Informasjonsmelding for personer som ikke bruker Yahoo-tjenester

Informasjonsmelding for personer som ikke bruker Yahoo-tjenester

Versjon 1.0, sist oppdatert juli 2023.

1. Hvem vi er

Vi, Yahoo EMEA Limited, er et teknologi- og medieselskap etablert under lovene i Irland og med hovedkontor på Floor 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland.

Vi tilbyr forbrukertjenester og digitale annonseringstjenester (våre tjenester) i Europa (inkludert Storbritannia), Midtøsten og Afrika. Vi samler inn opplysninger fra personer som bruker tjenestene våre og bruker opplysningene som beskrevet i Yahoos personvernerklæring.

Selv om du ikke bruker tjenestene våre, kan vi behandle noe informasjon om deg.

Denne informasjonsmeldingen gjelder når:

 • noen som bruker våre forbrukertjenester, som Yahoo Mail, gir oss opplysningene dine;
 • opplysningene dine er inkludert i et søk gjort gjennom våre søketjenester;
 • opplysningene dine vises i resultatene av et søk gjort gjennom våre søketjenester; eller
 • opplysningene dine vises i kommentarer fra brukere.

Denne merknaden forklarer hvilke opplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker og deler den, og hvordan du kan kontrollere hva vi gjør med de.

Klikk på + til høyre for å lære mer om hvordan vi behandler opplysningene dine.

Når brukerne våre deler opplysningene dine med oss

Vi tilbyr e-posttjenester gjennom Yahoo og AOL Mail. Vi tilbyr også tjenester der brukere kan utføre internettsøk og kommentere på artikler eller videoer som vi viser på nettstedene og appene våre. Opplysningene dine kan inkluderes i brukernes e-poster (som avsendere eller mottakere), søkeresultater eller kommentarer. E-poster, søk eller kommentarer kan for eksempel inkludere kontaktinformasjonen din (som navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse), dokumenter eller bilder av eller om deg.

Vi Kontrollerer ikke innholdet i brukernes e-post, søk eller kommentarer.

Vi bruker opplysningene dine på forskjellige måter, som beskrevet nedenfor.

Informasjon fra e-poster og kontakter

Hva vi samler inn eller mottar, og hvordan vi bruker det

Hvorfor vi behandler opplysningene og vårt rettslige grunnlag (gyldig juridisk grunn) for å bruke de

Vi samler inn og lagrer innholdet i e-poster sendt og mottatt gjennom våre Yahoo og AOL Mail-tjenester. Vi samler også inn støtteinformasjon om e-postene (annet enn innholdet).

Hvis for eksempel en Yahoo Mail-bruker sender deg en e-post, eller du sender en e-post til en Yahoo-e-postadresse, vil vi behandle e-postadressen din for å gjøre det mulig å sende e-posten.

Informasjonen vi samler inn inkluderer kontaktinformasjonen din, personopplysninger i e-posten, e-postens emnelinje, tidspunktet e-poster sendes og mottas, og e-postadressene.

Vi og menneskene som drar nytte av tjenestene våre har en legitim interesse i at e-posttjenestene våre fungerer godt.

Vi bruker opplysningene til å tilby tjenestene og funksjonene som Yahoo- og AOL Mail-brukere ber om, og for sikkerhets- og sikkerhetsformål (som å skanne e-postvedlegg for sikkerhetstrusler, for å holde tjenestene våre trygge, sikre og effektive).

Noen ganger samler vi inn og lagrer Yahoo og AOL Mail-brukeres e-postadressebøker, som kan inkludere ditt navn og kallenavn, e-postadresse, telefonnummer, postadresse, arbeidsdetaljer og fødselsdag.

Vi og menneskene som drar nytte av tjenestene våre har en legitim interesse i at Yahoo- og AOL-brukere kobler seg effektivt til kontaktene deres.

Informasjon i søk

Hva vi samler inn eller mottar, og hvordan vi bruker det

Hvorfor vi behandler opplysningene og vårt rettslige grunnlag (gyldig juridisk grunn) for å bruke de

Vi samler inn og behandler søk gjort på nettstedene og appene våre, og på partnernes nettsteder og apper som bruker søkeproduktene våre. Disse søkene kan inneholde personopplysninger om deg. Vi behandler søk for å gi våre brukere søkeresultater.

Vi og personene som drar nytte av tjenestene våre har en legitim interesse i at søketjenestene våre fungerer godt, inkludert hvor enkelt det er å bruke tjenestene, og hvor nyttige og effektive de er.

Informasjon i søkeresultater

Hva vi samler inn eller mottar, og hvordan vi bruker det

Hvorfor vi behandler opplysningene og vårt rettslige grunnlag (gyldig juridisk grunn) for å bruke de

Vi behandler informasjon i søk for å gi søkeresultater. Disse søkeresultatene kan inneholde opplysninger om deg.

Du kan be om at spesifikke nettadresser ikke lenger vises i resultatene som returneres etter et søk på navnet ditt gjennom våre søketjenester. (Du kan gjøre denne forespørselen ved å gå til siden om retten til å bli glemt.)

Vi har en legitim interesse i å gi søkeresultater til brukerne våre.

Informasjon i brukernes kommentarer

Hva vi samler inn eller mottar, og hvordan vi bruker det

Hvorfor vi behandler opplysningene og vårt rettslige grunnlag (gyldig juridisk grunn) for å bruke de

Vi viser kommentarer som brukere legger ut på nettstedene og appene våre. Kommentarer kan inneholde informasjon om deg (som navnet ditt), og vi behandler informasjonen for å sikre at kommentarer er i tråd med fellesskapets retningslinjer.

Vi har en legitim interesse i å tilby funksjoner for å engasjere brukerne våre og for å sikre at kommentarer er i tråd med fellesskapets retningslinjer.

Nedenfor har vi listet opp kategoriene av partnere vi deler opplysningene dine med og hvorfor vi deler den.

Klikk på + til høyre for å lese mer om disse partnerne og hvorfor vi deler informasjonen din med dem.

Partnerkategori

Hvorfor vi deler opplysningene dine

Yahoo-selskaper

Vi deler opplysningene dine med andre Yahoo-selskaper for en rekke formål, inkludert å:

 • gi brukerne våre forbrukertjenester og digitale annonseringstjenester
 • beskytte forbrukertjenestene våre og systemene våre ved å forhindre og oppdage uautorisert tilgang eller bruk
 • forstå hvordan forbrukertjenestene og de digitale annonseringstjenestene fungerer, og
 • forbedre eksisterende tjenester og funksjoner, og utvikle nye.

Databehandlere som handler på våre vegne

Vi deler dine opplysninger med databehandlere som jobber på våre vegne og behandler informasjonen din på vår instruks. Databehandlere omfatter følgende:

 • leverandører av skylagring
 • leverandører av våre søketjenester; og
 • sikkerhetspartnere og tjenesteleverandører.

Offentlige etater eller andre tredjeparter

Vi deler opplysninger med tredjeparter og rettshåndhevende organer for å gjøre følgende:

 • for å holde oss til en rettskjennelse eller lignende juridisk prosedyre, eller for å forhindre svindel eller annen ulovlig aktivitet
 • beskytte rettighetene, eiendommen og sikkerheten vår og til brukerne våre. Vi kan for eksempel gi opplysninger (eksempelvis opplysninger i e-post innbokser eller adressebøker) til politimyndigheter i en nødssituasjon der noens sikkerhet er i fare
 • oppdage, undersøke eller håndtere for eksempel svindel, ulovlig aktivitet, sikkerhetsproblemer og tekniske problemer. Dette inkluderer deling av opplysninger med andre teknologiselskaper for å beskytte mot sikkerhetstrusler
 • for å oppfylle juridiske eller forskriftsmessige krav
 • utøve juridiske rettigheter, inkludert å undersøke tilfeller der tjenestevilkårene blir brutt.

Nye eiere

Hvis eierskapet eller kontrollen over hele eller deler av Yahoo (eller en eller flere av tjenestene våre) endres eller foreslås endret som følge av fusjon, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan vi overføre opplysningene dine til den nye (eller potensielle) eieren eller behandlingsansvarlig.

4. Hvor lenge vi beholder opplysningene

Vi lagrer vanligvis opplysningene så lenge det er nødvendig for følgende formål.

 • Formålene beskrevet i avsnitt 2 i denne informasjonsmeldingen (hvordan og når vi behandler opplysningene dine).
 • For å tilby våre forbrukertjenester til våre brukere. Vi lagrer for eksempel innholdet i brukernes e-postkontoer så lenge deres kontoer er aktive. (Brukere må logge på e-postkontoen sin minst én gang hver 12. måned for å holde kontoene aktive.)
 • Andre legitime formål, som å oppfylle våre juridiske forpliktelser og å undersøke om våre tjenestevilkår er brutt.
 • Sikkerhetsformål (som å skanne e-postvedlegg for sikkerhetstrusler, for å holde tjenestene våre trygge, sikre og effektive).

I noen tilfeller lagrer vi opplysningene lenger (for eksempel når vi må overholde juridiske krav).

Perioden vi oppbevarer opplysningene din i, avhenger av faktorer som:

 • typen opplysning
 • hvorfor den har blitt samlet inn og blir behandlet
 • forretningsbehov (for eksempel å lage sikkerhetskopier slik at vi kan gjenopprette tjenestene til våre brukere etter en katastrofe), og
 • eventuelle juridiske krav vi må oppfylle.

Vi vil for eksempel beholde brukernes e-postadressebøker så lenge deres Yahoo- eller AOL Mail-konto er aktiv.

5. Overføring av opplysningene dine

Vi samarbeider med Yahoo-selskaper (våre tilknyttede selskaper) og andre selskaper i forskjellige land. Disse landene kan ha personvern- og databeskyttelseslover som er forskjellige fra de i ditt land. Når vi overfører informasjon beskrevet i avsnitt 2 ovenfor (Hvordan og når vi behandler opplysningene dine) til våre tilknyttede selskaper eller selskaper i andre land, sørger vi for at det er på plass sikkerhetstiltak for å beskytte opplysningene. Sikkerhetstiltakene vi er avhengige av er adekvansbeslutninger (en formell avgjørelse fra Europakommisjonen eller Storbritannia om hvorvidt et annet land gir et tilsvarende nivå av databeskyttelse) og standard kontraktsbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen eller Storbritannia.

Landene vi overfører personopplysninger til er Australia, Storbritannia, India, USA, Canada, Singapore, Taiwan og Israel.

Vi kan støtte oss på andre betingelser for å overføre opplysningene dine, for eksempel når overføringen er nødvendig:

 • for å holde oss til en kontrakt som er inngått, i din interesse, mellom behandlingsansvarlig og en annen part
 • for å etablere, fremme eller forsvare juridiske krav
 • av hensyn til allmenne interesser, eller
 • for å beskytte en persons vitale interesser.

Hvis du har spørsmål om standard personvernbestemmelser, eller ønsker å få en kopi av dem, kan du kontakte oss ved hjelp av personvernskjemaet eller kontaktinformasjonen som er oppgitt i avsnittet nedenfor.

6. Utøvelse av dine personvernrettigheter

a. Dine rettigheter

Du har rettigheter over informasjonen din, inkludert retten til å se (tilgang), rette og slette (slette) informasjonen din, og til å begrense eller protestere mot behandlingen av informasjonen din.

Hvorvidt du kan utøve disse rettighetene kan være begrenset hvis:

 • vi ikke har nok informasjon til å identifisere deg
 • vi må oppfylle spesifikke juridiske forpliktelser
 • forespørselen din vil påvirke en annen persons rettigheter og friheter, eller
 • informasjonen er nødvendig for å fremsette eller forsvare et rettskrav.

Hvis du ønsker å utøve noen av dine rettigheter, fyll ut vårt personvernskjema.

b. Ta opp en bekymring

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om hvordan opplysningene behandles, kan du kontakte vårt Personvernombud ved å sende en e-post til dpo-contact@yahooinc.com eller ved å skrive til oss på adressen som er oppgitt i avsnittet om hvordan du kontakter oss nedenfor. Hvis du ikke er fornøyd med svaret vårt, har du også rett til å klage til databeskyttelsesregulatoren i landet du bor eller jobber i. Du finner din lokale databeskyttelsesregulator på nettstedet til European Data Protection Board.

Hvis du bor i Sveits, kan du kontakte Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC).

7. Slik kontakter du oss

Hvis du har spørsmål angående informasjonsmeldingen, ønsker å ta opp en bekymring med oss, eller ønsker å utøve dine personvernrettigheter, er den raskeste og enkleste måten å gjøre det på å kontakte oss ved å bruke vårt nettbaserte personvernskjema.

Du kan også skrive til oss på:

The Privacy Team
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland.

Hvis du ønsker å kontakte vårt personvernombud, kan du sende en e-post dpo-contact@yahooinc.com eller skrive til:

The Data Protection Officer
Yahoo EMEA Limited
Floor 5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1
Irland.