innhold som krenker opphavsrett, varemerke eller annen immateriell rettighet (åndsverk) som eies av noen andre. Vi vil fjerne slikt innhold hvis vi oppdager det, eller etter forespørsel fra rettighetshaveren. For å finne ut mer, kan du se våre retningslinjer for opphavsrett og åndsverk.

Sist oppdatert: September 2021​