Yahoo käyttöehdot

Käyttämiäsi tuotteita ja palveluita tarjoavan yrityksen nimi muuttui 1.11.2021 Verizon Media EMEA Limitedista Yahoo EMEA Limitediksi. Tällä hetkellä tapa, jolla käsittelemme tietojasi, pysyy samana. Lisäksi EU:n digipalvelusäädöksen mukaan meidän on sovellettava Euroopan unionissa asuviin käyttäjiin tiettyjä lisäehtoja. Katso alakohta 14.13. o.

Ilmoitimme kesäkuussa 2017, että Yahoo ja AOL liittyivät yhteen ja muodostivat digitaalisen ja mobiilimedian yhtiön. Toimimme nyt näiden yhdistettyjen Yahoon käyttöehtojen alaisuudessa. Mikäli sinulla on Yahoo- tai AOL-tili, sinun tulee hyväksyä nämä ehdot. (Huomioithan, että tilanteessa, jossa et ole vielä hyväksynyt näitä käyttöehtoja, aiempia Yahoo:n käyttöehtoja tai aiempia Oathin käyttöehtoja (AOL:ä koskevia) sovelletaan edelleen sinun tiliisi.) Nämä käyttöehdot astuvat voimaan 25.5.2018 kaikissa Yahoon palveluissa ja tuotteissa, joihin ei tarvitse kirjautua sisään niitä käyttääkseen. Jos luot uutta tiliä, alla olevat käyttöehdot ovat voimassa rekisteröitymisestä alkaen.

 

Yahoon käyttöehdot
 1. Tervetuloa Yahoolle

  Yahoo Inc. ja kaikki sen tuotemerkit, jotka on lueteltu kohdassa 13 (mukaan lukien Yahoo- ja AOL-tuotemerkit) ja kohdissa 13 ja 14 luetellut yritykset (yhdessä "Yahoo", "me", "meitä" tai "meidän") ovat osa Yahoo-konsernia. Tuotemerkkejä, verkkosivustoja, sovelluksia, tuotteita, palveluita ja tekniikoita (yhteisesti "Palvelut") toimittavat jäljempänä kohdassa 13 mainitut yritykset. Lue huolellisesti kohdat 1–13, 14.1 ja 14.13, jotka ovat sinua koskevat kappaleet.

  Käyttämällä palveluitamme hyväksyt nämä palveluehdot, kaikki yhteisön ohjeet ja lisäehdot, joita käyttämäsi palvelut sisältävät (yhteisesti “Ehdot”). Lue palveluehdot huolellisesti, sillä ne muodostavat koko sopimuksesi sinun ja meidän välillämme.

  NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT RAJOITUKSIA MEIDÄN VASTUISIIMME KOHDASSA 9.

  KÄYTTÄJÄT YHDYSVALLOISSA: NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT SISÄLTÄVÄT SITOVAT SOPIMUSPYKÄLÄT VÄLIMIESOIKEUDESTA, RYHMÄKANTEESTA JA VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ ALLA OLEVASSA KOHDASSA 14.2, JOKA KOSKEE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ YHDYSVALLOISSA.

 2. Palveluiden käyttö
  1. Toimivalta. Hyväksyt, että saat käyttää palveluita sovellettavan lain puitteissa. Jos käytät palveluita yrityksen, liiketoimintayksikön tai muun vastaavan puolesta, takaat, että sinulla on laillinen valtuutus hyväksyä nämä ehdot kyseisen yksikön puolesta, jolloin kyseinen yksikkö hyväksyy nämä ehdot, ja että "sinä" tarkoittaa kyseistä yksikköä. Jos käytät tiliä tilin omistajan puolesta (esim. järjestelmänvalvojana, konsulttina, analyytikkona jne.), ehdot koskevat toimintaasi tilin omistajan puolesta.
  2. Korvausvelvollisuus. Jos käytät palveluita yrityksen, liiketoimintayksikön tai muun vastaavan puolesta tai jos käytät palveluja kaupallisiin tarkoituksiin, sinä ja yksikkö vapautatte Yahoo-yksiköt (määritelty jäljempänä kohdassa 8) vastuusta kaikkien kanteiden, vaateiden tai toimenpiteiden suhteen, jotka johtuvat palveluiden käytöstä tai jotka liittyvät palveluiden käyttöön tai näiden ehtojen noudattamatta jättämiseen, mukaan lukien kaikki vastuut tai kulut, jotka johtuvat vaateista (mukaan lukien laiminlyöntejä koskevat vaateet), menetyksistä, vahingoista, kanteista, tuomioista, oikeudenkäyntikuluista tai asianajopalkkioista.
  3. Ikä. Jos ikäsi on alle vähimmäisiän (kohdan 14 määritysten mukaan), et voi rekisteröidä tiliä. Jos sinulla ei jo ole Yhdysvalloissa tiliä, joka on Yahoo-tuoteperheen tili, palveluiden käytön ehtona on vähintään vähimmäisikä. Tietyt palveluiden osat sisältävät aikuisille suunnattua sisältöä. Älä siirry tällaiseen sisältöön, jos et ole aikuinen (eli vähintään täysi-ikäinen oman maasi määritysten mukaan).
  4. Jäsenen käytös. Vakuutat, ettet käytä palvelujamme millään tavalla, joka rikkoo näitä ehtoja tai meidän yhteisömme ohjeita, mukaan lukien:
   1. palveluihin tai meidän palvelimillemme, järjestelmiin, verkkoihin tai dataan luvattoman pääsyn hankkiminen tai sen yrittäminen
   2. lapsille haitallisen, uhkaavan, loukkaavan, häiritsevän, väärän, halventavan, julman, mauttoman, säädyttömän, toisten yksityisyyttä vahingoittavan, vihamielisen tai rodullista tai etnistä taustaa tai muulla tavalla halventavan sisällön saataville saattaminen
   3. voimassa olevien lakien tai määräysten rikkominen
   4. esiintyminen jonakin toisena henkilönä tai yhteisönä; tai otsikoiden tai tunnisteiden väärentäminen tai manipuloiminen palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperän häivyttämiseksi
   5. sellaisen sisällön saataville laittaminen, jota sinulla ei ole oikeutta laittaa saataville tai joka rikkoo minkä tahansa henkilön tai yhteisön patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita oikeuksia
   6. sellaisen sisällön julkaiseminen, joka sisältää mainoksia tai muita kaupallista materiaalia ilman etukäteistä kirjallista lupaa
   7. sellaisten virusten tai muiden tietokonekoodien, tiedostojen, ohjelmien tai sisältöjen saataville laittaminen, jotka on tarkoitettu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan palvelun toimivuutta tai vaikuttamaan muihin käyttäjiin
   8. palveluiden tai niihin liittyvien palvelimien, järjestelmien tai verkkojen häirintä millä tahansa tavalla
   9. tietojen käyttö tai kerääminen (tai niiden yrittäminen) palveluistamme millään automaattisilla keinoilla, laitteilla, ohjelmilla, algoritmeilla tai menetelmillä, mukaan lukien (tämä ei ole kuitenkaan tyhjentävä luettelo) botit, indeksointi ja tiedonlouhintatyökalut sekä vastaavat, mihinkään tarkoitukseen ilman nimenomaista etukäteen annettua lupaa
   10. minkään materiaalin tai sisällön käyttö, mukaan lukien rajoituksetta kaikki tiedot, (a) luodaksesi tietokantoja, arkistoja, mobiilisovelluksia, tietosyötteitä, widgettejä tai muita koostettuja tietolähteitä, jotka kilpailevat palveluiden tai tietopalveluntarjoajiemme tarjoamien palveluiden kanssa tai korvaavat ne olennaisesti kokonaan tai osittain, tai (b) tarjotaksesi palveluita, jotka kilpailevat palveluidemme tai Yahoon tai tietopalveluntarjoajiemme palveluiden kanssa tai korvaavat ne olennaisesti.
  5. Palveluiden käyttö. Palveluihin liittyviä sääntöjä ja käytänteitä on noudatettava. Et saa väärinkäyttää tai häiritä palveluita tai yrittää käyttää niitä muulla tavalla kuin käyttöliittymällä ja annetuilla ohjeilla. Palveluita saa käyttää vain lain sallimissa puitteissa. Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, et saa käyttää palveluja tai mitään sen osia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen.
  6. Vientivalvonta. Sitoudut noudattamaan Yhdysvaltojen vientivalvontaa ja kauppaa koskevia määräyksiä ja muiden sovellettavien maiden kauppavalvontatoimenpiteitä, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltojen kauppaministeriön sekä Teollisuus- ja turvallisuustoimiston vientivalvonta-asetukset sekä vientikiellot ja kauppasanktio-ohjelmat, joita hallinnoi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkoasiainhallintovirasto. Takaat, että sinä: (1) et ole minkään hallituksen vientikiintiöluettelossa mainitun vientikiellon perusteella kielletty osapuoli (katso esim. https://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern); (2) et jälleenvie tai käytä palveluja ohjelmiston, tekniikan tai muiden teknisten tietojen siirtämiseksi kiellettyihin maihin tai kielletyille osapuolille ja (3) et käytä palveluja sotilastoimintaan, ydinaseisiin, ohjuksiin, kemiallisiin tai biologisiin aseisiin liittyvään loppukäyttöön tai suorita muita toimia, jotka rikkovat Yhdysvaltojen tai muiden asianomaisten maiden vienti- ja tuontilakeja.
  7. Korruptionvastaiset lait. Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia korruptionvastaisia lakeja, mukaan lukien lait, jotka kieltävät sääntöjenvastaiset maksut kenellekään korruptiotarkoituksessa näiden ehtojen mukaan.
  8. Omistusoikeus ja uudelleenkäyttö. Palvelujen käyttäminen ei anna sinulle mitään immateriaali- tai muuta omistusoikeutta tai etua palveluun tai käyttämääsi sisältöön. Et saa käyttää palveluissa käytettäviä tuotemerkkejä tai logoja, ellemme me ole antaneet sinulle siihen erillistä, nimenomaista kirjallista lupaa. Et saa poistaa, hämärtää tai muuttaa mitään oikeudellisia ilmoituksia, jotka näkyvät palveluissa tai niiden yhteydessä. Ellei sinulla ole nimenomaista kirjallista lupaa, et saa kopioida, muokata, vuokrata, liisata, myydä, jakaa, lähettää, välittää, julkistaa tai tuottaa teoksia, hyödyntää palveluita tai niiden osaa kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien sisältö, mainokset, sovellusliittymät ja ohjelmistot).
  9. Ohjelmiston käyttöoikeus. Näiden ehtojen hyväksymisen hetkellä annamme sinulle henkilökohtaisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävän, ei-edelleenluovutettavan, peruutettavissa olevan ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden, jonka perusteella voit käyttää meidän mahdollisesti tarjoamiamme ohjelmistoja ja sovellusliittymiä osana palveluja. Tämä käyttöoikeus on annettu vain siihen tarkoitukseen, että voit käyttää ja nauttia tarjoamistamme palveluista, kuten nämä ehdot ja mahdolliset lisäehdot tai ohjeet sallivat. Et saa takaisinmallintaa tai yrittää purkaa ohjelmiston lähdekoodia, ellei sovellettavissa laeissa kielletä näitä rajoituksia tai ellei sinulla ole meiltä nimenomaista kirjallista lupaa. Ohjelmistomme voi automaattisesti ladata ja asentaa turvallisuus- tai muita päivityksiä ilman etukäteisilmoitusta.
  10. Tuki. Jollei toisin nimenomaisesti mainita, emme lupaa tarjota sinulle mitään tukea palveluihin. Jos me tarjoamme sinulle tukea, se on täysin omassa harkinnassamme, eikä tuen tarjoaminen yksittäistapauksessa tarkoita sitä, että tarjoaisimme sinulle tukea jatkossakin.
  11. Maksut. Pidätämme itsellämme oikeuden periä maksuja palvelusta (tai mistä tahansa siihen liittyvästä tuesta) niiden käyttöön tai pääsyyn liittyen täysin omassa harkinnassamme riippumatta siitä, ovatko palvelut parhaillaan olemassa tai eivät. Jos päätämme periä maksuja, maksuehtomme ovat voimassa, ja annamme niistä sinulle etukäteen ilmoituksen.
  12. Palveluiden eri versiot. Palvelun eri versiossa saattaa olla erilaisia ominaisuuksia, eivätkä kaikki ominaisuudet ehkä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi. Kaikki ominaisuudet eivät välttämättä ole saatavilla myöskään silloin, jos käyttäjä, jonka kanssa olet yhteydessä, käyttää eri versiota palveluista tai käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja.
  13. Väärinkäytöstenvastaiset toimintatavat. Kiellämme ei-toivottujen sähköpostien tai viestien lähettämisen palveluidemme avulla. Et voi palvelujen yhteydessä harjoittaa kaupallista toimintaa ei-kaupallisilla sovelluksilla tai suurella volyymilla ilman meidän etukäteen antamaamme kirjallista suostumusta. Et saa harjoittaa toimintaa, joka häiritsee palveluja tai muiden käyttäjien käyttöä.
  14. Envrmnt 360 –ehdot. USA:n markkinoiden käyttäjät: Envrmnt 360 -ehdot koskevat sinua. Ne löytyvät täältä englanniksi ja täältä espanjaksi.  
  15. RSS-syötteet. Jos käytät meidän tarjoamaamme RSS-syötettä (eli ”Yahoon RSS-syötettä”), sinulla on ainoastaan oikeus näyttää syötteessä tarjottua sisältöä muokkaamattomana. Lisäksi sinun täytyy kertoa sisällön olevan peräisin sivustoltamme sekä tarjota linkki Yahoon RSS-syötteessä olevaan lähdeartikkeliin. Et saa sisällyttää mainontaa mihinkään Yahoon RSS-syötteeseen. Pidätämme oikeuden lakkauttaa mikä tahansa Yahoon RSS-syöte milloin tahansa sekä oikeuden vaatia ketä tahansa lopettamaan Yahoon RSS-syötteen käyttö milloin tahansa mistä tahansa syystä. Kaikilla tuotteillamme ja palveluillamme voi olla lisäksi tarkempia ehtoja Yahoon RSS-syötteiden käyttöön liittyen.
 3. Käyttäjätiliäsi koskevat huomautukset
  1. Tilin tiedot. Saatat tarvita käyttäjätiliä joidenkin palveluiden käyttämiseen. Sinun on varmistettava, että tilitietosi (eli tiedot, jotka annoit, kun olet rekisteröitynyt tai tilasit palvelun) ovat edelleen voimassa, täydellisiä, tarkkoja ja totuudenmukaisina. Ellei kohdassa 14 muuta määritetä, AOL-tilejä lukuun ottamatta Yahoon tilit eivät ole siirrettävissä, ja kaikki oikeudet niihin päättyvät tilinomistajan kuollessa.
  2. Tiliin pääsy. Olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi tai tilisi kautta. Suojaa tilisi pitämällä salasana salassa. Älä käytä tilin salasanaa muissa palveluissa. Jos unohdat salasanasi etkä muulla tavoin kykene todentamaan tiliäsi Yahoolle, tunnustat ja hyväksyt rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiasi, että tilisi ei ehkä ole käytettävissäsi ja että kaikki tiliin liittyvät tiedot eivät ehkä ole saatavissa.
  3. Ilmoitukset. Yahoo voi antaa sinulle ilmoituksia, mukaan lukien palveluilmoitukset ja huomautukset, jotka koskevat näiden ehtojen muuttamista eri tavoilla, mukaan lukien mutta ei muita tapoja poissulkien sähköposti, tavallinen posti, tekstiviestit tai multimediaviestit, push-viestit tai sovelluksen sisäiset viestit, puhelin tai muut kohtuulliset keinot, jotka tällä hetkellä tunnetaan tai joita myöhemmin kehitetään. Suostut vastaanottamaan nämä ilmoitukset millä tahansa edellä mainituista keinoista. Et ehkä saa ilmoituksia, jos rikot ehtoja kirjautumalla palveluihin luvattomasti. Sinun katsotaan saaneen kaikki ilmoitukset, jotka olisi toimitettu sinulle, jos olisit käyttänyt palveluja luvallisella tavalla.
 4. Tietosuoja

  Tietosuojakäytännössämme kerrotaan, keitä me olemme sekä mitä tietoja keräämme sinulta, miten käsittelemme tietojasi ja kenen kanssa jaamme tietojasi. Lisäksi saat tietoa oikeuksistasi tietosuojalakien nojalla.

 5. Tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkausvaatimusten käsittely

  Kunnioitamme muiden immateriaalioikeuksia, ja odotamme käyttäjiemme tekevän samoin. Voimme soveltuvissa olosuhteissa ja harkintamme mukaan poistaa käytöstä, lopettaa ja/tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät sellaisten käyttäjien tileihin, jotka saattavat rikkoa sääntöjä. Jos uskot, että tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia on loukattu, noudata ohjeita, jotka on annettu täällä.

 6. Palveluiden sisältö ja käyttöoikeuden myöntäminen Yahoolle
  1. Sisältö. Palvelussamme on esillä jonkin verran sisältöä, jota me emme ole luoneet ja jota me emme omista. Tämä sisältö on yksinomaan sen yksikön tai henkilön vastuulla, joka sen tarjoaa. Emme ota lainkaan vastuuta kolmansien osapuolten käyttäytymisestä, mukaan lukien henkilöt tai yksiköt, joiden kanssa kommunikoit käyttäessäsi palveluja. Monet palveluista mahdollistavat sisällön lähettämisen. Sinä – ei Yahoo – olet täysin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota lähetät, lataat, lähetät sähköpostilla, siirrät tai muulla tavalla tarjoat palvelujen kautta. Voimme poistaa ja kieltäytyä näyttämästä sisältöä, joka rikkoo ehtoja tai sovellettavia lakeja tai määräyksiä, mutta se ei tarkoita sitä, että seuraisimme palveluja tai valvoisimme mitään sisältöä. Käyttämällä palveluja ymmärrät ja hyväksyt, että saatat joutua alttiiksi loukkaaville, sopimattomille tai säädyttömälle sisällölle.
  2. IP-osoitteen omistusoikeus ja käyttöoikeuden myöntäminen. Ellei jonkin palvelumme erityisissä tuote-ehdoissa tai ohjeissa toisin määrätä, kun lataat, jaat tai lähetät sisältöä palveluihin, sinulla säilyy edelleen omistusoikeus kaikkiin kyseiseen sisältöön kuuluviin immateriaalioikeuksiin, ja annat meille maailmanlaajuisen, rojaltittoman, ei-yksinoikeudellisen, jatkuvan, peruuttamattoman, siirrettävän, alilisensioitavan lisenssioikeuden (a) käyttää, ylläpitää, tallentaa, jäljentää, muokata, valmistaa johdettuja teoksia (kuten käännöksiä, mukautuksia, tiivistelmiä tai muita muutoksia), kommunikoida, julkistaa, esittää julkisesti ja jakaa sisältöä millä tahansa tavoin tai nyt tunnetuilla välineellä, tai välineillä, jotka kehitetään tulevaisuudessa sekä (b) sallia muiden käyttäjien käyttää, jäljentää, jakaa, näyttää julkisesti, valmistaa johdettuja teoksia ja esittää julkisesti sisältöäsi palvelujen kautta, kuten näiden palveluiden toiminnallisuus voi sallia (esim. käyttäjien blogissa sisältösi uudelleen julkaisemista, uudelleen lähettämistä ja lataamista varten). Osassa palveluita, voi olla erityisiä ehtoja tai asetuksia, jotka mahdollistavat kyseisissä palveluissa lähetetyn sisällön eri käyttötarkoituksen. Sinulla on oltava tarvittavat oikeudet kohdan 6 (b) mukaisen käyttöoikeuden myöntämiseen mille tahansa sisällölle, jota lataat, jaat tai lähetät palveluihin.
 7. Palvelujen muuttaminen ja lopettaminen, tilien lopettaminen
  1. Kehitämme, muutamme ja parannamme palveluita jatkuvasti. Ellei alueesi kohdalla toisin mainita kohdassa 14, voimme ilman erillistä ilmoitusta lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia, luoda palveluihin uusia rajoituksia tai keskeyttää tai lopettaa palvelun väliaikaisesti tai pysyvästi.
  2. Voit lopettaa palveluiden käyttämisen koska tahansa. Voit peruuttaa ja poistaa AOL-tilisi koska tahansa tästä ja voit peruuttaa ja poistaa Yahoo-tilisi tästä. Lisätietoa saat ohjesivustosta.
  3. Jollei alueesi osalta toisin mainita kohdassa 14, voimme tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää tai lopettaa tilisi tai asettaa rajoituksia tai rajoittaa pääsyäsi palveluun osittain tai kokonaan koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien mutta ei muita mahdollisia syitä poissulkien näiden ehtojen rikkomisen, tuomioistuimen päätökseen tai käytön puutteen takia.
  4. Jos tilisi lopetetaan, tilisi käyttöoikeus, salasana ja kaikki siihen liittyvät tiedot, tiedostot ja sisältö voidaan hävittää ja käyttäjätunnuksesi voidaan kierrättää muiden käyttäjien käytettäväksi. Jos kyseessä on maksullinen palvelu, tutustu maksuehtoihimme, jotka löytyvät täältä.
 8. Takuumme ja vastuuvapauslausekkeemme
  1. ME, YHDESSÄ EMOYHTIÖMME, TYTÄRYHTIÖMME, SEKÄ MEIHIN LIITTYVIEN TOIMIJOIDEN, JOHTAJIEN, HALLITUKSEN JÄSENTEN, TYÖNTEKIJÖIDEN, ALIHANKKIJOIDEN, AGENTTIEN, KUMPPANIEN, KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJIEN JA JAKELIJOIDEN KANSSA (YHTEISELTÄ NIMELTÄÄN "YAHOO-YKSIKÖT") EMME LAIN SALLIMASSA LAAJIMMASSA MERKITYKSESSÄ ANNA MITÄÄN TAHDONILMAUKSIA, LUPAUKSIA TAI ILMOITETTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA PALVELUISTA. TARJOAMME PALVELUMME ”SELLAISENA KUIN SE ON”, ”KAIKKINE VIRHEINEEN” JA ”SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA”. PALVELUJEN SEKÄ NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄSI, EMMEKÄ ANNA SITOUMUKSIA, LUPAA TAI TAKAA, ETTÄ PALVELU TARJOTAAN KESKEYTYKSETTÄ, AJALLAAN, TURVALLISESTI TAI VIRHEETTÄ. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ MITÄÄN TIEDONSIIRTOA INTERNETIN TAI TALLENNUSVÄLINEIDEN VÄLILLÄ EI VOIDA TAATA TURVALLISEKSI, JA SANOUDUMME NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA ILMOITETUISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA TÄSSÄ SUHTEESSA. EMME ANNA MITÄÄN SITOUMUKSIA, LUPAUKSIA TAI TAKUITA PALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA LINKITETYSTÄ SISÄLLÖSTÄ, ANTAMASTAMME TUESTA PALVELUIDEN YHTEYDESSÄ, PALVEUIDEN ERITYISTOIMINNOISTA, PALVELUN TURVALLISUUDESTATAI PALVELUN LUOTETTAVUUDESTA, LAADUSTA, TARKKUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TARKOITUKSIISI, TIETTYJEN TUOTTEIDEN TARJOAMISESTA TAI TIETTYJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA.
  2. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET ANTAVAT TIETTYJÄ EPÄSUORIA TAKUITA, KUTEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SANOUDUMME IRTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISTA EPÄSUORISTA JA VARSINAISISTA TAKUISTA PALVELUITA KOSKIEN.
 9. Vastuuvapauden rajoitukset

  HYVÄKSYT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA JA YMMÄRRÄT, ETTÄ YAHOO-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA: EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, VÄLILLISET TAI MUUT VAHINGOT, VAROITTAVA- JA RANGAISTUSLUONTEISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT NÄIHIN PALVELUJEN KÄYTTÖEHTOIHIN. YAHOO-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETETYISTÄ VOITOISTA TAI TUOTOISTA, MENETETYISTÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, ARVONALENTUMISESTA, MUKAAN LUKIEN HENKILÖTIETOJEN OLETETUT MENETYKSET JA ARVONALENEMISET TAI MUUT MENETYKSET (YHDESSÄ, ”VAHINGOT”), JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT NÄIHIN EHTOIHIN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA, MUTTA EI NIIHIN RAJOITTUEN VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SEURAAVIIN: PALVELUJEN YLLÄPITÄMIEN TAI TOIMITTAMIEN TIETOJEN POISTAMINEN, MUUTOKSET, TOIMITUKSEN EPÄONNISTUMISET TAI TALLENNUSONGELMAT, TILISI RAJOITTAMINEN, PERUUTTAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN; TIETOJEN LATAUS TAI JAKAMINEN, MUKAAN LUKIEN HENKILÖTIEDOT, PALVELUJEN KAUTTA; TILISI TAI PALVELUIDEN VÄLITTÄMÄN TAI SÄILYTTÄMÄN DATAN LUVATON KÄYTTÖ, PALVELUJEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN ULKOPUOLISILLE SIVUILLE TAI TOIMIJOILLE JOHTAVAT LINKIT; TEHTÄVÄT TAI OSALLISTUMISET PALVELUSSA OLEVAN TAI SIELTÄ LÖYDETTYJEN MAINOSTAJIEN KAMPANJOISSA, SEKÄ KAIKKI TUOTTEET TAI PALVELUT, JOITA NÄMÄ MAINOSTAJAT MYYVÄT. YAHOO-YKSIKÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MUIDEN AIHEUTTAMISTA ONGELMISTA, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VÄÄRISTÄ TAI LAITTOMISTA TOIMISTA TAI LUONNONMULLISTUKSISTA. RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET NÄIHIN EHTOIHIN OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, OLEMMEKO OLLEET TIETOISIA TAI OLISIKO MEIDÄN PITÄNYT OLLA TIETOISIATÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

  LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JA SILTÄ OSIN KUIN KOHDASSA 14 EI OLE MUUTA ILMOITETTU, YAHOO-YKSIKÖIDEN VASTUU MISTÄÄN ERIMIELISYYKSISTÄ, JOTKA LIITTYVÄT TAI SYNTYVÄT NÄISTÄ EHDOISTA TAI PALVELUISTA, EI VOI YLITTÄÄ MÄÄRÄÄ, JOKA VASTAA PALVELUISTA SUORITTAMAASI MAKSUA.
   

 10. Palaute

  Hyväksyt, että saamme käyttää mitä tahansa antamaasi suositusta, ajatusta, ehdotusta, palautetta tai muuta panosta ("Palaute"), joka liittyy tuotteisiimme, palveluihimme, verkkosivustoihimme, sovelluksiimme tai tekniikkaamme ilman ilmoitusta, velvollisuuksia, rajoituksia tai korvauksia, ja sinä luovut (tai suostut olemaan täytäntöön panematta) kaikista nyt tai tulevaisuudessa mahdollisesti olevista oikeuksista (ml. moraaliset ja vastaavat oikeudet) kaikissa palautteissa.

 11. Maksulliset palvelut ja laskutus. Ellei käyttämiesi palvelujen lisäehdoissa ole muuta ilmoitettu, tämän kohdan 11 säännöt koskevat sinua.
  1. Tarjoamme tuotteita ja tilauksia maksusta (”maksulliset palvelut”). Näihin maksullisiin palveluihin sovelletaan lisäehtoja, jotka hyväksyt, kun rekisteröidyt maksullisen palvelun käyttäjäksi, sekä tässä esitettyjä ehtoja. Jos rekisteröidyt maksulliseen palveluun, sinun on määritettävä maksutapa ja annettava meille tarkat laskutus- ja maksutiedot. Sinulla on jatkuva velvollisuus pitää tiedot ajan tasalla. Monet maksulliset palvelut edellyttävät Yahoo- tai AOL-tunnusta tai rekisteröitymistä. Jos olet AOL Dial-Up -asiakas, tutustu lisäehtoihin napsauttamalla tästä.
  2. Seuraavat tärkeät ehdot koskevat kaikkia maksullisia palveluitamme.
   1. Kolmannen osapuolen tuotteet. Jos maksulliset palvelut sisältävät kolmannen osapuolen tuotteita, ymmärrät ja suostut siihen, että ostat ja käytät palvelua, jota koskevat kolmannen osapuolen palveluehdot ja tietosuojakäytännöt, jotka sinun tulisi lukea huolellisesti ennen ehtojen hyväksymistä.
   2. Maksut. Vahvistat, että olet ylittänyt sen vähimmäisiän, joka on edellytyksenä juridisen sopimuksen solmimiselle. Sitoudut maksamaan meille kaikista maksullisista palveluista, jotka olet ostanut meiltä, samoin kuin kaikista muista tilisi aiheuttamista maksuista, mukaan lukien sovellettavat verot ja maksut. Olet vastuussa kaikista tilisi aiheuttamista maksuista, myös ostoksista, jotka olet tehnyt itse tai jotka joku muu on tehnyt käyttäessään tiliäsi tai muita linkitettyjä tai alitilejä (mukaan lukien kaikki henkilöt, joilla on epäsuora, tosiasiallinen tai ilmeinen lupa) tai kuka tahansa, joka on päässyt käyttämään tiliäsi sen vuoksi, että et ole onnistunut suojaamaan tunnistetietojasi.
   3. Maksutavat. Annat meille luvan käyttää määrittämääsi maksutapaa näille maksuille ja pyydät meitä käyttämään tätä maksutapaa tai, jos tämä epäonnistuu, käyttämään mitä tahansa muuta maksutapaa, jonka olet määrittänyt tietoihisi, vaikka olisimme saaneet sen tietoomme muiden maksullisten palveluiden ostamisen yhteydessä. Olet vastuussa kaikista maksuista myös, vaikka valitsemasi maksutapa ei toimisi tai hylättäisiin. Valtuutat ja ohjaat meidät säilyttämään kaikki tiedot tilisi yhteydessä olevista maksutavoista. Voimme tuoda aiemman ostoksen yhteydessä antamasi maksutiedot ja tarjota mahdollisuuden käyttää näitä maksutietoja uuden tuotteen ostamisen yhteydessä. Annat meille luvan saada haltuumme ja käyttää päivitettyjä tietoja maksutapasi tarjoajalta kaikkien hyväksyttyjen korttien käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Voimme joissakin tapauksissa edelleen jatkaa veloitusta maksutavalla viimeisen voimassaolopäivän jälkeen harkintamme mukaan, edellyttäen maksunkäsittelijän tai pankin hyväksyntää. Lisämaksuja voidaan soveltaa, jos käytät tiettyjä maksutapoja, kuten maksua shekki- tai säästötililtäsi.
   4. Maksuehdot. Maksullisista palveluista voidaan veloittaa etukäteen, päivittäin, kuukausittain, vuosittain, kertakorvauksena tai muulla perusteella ilmoitettujen ehtojen mukaisesti kun tilauksesi on aktiivinen, vaikka et olisi ladannut tai käyttänyt palvelua tai verkkotiliäsi.
   5. Automaattinen uusiminen. Käytämme useiden maksullisten palvelujemme yhteydessä automaattista uusimista. Kun maksupalvelun tilaus päättyy, uusimme automaattisesti tilauksesi ja veloitamme luottokorttia tai käytämme muuta maksutapaa, jonka olet antanut meille, paitsi jos peruutat tilauksesi vähintään 48 tuntia ennen kyseisen tilausjakson päättymistä. Jollei kohdassa 14 toisin mainita, tilauksesi uusitaan automaattisesti senhetkisellä hinnalla, kampanja- ja alennushinnat pois lukien. Voimme oman harkintamme mukaan veloittaa maksuja erikseen tai yhdistää maksuja osittain tai kokonaan joidenkin muiden käyttämiesi maksullisten palvelujemme kanssa.
   6. Petoksilta suojautuminen. Voimme ryhtyä toimiin varmistaaksemme meille antamiesi luottokorttitietojen oikeellisuuden, mukaan lukien alle 1,00 dollarin summien veloitukset luottokortiltasi ja välittömästi tehdyt hyvitykset. Valtuutat meidät toimimaan näin varmentamis- ja petostentorjuntatarkoituksissa.
   7. Maksuton kokeilu. Voimme tarjota sinulle maksuttomia kokeiluja, jotta voit kokeilla maksullista palveluamme veloituksetta ("maksuton kokeilu"). Jollei toisin mainita ja jos et peru tilaustasi ennen maksuttoman kokeilujakson päättymistä, veloitamme tilausmaksut silloin voimassa olevalla hinnalla alkaen ilmaisen kokeilujakson päättymisajankohdasta. Palvelusta veloitetaan, kunnes tilaus peruutetaan. Jos et ole tyytyväinen tiettyyn maksulliseen palveluun, sinun on peruutettava tilaus ennen maksuttoman kokeilujakson päättymistä maksujen välttämiseksi. Pidätämme itsellämme oikeuden rajoittaa maksuttoman kokeilun hyödyntämisen yhteen maksuttomaan kokeiluun maksullista palvelua kohden ja estää maksuttoman kokeilun ja muiden tarjouskampanjoiden yhdistämisen.
   8. Ei palautuksia. Mitään veloituksista ei palauteta, ellei rekisteröitymisen yhteydessä hyväksytyissä ehdoissa toisin sovita, ellei alueesi osalta kohdassa 14 tai jäljempänä toisin mainita.
   9. Päättyminen. Voimme harkintamme mukaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa maksullisen palvelun kokonaan tai osittain, ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien pääsy tukipalveluihin, sisältöön ja tähän liittyviin maksullisiin palveluihin sillä edellytyksellä, että suoritamme asianmukaisen maksunpalautuksen, joka kohdistuu määrättyyn, mutta ei enää hyödynnettävissä olevaan ajanjaksoon. Voit lopettaa maksullisen palvelun käytön koska tahansa kirjautumalla tilillesi ja päättämällä tilauksen.
   10. Muutokset maksuissa ja laskutustavassa. Voimme muuttaa maksujamme ja laskutustapaa koska tahansa. Ilmoitamme hinnannoususta vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa (i) jos et ole samaa mieltä ehdotetuista muutoksista, ainoa suojakeinosi on peruuttaa maksullinen palvelusi ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja (ii) palvelun käytön jatkaminen tai tilaaminen hinnanmuutoksen tultua voimaan tarkoittaa, että sitoudut maksamaan palvelun uuden hinnan.
   11. Rikkomukset. 30 päivän kuluttua maksamattoman maksun eräpäivästä maksullisen palvelusi tilaus katsotaan päättyneeksi, ja voimme lopettaa tai jäädyttää tilisi ja maksullisen palvelun käytön maksun laiminlyönnin vuoksi. Olet vastuussa kaikista maksuista, mukaan lukien asianajaja- ja perintämaksut, jotka ovat aiheutuneet pyrkimyksistämme periä sinulta suorittamatta olevat maksut.
   12. 90 päivän irtisanomisaika. Sinun on ilmoitettava meille kaikista laskutusongelmista tai poikkeavuuksista 90 päivän kuluttua siitä, kun ne näkyvät maksutapaotteessa. Jos et ilmoita ongelmista meille 90 päivän kuluessa, hyväksyt, että luovut oikeudestasi riitauttaa tällaiset ongelmat tai erimielisyydet.
     
 12. Lisätietoja käyttöehdoista
  1. Kolmannen osapuolen edunsaajat ja ristiriidat. Nämä käyttöehdot säätelevät sinun ja meidän välistämme suhdetta. Ne eivät luo oikeuksia kolmansille osapuolille. Jos tässä asiakirjassa olevien ehtojen ja tiettyyn Palveluun liittyvien lisäehtojen välillä ilmenee ristiriita tai epäjohdonmukaisuus, lisäehdot koskevat vain kyseistä ristiriitaa tai epäjohdonmukaisuutta. Palveluntarjoajasi saattaa vaihtua, mikäli muutat toiseen valtioon ja jatkat Palveluidemme käyttämistä.
  2. Käyttöehtojen muutokset. Ellei alueesi kohdalla toisin mainita kohdassa 14, voimme muuttaa käyttöehtoja ajoittain. Ellemme toisin ilmoita, muutokset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne on julkaistu tällä sivulla tai tämän sivun korvaavalle sivulle. Tarkista käyttöehdot säännöllisesti. Ilmoitamme (edellä olevan kohdan 3 c mukaisesti) olennaisista muutoksista.
  3. Palvelujen käytön jatkaminen. Voit lopettaa palvelujen käytön milloin tahansa, mutta palvelun käytön jatkaminen tai palvelun tilaaminen minkä tahansa muutosten voimaantulopäivämäärän jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt muutetut ehdot.
  4. Oikeuksista luopuminen ja ehtojen erillisyys. Se, että emme vetoa johonkin tämän sopimuksen mukaiseen oikeuteen tai ehtoon tai emme toimeenpane oikeutta tai ehtoa, ei merkitse tällaisista oikeuksista tai ehdoista luopumista. Jos näiden käyttöehtojen jokin määräys (tai osa siitä) todetaan pätemättömäksi, me ja sinä sitoudumme joka tapauksessa toteuttamaan ehdon taustalla olevat tarkoitusperät, ja näiden käyttöehtojen muut ehdot säilyvät kokonaisuudessaan voimassa.
  5. Meidän oikeuksiemme siirrettävyys. Voimme vapaasti siirtää nämä käyttöehdot ja kaikki niihin sisältyvät tai niissä viitatut asiakirjat (mukaan lukien kaikki oikeudet, käyttöoikeudet ja velvoitteet, jotka johtuvat siitä tai niistä), kokonaan tai osittain ja ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä, mukaan lukien sisäiset uudelleenjärjestelyt (esimerkiksi fuusioit tai selvitystila)
 13. Palveluntarjoaja
  1. Palveluja tarjoaa yritys, joka tarjoaa palveluja alueellasi kohdan 14.13 ("Sovellettava Yahoo-yksikkö”) mukaisesti lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 13 (b) esitettyjä palveluja. Kaikkia palveluja tai ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Palveluiden eri versiot saattavat sisältää erilaisia ominaisuuksia. Sinun palveluntarjoajasi saattaa vaihtua, mikäli siirryt toiseen maahan ja jatkat meidän palveluidemme käyttöä.
  2. Seuraavat palvelut tarjotaan sinulle samasta Yahoo-yksiköstä kaikkialla maailmassa:
   1. Tämän kohdan 13 b (i) palveluista annetut määräykset kohdassa 14.2 (Yhdysvallat) ovat voimassa.
    1. Yahoo Inc. tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. Engadget (ellei osiossa 14 muuta määritetä)
     2. TechCrunch (ellei osiossa 14 muuta määritetä)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Makers
    2. Yahoo Ad Tech LLC tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. AOL On.
     2. Learning Center
    3. Yahoo Fantasy Sports LLC tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. U.S. Daily Fantasy
     2. U.S. Fantasy Cash Leagues
     3. U.S. Fantasy Pro Leagues
    4. Muut Fantasy Sports -palvelut tarjoaa Yahoo Inc.
    5. Yahoo RYOT Studiosin kuluttajakokemukset tarjoaa Yahoo Inc.
    6. Flurryn tarjoaa Flurry LLC
 14. Sopimusosapuoli, sovellettavan lainsäädännön valinta, riidanratkaisun oikeuspaikka ja muut paikalliset ja alueelliset määräykset
  1. Yllä olevasta kohdasta 13 löytyy käyttämiesi palveluiden tarjoaja. Kyseessä on sama palveluntarjoaja, jonka kanssa solmit palveluista sopimuksen. Sovellettavan lainsäädännön valinta, riidanratkaisupaikka, tietyt määritellyt ehdot (mukaan lukien sovellettava Yahoo-yksikkö) ja muut tärkeät alueeseen liittyvät määräykset löytyvät tästä kohdassa 14. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun käyttämällä alla mainittuja alueita koskevia yhteystietoja.
 1. Yhdysvallat (us):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö: Yahoo Inc., lukuun ottamatta Yahoo Financea, jonka tarjoaa Yahoo Finance LLC. AOL.comin ja AOL Mailin tarjoaa AOL Media LLC. AOL-tilaukset tarjoaa AOL Member Services, LLC (kaikkien yksiköiden osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. SITOVA VÄLIMIESSOPIMUS. VÄLIMIESSOPIMUS KÄYTTÄJILLE USA:SSA. SINÄ JA ME SOVIMME, ETTÄ MITKÄ TAHANSA JA KAIKKI ERIMIELISYYDET, RISTIRIIDAT TAI VAATEET, JOTKA SYNTYVÄT MISTÄ TAHANSA NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN KOHDASTA TAI LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN, TAI MISTÄ TAHANSA PALVELUSTA, JOTKA SAAT MEILTÄ (TAI MUULTA TÄLLAISIA PALVELUITA MAINOSTAVALTA), MUKAAN LUKIEN RISTIRIIDAT SINUN JA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI TOIMEKSISAAJIEMME VÄLILLÄ (“RIIDAT”), RATKAISTAAN YKSINOMAAN JA YKSILÖITTÄIN VÄLIMIESMENETTELYLLÄ TAI PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETUSSA TUOMIOISTUIMESSA (”SMALL CLAIMS COURT”). YMMÄRRÄT, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, VÄLIMIESMENETTELY TAI PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETTU TUOMIOISTUIN ON AINOA JA YKSINOMAINEN RATKAISUMENETTELY RATKAISEMAAN KAIKKI RIIDAT VÄLILLÄMME. YMMÄRRÄT MYÖS, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, SINÄ JA ME LUOVUMMEOIKEUDESTAMME NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMEEN TAI VALAMIEHISTÖLLE (LUKUUN OTTAMATTA ASIOITA, JOITA VOI KÄSITELLÄ PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETUSSA TUOMIOISTUIMESSA) JA ETTÄ SINÄ JA ME LUOVUMMEOIKEUDESTA RYHMÄKANTEEN TAI MUUN EDUSTUKSELLISEN KANTEEN AJAMISEEN. VAIKKA VÄLIMIESMENETTELYT SAATTAVAT OLLA ERILAISIA KUIN TUOMIOISTUIMESSA, VÄLIMIES VOI TUOMITA SAMANLAISISTA VAHINGOISTA TAI SAMANLAISEN MÄÄRÄYKSEN KUIN TUOMIOISTUIN, JA VÄLIMIEHEN ANTAMA TUOMIO VOIDAAN ILMOITTAA JA VAHVISTAA MISSÄ TAHANSA TUOMIOISTUIMESSA, JOLLA ON TOIMIVALTA SEN KÄSITTELEMISEKSI. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ PAKOTTAVAA EHTOA HEILLÄ OLISI OIKEUS SAATTAA ASIA TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JA SAADA OIKEUDENKÄYNTI. HE YMMÄRTÄVÄT LISÄKSI, ETTÄ JOISSAKIN TAPAUKSISSA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEN KUSTANNUKSET VOIVAT YLITTÄÄ TUOMIOISTUINKÄSITTELYN KUSTANNUKSETJA TODISTELUKEINOT VOIVAT OLLA RAJOITETUMPIA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMESSA KUIN TUOMIOISTUIMESSA. Hyväksymme myös seuraavan:
   1. Ilmoitus erimielisyydestä. Jos joko sinä tai me aiomme hakeutua välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, välimiesmenettelyä hakevan osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään 30 päivää ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Ilmoitus meille tulee lähettää joko postitse osoitteella Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; tai disputes@yahooinc.com. Ilmoitus sinulle koskien välimiesmenettelyyn hakeutumista lähetetään sähköpostiosoitteeseesi ja katuosoitteeseesi, jos sellainen on annettu ja joka meillä on ollut hallussamme ilmoituksen lähettämishetkellä. Ilmoituksessa on kuvattava vaatimuksen luonne ja haettava hyvitys. Jos emme pysty ratkaisemaan riita-asiaa 30 päivän kuluessa, kumpi tahansa osapuoli voi toimittaa hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi.
   2. Välimiesmenettely. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia. Lukuun ottamatta pieniä vaatimuksia tuomioistuimissa, kaikki riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jonka hallinnoi American Arbitration Association ("AAA"). AAA soveltaa kaupallista välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä (”Commercial Arbitration Rules”) välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, ellet ole yksityishenkilö ja käytät palveluja henkilökohtaisessa tai kotitalouskäytössä, jolloin voimassa ovat AAA:n Kuluttajien välimiesmenettelysäännöt (”Consumer Arbitration Rules”) (lukuun ottamatta sääntöjä tai menettelyjä, jotka koskevat ryhmäkanteita). Saat menettelytapoja (mukaan lukien välimiesmenettelyn aloittaminen) koskevat säännöt ja maksutiedot AAA:sta (www.adr.org). Nämä ehdot ovat voimassa silloin, jos ne ovat ristiriidassa AAA:n kaupallisen välimiesmenettelyn sääntöjen tai kuluttajavalitussääntöjen kanssa. 
   3. Pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitettu tuomioistuin Vaihtoehtona välimiesmenettelylle voit hakea henkilökohtaista käsittelyä piirikuntasi (tai liiketoimintapaikkasi tai yrityksesi kotipaikan) pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitetussa tuomioistuimessa tai Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa, mikäli riita on mahdollista käsitellä pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitetussa tuomioistuimessa.
   4. Välimiestuomioistuimen sijainti. Ellemme sinä ja me toisin sovi, välimiesmenettely on suoritettava tai pienten vaatimusten ratkaisemista pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitetussa tuomioistuimessa koskeva hakemus on jätettävä ensisijaisessa asuinmaassasi tai Kalifornian Santa Claran piirikunnassa.
   5. Välimiesoikeuden maksut ja kulut. Korvaamme kaikki käsittelymaksut, jotka AAA veloittaa sinulta riita-asioiden välimiesmenettelystä. Jos annat meille allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen siitä, että et voi maksaa arkistointipalkkiota, maksamme maksun suoraan AAA:lle. Jos välimiesmenettely jatkuu, maksamme myös myöhemmin veloitettavat hallinnolliset ja välimiespalkkiot.
   6. Sovintosopimustarjous. Voimme antaa, mutta emme ole velvollisia antamaan, kirjallisen sovintosopimustarjouksen milloin tahansa ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana. Minkään sovintotarjouksen määrää tai ehtoja ei saa paljastaa välimiehelle, ennen kuin välimies myöntää vaatimusta koskevan korvauksen. Jos et hyväksy tarjousta ja välimiehet tarjoavat sinulle korvausta, joka on enemmän kuin tarjouksemme, mutta alle 5 000 dollaria, suostumme: (a) maksamaan 5 000 dollaria alhaisemman summan sijaan, (b) maksamaan kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut ja (c) korvaamaan välimiesmenettelyä koskevat arkistointimaksut ja välimiespalkkiot, jotka aiheutuvat riita-asiasi välimiesmenettelystä. Jos välimies myöntää sinulle yli 5000 dollaria emmekä haasta summaa, maksamme sinulle myönnetyn summan.
   7. Erillisyys Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jokin tämä sopimuksen osista ei ole toimeenpanokelpoinen, tuomioistuimen on muutettava sopimusta siinä määrin kuin toimeenpanokelvottomien kohtien suhteen tarpeen, ja osapuolet sovittelevat riitojaan viittaamatta tai vetoamatta toimeenpanokelvottomiin osiin. Jos kuitenkin jostain syystä alla alakohdassa 14.2 c esitettyä ryhmäkanteesta luopumista ei voida panna täytäntöön osittain tai kokonaan, sopimusta koskeva välimiesmenettely ei koske kyseistä riitaa tai sen osaa. Kaikki riitaisuudet, johon sovelletaan ryhmäkanteesta luopumista koskevaa ehtoa, milloin se on toimeenpanokelvottomaksi tuomittu, voidaan käsitellä vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa, mutta muu kuin toimeenpanokelvottomaksi katsottu osa välimiessopimuksesta on sitova ja täytäntöönpanokelpoinen. Epäselvyyksien ja epävarmuuksien välttämiseksi osapuolet eivät suostu ryhmäkannevälimiesmenettelyyn tai mihinkään toisten puolesta tehtyihin vaateiden välimiesmenettelyyn.
  3. RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN KÄYTTÄJILLE YHDYSVALLOISSA. NÄMÄ EHDOT EIVÄT SALLI RYHMÄKANTEITA TAI KOLLEKTIIVISIA VÄLIMIESMENETTELYJÄ, VAIKKA AAA-MENETTELYT TAI -MÄÄRÄYKSET NIIN TEKISIVÄTKIN. RIIPPUMATTA MISTÄÄN MUISTA EHTOJEN SÄÄNNÖSTÄ, VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ KORVAUKSIA TAI KIELTOMÄÄRÄYKSEN AINOASTAAN SEN YKSITTÄISEN OSAPUOLEN EDUKSI, JOKA SITÄ HAKEE JA VAIN SIINÄ MÄÄRIN, KUN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TUON OSAPUOLEN YKSITTÄISEN VAATEEN OSALTA. NÄIDEN EHTOJEN MUKAISTA VÄLIMIESMENETTELYÄ EI VOIDA SUORITTAA, YLLÄPITÄÄ TAI RATKAISTA RYHMÄKANTEELLA, JULKISASIAMIEHEN TAI VASTAAVAN TOIMIJAN AVULLA TAI MISSÄÄN EDUSTUSOMINAISUUDESSA. MYÖSKÄÄN YKSITTÄISIÄ KÄSITTELYJÄ EI VOIDA YHDISTÄÄ ILMAN KAIKKIEN OSAPUOLTEN SUOSTUMUSTA. KAIKKI TÄMÄN KAPPALEEN TOIMEENPANOSTA JA TULKINNASTA SYNTYVÄT KYSYMYKSET RATKAISTAAN TUOMIOISTUIMESSA, EI VÄLIMIEHEN TAHOLTA.
  4. LUOPUMINEN OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KÄYTTÄJILLÄ YHDYSVALLOISSA. JOS ERIMIELISYYS MISTÄÄN SYYSTÄ ETENEE TUOMIOISTUIMEEN VÄLIMIESOIKEUDEN SIJAAN, SINÄ JA MEHYVÄKSYMME, ETTÄ OIKEUDENKÄYNTI EI TULE OLEMAAN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTI. SINÄ JA ME LUOVUMME EHDOITTA OIKEUDESTANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KÄSITTELYSSÄ JA VASTAKANTEISSA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. RIITATILANTEESSA TÄTÄ KOHTAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ OSOITTAMAAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN.
  5. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivatpa ne syntyneet sopimuksen tai vahingonkorvausvastuun perusteella tai muulla tavoin, ovat New Yorkin osavaltion lakien alaisia lainvalintasäännöksistä riippumatta. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiltaan toisen alueen lainkäyttövallan nojalla.
  6. Oikeuspaikka. Jos jossakin syystä jokin riita jatkuu tuomioistuimessa eikä välimiesmenettelyn kautta, kaikki tällaiset näihin ehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät riidat (lainopillisesta teoriasta riippumatta) tai sinun ja meidän väliseemme suhteeseen liittyvät riidat käsitellään yksinomaan tuomioistuimissa, joiden toimipaikka on New Yorkin New York tai Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen alueen tuomioistuimessa. Näissä tapauksissa sinä ja me sovimme luovuttavamme lainkäyttövallan New Yorkin New Yorkissa tai New Yorkin eteläisessä piirissä sijaitseville tuomioistuimille ja luovumme kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten lainkäyttövaltaa osapuoliin ja niiden asemaa oikeuspaikkana.
  7. Asiakastuki. Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. AOL-tuotteiden asiakastuki
   2. ACCT-Asiakastuki muille tuotteille (englanti)
   3. Asiakastuki muille tuotteille (espanja)
  8. Yhteisön ohjeet. Yahoo-yhteisöä koskevat ohjeet on annettu alla:
   1. English version
   2. Spanish version
  9. Palvelut ovat "kaupallisia tietokoneohjelmia" ja "kaupallisia nimikkeitä”, koska näitä termejä käytetään liittovaltion hankintamenettelyjärjestelmässä, ja Yhdysvaltojen oikeudet ovat vain niitä oikeuksia, jotka myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille näiden ehtojen mukaisesti, eivätkä ne ylitä FAR 52.227-19:ssa määriteltyjä vähimmäisoikeuksia.
  10. Tekstitys. Yahoo noudattaa sovellettavia liittovaltion viestintäkomission sääntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat videosisällön tekstitystä. Osoitteesta https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ saat lisätietoa ja siellä voit ilmaista huolesi tai tehdä valituksen Yahoo-verkon kautta käyttöön saatavasta videosisällöstä.
  11. New Jerseyssä sovelletaan kaikkia kohdassa 9 mainittuja vastuuta koskevia rajoituksia, paitsi että näissä ehdoissa ei suljeta pois tai rajoiteta vastuuta tahallisista vahingoista, tahallisista teoista, törkeästä laiminlyönnistä tai lainvastaisen velvollisuuden rikkomisesta.
  12. Sitoudut olemaan käyttämättä palveluita antaaksesi materiaali- tai resurssitukea (tai piilottaaksesi tai peittääksesi materiaalisen tuen tai resurssien luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistusta) mille tahansa organisaatiolle, jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ulkomaiseksi terroristiorganisaatioksi maahanmuutto- ja kansalaisuuslain pykälän 219 mukaisesti.
  13. Tilitiedot. Ellei laki muuta edellytä ja Yahoon käytännöt ja toimintatavat sitä vaadi, tilisi ei ole siirrettävissä, ja kaikki oikeudet siihen päättyvät kuollessasi.
 2. Argentiina (ar), Chile (cl), Kolumbia (co), Hong Kong (hk), Meksiko (mx), Peru (pe) ja Venezuela (ve):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö: Yahoo International LLC (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA)
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. SITOVA VÄLIMIESSOPIMUS. SOPIMUS VÄLIMIESOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ. SINÄ JA YAHOO YKSIMIELISESTI SOVITTE MOLEMMAT SIITÄ, ETTÄ KAIKKI ERIMIELISYYDET, RISTIRIIDAT TAI KANTEET, JOTKA SYNTYVÄT MISTÄ NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN KOHDASTA TAI LIITTYVÄT MILLÄÄN TAVALLA NÄIHIN KÄYTTÖEHTOIHIN TAI MISTÄ TAHANSA PALVELUSTA JOTKA SAAT MEILTÄ (TAI MUULTA TÄLLAISIA PALVELUITA MAINOSTAVALTA), MUKAAN LUKIEN RISTIRIIDAT SINUN JA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI AGENTTIEN VÄLILLÄ (“RIIDAT”), RATKAISTAAN YKSINOMAAN JA YKSILÖITTÄIN VÄLIMIESMENETTELYLLÄ TAI PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETUSSA TUOMIOISTUIMESSA (”SMALL CLAIMS COURT”). YMMÄRRÄT, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, VÄLIMIESMENETTELY TAI PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETTU TUOMIOISTUIN ON AINOA JA YKSINOMAINEN RIIDANRATKAISUMENETTELY RATKAISEMAAN KAIKKI RIIDAT VÄLILLÄMME. YMMÄRRÄT MYÖS, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, SINÄ JA YAHOO LUOVUTTE OIKEUDESTA NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMEEN TAI VALAMIEHISTÖN ETEEN (LUKUUN OTTAMATTA ASIOITA, JOITA VOI KÄSITELLÄ PIENTEN VAATIMUSTEN RATKAISEMISEEN TARKOITETUSSA TUOMIOISTUIMESSA) JA ETTÄ SINÄ JA YAHOO LUOVUTTE OIKEUDESTA RYHMÄKANTEEN TAI MUUN EDUSTUKSELLISEN KANTEEN AJAMISEEN. VAIKKA VÄLIMIESMENETTELYT SAATTAVAT OLLA ERILAISIA KUIN TUOMIOISTUIMESSA, VÄLIMIES VOI TUOMITA SAMANLAISISTA VAHINGOISTA JA ANTAA SAMANLAISA MÄÄRÄYKSIÄ KUIN TUOMIOISTUIN, JA VÄLIMIEHEN ANTAMA TUOMIO VOIDAAN ILMOITTAAJA VAHVISTAA MISSÄ TAHANSA TUOMIOISTUIMESSA, JOLLA ON TOIMIVALTA SEN KÄSITTELEMISEKSI. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ PAKOTTAVAA EHTOA HEILLÄ OLISI OIKEUS SAATTAA ASIA TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JA SAADA OIKEUDENKÄYNTI. HE YMMÄRTÄVÄT LISÄKSI, ETTÄ JOISSAKIN TAPAUKSISSA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEN KUSTANNUKSET VOIVAT YLITTÄÄ TUOMIOISTUINKÄSITTELYN KUSTANNUKSET JA TODISTELUKEINOT VOIVAT OLLA RAJOITETUMPIA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMESSA KUIN TUOMIOISTUIMESSA. Hyväksymme myös seuraavan:
   1. Ilmoitus erimielisyydestä. Jos joko sinä tai me aiomme hakeutua välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, välimiesmenettelyä hakevan osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään 30 päivää ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Ilmoitus meille tulee lähettää joko postitse osoitteella Yahoo, Attn: Disputes, 770 Broadway, New York, NY 10003, USA; tai disputes@yahooinc.com. Ilmoitus sinulle, koskien välimiesmenettelyä, lähetetään sähköpostiosoitteeseesi ja katuosoitteeseesi, jos sellainen on annettu ja joka meillä on ollut hallussamme ilmoituksen lähettämishetkellä. Ilmoituksessa on kuvattava vaatimuksen luonne ja haettava hyvitys. Jos emme pysty ratkaisemaan riita-asiaa 30 päivän kuluessa, kumpi tahansa i osapuoli voi lähettää hakemuksen välimiesmenettelyn aloittamiseksi.
   2. Välimiesmenettely. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia. Lukuun ottamatta pieniä vaatimuksia tuomioistuimissa, kaikki riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jonka hallinnoi American Arbitration Association ("AAA"). AAA soveltaa kaupallista välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, ellei olet yksityishenkilö ja käytät palveluja henkilökohtaisessa tai kotitalouskäytössä, jolloin voimassa ovat AAA:n Kuluttajien välimiesmenettelysäännöt (lukuun ottamatta sääntöjä tai menettelyjä, jotka koskevat ryhmäkanteita). Saat menettelytapoja (mukaan lukien välimiesmenettelyn aloittaminen) koskevat säännöt ja maksutiedot AAA:sta (www.adr.org). Nämä ehdot ovat voimassa silloin, jos ne ovat ristiriidassa AAA:n kaupallisen välimiesmenettelyn sääntöjen tai kuluttajavalitussääntöjen kanssa.
   3. Pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitettu tuomioistuin Vaihtoehtona välimiesmenettelylle voit hakea henkilökohtaista käsittelyä piirikuntasi (tai liiketoimintapaikkasi tai yrityksesi kotipaikan) pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitetussa tuomioistuimessa tai Santa Claran piirikunnassa Kaliforniassa, mikäli riita on mahdollista käsitellä pienten vaatimusten ratkaisemiseen tarkoitetussa tuomioistuimessa.
   4. Välimiestuomioistuimen sijainti. Ellemme sinä ja me toisin sovi, välimiesmenettely on suoritettava tai pienen vaatimuksen käsittelyä tällaisten vaatimusten käsittelyyn tarkoitetussa tuomioistuimessa koskeva hakemus on jätettävä ensisijaisen asuinpaikkasi piirikunnassa tai Kalifornian Santa Claran piirikunnassa.
   5. Välimiesoikeuden maksut ja kulut. Korvaamme kaikki käsittelymaksut, jotka AAA veloittaa sinulta riita-asioiden välimiesmenettelystä. Jos annat meille allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen siitä, että et voi maksaa käsittelypalkkiota, maksamme maksun suoraan AAA:lle. Jos välimiesmenettely jatkuu, maksamme myös myöhemmin veloitettavat hallinnolliset ja välimiespalkkiot.
   6. Sovintosopimustarjous. Voimme antaa, mutta emme ole velvollisia antamaan, kirjallisen sovintosopimustarjouksen milloin tahansa ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana. Minkään sovintosopimustarjouksen määrää tai ehtoja ei saa paljastaa välimiehelle, ennen kuin välimies määrää vaatimusta koskevan korvauksen. Jos et hyväksy tarjousta ja välimiehet tarjoavat sinulle korvausta, joka on enemmän kuin tarjouksemme, mutta alle 5 000 dollaria, suostumme: (a) maksamaan 5 000 dollaria alhaisemman summan sijaan, (b) maksamaan kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut ja (c) korvaamaan välimiesmenettelyä koskevat käsittelymaksut ja välimiespalkkiot, jotka aiheutuvat riita-asiasi välimiesmenettelystä. Jos välimies myöntää sinulle yli 5 000 dollaria emmekä haasta summaa, maksamme sinulle myönnetyn summan.
   7. Erillisyys. Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jokin tämä sopimuksen osista ei ole toimeenpanokelpoinen, tuomioistuimen on muutettava sopimusta siinä määrin kuin toimeenpanokelvottomien kohtien suhteen tarpeen, ja osapuolet sovittelevat riitaisuuttaan tai riitojaan viittaamatta toimeenpanokelvottomiin osiin. Jos kuitenkin jostain syystä alla alakohdassa 14.3.c esitettyä ryhmäkanteesta luopumista ei voida panna täytäntöön osittain tai kokonaan, sopimusta koskeva välimiesmenettely ei koske kyseistä riitaa tai sen osaa. Kaikki riitaisuudet, johon sovelletaan ryhmäkanteesta luopumista koskevaa ehtoa, milloin se on toimeenpanokelvottomaksi tuomittu, voidaan käsitellä vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa, mutta muu kuin toimeenpanokelvottomaksi katsottu osa välimiessopimuksesta on sitova ja täytäntöönpanokelpoinen. Epäselvyyksien ja epävarmuuksien välttämiseksi osapuolet eivät suostu ryhmäkannevälimiesmenettelyyn mihinkään toisten puolesta tehtyihin vaateiden välimiesmenettelyyn.
  3. RYHMÄKANNEOIKEUDESTA LUOPUMINEN. NÄMÄ EHDOT EIVÄT SALLI RYHMÄ- TAI KOLLEKTIIVISIA MENETTELYJÄVÄLIMIESTUOMIOISTUIMESSA, VAIKKA AAA-MENETTELYT TAI -MÄÄRÄYKSET NIIN TEKISIVÄTKIN. RIIPPUMATTA MISTÄÄN MUISTA EHTOJEN MÄÄRÄYKSESTÄ, VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ KORVAUKSEN TAI KIELTOMÄÄRÄYKSEN AINOASTAAN SEN YKSITTÄISEN OSAPUOLEN EDUKSI, JOKA SITÄ HAKEE JA VAIN SIINÄ MÄÄRIN, KUN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TUON OSAPUOLEN YKSITTÄISEN VAATEEN OSALTA. NÄIDEN EHTOJEN MUKAISTA VÄLIMIESMENETTELYÄ EI VOIDA SUORITTAA, YLLÄPITÄÄ TAI RATKAISTA RYHMÄKANTEEN PUOLESTA, JULKISASIAMIEHEN TAI VASTAAVAN TOIMIJAN AVULLA TAI MISSÄÄN EDUSTUSOMINAISUUDESSA. MYÖSKÄÄN YKSITTÄISIÄ KÄSITTELYJÄ EI VOIDA YHDISTÄÄ ILMAN KAIKKIEN OSAPUOLTEN SUOSTUMUSTA. KAIKKI TÄMÄN KAPPALEEN TOIMEENPANOSTA JA TULKINNASTA SYNTYVÄT KYSYMYKSET RATKAISTAAN TUOMIOISTUIMESSA, EI VÄLIMIEHEN TAHOLTA.
  4. LUOPUMINEN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTISTÄ. JOS ERIMIELISYYS MISTÄÄN SYYSTÄ ETENEE TUOMIOISTUIMEEN VÄLIMIESOIKEUDEN SIJAAN, SINÄ JA YAHOO HYVÄKSYTTE, ETTÄ OIKEUDENKÄYNTI EI TULE OLEMAAN VALAMIESOIKEUDENKÄYNTI. SINÄ JA YAHOO LUOVUTTE EHDOITTA OIKEUDESTANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KÄSITTELYISSÄ JA VASTAKANTEISSA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. RIITATILANTEESSA TÄTÄ KOHTAA VOIDAAN KÄYTTÄÄ OSOITTAMAAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUOMIOISTUINKÄSITTELYYN.  
  5. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivat ne syntyneet sopimukseen tai vahingonkorvauksen perusteella tai muulla tavoin, ovat New Yorkin osavaltion lakien alaisia lainvalintasäännöksistä riippumatta. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiaan kohtaan toisen lainkäyttövallan nojalla. 
  6. Oikeuspaikka. Jos jossakin syystä jokin riita jatkuu tuomioistuimessa eikä välimiesmenettelyn kautta, kaikki tällaiset näihin ehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät riidat (lainopillisesta teoriasta riippumatta) tai sinun ja meidän väliseen suhteeseemme liittyvät riidat käsitellään yksinomaan tuomioistuimissa, joiden toimipaikka on New Yorkin New York tai Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen alueen tuomioistuimessa. Näissä tapauksissa sinä ja me sovimme luovuttavamme lainkäyttövallan New Yorkin New Yorkissa tai New Yorkin eteläisessä piirissä sijaitseville tuomioistuimille ja suostumme luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten lainkäyttövaltaa osapuoliin ja niiden asemaa oikeuspaikkana.
  7. Asiakastuki. Alla on annettu linkit asiakastukeen.
   1. Argentiina
   2. Chile
   3. Kolumbia
   4. Hong Kong
   5. Meksiko
   6. Peru
   7. Venezuela
  8. Yhteisön ohjeet. Meidän yhteisömme ohjeet löydät täältä.
  9. Palvelut ovat "kaupallisia tietokoneohjelmia" ja "kaupallisia nimikkeitä”, koska näitä termejä käytetään liittovaltion hankintamenettelyjärjestelmässä, ja Yhdysvaltojen oikeudet ovat vain niitä oikeuksia, jotka myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille näiden ehtojen mukaisesti, eivätkä ne ylitä FAR 52.227-19:ssa määriteltyjä vähimmäisoikeuksia.
  10. Tekstitys. Yahoo noudattaa sovellettavia liittovaltion viestintäkomission sääntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat videosisällön tekstitystä. Osoitteesta https://www.yahooinc.com/accessibility/captioning/ saat lisätietoa ja siellä voit ilmaista huolesi tai tehdä valituksen Yahoo-verkon kautta käyttöön saatavasta videosisällöstä.
  11. New Jerseyssä sovelletaan kaikkia kohdassa 9 mainittuja vastuuta koskevia rajoituksia, paitsi että näissä ehdoissa ei suljeta pois tai rajoiteta vastuuta tahallisista vahingoista, tahallisista teoista, törkeästä laiminlyönnistä tai lainvastaisen velvollisuuden rikkomisesta.
  12. Sitoudut olemaan käyttämättä palveluita antaaksesi materiaali- tai resurssitukea (tai piilottaaksesi tai peittääksesi materiaalisen tuen tai resurssien luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistusta) mille tahansa organisaatiolle, jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ulkomaiseksi terroristiorganisaatioksi maahanmuutto- ja kansalaisuuslain pykälän 219 mukaisesti.
 3. Brasilia (br):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö: Yahoo do Brasil Internet Ltda. (Osoite: Av. Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 - torre D - 14 andar - sala 14102, São Paulo/SP, 04543-011, Brasil)
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta (kuitenkin, jos olet 13-18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, jotta voimme sopia ehdoista ja palveluiden käytöstä).
  2. Tarjottavat palvelut: Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo Finance ja OneSearch. Mikäli käytät mitä tahansa näistä palveluista oleskellessasi Brasiliassa, tai muutoin solmiessasi sopimuksen Yahoo do Brasil Internet Ltda.:n kanssa, palvelut tarjoaa Yahoo do Brasil Internet Ltda. Kohdan 14.4 aluekohtaisia ehtoja sovelletaan tällaiseen käyttöön ja mahdollisessa ristiriitatilanteessa nämä ehdot syrjäyttävät Käyttöehtojen kohdassa 1 tai kohdassa 13(a) olevat ristiriitaiset ehdot.
  3. Muut Palvelut: Palvelut, joita ei ole lueteltu kohdassa 14.4(b) eivät ole Yahoo do Brasil Internet Ltda.:n tarjoamia, eikä sillä ole toimivaltaa tai kykyä ryhtyä mihinkään niihin liittyvään toimenpiteeseen, mukaan lukien käyttäjätietoihin pääsy tai niiden paljastaminen ja/tai käyttäjän luoman sisällön poistaminen.
  4. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Käyttöehtoihin ja sinun ja Yahoo do Brasil Internet Ltda.:n väliseen suhteeseen sovelletaan Brasilian liittovaltion lakia lainvalintasäännöksiä huomioon ottamatta.
  5. Asiakastuki. Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
  6. Omien järjestelmiemme ja käyttäjiemme tietojen suojaaminen on olennaista, jotta Yahoo voi varmistaa turvallisen käytön käyttäjille ja käyttäjien luottamuksen säilymisen. Saat lisätietoja tietoturvasta sekä suorittamistamme toimista ja toimista, joihin voit itse ryhtyä, tutustumalla online-artikkeliimme klikkaamalla tästä.
  7. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖTARKOITUS JA TARJOAMINEN EDELLYTTÄVÄT TIETOJEN JA KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMISTÄ, TALLENTAMISTA, KÄSITTELYÄ, KÄYTTÖÄ JA JULKISTAMISTA, MUKAAN LUKIEN TIETOJEN SIIRTÄMINEN MUILLE YRITYKSILLE JA ALUEILLE, TIETOSUOJAKÄYTÄNNÖSSÄ ESITELLYIN TAVOIN.
 4. Kanada (ca ja cf):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö: Yahoo Canada Corp, lukuun ottamatta Yahoo Financea, jonka tarjoaa Yahoo Finance ULC (osoite: 100 University Ave., Floor 5, Toronto, Ontario M5J 1V6), AOL Mailia, jonka tarjoaa AOL Media LLC, ja AOL-tilaustuotteita, jotka tarjoaa AOL Member Services LLC (osoite: 770 Broadway, 9th Floor, New York, NY 10003).
   2. Vähimmäisikä: Laillinen ikä solmia sitova sopimus asuinprovinssissasi tai -territoriossasi
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivat ne syntyneet sopimuksen, vahingonkorvauksen tai muulla tavoin, ovat Ontarion lakien alaisia pois lukien sen lainvalintasäännökset. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiaan kohtaan toisen lainkäyttövallan nojalla.
  3. Oikeuspaikka. Meitä vastaan esitetyt vaatimukset on tuotava Kanadan Ontarion provinssissa sijaitseville tuomioistuimille. Näissä tapauksissa sinä ja me sovimme luovuttavamme lainkäyttövallan Ontarion provinssissa sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja suostumme luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten lainkäyttövaltaa osapuoliin ja niiden asemaa oikeuspaikkana
  4. Asiakastuki. Alla on annettu linkit asiakastukeen.
   1. Asiakastuki (englanti)
   2. Asiakastuki (ranska)
  5. Päivitykset. Voimme voi ladata ja asentaa palveluiden uusimman version automaattisesti laitteellesi, kun uusi versio tai ominaisuus on käytettävissä.
  6. Osa provinsseista ja territorioista ei salli takuiden rajoitusta (muun muassa Quebec). Näissä provinsseissa ja territorioista ovat voimassa vain takuut, joita voimassaoleva laki edellyttää.
  7. Osa provinsseista ja territorioista ei salli vastuuvapauden rajoituksia minkään tyyppisten vahinkojen osalta (muun muassa Quebec). Näissä provinsseissa me olemme vastuussa vain vahingoista, joiden osalta voimassaoleva laki nimenomaisesti edellyttää vastuuta.
 5. Australia (au):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. OneSearch, AOL Mail, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV ja Yahoo Weather: Yahoo-yksikkö on Yahoo Australia Pty Ltd (osoite: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia), ja sitä koskevat seuraavat tiedot: (a) käyttöehtoihin ja sinun ja Yahoo Australia Pty Ltd:n väliseen suhteeseen sovelletaan New South Walesin osavaltion lakia pois lukien sen lainvalintasäännökset, ja (b) sinä ja Yahoo Australia Pty Ltd sovitte asian kuulumisesta New South Walesin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muiden palveluiden kohdalla sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
 6. Varattu.
 7. Intia (in):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. OneSearch, Yahoo Mail ja Yahoo Search: sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo India Private Limited (CIN: U72900KA2000PTC186718) Regd. Office: Torrey Pines, Embassy Golf Links Business Park, Off Indiranagar-Koramangala Intermediate Ring Road, Bangalore - 560071, Karnataka, India ja seuraavat ehdot ovat voimassa: a) "Vähimmäisikä" tarkoittaa 13 vuotta edellyttäen kuitenkin, että jos olet 13–18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa käyttää palveluita tai rekisteröidä tili, b) sinun on oltava vähintään 13-vuotias, jotta voimme sopia ehdoista edellyttäen kuitenkin, että jos olet 13–18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, (c) ehtoihin ja suhteisiin sinun ja Yahoo India Private Limited -yhtiön välillä sovelletaan Intian lakeja pois lukien sen lainvalintasäännökset ja (d) sinä ja Yahoo India Private Limited hyväksytte yksinomaisen toimivallan Bangalore Intiassa sijaitseville tuomioistuimille.
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Yahoo-yksikkö on yksikkö, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoihin sekä sinun että sovellettavan Yahoo-yksikön väliseen suhteeseen sovelletaan lainsäädäntöä, joka on voimassa sovellettavan Yahoo-yksikön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Yahoo-yksikköä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
  2. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
  3. Yahoo Indian valitusvastaava: Yahoo Indian valitusvastaavan yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.
  4. Napsauttamalla tästä pääset näkemään tärkeän mainostamiskieltoihin liittyvän Intian korkeimman oikeuden lain PCPNDT Act, 1994.
  5. Voit lukea lisäehdot napsauttamalla tätä.
 8. Japani (jp):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. AOL Mailin kohdalla soveltuva Yahoo-yritys on Boundless Inc. (Osoite: The Iceberg, 6-12-18 Jingumae, Shibuya-ku, Tokyo, 150-000, Japani).
    2. Yahoo Japan -tuotteet, joita ovat saatavilla Japanissa: nämä tuotteet ovat kolmannen osapuolen tarjoamia.
    3. Kaikkien muiden palveluiden kohdalla sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA).
   2. Vähimmäisikä: 18 vuotta (kuitenkin, jos olet 18-19-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, jotta voimme sopia ehdoista ja palveluiden käytöstä).
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Ehtoihin ja sinun ja meidän väliseen suhteeseemme sovelletaan Japanin lakia pois lukien sen lainvalintasäännökset.
  3. Oikeuspaikka. Sinä ja me jätämme asian Japanin Tokion käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan.
  4. Palveluiden ja näiden käyttöehtojen muokkaaminen
   1. Jos muokkaamme palveluja kohdassa 7 (a) esitetyllä tavalla tai muokkaamme näitä käyttöehtoja kohdan 12 (b) mukaisesti, ilmoitamme sinulle siitä kohtuullisesti etukäteen ennen muutoksia, jotka aiheuttavat sinulle olennaisia haittoja tai rajoittavat olennaisesti palveluiden käyttöä tai niihin käsiksi pääsyä.
   2. Muutoksista näihin ehtoihin tai palveluihin, joita meidän on tehtävä turvallisuuden, tietoturvan vaatimusten sekä lakisääteisten tai lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseksi, emme välttämättä pysty ilmoittamaan etukäteen, mutta ilmoitamme sinulle asiasta mahdollisimman pian tällaisen muutoksen jälkeen.
  5. Vastuunrajoitukset. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita mitään laillisia oikeuksia, joita sinulla on japanilaisen oikeuden mukaan kuluttajana ja joita ei voida sopimussuhteen perusteella muuttaa tai joista luopua. Näin ollen, jos palvelujen käyttöä näiden ehtojen mukaisen sopimuksen perusteella pidetään kuluttajasopimuksena Japanin kuluttajasopimuslain nojalla, jotkut näiden ehtojen kohdassa 9 tarkoitetuista poikkeuksista ja rajoituksista eivät koske sinua sellaisen vastuun osalta, joka johtuu meidän tahallisesta rikkomuksestamme tai törkeästä huolimattomuudestamme.
  6. Asiakaspalvelu. Lue lisää asiakaspalvelusta tältä sivulta.
 9. Uusi-Seelanti (nz):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. OneSearch, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search ja Yahoo Sport: sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo New Zealand Limited (osoite: Level 4, Deloitte House, 20 Customhouse Quay, Wellington, 6011, Uusi Seelanti) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) käyttöehtoihin ja sinun ja Yahoo New Zealand Limited in väliseen suhteeseen sovelletaan Uuden-Seelannin lakia pois lukien lainvalintasäännökset ja (b) sinä ja Yahoo New Zealand Limited sovitte asian kuulumisesta Uuden-Seelannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muiden palveluiden kohdalla sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. Asiakaspalvelu Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
 10. Singapore (sg), Indonesia (id), Malesia (my), Filippiinit (ph), Thaimaa (th) tai Vietnam (vn):
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate: sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. (Osoite: 79 Robinson Road, #07-01, Singapore 068897) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) käyttöehtoihin sekä sinun ja Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd.:n väliseen suhteeseen sovelletaan Singaporen lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä, ja (b) sinä sekä Yahoo! Singapore Digital Marketing Pte. Ltd. suostutte jättämään asian ainoastaan Singaporen tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Yahoo-yksikkö on se Yahoo-yksikkö, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoihin sekä sinun että sovellettavan Yahoo-yksikön väliseen suhteeseen sovelletaan lainsäädäntöä, joka on voimassa sovellettavan Yahoo-yksikön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Yahoo-yksikköä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. Asiakaspalvelu Alla on annettu linkit asiakastukeen.
   1. Singapore
   2. Indonesia
   3. Malesia
   4. Filippiinit
   5. Thaimaa
   6. Vietnam
 11. Taiwanissa (tw):
  1. Määritetyt ehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö:
    1. AOL Mail, OneSearch, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search,  Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Style, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate: sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd.  (osoite: 15F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) Ehtoihin sekä sinun ja Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd:n väliseen suhteeseen sovelletaan Kiinan tasavallan lakia ottamatta huomioon sen lainvalintasääntöjä, ja (b) sinä sekä Yahoo! Digital Marketing Co., Ltd. suostutte jättämään asian ainoastaan Kiinan tasavallassa Taiwanissa sijaitsevan Taipei District Court -tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Yahoo Auctions, Yahoo Shopping ja Yahoo Used Cars: nämä tarjoaa Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwanin haarakonttori (osoite: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan). Seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) ehtoihin ja suhteisiin sinun ja Yahoo! Taiwan Holdings Limitedin Taiwanin haarakonttorin välillä sovelletaan Kiinan (R.O.C.) tasavallan lakeja pois lukien sen lainvalintasäännökset, ja (b) sinä ja Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwanin haarakonttori suostutte jättämään asian Kiinan tasavallassa Taiwanissa sijaitsevan Taipei District Court -tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.
    3. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Yahoo-yksikkö on se Yahoo-yksikkö, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtohin sekä sinun että sovellettavan Yahoo-yksikön väliseen suhteeseen sovelletaan lainsäädäntöä, joka on voimassa sovellettavan Yahoo-yksikön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Yahoo-yksikköä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Yahoo-yksikkö on Yahoo Inc. (Osoite: 770 Broadway, New York, NY 10003, USA), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta
  2. Asiakaspalvelu. Lue lisää asiakaspalvelusta tältä sivulta.
 12. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Yahoo-yksikkö: Yahoo EMEA Limited (osoite: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. Vähimmäisikä: EU-jäsenmaissa vähimmäisikä on 16 vuotta tai sitä alhaisempi ikä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt suostumuksen antamiseksi henkilötietojesi käsittelyä varten.  EU:n ulkopuolisissa maissa vähimmäisikä on 13 vuotta.
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta. Nämä ehdot ja niiden tulkinta tai syntyminen ja muodostuminen ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet (mukaan lukien sopimukseen liittymättömät vaateet ja riidat), ovat Irlannin lakien alaisia, pois lukien sen lainvalintasäännökset.
  3. Oikeuspaikka. Lukuun ottamatta alla olevassa kappaleessa (d) mainittua laajuutta, sinä ja me sovimme antavamme Irlannin tuomioistuimille yksinomaisen toimivallan kaikissa riidoissa tai vaatimuksissa, jotka johtuvat näistä ehdoista niiden tulkinnasta tai syntymisestä ja muodostumisesta (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset vaatimukset tai riidat). Näissä tapauksissa sinä ja me sovimme antavamme lainkäyttövallan Irlannissa sijaitseville tuomioistuimille ja suostumme luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimivaltaa osapuoliin ja niiden asemaa oikeuspaikkana.
  4. Jos Euroopan unionin jäsenmaassa, mikään näissä ehdoissa, mukaan lukien edellä mainitut kohdat (b) ja (c), ei myöskään vaikuta oikeuteesi vedota mihinkään sovellettavaan pakolliseen paikalliseen lakiin tai toimivaltasäännökseen, jota ei voida muuttaa sopimuksella. Euroopan komissiolla on verkossa oma riitojenratkaisufoorumi, jonne pääset osoitteesta https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
  5. Asiakastuki. Alla on annettu linkit asiakastukeen. Katso alla olevasta kappaleesta o. EU:n digipalvelusäädöksen mukaiset yhteydenottotavat.
   1. Irlanti
   2. Yhdistynyt kuningaskunta
   3. Saksa
   4. Ranska
   5. Espanja
   6. Italia
   7. Kaikki muut maat
  6. Palveluiden ja näiden käyttöehtojen muokkaaminen
   1. Jos palveluja kohdassa 7 (a) esitetyllä tavalla tai muokkaamme näitä käyttöehtoja kohdan 12 (b) mukaisesti, ilmoitamme sinulle siitä kohtuullisessa ajassa etukäteen ennen muutoksia, jotka aiheuttavat käyttäjille olennaisia haittoja tai rajoittavat olennaisesti palveluiden käyttöä tai pääsyä niihin käsiksi. Palveluiden käytön jatkaminen tällaisten muutosten voimaantulopäivän jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt palvelut tai ehdot muutettuina.
   2. Näihin ehtoihin tai palveluihin tekemistämme muutoksista, joita meidän on tehtävä turvallisuuden, tietoturvavaatimusten tai lakisääteisten tai lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseksi, emme välttämättä pysty ilmoittamaan etukäteen, mutta ilmoitamme sinulle asiasta mahdollisimman pian.
  7. Ilmoitus palveluiden tai tilisi peruuttamisesta, keskeyttämisestä tai rajoittamisesta
   1. Edellä olevasta alakohdasta (f) huolimatta ja rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiasi, voimme ilman erillistä ilmoitusta tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää tai peruuttaa tilisi tai asettaa rajoituksia tai rajoittaa pääsysi tiliisi tai palveluihin osittain tai kokonaan:
    1. jos olet rikkonut tai uskomme sinun loukkaavan käyttöehtoja, mukaan lukien niiden osana mahdollisesti olevat sopimukset, käytännöt tai ohjeet
    2. vastauksena lainvalvontaviranomaisten tai muiden valtion virkamiesten pyyntöihin lainmukaisen oikeudellisen prosessin yhteydessä
    3. odottamattomien teknisten tai turvallisuusongelmien tai
    4. tilin poistamisperiaatteiden mukaisesti, jos tililläsi näkyy pitkiä kausia, jolloin sitä ei ole käytetty,
  8. Jos suljemme tai lopetamme tilisi pysyvästi, ilmoitamme sinulle siitä etukäteen ja jätämme sinulle kohtuullisen ajan käyttää ja tallentaa tililläsi olevia ja tiliisi liittyviä tietoja, tiedostoja ja sisältöä, ellei meillä ole syytä uskoa, että tilisi jatkettu käyttöoikeus loukkaa sovellettavia lain määräyksiä, lainvalvontaviranomaisten tai muiden viranomaisten vaatimuksia tai vahingoittaa meitä tai kolmansia osapuolia.
  9.  EU-kuluttajien peruutusaika Seuraavat määräykset täydentävät kohtaa 11 (maksulliset palvelut ja laskutus)
   1. Jos olet EU:ssa asuva kuluttaja, voit perua maksulliset palvelut ilman syytä 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Voit ilmoittaa tästä meille täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen. Jos sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa, voit myös lähettää meille tämän lomakkeen postitse. Sinun on lähetettävä ilmoitus ennen 14 päivän peruutusajan umpeutumista.
   2. Poikkeukset. Jos hankit digitaalista sisältöä, jota ei ole toimitettukonkreettisella välineellä, hyväksyt sen, että peruutusaika päättyy välittömästi, kun aloitat digitaalisen sisällön lataamisen tai lähettämisen.
   3. Hyvitykset. Hyvitämme kaikki maksullisista palveluista saamamme maksut viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona saimme peruutusilmoituksesi. Ellet nimenomaan toisin sovi, käytämme samaa maksutapaa kuin alkuperäisessä maksutapahtumassa. Hyväksyt, että jos aloitat maksullisen palvelun käytön ennen peruutuskauden päättymistä, olet vastuussa kaikista maksuista, jotka ovat syntyneet peruutuspäivään mennessä.
  10. Automaattinen uusiminen. Osion 11(b)(v) lisäksi voimassa ovat seuraavat ehdot: Jos tilauksesi uusitaan automaattisesti ja hinta on noussut, sinulle ilmoitetaan sovellettavasta uudesta hinnasta. Sinulla on oikeus irtisanoa tilauksesi 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa uusi hinta ei astu voimaan, vaan tilauksesi päättyy nykyisen tilausjakson päättyessä.
  11. Poikkeukset ja vastuunrajoitukset. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita mitään laillisia oikeuksia, joita sinulla on Irlannin lain tai EU-lainsäädännön mukaan kuluttajana ja joita ei voida sopimussuhteen perusteella muuttaa tai joista luopua. Näin ollen eräät kohtien 8 ja 9 mukaisista poikkeuksista ja rajoituksista eivät koske sinua, jos olet kuluttaja, joka asuu Euroopan unioniin kuuluvassa valtiossa.
  12. Vastuumme. Kohdasta 9 huolimatta me otamme vastuun tekemistämme vääristellyistä ilmaisuista tai jos olet loukkaantunut tai kuolet suorana seurauksena palveluihimme liittyvästä huolimattomuudestamme.
  13. Lisäehtoja käyttäjille Italiassa löydät täältä.
  14. Lisäehtoja käyttäjille Saksassa löydät täältä.
  15. EU:n digipalvelusäädös

   1. Rajoitukset palveluiden käytölle: EU:n digipalvelusäädös (DSA) edellyttää meitä tarjoamaan käyttäjille Euroopan unionissa tiedot rajoituksista, joita saatamme asettaa tiettyjen palveluiden käytölle. Näiden rajoitusten avulla voimme ryhtyä toimiin palveluidemme laittoman sisällön johdosta tai sellaisen sisällön johdosta, jotka rikkovat yhteisön käyttösääntöjämme.

    1. Yahoo ja AOL Search:

     1. Voimme rajoittaa algoritmityökaluilla tietyissä tilanteissa sellaisten hakutulosten näkyvyyttä, jotka sisältävät aikuisille tarkoitettua sisältöä. Tällä tavoin voimme esimerkiksi rajoittaa tällaisten hakutulosten näkyvyyttä alle 18-vuotiaille.
     2. Voimme rajoittaa algoritmityökaluilla sellaisten hakutulosten näkyvyyttä, jotka sisältävät laitonta sisältöä.
     3. Voimme poistaa hakutuloksia noudattaaksemme käyttäjien EU-tietosuojalain mukaisia oikeuksia (oikeus tulla unohdetuksi).
     4. Voimme lisätä algoritmityökaluilla lisäsisältöä tiettyihin hakutuloksiin. Tällä tavoin voimme esimerkiksi lisätä varoituksia ja lainvalvontaviranomaisten yhteistietoja estääksemme käyttäjää käyttämästä laitonta tai haitallista sisältöä.
     5. Voimme suorittaa ihmisten tekemiä tarkistuksia estääksemme tiettyjen ehdotettujen hakusanojen automaattisen täydentämisen käyttäjien kirjoittamissa hakusanoissa, jos ehdotetut hakusanat sisältäisivät kiellettyjä sanoja tai ilmauksia, jotka rikkovat Yahoon yhteisön käyttösääntöjä.
     6. Voimme välittää valitukset laittomasta hakusisällöstä Microsoft Bingille, joka tuottaa Yahoon yleiset algoritmipalvelut ja mainontahakutulokset.
    2. Käyttäjien kommentit palveluissamme:

     1. Voimme ryhtyä toimiin johtuen yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tekemistä ilmoituksista liittyen palveluissamme näkyviin käyttäjäkommentteihin, jotka ovat laittomia tai yhteisön käyttösääntöjemme vastaisia. Voimme esimerkiksi suorittaa ihmisten tekemiä tarkistuksia käyttäjäkommenttien näkyvyyden rajoittamiseksi tai poistamiseksi ja voimme estää palveluiden käyttäjäkommenttitoiminnon käytön toistuvien rikkomusten vuoksi.
     2. Voimme tunnistaa algoritmityökaluilla palveluidemme käyttäjäkommenteista laitonta sisältöä tai yhteisön käyttösääntöjen vastaista sisältöä sekä ryhtyä toimiin tällaisen sisällön johdosta.
    3. Mail:

     1. Voimme ryhtyä toimiin johtuen yksityishenkilöiden tai yhteisöjen tekemistä ilmoituksista liittyen palveluidemme sähköpostisisältöön, joka on laitonta tai yhteisön käyttösääntöjemme vastaista. Voimme esimerkiksi lopettaa käyttäjän sähköpostitilin ihmisten tekemän tarkistuksen jälkeen, jos tilillä on tehty toistuvia rikkomuksia.
     2. Voimme ryhtyä toimiin, jos saamme uskottavia ilmoituksia siitä, että sähköpostitiliä käytetään tavalla, joka vaarantaa palveluidemme tietoturvan (esimerkiksi roskapostiin, huijausmainoksiin, kiristysohjelmiin ja haittaohjelmiin liittyvät sähköpostitilit). Voimme lopettaa tällaiset sähköpostitilit ihmisten tekemän tarkistuksen jälkeen.
    4. Kaikki palvelumme:

     1. Voimme ryhtyä toimiin, jos EU-jäsenmaan viranomaiset määräävät poistamaan laitonta sisältöä.
     2. Käyttäjät Euroopan unionissa voivat ottaa meihin yhteyttä, jos heillä on kysyttävää tai valitettavaa digipalvelusäädökseen liittyen. He voivat ottaa meihin yhteyttä Yhteydenottotavat-osiossa kuvatuin tavoin. Laki- ja jäsenpalvelutiimimme tarkistaa valitukset.
   2. Yhteydenottotavat

    1. Jos olet Euroopan unionin jäsenmaan, Euroopan komission tai Euroopan digitaalisten palvelujen lautakunnan edustaja, voit viestiä kanssamme lähettämällä sähköpostia osoitteeseen dsa@yahooinc.com. Viestimme mieluiten englanniksi.

    2. Jos olet Euroopan unionissa asuva käyttäjä, voit ottaa yhteyttä yhteydenottolomakkeellamme.

Viimeksi päivitetty: 8. Heinäkuu 2024